Đại Tạng Việt Nam - Dịch Kinh Phật Giáo  

Vietnamese Tripitaka - Buddhist Sutra Translation

TUỆ QUANG WISDOM LIGHT FOUNDATION

  

 

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Phật Giáo được truyền bá tại Việt Nam hơn 2000 năm qua. Kinh sách Đại Thừa thường được trích ra từ Hán Tạng và cho đến ngày nay chúng ta chưa có một Đại Tạng Việt Nam (Việt Tạng) hoàn toàn đầy đủ. Vì chữ Hán rất ít người biết mà số lượng kinh điển chưa được dịch còn quá nhiều. Đây là vấn đề làm Tuệ Quang Wisdom Light Foundation chúng tôi lưu tâm trong nhiều năm qua. Từ năm 2006, chúng tôi dùng các bản chính văn trong Hán Tạng của Chinese Buddhist Electronic Text Association (CBETA) để phiên âm và dịch các kinh điển này ra tiếng Việt. 

Chương trình thành lập Đại Tạng Việt Namcủa chúng tôi được chia ra năm giai đoạn:

Nghiên cứu cách phiên âm Hán Tạng bằng máy vi tính,

Phiên âm Hán tạng,

Dịch nghĩa tiếng Việt bằng máy vi tính,

Hiệu đính và ấn chứng bởi Chư Tôn Đức, và

Ấn tống và phát hành bản điện tử.

Kinh điển CBETA dựa trên Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng (Taisho Tripitaka) gồm khoảng 2372 bộ kinh, luật và luận chia ra thành 56 tập (volumes 1-55 và 85). Vì số lượng kinh điển quá lớn nên chúng tôi đã tốn nhiều công sức để nghiên cứu cách dịch kinh bằng máy vi tính.  Xin xem Hiện Trạng Đại Tạng Kinh ,  Dịch Đại Tạng Kinh bằng Máy Vi Tính và  Mục Lục CBETA Hán Tạng để biết thêm chi tiết.  Qua  trang Web này, chúng tôi sẽ cung cấp các bản kinh, luật và luận nguyên văn chữ Hán và phiên âm tiếng Việt cũng như các bản dịch tiếng Việt của các Chư Tôn Đức và các bậc thức giả. Các phiên bàn được hoàn thành dưới dạng Unicode và có thể dùng với Microsoft Word. Xin mang về các nhu liệu (font chữ Hán, WinZip) nếu chưa có.  Xin xem các bản Phiên âm Đại Tạng Kinh. Chúng tôi đã dùng Tự Điển Hán-Việt Thiều Chửu và các tự điển Phật học khác để phiên âm bằng máy vi tính. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành việc phiên âm và lược dịch (Giai Đoạn 3 của Chương Trình) các bộ kinh trong Hán tạng (hơn 70 triệu chữ trong 9035 phiên bản).  Tất cả 2372 bộ Kinh trong Hán Tạng được phiên âm và lược dịch bằng máy vi tính trong vòng 28 giờ. Xin mời xem các bản lươc dịch các Kinh A-Di-Đà, Dược-Sư và Kim Cương dưới đây. Các bô kinh ngắn này chỉ cần dưới 10 giây đồng hồ. Các bộ kinh lớn như Hoa Nghiêm (80 quyển) dịch trong 11 phút, bộ Đại Trí Độ Luận 17 phút, và bộ Đại Bát Nhã (600 quyển) 50 phút. Chúng tôi đang cố gắng sửa chữa và bổ túc các phiên bản với những danh từ Phật Học và Hán-Việt hiện đại.

Chư Tôn Đức và các dịch giả ở Việt Nam và hải ngoại đã bắt đầu chương trình Hiệu đính và Duyệt xét các phiên bản (Giai Đoạn 4 của Chương Trình). Sau hơn 10 năm phiên dịch 188 bộ Luận trong Đại Tạng Kinh (từ tập 25 đến tập 32), Luận Tạng Tuệ Quang gồm hơn 37000 trang đã được ra mắt vào tháng 9 năm 2016.  Vào thámg 7 năm 2015, chúng tôi cũng đã hoàn thành Từ Điển Phật Học Tuệ Quang gồm hơn 40000 mục từ.

Nhóm Tuệ Quang chúng tôi hy vọng công việc thành lập một Đại Tạng Việt Nam được hoàn thành trong một tương lai gần đây. Sau khi hoàn thành, chúng tôi hy vọng Việt Tạng sẽ được truyền bá miễn phí và rộng rãi qua các phương tiện truyền thông hiện đại như Internet và CD/DVD.  

Các công trình của chúng tôi chỉ là những đóng góp nhỏ sơ khởi trong công việc hoàn thành Việt Tạng. Xin mời xem tình trạng hiện nay của Việt Tạng (Hiện Trạng Đại Tạng Kinh )Chúng tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn, giúp đở, hợp tác cũng như ý kiến của các Chư Tôn Đức, các bậc thức giả và các Phật Tử gần xa để công việc sớm thành tựu.

TUỆ QUANG WISDOM LIGHT FOUNDATION

  Ấn Hành Đại Tạng Kinh Việt Nam (5/2019)

Giới Thiệu Bộ Luận Tạng Tuệ Quang (9/2016)

Thư Kêu gọi Xuất bản Luận Tạng

Tải Bộ Luận Tạng Tập 25 - Tập 32 (12/2016)

Giới Thiệu Từ Điển Phật Học  Tuệ Quang (7/2015)

Các Tập Kinh đang được hiệu đính:

Tập

Bộ

Kinh Số

Hiệu Đính

8

Bát Nhã

0221-0261

Chùa Châu Lâm, Huế

9

Pháp Hoa

0262-0278

Chùa Châu Lâm, Huế

10

Hoa Nghiêm

0279-0309

Nguyên Hồng

11

Bảo Tích

0310-0320

Trung Tâm Liểu Quán, Huế

12

Bảo Tích

0321-0396

Trung Tâm Liểu Quán, Huế

14

Kinh Tập

0420-0584

Trung Tâm Liễu Quán, Huế

25

Thích Kinh Luận

1505-1518

Nguyên Huệ

26

Thích Kinh Luận

1519-1544

Nguyên Huệ

27

Tỳ Đàm Bộ

1545

Nguyên Huệ

28

Tỳ Đàm Bộ

1546-1563

Nguyên Huệ

30

Du Già Bộ

1579-1584

Nguyên Hồng

31

Du Già Bộ

1585-1627

Nguyên Hồng

32

Luận Tập Bộ

1628-1692

Nguyên Hồng


Muốn tham gia vào công tác dịch kinh, mời vào Phiên Dịch Kinh Mở (Open Wiki)

và DichKinhPG Group

窗 体顶端

Subscribe to dichkinhpg 

Powered by groups.yahoo.com 

窗 体底端

 

 

 Kinh, Luật & Luận đã Phiên Âm tiếng Việt của Tuệ Quang

Chúng tôi đã hoàn thành việc phiên âm và lược dịch các kinh điển trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng

và Đại Tạng Chữ Vạn. Tất cả có hơn 10000 bản phiên âm và có thể tải về dưới đây.    

· Kinh Dược Sư (Việt-Anh-Pháp-2020)

· Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng (Việt-Anh-Pháp-2020)

· Kinh Pháp Hoa-Phẩm Phổ Môn (Việt-Anh-Pháp-2020)  

· Phiên Âm Đại Tạng Kinh Đại Chánh Tân Tu CBETA 2018 (download)

· Mục Lục Đại Tạng Đại Chánh Tân Tu

· Phiên Âm Đại Tạng Kinh Chữ Vạn CBETA 2018 (download)

· Mục Lục Đại Tạng Chữ Vạn 

· Hiện Trạng Đại Tạng Kinh 

· Lễ Ra Mắt Từ Điển Phật Học Tuệ Quang (7-2015) 

· Cái Chết Của Mekong, Dòng Sông Phật Giáo (5-2015)

· Chương Trình Thành Lập Đại Tạng Kinh Việt Nam

· Dịch Đại Tạng Kinh bằng Máy Vi Tính

· Chương Trình Trồng Cây Moringa & Jatropha 

· Quan Điểm về Hâm Nóng Toàn Cầu

· Chương Trình Dịch Hán Tạng sang Tiếng Anh

 

 

Kinh, Luật & Luận đã Dịch tiếng Việt của Tuệ Quang

Xem các Kinh, Luật, Luận  đã được dịch ở Hiện Trạng Đại Tạng Kinh

· Kinh Dược Sư (Việt-Anh-Pháp-2020)

· Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng (Việt-Anh-Pháp-2020)

· Kinh Pháp Hoa-Phẩm Phổ Môn (Việt-Anh-Pháp-2020)  

· Bộ Luận Tạng Tập 25 - Tập 32 (12/2016)

· Kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát (Nguyên Hiển) 

· Kinh Pháp Hoa Tam Muội (Nguyên Hiển dịch Việt/Anh -2010) 

· Kinh Kim Cương Bát Nhã Giảng Nghĩa 

· Bảy Bản Tâm Kinh Trong Đại Tạng

· Kinh Đại Bát Niết Bàn (Trung Tâm Liễu Quán - 2008)

· Kinh Tiểu Phẩm Bát Nhã (Chùa Châu Lâm - 2007)

· Kinh Đại Tập Hội Chánh Pháp

· Kinh A Di Đà (Việt/Anh/Pháp)

· Kinh Bát Đại Nhân Giác (Việt/Anh)

· Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật (Việt/Anh)

· Kinh Kim Cương  (Việt/Anh/Pháp)

· Kinh Nhất Thiết Như Lai Tâm Bí Mật Đà-La-Ni (Việt/Anh)

· Mục Lục CBETA Hán Tạng

 

 

Tài Liệu về Đại Tạng Kinh

· Quá Trình Hình Thành Đại Tạng Kinh Hán Văn (HT Thích Thiện Siêu)

· Lịch Sử Phiên Dịch Hán Tạng (HT Phước Sơn)

· Tam Tạng Kinh Điển Trung Hoa (Liễu Pháp)

· Tiểu Sử Các Cao Tăng (Tàn Mộng Tử)

· CBETA and Its Digital Tripitaka (GS Christian Wittern)

· Lược Sử Văn Học Sanskrit và Hán Tạng Phật Giáo (Thích Kiên Định) 

· Đề Nghị Một Đề Cương Biên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam (Giác Ngộ Online) 

 

 

Kinh, Luật & Luận của Chư Tôn Đức

· Hiện Trạng Đại Tạng Kinh 

· Kinh Pháp Cú (Việt-Anh-Pháp-Đức)

· Tâm Kinh Bát Nhã. Hòa thượng Thích Trí Thủ dịch

· Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa. HT. Thích Trí Nghiêm dịch 
Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập). HT. Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Hoa Nghiêm (trọn bộ 8 tập). HT. Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Pháp Hoa, Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh A Di Đà .Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

· Kinh Vô Lượng Thọ Phật . Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch
Kinh Quán Vô Lượng Thọ Hòa thượng Thích Trí Tịnh dịch

·  Kinh Kim Cương. HT.Thích Trí Quang dịch 
Kinh Viên Giác.  HT. Thích Trí Quang dịch
Kinh Duy Ma Cật . HT. Thích Trí Quang dịch
Kinh Địa Tạng  HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Kim Quang Minh. HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Giải Thâm Mật . HT Thích Trí Quang dịch

· Kinh Vu Lan . HT Thích Trí Quang dịch
Kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới. HT.Thich Trí Quang dịch 
Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm Hạnh Nguyện Phổ Hiền).  HT.Thich Trí Quang dịch    

·  Nhập Hạnh Bồ Tát (Nguyên Hiển-Lê Triều Phương) 

 

Nhu Liệu Cần Thiết

Xin Quý Vị mang về các nhu liệu Windows này nếu chưa có:

· Font Chử Hán MS Song (3 MB) -- Font Times Ex Roman -- Font VNI  -- Font Siddam

· VietKey -- VPSKeys -- DotNetKey -- WinZip --Winrar

· Tra từ Hán-Việt  -- Tra từ Phật học

· Vietnamese-English-French Online Dictionaries

 

Trang Nhà Phật Giáo

Đạo Phật Ngày Nay -- BuddhaSasana --Thư Viện Hoa Sen -- Quảng Đức -- Phật Việt 

TT Liễu Quán -- BuddhaNet -- Giao Điểm  - Phật Tử Việt Nam - Hoa Linh Thoại

 

 Cúng Dường - Donations

Thư Kêu Gọi Bảo Trợ Dịch Kinh

Thư Kêu gọi Xuất bản Luận Tạng

Quý Vị có thể cúng dường bằng chi phiếu (check hoặc money order) hoặc thẻ tín dụng (credit card).
Xin gởi chi phiếu về: Tuệ Quang Foundation, 9922 Westhaven Circle, Westmisnter, CA 92683, USA 
Quý Vị có thể dùng Paypal của eBay để cúng dường bằng credit card (Visa, Master Card, American Express). Xin bấm chuột vào "Make a Donation" dưới đây.

You can donate by check (bank check or money order) or credit card.
Please mail your check to: Tue Quang Foundation, 9922 Westhaven Circle, Westminster, CA 92683,USA
Please use Paypal of eBay to make a donation by credit card (Visa, Master Card, American Express). Please click your mouse on the "Make a Donation" button below.
Thank you for your donation.

 

窗 体顶端

窗 体底端

 

Liên Lạc

Nguyên Tánh Trần Tiễn Khanh

Tuệ Quang Wisdom Light Foundation

9922 Westhaven Circle

Westminster, CA 92683, USA

Email: info@giaodiemonline.com