>>>Nghiên Cứu và Đối Thoại

GIAO ĐIỂM

Unicode Standard<<<

.......... .The Herbicidal Warfare Program in VN from 1961-1971

Giao Điểm giới thiệu hai trang tài liệu điện tử về các hoạt động quân sự “khai quang” (Herbicidal Operations) của quân đội Mỹ ở VN từ năm 1961-1971 do anh Trần Tiễn Khanh (chủ tịch công ty Applied Modeling) sưu tầm. Sau đây là bức thư của anh gởi cho GĐ. Quý vị bấm con chuột (mouse) vào 2 phần link ở dưới bài để đọc.

Thưa các anh,

Tôi mới tìm ra một bài về chiến dịch dùng thuốc khai quang ở VN (Operation Ranch Hand). Bài này cho biết là Mỹ đã ngần ngại khi dùng Agent Orange ở VN và chính ông TT Diệm đã đòi hỏi chuyện này ! Sau đây là một đoạn ngắn:

"The decision to begin destroying crops with herbicides was longer in coming, even though President Diem was an early and enthusiastic advocate of crop destruction. He maintained that he knew where the Viet Cong crops were, 17- and South Vietnamese officials had difficulty in understanding why the Americans wouldn't give them a readily-available chemical that would accomplish with much less effort what they were already doing by cutting, pulling, and burning. Although the Defense Department favored chemical crop destruction,18- several influential people in the State Department, notably Roger Hilsman and W. Averell Harriman, were opposed. They argued that there was no way to insure that only Viet Cong crops would be killed, and the inevitable mistakes would alienate the rural South Vietnamese people. Hilsman maintained that the use of this technology would enable the Viet Cong to argue that the U.S. represented "foreign imperialist barbarism," 19- and Harriman urged that crop destruction should be postponed to a later stage in the counterinsurgency struggle when the Viet Cong would not be so closely intermingled with the people." 20-

Tôi đã đưa bài này vào trang Tin Tức Nghiên Cứu Khí tuợng của www.vnbaolut.com, cùng với các nghiên cứu về Agent Orange gần đây. Ngoài ra tôi cũng đã làm một UNICODE version cho trang www.vnbaolut.com . Như vậy là chúng ta có hai bản tiếng Việt (Unicode và VNI) và 1 bản tiếng Anh. Từ nay, bất cứ ai cũng có thể đọc được trang Web dễ dàng. Mới các anh vào xem. Cảm ơn. Khanh

arrow.gif (848 bytes)  1. Operation Ranch Hand (Herbicides in Southeast Asia 1961-1971)

arrow.gif (848 bytes)  2. The Herbicidal Warfare Program in VN 1961-1971

 

Home  |  Top Page

 


© Thư từ và bài viết cho mục này, xin gởi attachment về email: hoa95121@yahoo.com

. ..........