Giao Điểm Online

NỘI DUNG 03-2022

Gần 1000 người quy y Tam Bảo tại Chùa Huê Nghiêm
Thăm “Dư hương thất” không gian lưu niệm Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quang tại chùa Từ Đàm


Nội dung Tháng 3-2021