CẢI ĐẠO ?  CÓ ĐÁNG LO KHÔNG ?

 

Trần Chung Ngọc

 

 

   Gần đây, trên một số trang nhà Phật Giáo trong và ngoài nước, vấn đề Ki Tô Giáo, Ca-tô cũng như Tin Lành, tăng gia nỗ lực cải đạo những người ngoại đạo, đă làm một số tác giả, tăng sĩ cũng như cư sĩ, quan tâm, và một số tỏ vẻ lo ngại.  Đó là mối quan tâm và lo ngại chính đáng khi chúng ta nh́n vào một số Phật-tử cải đạo sang Ki Tô Giáo.  Nhưng đi sâu vào vấn đề cải đạo, chúng ta thấy rơ là vấn đề này không có ǵ đáng để cho chúng ta phải lo ngại. 

    Một số người lo ngại có lẽ v́ đánh giá sai lầm Ki Tô Giáo, không biết rơ về bản chất và thực chất của Ki Tô Giáo nói chung, đặc biệt là Ca-tô Rô-ma Giáo nói riêng, nhất là về lịch sử truyền đạo của Ki Tô Giáo ở Á Châu.  Bài viết này sẽ tŕnh bày cùng độc giả những lư do và sự kiện chính yếu khiến cho Ki Tô Giáo không thể thành công ở Á Châu, nhất là ở Việt Nam.  Nếu có chăng th́ cũng chỉ là những trường hợp lẻ tẻ nhất thời, không đáng kể, và trong tương lai, Ki Tô Giáo ở Á Châu cũng sẽ chịu chung số phận như Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ ngày nay.

   Lư do chính để Ki Tô Giáo không thể thành công là sách lược cải đạo của Ki Tô Giáo đă đi ngược lại lịch sử, và nhất là, đă đi ngược lại đà tiến hóa của nhân loại.  Thời đại của đức tin đă qua lâu rồi, nay là thời đại của sự hiểu biết chân chính.  Hiện nay, t́nh trạng suy thoái trầm trọng của Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ là một sự kiện không ai có thể phủ nhận.  Vậy tại sao Ki Tô Giáo không t́m cách phục hồi những “giá trị” của Ki Tô Giáo ở những miền đất này, trước là cái nôi của Ki Tô Giáo, mà lại đi kiếm ăn ở nơi khác, và có thể kiếm ăn được hay không?.

 

Hai nguyên nhân suy thoái trầm trọng của Ki Tô Giáo

 

   Có hai nguyên nhân chính.  Thứ nhất, sự tiến bộ trí thức và đời sống vật chất tương đối thoải mái đă khiến cho con người Tây phương thức tỉnh, không c̣n mê đắm trong những ước vọng hăo huyền vào những điều hoang đường, mê tín của Ki Tô Giáo, nay đă không c̣n giá trị trước sự hiểu biết chân chính của con người, và nhất là trước những thành quả bất khả phủ bác của khoa học. Ảnh hưởng của Ki Tô Giáo trên con người Tây phương đang dần dần suy thoái, Ki Tô Giáo không thể đi ngược lại lịch sử, trở lại thời đại Trung Cổ hay thời đại man rợ và đen tối trí thức, cho nên Ki Tô Giáo phải t́m kiếm những miền đất mầu mỡ khác, nơi đây xă hội chưa được phát triển đúng mức v́ hoàn cảnh lịch sử, và dân trí chưa được mở mang đúng mức cho nên dễ rơi vào ṿng mê tín.  Ki Tô Giáo lợi dụng những hoàn cảnh kinh tế và xă hội đặc biệt ở những nơi đây, dùng bả vật chất để khuyến dụ con người vào Ki Tô Giáo, với những hứa hẹn hoang đường mà người Tây phương ngày nay không c̣n muốn nghe.

 


Tượng Phật Thích Ca tại Sarnath, Ấn độ

 

   Thứ nh́, Tây phương càng ngày càng biết nhiều đến những giá trị nhân bản của các tôn giáo Đông phương, nhất là Phật Giáo.  Điều này đă khiến cho Ki Tô Giáo lo sợ và do đó t́m cách đối phó với những tôn giáo này ở ngay trong nội địa Á Châu qua những sách lược xuyên tạc, bịa đặt, bôi đen, hạ thấp các tôn giáo Á Châu, nhất là Phật Giáo, đồng thời tô hồng quảng cáo cho Ki Tô Giáo, dùng bả vật chất kiếm thêm tín đồ để duy tŕ quyền lực tâm linh và vật chất trên đám tín đồ thấp kém, và để làm hậu thuẫn cho những mưu đồ chính trị đen tối của Ki Tô Giáo..  Nhưng sách lược tà đạo này làm sao có thể thành công ở Á Châu, nơi đây các nền văn hóa nhân bản Thích, Nho, Lăo cao hơn văn hóa mê tín quy thần của Ki Tô Giáo rất nhiều.

   Ngày nay, trong thế giới  Âu Mỹ, cái nôi của Ki Tô Giáo nói chung, cái mà Ki Tô Giáo gọi là “Tin Mừng Phúc Âm” của Giê-su đă đang rơi vào những cặp tai không c̣n muốn nghe, và các tôn giáo Á Châu, nhất là Phật Giáo, càng ngày càng được các dân tộc Âu Mỹ biết đến v́ đă nhận ra chân giá trị của Phật Giáo, những giá trị nhân bản vượt xa giá trị thần học của Ki Tô Giáo.  Âu Châu đang phế thải dần dần những “giá trị tâm linh Ki Tô Giáo”. 

   Vậy Á Châu đâu có cần đến đồ phế thải của Âu Mỹ?  Phế thải v́ những lời thú nhận của giáo hoàng John Paul II cũng như của Giáo hoàng Benedict XVI gần đây về nguồn gốc vũ trụ (Big Bang), về thuyết tiến hóa, về thiên đường và hỏa ngục v.v... đă đương nhiên bác bỏ thuyết sáng tạo, huyền thoại con người sa ngă nên cần đến sự chuộc tội và cứu rỗi của Giê-su, cuộc sống đời đời trên thiên đường v.v...  Vậy th́ Á Châu cần đến Giê-su để làm ǵ, và Tin Mừng của Giê-su là tin mừng như thế nào?  Tin mừng đối với ai?  Đó chẳng qua chỉ là, theo Mục sư Ernie Bringas, “một cái bánh vẽ trên trời” (A-pie-in-the-sky) cho những kẻ không theo kịp đà tiến hóa của nhân loại, c̣n đứng ở phía sau xa với đầu óc cũ kỹ thuộc thế kỷ 17 (An astrolabe mind)..

   Sau đây chúng ta sẽ thử t́m hiểu về bản chất và thực chất của Ki Tô Giáo nói chung, đặc biệt là Ca-tô Rô-ma Giáo, và thử xem sách lược cải đạo Á Châu của Ki Tô Giáo sẽ có thể thành đạt tới mức nào.

   Không phải là vô căn cứ mà khi xưa ông cha chúng ta và các Vua quan triều Nguyễn đă coi Ca-tô Giáo là một “tà đạo”.  Nhà yêu nước Phan Bội Châu đă gọi Ca-tô Rô-ma Giáo là “đạo chích” (Thiên Hồ, Đế Hồ), nghĩa là đạo của những kẻ cắp, kẻ cướp.  Và Charlie Nguyễn, alias Thẩm Phán Bùi Văn Chấn, một tín đồ Ca-tô Giáo đạo gốc đă lên án đạo của ḿnh chỉ là “đạo bịp”.  Đây không phải là những nhận định vô trách nhiệm mà dựa trên bản chất cùng những sự kiện lịch sử của Ca-tô Rô-ma giáo, xuyên qua hàng núi tài liệu đă thành văn, kết quả nghiên cứu của rất nhiều học giả, giáo sư đại học chuyên ngành, cùng một số bậc lănh đạo trong Ki Tô Giáo.  Những nhận định trên cũng đúng với Tin Lành.  Sau đây là phần chứng minh.

 

Ki Tô Giáo có phải là Tà Đạo không?

 

   Trước hết, chúng ta chỉ cần đọc cuốn Kinh Thánh  của Ki Tô Giáo, so sánh nội dung trong đó với nội dung trong thiên kinh vạn quyển của Phật Giáo th́ chúng ta thấy rơ đâu là chánh và đâu là tà.  Kinh Thánh và Kinh Phật là căn bản tạo niềm tin trong Ki Tô Giáo và trong Phật Giáo.  Tôi sẽ bàn chi tiết hơn về Kinh Thánh trong một phần sau.

   Thứ đến, muốn phân biệt rơ ràng thế nào là “tà” và “chánh”, chúng ta hăy đọc:http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN56a.php

để biết 100 danh nhân trí thức trên thế giới đă nhận định và phê phán về Gót (God) của Ki Tô Giáo và bản chất hiếu chiến của Ki Tô Giáo như thế nào, và đọc:http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN56b.php

để biết 100 danh nhân trí thức trên thế giới đă nhận định và ca tụng Đức Phật và bản chất ḥa b́nh của Phật Giáo như thế nào.

 


Chuyển pháp luân

    Từ đây, chúng ta cần nhận thức là, dù chỉ có 1 người theo, hay không có ai theo, th́ “Chánh Pháp” vẫn là “Chánh Pháp”.  Và dù có cả tỷ người theo, “Tà đạo” vẫn chỉ là “Tà đạo”.  “Tà” có thể lừa dối con người một thời nhưng không thể lừa dối được con người măi măi. Nếu bản chất Ki Tô Giáo chỉ là một “tà đạo” th́ “tà’ làm sao có thể thắng được “chánh”.  Có thể một thời, “tà” đă ở vị thế thượng phong, làm mưa làm gió, nhưng cuối cùng th́ bao giờ “chánh” cũng thắng “tà”.  Đó là chân lư ngàn đời của nhân loại.  Sự suy thoái không phương cứu văn của Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ, khiến cho Ki Tô Giáo phải đi kiếm ăn ở các lục địa khác, và sự nở rộ của Phật Giáo ở Tây phương đă thể nghiệm hơn ǵ hết chân lư ngàn đời trên.

   Và thứ ba, một đạo giáo mà có một lịch sử ô nhục đẫm máu qua những cuộc Thập Tự Chinh, những ṭa án xử dị giáo, những cuộc săn lùng , tra tấn và thiêu sống những người mà Giáo hội cho họ là phủ thủy, thiêu sống cả khoa học gia chân chính, theo gót thực dân cưỡng bách cải đạo v.v… giết hại tổng cộng lên đến cả trăm triệu người vô tội, gồm cả già, trẻ, nam, nữ vô tội, th́ có từ nào khác ngoài từ “tà đạo” để mô tả tôn giáo đó.  Ai bảo một tôn giáo như vậy là “thánh thiện” là “bác ái” v…v… xin mời lên tiếng.

 

 Ca-tô Rô-ma Giáo có phải là “đạo chích” không?

     Tài liệu của một Linh mục và tài liệu của chính Vatican đă chứng minh rơ ràng hơn ǵ hết. 

   Trước hết, chúng ta hăy đọc một tài liệu của Linh Mục Kirati Boonchua, giáo sư triết tại đại học Chulalongkorn, Thái Lan:

 

Niềm Hănh Diện Của Ki Tô Giáo : Sao Chép Và Mô Phỏng

 

   “Cho đến nay, không ai thật sự biết đúng ngày sinh và ngày chết của Giê-su.  Tất cả chỉ là đoán ṃ. [Ngô Triệu Lịch đă gọi nền thần học Ki Tô Giáo là nền thần học đoán ṃ].  Ngày sinh vào 25 tháng 12 là lấy của người La Mă.  Người La mă ăn mừng ngày sinh của Thần Mặt Trời vào ngày 25 tháng 12.  [Thật ra, dây không phải là ngày lễ riêng của dân La Mă mà là ngày mà nhiều nơi trong dân gian cổ xưa ăn mừng ngày bắt đầu lại dài ra sau một mùa Đông mà họ thấy ngày cứ ngắn dần và lo sợ không c̣n ánh sáng mặt trời nữa].  Ki Tô Giáo không có cái ǵ là của ḿnh cả.  Ki Tô Giáo chỉ có thể sao chép và mô phỏng các tôn giáo khác.  Điều này có đáng xấu hổ không?  Tại sao Ki Tô Giáo lại phải xấu hổ?...

   Hơn nữa, Giê-su cũng không có một hệ thống giáo lư của chính ḿnh.  Giê-su mô phỏng những điều trong Cựu Ước.  Giê-su không thiết lập một hệ thống triết lư, nghệ thuật và ngôn ngữ chính thức cho Ki Tô Giáo.  Do đó, Ki Tô Giáo không hề có một hệ thống triết lư, nghệ thuật và ngôn ngữ chính thức của Ki Tô Giáo để có thể phô trương trước các tôn giáo khác.  Chưa bao giờ có được một cái ǵ thực sự là của chính ḿnh, đó là điều duy nhất mà Ki Tô Giáo có thể phô trương.  Chúng ta, những tín đồ Ca Tô, hân hoan chấp nhận là triết lư, nghệ thuật và ngôn ngữ chính thức của chúng ta ngày nay đều là sao chép và mô phỏng từ ngôn ngữ và văn hóa của những miền đất mà Ki Tô Giáo nảy nở trong đó.  Chúng ta, những tín đồ Ca Tô, là những chuyên gia về kỹ thuật xảo trá...”


Chùa Phra Kaeo, Bangkok, Thailan

 

The Proud of Christianity : Borrowing and Imitation

 

   [...Up to now, no one actually knows the exact date of birth and date of death of Jesus Christ.  Everything is merely the matter of guess.  Christmas on 25 December was borrowed from Roman.  Roman celebrated the Birth of Sun God on 25 December.  Christianity possesses nothing of its own.  Christianity can only borrow and imitate others.  Is it shameful?  Why Christianity have to shame?..

   Moreover, Jesus Christ also had no own syatem of teaching.  Jesus imitated those of the Old Testament... Jesus did not establish philosophical syatem, school of art and official language for Christianity.  Therefore, Christianity possesses no Christian philosophy, art and official language in order to show to others.  Never having any authentic thing of its own is the only thing Catholics can show off..  We, Catholics, delightfully accept that our present philosophy, art and official language are borrowed and imitated from the language and culture of the lands where Christianity has grown.  We, Catholics, are experts in manipulation..]

   (Lecture of Father Kirati Boonchua, Professor of philosophy at the Faculty of Arts, Chulalongkorn University) in “Life Review” a Catholic program in Bangkok, broadcasting on 8 December 1985)

 

   Thứ đến, Bản Tin mật số 10 (Bulletin No 10, p. 27) của Vatican, huấn thị cho các giám mục địa phương ở Á Châu phải đi ăn cắp những điều hay trong Phật Giáo với thủ đoạn sau đây:

    “Trong những xứ Phật Giáo, để khoác bộ áo văn hóa bản địa, giáo hội có thể và phải lấy những điều hay trong truyền thống Phật giáo và biến đổi chúng, cho chúng một ư nghĩa của Ki Tô Giáo để có thể áp dụng chúng vào đời sống của những tín đồ của Ki-Tô.”

   (In the Buddhist countries, in order to make its own cultural garnment, the Church can and must take on the good elements of the Buddhist tradition and transform them giving them a Christian meaning so as to adapt them to the life of the followers of Christ.)

   Như vậy có phải rơ ràng là Ca-tô Rô-ma Giáo chỉ là “đạo chích” hay không?  Ai nói không phải xin mời lên tiếng.  Cuối cùng, Charlie Nguyễn lên án đạo của ḿnh chỉ là “đạo bịp”.  Có đúng hay không và bịp như thế nào.

 

Ca-tô Rô-ma Giáo có phải là Đạo Bịp không?

 

   Charlie Nguyễn nhận định không sai.  Thủ đoạn lừa bịp của Giáo hội Ca-tô Rô-ma thật không có tổ chức nào trên thế gian có thể sánh kịp.  Bịp từ đầu đến cuối.  Nhờ cái bịp đó mà Giáo hội cũng mê hoặc được đông đảo số tín đồ mà tuyệt đại đa số ngu muội, c̣n một phần nhỏ thuộc giới trí thức chăn chiên th́ duy tŕ sự bịp cho những quyền lợi vật chất cũng như tinh thần của ḿnh.  Cấu trúc của Ki Tô Giáo là cấu trúc Kim Tự Tháp.  Một số nhỏ bịp bợm ngồi trên đầu trên cổ đám đông ngu muội ở dưới.  Để hiểu rơ điều này, chúng ta hăy đọc một đoạn trong cuốn “Tiếng Kêu Than Của Người Dân” (Cry of the People) của Penny Lernoux: Link:http://en.wikipedia.org/wiki/Penny_Lernoux

   “Từ lúc đầu, xă hội Mỹ La Tinh (Latin America) được xây dựng giống như một Kim Tự Tháp, với vài người Âu Châu da trắng đến truyền giáo và định cư và hưởng mọi quyền lợi đế quốc, và quần chúng thổ dân, da đen, giai cấp thấp, không có một quyền nào…  Giống như những kẻ chiến thắng Tây Ban Nha trong thế kỷ 16, hầu hết các nhà truyền giáo Âu Châu tới châu Mỹ La Tinh tự coi là những kẻ mang những văn hóa cao hơn nền văn hóa của dân bản xứ nhiều.  Những nhà truyền giáo ít quan tâm đến việc ḥa nhập với các thổ dân hay dân Phi châu mà chỉ muốn chinh phục họ vào cấu trúc của tôn giáo Âu Châu.”

   [From the beginning, Latin-American society was constructed like a pyramid, with a few Europeans settlers enjoying all the privileges of empire and a mas of Indians, blacks, and half-castes having no rights at all… Like the conquistadors, most of the European missionaries who came to Latin-America saw themselves as bearers of cultures vastly superior to those of the natives.  The missionaries were less interested in integrating the Indians and Africans than on subjugating them to the European religious structures]

   Kinh nghiệm Việt Nam cho chúng ta thấy rơ t́nh trạng này cũng xảy ra ở Việt Nam, nhưng may mắn thay, chỉ xảy ra trong những ốc đảo ngu dốt (từ của LM Trần Tam Tĩnh), trong đó giáo dân Ca-tô và ngay cả các bề trên người Việt của họ cũng phải khúm núm hầu hạ thiểu số thừa sai ngoại quốc như thế nào.

   Sau đây chúng ta hăy đọc về thủ đoạn bịp bợm để mê hoặc đám dân Việt ngu muội của Giáo hội qua tên thừa sai thực dân Alexandre de Rhodes.  Rhodes là sản phẩm của nền văn hóa cao của Âu Châu. 

   Trong cuốn Hành Tŕnh Và Truyền Giáo,  bản dịch cuốn “Les Divers Voyages et Missions du Père Alexandre de Rhodes, năm 1653”, nguyên bản bằng tiếng Pháp ở phần sau, của Hồng Nhuệ, do Tủ sách Đại Kết, Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo, TP Hồ Chí Minh xuất bản năm 1994.

   Trong Lời Dịch Giả, Hồng Nhuệ viết:  “Chúng tôi để cho độc giả thưởng thức nguyên văn của giáo sĩ với những cảm tưởng và nhận xét khi đọc bản này.  Chúng tôi thiết nghĩ ngưởi Việt Nam không thể dửng dưng trước những ǵ có hệ (??) tới đất nước (trg. XII)” và “Chúng tôi không viết nhiều.  Cũng như khi nói về Hành tŕnh, th́ ở mục Truyền Giáo, chúng tôi để độc giả thưởng thức những trang sử liên quan  đến Giáo hội và đất nước Việt Nam” (trg. XIV)

   Và câu kết của Alexandre de Rhodes trong cuốn sách là: Viết sách này để vinh danh Thiên Chúa”.  Chúng ta sẽ thấy rơ, thủ đoạn bịp bợm của Alexandre de Rhodes đă vinh danh Thiên Chúa như thế nào.


Alexandre de Rhodes

Phép giảng tám ngày

 

   Bây giờ chúng ta hăy đọc một đoạn trong cuốn sách trên để xem Rhodes bịp bợm  láo lếu đến mức nào và những người mà ngày nay c̣n tiếp tục ca tụng ông ta thực sự ngu xuẩn đến mức nào.  Rhodes viết:

Trang 74:  Với thánh giá Chúa, với nước phép, giáo dân tốt lành đă thông thường đuổi ma quỉ, chữa các thứ bệnh tật.  Chỉ cho uống 4,5 giọt nước thánh mà chữa được người mù và cho 2 người chết sống lại.  Họ ra đi, cắm thánh giá ở đầu, ở giữa và cuối xóm.  Họ đến thăm bệnh nhân, đọc kinh và cho bệnh nhân uống vài giọt nước phép.  Không đầy 5 ngày đă chữa khỏi 272 người.

Trang 77:  Họ rất quí trọng nước phép, cứ 5,6 ngày họ lại đến lấy.. Họ cho bệnh nhân uống với những thành quả lạ lùng.  Mỗi chủ nhật, tôi buộc ḷng phải làm phép với 5 vại lớn, để thỏa măn ḷng sốt sắng của họ.

   Nước phép hay nước thánh là nước thường đă được ông linh mục bi bô đọc vài câu tiếng La-Tinh để biến nó thành nước phép hay nước thánh.  Rhodes đă thông thạo môn thần học bịp bợm dân ngu, nhưng chính ông ta cũng lại ngu không thể tả được mới viết lên được những đoạn trên.  Chỉ với 4,5 giọt nước phép là có thể chữa được người mù, người chết sống lại, và chữa khỏi mọi bệnh tật.  Nhưng mỗi chủ nhật ông ta phải phù phép biến 5 vại nước lớn thành nước thánh hay nước phép để thỏa măn nhu cầu của giáo dân.  Một vại lớn có bao nhiêu lít nước?  Một lít nước có bao nhiêu giọt nước.  Nếu tính ra th́ 5 vại nước phép đó có thể chữa cho cả nước Pháp của ông ta khỏi mù, v́ trong thế kỷ 17,  cả nước Pháp đang mù v́ là toàn ṭng Ca-Tô Giáo.  Nhưng ngày nay, chẳng cần đến nước phép hay nước thánh (holy water) ǵ đó mà Pháp cũng đă ra khỏi cảnh mù rồi.  Giáo dân Việt Nam dùng loại nước phép đó đă mù lại càng mù thêm v́ tin vào cái đạo lư Thiên-La Đắc-Lộ bịp bợm hoang đường quá lố lăng chẳng có ai có thể tin được.. Tác giả Hồng Nhuệ chắc đă phải thưởng thức đoạn trên và tin nên mới dịch cuốn sách này để cho chúng ta thưởng thức.  Xin mời ông lên tiếng nhận xét về mấy đoạn trên của Rhodes. Tôi đề nghị, mỗi khi ông bị cảm, hay bị bệnh, hăy đến xin Linh mục Nguyễn Văn Lư ở trong tù vài giọt nước thánh, chứ đừng có uống Aspirin hay Tylenol, Advil… hay đi khám bác sĩ, vào nhà thương làm chi. 

   Độc giả có thể đọc bài “Di Hại Của Nền Đạo Lư Thiên-La Đắc-Lộ”, phê b́nh chi tiết cuốn “Hành Tŕnh Và Truyền Giáo”, vạch trần chi tiết nhiều hành động và tư tưởng xảo quyệt của Alexandre de Rhodes trên sachhiem.net hoặc giaodiemonline:

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN50.php hay  http://giaodiemonline.com/2008/07/dihai.htm

    “Đạo Lư Thiên-La Đắc-Lộ” là cụm từ Giáo sư Nguyễn Mạnh Quang dùng để  chỉ những ảnh hưởng tai hại của Thiên Chúa Giáo La Mă (Thiên-La) mà giáo sĩ Alexandre de Rhodes (Đắc-Lộ) đă mang đến đầu độc đầu óc lớp người dân thấp kém nhất trong xă hội Việt Nam: "Sự tổng hợp của sách lược truyền đạo tàn bạo, cường quyền thắng công lư, của giáo hội Công giáo và sự cuồng tín, gian manh, xuyên tạc, cùng cách dùng ngôn từ hạ cấp của giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes)." [Xin đọc Chương 15 trong cuốn Việt Nam Đệ Nhất Cộng Ḥa Toàn Thư (1954-1963) của Giáo sư Quang]  Di lụy của sách lược đầu độc này c̣n kéo dài cho tới ngày nay, trải dài từ trong ṭa thánh Vatican đến xóm đạo Bolsa, các xóm đạo ở Việt Nam, Ṭa Khâm Sứ ở Hà Nội, và trên những diễn đàn truyền thông điện tử như Tiếng Nói Giáo Dân hay Vietcatholic, Nữ vương Công lư, Anhbasam v.v…

   Trên đây là nói về cá nhân Alexandre de Rhodes.  C̣n Giáo hội th́ đă bịp như thế nào?

   Chúng ta khá quen thuộc với những câu người Ki Tô Giáo nói về Thiên Chúa của họ, những câu được Giáo hội nhồi vào đầu óc họ, trong khi họ thực sự không biết Thiên Chúa là cái chi chi.  Những câu ca tụng Thiên Chúa như: “Thiên Chúa quá thương yêu thế gian”, “Thiên Chúa là t́nh yêu”, hoặc “Giê-su yêu bạn”, "Giê-su đến để mang một tin vui, tin vui t́nh thương, tin vui tự do...", “Tin Mừng Phúc Âm” v..v…  chẳng qua chỉ là những lời khoa trương bịp bợm đă được nhồi vào đầu óc của đám tín đồ thấp kém ở dưới, và thảm thay, thời buổi này mà người ta vẫn c̣n tiếp tục nhai đi nhai lại mấy câu vô nghĩa, sai sự thực đó trên các diễn đàn truyền thông, trong khi những câu đó chỉ nên nói trong khuôn viên các nhà thờ để các linh mục và con chiên nghe và tự sướng với nhau mà thôi.

   Trước hết là về Gót trong cuốn Thánh Kinh.  Đọc Thánh Kinh chúng ta thấy toàn bộ Cựu Ước gồm những chuyện ác ôn, dâm loạn, giết người hàng loạt do chính Gót ra tay hoặc sai đầy tớ làm.  Trong cuốn “The God Delusion”, ấn bản 2008, tác giả Richard Dawkins,  mở đầu Chương 2, trang 51, về “Giả Thuyết Về Thiên Chúa” [The God Hypothesis], đă đưa ra tới 16 nhận định về Gót mà tôi đă chứng minh dùng ngay chính những điều viết trong Cựu Ước:

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/3NGOI/TCN64_Cha.php

    Không cần phải bàn căi ǵ nữa, Gót trong Cựu Ước là nhân vật xấu xa đáng ghét nhất trong mọi chuyện giả tưởng: ghen tuông đố kỵ và hănh diện v́ thế; một kẻ nhỏ nhen lặt vặt, bất công, có tính đồng bóng tự cho là có quyền năng và bất khoan dung; một kẻ hay trả thù; một kẻ khát máu diệt dân tộc khác; một kẻ ghét phái nữ, sợ đồng giống luyến ái, kỳ thị chủng tộc, giết hại trẻ con, chủ trương diệt chủng, dạy cha mẹ giết con cái, độc hại như bệnh dịch, có bệnh tâm thần hoang tưởng về quyền lực, của cải, và toàn năng [megalomaniacal], thích thú trong sự đau đớn và những tṛ tàn ác, bạo dâm [sadomasochistic], là kẻ hiếp đáp ác ôn thất thường.

   [The God of the Old Testament is arguably the most unpleasant character in all fiction: jealous and proud of it; a petty, unjust, unforgiving control-freak; a vindictive, bloodthirsty ethnic cleanser; a misogynistic, homophobic, racist, infanticidal, genocidal, filicidal, pestilential, megalomaniacal, sadomasochistic, capriciously malevolent bully.]

   Vậy mà Giáo hội vẫn bịp con chiên là, “Thiên Chúa Quá Thương Yêu Thế Gian…”, “Thiên Chúa là t́nh yêu” (God is love) v…v… và các trí thức Ca-tô Việt Nam cũng thường nhắc đến câu này.  Thật ra th́, t́nh yêu của Chúa chỉ để cho đám con chiên, có đầu óc của con chiên, hoàn toàn đầu phục Chúa và sợ Chúa, hănh diện làm đầy tớ hầu hạ việc Chúa, chứ đối với những người có đôi chút đầu óc th́ Chúa ghét thậm tệ và có thể hành hạ họ đến đâu th́ hành hạ.  Nhưng đây chỉ là những ǵ viết trong Thánh Kinh.  Trong thực tế, Chúa chẳng yêu ai và cũng chẳng có thể phán xét, hành hạ ai, v́ một lẽ rất giản dị:  Chúa chỉ là một sản phẩm tưởng tượng của dân Do Thái trong thời bán khai và nền thần học đoán ṃ của Ki Tô Giáo đă dựng lên cho những mục đích thế tục vật chất cá nhân.  Điều này chứng tỏ các trí thức Ca-tô Việt Nam rất mù mờ, chỉ biết nhắc lại như con vẹt những ǵ Giáo hội dạy, chứ tự ḿnh không đọc nên không biết đến tất cả những sự độc ác của Gót trong Cựu Ước.

    Tân Ước có khá ǵ hơn không?  Làm sao mà khá hơn được?  Người ta thường nói: “Con hơn Cha là nhà có phúc”, nhưng ông con Giê-su trong Tân Ước c̣n tệ hơn là Cha ông ta trong Cựu Ước.  Thật vậy, Robert G. Ingersoll, nhà tư tưởng tự do (freethinker) vĩ đại nhất của nước Mỹ đă nhận định:


Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_G._Ingersoll

 

   Một lư do chính để bác bỏ Cựu Ước là những việc độc ác được lệnh làm, hoặc làm bởi Gót của Ki Tô Giáo.  Tất cả những sự độc ác này chấm dứt với cái chết.  Sự trả thù của Thần Gia-vê ngưng ở nấm mồ.  Ông ta không đe dọa trừng phạt kẻ chết; và không có một lời nào trong Cựu Ước, từ cái điều sai lầm đầu tiên trong chương Sáng Thế đến lời nguyền rủa cuối cùng trong sách Malachi, nói lên điều ông ta sẽ tiếp tục trả thù con người trong một đời sau.  Điều này để dành cho Tân Ước với giáo lư về sự đau đớn vĩnh viễn (eternal pain).  So sánh với giáo lư này trong Tân Ước, giáo lư về nô lệ, những chiến tranh diệt chủng, những lời nguyền rủa, những sự trừng phạt của Gót trong Cựu Ước đều là nhân từ và công bằng (were all merciful and just).

     Cựu Ước chất đầy thế giới này với bạo hành và bất công, Tân Ước cho chúng ta một tương lai đầy những đau đớn cho hầu hết mọi người.  Cựu Ước mô tả hỏa ngục trong quá khứ, và Tân Ước, hỏa ngục trong tương lai.   Cựu Ước cho chúng ta biết những chuyện khủng khiếp Gót Cha đă làm, và Tân Ước, những điều Gót Con (Giê-su) sẽ làm.

     Hai cuốn sách này cho chúng ta những sự đau khổ của quá khứ và trong tương lai – sự bất công, sự đau khổ cực độ về tinh thần cũng như thể xác (agony) và nước mắt của cả hai thế giới, quá khứ và vị lai.

     Hăy đọc Cựu Ước, rồi, với tất cả những chuyện giết người và tàn sát; với tất cả những giáo lư ô nhục; với tất cả những câu chuyện hoang đường độc ác và điên rồ; với tinh thần giai cấp, hận thù, và cho tôi biết, phải chăng đó là tác phẩm của một Gót lành thiện? 

     Tuy vậy, tôi phải nói rằng – tôi phải chấp nhận rằng – (I must say – I must admit) Cựu Ước c̣n khá hơn là Tân Ước.  Trong Cựu Ước, khi Gót Cha làm cho một người chết, ông ta để yên cho hắn.  Khi ông ta thấy hắn nằm yên trong mồ, ông ta thấy thỏa măn.  Những thớ thịt trên mặt được thư giăn, và cái bộ mặt cau có của ông ta nhường chỗ cho một nụ cười thỏa măn.  Nhưng trong Tân Ước, bất hạnh bắt đầu từ lúc chết.  Trong Tân Ước, Gót Con [Giê-su] tiếp tục trả thù măi măi (wreak his revenge forever and ever).  Chính cái con người từng nói “Hăy yêu kẻ thù của các ngươi” (Giê-su) dành quyền đầy ải con người trong ngọn lửa vĩnh hằng của hỏa ngục.  Tân Ước thật là tệ ác hơn Cựu Ước, v́ hỏa ngục th́ ác hơn là giấc ngủ, một h́nh phạt độc ác vô tận th́ ác hơn là một cuộc an nghỉ; vậy mà, Tân Ước tự cho là Phúc Âm của t́nh thương và ḥa b́nh.

      Nhưng trong Tân Ước th́ có ǵ đặc biệt?  Thực ra là chẳng có ǵ ngoài cái bánh vẽ “cứu rỗi” của Giáo hội đưa ra để lừa bịp con chiên.  Trong Tân Ước, chúng ta thấy trong nhiều chỗ, chính Giê-su đă nguyền rủa những người không theo tin ông ta là đồ rắn rết, và đe dọa họ phải bị đầy đọa xuống hỏa ngục để cho ngọn lửa vĩnh hằng của ông ta thiêu đốt.  Ngoài ra ông ta c̣n coi những người không phải Do Thái là “Chó”.  V́ ông ta đă khẳng định nhiều lần là ông ta sinh ra chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi, và ra lệnh cho những người theo ông không được đi truyền đạo  ngoài 12 bộ lạc Do Thái.

     Trước hết, chúng ta hăy bỏ qua chuyện ông ta sinh ra đời bằng cách nào, qua đường thụ thai sinh nở b́nh thường của một người mẹ, hay qua đường bất thường của một con Ma Thánh (Holy Ghost) trong nền thần học Ki Tô Giáo.  Chúng ta hăy đọc vài lời do chính Giê-su nói ra về mục đích của ông ta sinh ra đời.  

 

a)  Trong Matthew 10: 34-36, Giê-su khẳng định:

   Đừng tưởng rằng Ta sinh ra để mang lại ḥa b́nh trên trái đất.  Ta không sinh ra để mang lại ḥa b́nh mà là gươm giáo.  V́ Ta sinh ra để làm cho con chống lại cha, con gái chống lại mẹ, con dâu chống lại mẹ chồng, và kẻ thù của con người ở ngay trong nhà hắn.

 b)  Và Luke 12: 51-53 cũng xác định lại khẳng định của Giê-su như sau:

   Đừng tưởng Ta đến để đem ḥa b́nh cho thế giới.  Không, Ta đến để chia loài người làm hai.  Từ đây, một nhà có năm người sẽ chia rẽ chống đối nhau: hai chống ba, và ba chống hai.  Mâu thuẫn sẽ diễn ra giữa con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng.

   Trong những “Tin mừng Phúc âm” như trên của Giê-su trong Tân Ước th́ chỉ có những điều trên là được ứng nghiệm, v́ đi đến đâu, đạo Giê-su cũng đưa đến những cảnh chia rẽ, đối nghịch nhau, trong quốc gia, trong cộng đồng, và trong gia đ́nh.  Bất hạnh thay, Việt Nam cũng nằm trong các quốc gia này.

   Nhưng mục đích sinh ra đời của Giê-su không chỉ có vậy.  Ông ta khẳng định trong Matthew 5: 17-18: 

   Các ngươi đừng tưởng ta đến để phá luật [của Cha ta = Gót] hoặc các lời tiên tri [trong Cựu Ước]; ta đến không phải để phá, mà để hoàn thành.  V́ ta nói thật cùng các ngươi, cho đến khi trời đất không c̣n nữa, một chấm một nét cũng không được ra ngoài luật cho đến khi tất cả đều hoàn thành.

   [Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets.  I did not come to destroy but to fulfill.  For assuredly, I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one little will by no means pass from the law till all is fulfilled.]

   Câu trên, Matthew 5: 17-18, có nghĩa là Giê-su tôn trọng và muốn hoàn thành những luật của cha ông ta trong Cựu Ước.  Những luật của Cha Giê-su trong Cựu Ước là những luật như thế nào?  Có bao nhiêu tín đồ Ki Tô Giáo biết rằng trong Cựu Ước, Cha của Giê-su ta đă nhiều lần ra lệnh hay đích thân giết người tập thể (mass killing) vô số người vô tội: đàn ông, đàn bà, trẻ con, [con số lên đến hàng nhiều triệu] và hủy diệt nhà cửa, thị trấn, và các tôn giáo khác.

    Luật đầu tiên của Cha Giê-su trong 10 điều răn trong Cựu Ước mà Giê-su nói là phải hoàn thành, là “Ngươi không được thờ thần nào khác ngoài ta”. Và để củng cố cái luật này, Cha của Giê-su c̣n ra lệnh trong Phục truyền 13: 6-10Nếu anh em ngươi, con trai hay con gái ngươi, vợ ngươi hay bạn ngươi, khuyến dụ ngươi đi thờ các thần khác, thần của các nước lân bang hay xa xôi.., th́ ngươi phải giết nó đi, trước hết là đích thân tay ngươi phải ném đá để cho nó chết,  rồi sau mới đến tay của dân chúng. 

   [Nếu luật này cũng được áp dụng đối với các tôn giáo khác th́ mọi nhà truyền giáo Ki Tô, từ Alexandre de Rhodes cho tới Puginier v..v…, và các nhà truyền đạo Tin Lành trên thế giới đều phải bị ném đá cho chết đi hay là cho lên ghế điện thời nay.  Nhưng chẳng có đạo nào ở Á Đông lại ác ôn như đạo Thiên Chúa.  V́ thế nên đạo Thiên Chúa mới có thể xâm nhập vô sự vào các quốc gia khác, và các thừa sai mới có thể huyễn hoặc đầu óc người dân ngu bằng những chuyện hoang đường phi lư.  Điều này chứng tỏ các tôn giáo ở Á Đông vượt xa Thiên Chúa Giáo về đạo đức tôn giáo.]

   Sau đây là vài luật ác ôn khác của cha Giê-su đối với các tôn giáo khác như sau:

 

   Phục Truyền 12: 2-3: 

    Phàm nơi nào những dân tộc, mà các người sẽ tước quyền, đă thờ các thần của chúng nó, hoặc trên núi cao, hoặc trên đồi, hoặc dưới bóng cây xanh, th́ các ngươi phải phải hủy sạch đi.  Và các ngươi phải phá hủy bàn thờ của chúng, triệt hạ những cây trụ thiêng liêng của chúng, và thiêu những pho tượng gỗ của chúng; các ngươi phải chặt những h́nh tượng đă được khắc lên của các thần và xóa bỏ tên các thần ở nơi đó.

   (You shall utterly destroy all the places where the nations which you shall dispossess served their gods, on the high mountains and on the hills and under every green tree.

   And you shall destroy their altars, break their sacred pillars, and burn their wooden images with fire; you shall cut down the carved images of their gods and destroy their names from that place)

 

   I Samuel 15:3:  

    Bây giờ hăy tấn công Amalek, và hủy sạch tất cả mọi thứ mà chúng có, và giết sạch đừng chừa một ai.  Hăy giết cả đàn ông, đàn bà, trẻ nít và trẻ sơ sinh, trâu cừu, lạc đà và lừa.

   (Now go and attack Amalek, and utterly destroy all that they have, and do not spare them.  But kill both man and woman, infant and nursing child, ox and sheep, camel and donkey.)

   Và trong lịch sử Việt Nam, chúng ta thấy các tín đồ Ca-tô Giáo cũng đă phần nào theo những luật ác ôn này.  Thật vậy, trong cuốn The Vietnam Response to French Intervention, 1862-1874 của  Mark W. McLeod, chúng ta có thể đọc được những đoạn sau đây:

   Trang 45: Khi nghe tin thành Saigon thất thủ, những tín đồ Ca-tô giáo Việt Nam ở miền Nam đă lợi dụng t́nh thế để khủng bố người "lương" hay "tốt" (nghĩa là, người phi- Ca-tô) và đi làm "tay sai và mật thám cho Tây Dương "

   Trang 114Sự phân tích những hành động này cho thấy, trong những cuộc tấn công vào những cứ điểm của chính quyền Việt Nam, quân đội Pháp đă nhận được một mức độ hỗ trợ rất đáng kể từ những thừa sai và những tín đồ Ca-tô Việt Nam.  Hơn nữa, những phương pháp mà các sĩ quan Pháp và những cộng tác viên Ca-tô giáo dùng tuyệt đối không thể coi là có đạo đức cao theo những tiêu chuẩn đương thời của ngay chính họ, v́ những phái bộ truyền giáo Ca-tô đă dùng sức lao động (của tín đồ Ca-tô bản xứ; TCN), tài nguyên, và tin tức t́nh báo, đổi lấy hậu thuẫn của Pháp để thực hiện sự tàn sát liên miên người "lương", mạo phạm những công tŕnh xây dựng của Phật Giáo, thiêu hủy những làng mạc phi- Ca-tô, và cướp bóc những thành phố của nhà Vua.  Sự cộng tác với chủ nghĩa đế quốc Pháp của những tín đồ Ca Tô thường không được các sử gia nhận biết đầy đủ, nhưng đó chính là một yếu tố đáng kể góp phần thắng lợi cho Pháp ở Bắc Kỳ."

 

   Vậy th́ ngoài những nhiệm vụ như chia rẽ trong xă hội, gia đ́nh, nguyền rủa người không tin, đe dọa đầy đọa họ xuống hỏa ngục, và hoàn thành các luật trên của Cha ông ta, Giê-su có những giáo lư nào đặc biệt.  Lác đác chúng ta chỉ thấy vài điều đă từng có trong dân gian.  Đúng vậy, Giê-su giảng dạy những ǵ?  Nhận định sau đây của Joseph L. Daleiden, một học giả Ca-tô, trong cuốn The Final Superstition, trg. 174, về cái gọi là giáo pháp của Giê-su có thể giúp chúng ta nh́n rơ vấn đề một cách tổng quát:

   Có rất ít, nếu có, điều sáng tác độc đáo trong giáo pháp mà người ta cho là của Giêsu.  Giống như chính huyền thoại về Giêsu, những quan điểm mà Giêsu diễn đạt chỉ là một mớ hổ lốn những ngụ ngôn và luân lư mà chúng ta có thể thấy trong những đạo cổ xưa của Ai Cập, Babylon, Ba Tư, Hi Lạp, Phật, Khổng, Ấn Độ…  Một điều rơ ràng:  Ki Tô Giáo, một tôn giáo sinh sau đẻ muộn trong lịch sử các tôn giáo, chỉ cóp nhặt những quan điểm, ư kiến của Do Thái Giáo và các tôn giáo gọi là dân gian.  Trong cuốn “Nguồn Gốc Luân Lư Trong các Phúc Âm”, Joseph McCabe (Một Linh Mục Ca-tô. TCN) đă trích dẫn những quan điểm luân lư trong Phúc Âm mà người ta cho là của Giêsu song song với những quan điểm luân lư tương đương và y hệt của các tác giả Do Thái và dân gian.

    [Daleiden, Joseph L., The Final Superstition, p. 174:  There is very little, if anything, that is original in the teaching attributed to Jesus.  Like the myth of Jesus itself, the sentiments he expresses are a hodgepodge of aphorisms and moral convictions that can be found in the ancient Egyptian, Babylonian, Persian, Greek, Buddhist, Confucian, and Hindu religions…  But one thing is certain:  Christianity, a late-comer in the history of religion, merely plagiarized sentiments from Judaism and the so called pagan religions.  In his book Sources of Morality in the Gospels, Joseph McCabe quoted the moral views attributed to Jesus in the gospels and in parallel columns gave exact moral equivalents from Jewish and pagan writers.]

 

     Những tài liệu trên cho thấy, tất cả những ǵ Giáo hội Ca-tô nói về Gót và Giê-su đều là không thực, chỉ là những luận điệu thần học để lừa bịp người dân. 

    Chuyện lừa bịp lớn lao nhất của Ki Tô Giáo là về vai tṛ “cứu thế” và “cứu rỗi” của Giê-su mà theo các học giả nghiên cứu trong ṿng 200 năm nay, chỉ là một người dân thường Do Thái sống với ảo tưởng ḿnh là con của Gót của người Do Thái. Giám Mục Tin Lành John Shelby Spong đă cho rằng vai tṛ Chúa Cứu Thế của Chúa Giê-su cần phải dẹp bỏ, xin đọc bài “Giê-su Như Là Đấng Cứu Thế: Một H́nh Ảnh Cần Phải Dẹp Bỏ”:

 

GM John Shelby Spong, link: http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN37.php

 

Giám mục Spong viết một bài dài trong đó có một câu sau đây:Không có bất cứ một h́nh ảnh nào dùng để giải thích về nhân vật Giê-su đáng được tồn tại. H́nh ảnh hiển nhiên nhất để loại bỏ trong đầu óc tôi có lẽ cũng là cái h́nh ảnh cổ xưa nhất về mọi diễn giải về Giê-su. Đó là cái h́nh ảnh của Giê-su như là “đấng thần linh cứu thế” (the divine rescuer).”.  Và Linh mục Ca-tô James Kavanaugh cho rằng “ơn cứu rỗi” chỉ là một huyền thoại của dân Do Thái trong thời bán khai, xin đọc bài “Huyền Thoại Cứu Rỗi” : http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/TCN36.php

   Chuyện lừa bịp lớn lao thứ hai để đưa tín đồ vào ṿng nô lệ Vatican là về “Giáo hội Ca-tô do Giê-su thành lập”, điều mà tất cả các học giả ngày nay, kể cả các nhà thần học trong Ca-tô Giáo đă bác bỏ, cho đó chỉ là ngụy tạo. 

Chuyện lừa bịp lớn lao thứ ba để mê hoặc tín đồ, giữ tín đồ trong ṿng tuân phục Giáo hội là bịa ra 7 bí tích không hề có căn cứ trong cuốn Kinh Thánh nhưng được Giáo hội Ca-tô bảo rằng là do chính Chúa Giê-su thành lập.  Nếu Giáo hội không phải là do Giê-su thành lập th́ làm sao lại có thể thành lập những “bí tích” để cho Giáo hội mê hoặc tín đồ.  Mặt khác, điều bịp này hoàn toàn mâu thuẫn với những ǵ viết trong Tân ước: Giê-su tin rằng ngày tận thế đă gần kề, sẽ xẩy ra ngay khi một số người theo ông ta c̣n sống..  Thông điệp của ông ta cho dân Do Thái là: “Hăy thống hối, v́ ngày tận thế đă gần kề.”

Chuyện lừa bịp thứ tư là chuyện Chúa chết rồi lại nhỏm giậy để truyền cho các tông đồ phải đi cải đạo trên toàn thể thế giới, trong khi Cha của ông ta, khoan nói đến chính ông ta, và toàn thể Giáo hội Ca-tô, cho đến thế kỷ 16, cũng không biết là quả đất có h́nh cầu.  Ngoài ra Ca-tô giáo c̣n có cả một trường phái chuyên ngụy tạo các văn kiện (school of forgery) để tạo quyền lực cho Giáo hội v…v…)

     Ngày nay, các con chiên mù mờ, không đọc Thánh Kinh, đă theo sách lược ngụy biện của Giáo hội, không dám nhắc đến nội dung man rợ trong Cựu Ước nên đặt nhẹ, lờ đi Cựu Ước, và chỉ nhắc đến Tân Ước, đến bốn Phúc Âm,  và bịp bợm nói láo là Tân Ước mới chính là “Tin mừng Phúc âm” của Giê-su mà con người cần. Tân Ước th́ hoàn toàn đạo đức, không có một t́ vết nào trên những trang Tân Ước.  Nhưng không có Cựu Ước th́ làm ǵ có Tân Ước.  Không có Cựu Ước th́ vai tṛ “cứu rỗi” của Giê-su là một điều bịp vĩ đại để lừa dối những đầu óc yếu kém.  Để quảng cáo cho Giê-su, các tín đồ vẫn tiếp tục khoác cho Giê-su những thuộc tính không hề có như: "Giê-su đến để mang một tin vui, tin vui t́nh thương, tin vui tự do...", “Giê-su yêu bạn”, “Giê-su mang đến Tin Mừng Phúc Âm”, Giê-su là “Chúa Trời”, là “Ông Hoàng Của Ḥa B́nh”, là “Ánh Sáng Của Nhân Loại” v..v…

   Thế NHƯNG, một chữ NHƯNG rất đậm nét, trước những lời ca tụng Giê-su như trên, chúng ta lại đọc được những nhận định về Giê-su như sau:

      Giám mục John Shelby Spong, sau khi nghiên cứu Tân ước, đă đưa ra một nhận định về Giê-su như sau:

    Có những đoạn trong bốn Phúc Âm mô tả Giê-su ở Nazareth như là một con người thiển cận, đầy hận thù, và ngay cả đạo đức giả.

   (John Shelby Spong, Rescuing The Bible From Fundamentalism, p. 21: There are passages in the Gospels that portray Jesus of Nazareth as narrow-minded, vindictive, and even hypocritical).

   Và Jim Walker cũng viết trên Internet trong bài Chúng Ta Có Nên Kính Ngưỡng Giê-su Không? (Should We Admire Jesus?) : http://www.nobeliefs.com/jesus.htm

       Nhiều tín đồ Ki-Tô-giáo không hề biết đến là nhiều đoạn trong các Phúc Âm trong Tân Ước, Giê-su được mô tả như là một con người đầy hận thù, xấu xa, bất khoan dung, và đạo đức giả.

   [Unbeknownst to many Christians, many times the Gospels of the New Testament portray Jesus as vengeful, demeaning, intolerant, and hypocritical.]

   Và Russell Shorto, một học giả Ki Tô Giáo, đă tổng hợp những tác phẩm nghiên cứu về Giê-su trong ṿng 200 năm nay, và kết luận như sau trong cuốn Sự Thật Của Phúc Âm (Gospel Truth):

    Các học giả đă biết rơ sự thật từ nhiều thập niên nay – rằng Giê-su chẳng ǵ khác hơn là một người thường sống với một ảo tưởng  – họ đă dạy điều này cho nhiều thế hệ các linh mục và mục sư.  Nhưng những vị này vẫn giữ kín không cho đám con chiên biết v́ sợ gây ra những phản ứng xúc động dữ dội trong đám tín đồ. Do đó, những người c̣n sống trong bóng tối là những tín đồ Ki Tô b́nh thường.

   [Scholars have known the truth – that Jesus was nothing more than a man with a vision – for decades; they have taught it to generations of priests and ministers, who do not pass it along to their flocks because they fear a backlash of anger.  So the only ones left in the dark are ordinary Christians.]

   Nhưng ảo tưởng của Giê-su là ảo tưởng như thế nào? Ngày nay giới học giả nghiên cứu Thánh Kinh đă biết rơ: Đó chính là Tâm Lư Bệnh Hoạn về Những Ảo Tưởng Hăo Huyền về Quyền Lực hay Toàn Năng [Megalomania =  A psycho-pathological condition in which fantasies of wealth, power or omnipotence predominate] và cái tâm lư bệnh hoạn này đă tạo thành tâm điểm mà mọi hành động của Giê-su đều xoay quanh. Chính cái ảo tưởng này đă khiến cho Giê-su tưởng ḿnh là“con duy nhất của Thượng đế”, “có nhiệm vụ cứu người Do Thái ra khỏi tội lỗi để làm ḥa với ông cha tưởng tượng của Giê-su v́ ngày tận thế đă gần kề”.  Đó là những ǵ Tân Ước đă viết rất rơ cho những ai đọc kỹ Tân Ước.  Nhưng về sau, để truyền bá, Ki Tô Giáo đă kéo dăn (stretch) những điều hoang tưởng của Giê-su ra thành “khả năng chuộc tội cho nhân loại”, “đấng cứu thế”, “sẽ trở lại trần phán xét thiên hạ””  v…v…, mà ngày nay đă trở nên những điều hoang đường nhảm nhí mà chính những bậc lănh đạo trong Ki Tô Giáo, Ca-tô cũng như Tin Lành, đều bác bỏ. [Xin đọc Giám mục John Shelby Spong, Linh mục James Kavanaugh, Mục sư Ernie Bringas, Nhà thần học Ca-tô Uta Ranke-Heinemann và nhiều học giả khác].

   Thật là khó hiểu đối với người ngoại đạo như tôi.  V́ Giê-su là một nhân vật được cả tỷ người trên thế giới tôn thờ.  Vậy nếu những nhận định trên về Giê-su là đúng th́ chẳng lẽ cả tỷ người đó ngu hay sao mà lại đi tôn thờ một người thường, sống với một ảo tưởng, và bản chất là một con người đầy hận thù, xấu xa, bất khoan dung, và đạo đức giả.”   Chẳng biết họ có ngu hay không, nhưng chắc chắn là, với sự hiểu biết ngày nay  của đa số người dân trên thế giới th́ Giê-su không phải là Chúa Trời, không yêu ai, không phải là “ánh sáng của nhân loại”, và tuyệt đối không phải là “ông hoàng của ḥa b́nh”.

   Lẽ dĩ nhiên, không phải tất cả các tín đồ Ca-tô Giáo đều ngu muội mà có nhiều trí thức trong đó.  Bỏ ra ngoài những “bề trên” bất lương trí thức tiếp tục dấu kín sự thật, tiếp tục nhốt tín đồ trong bóng tối, những trí thức Ca-tô thường là sinh ra từ những gia đ́nh Ca-tô cha truyền con nối.  Xă hội tiến bộ nên họ không c̣n thuộc lớp cha ông ngu dốt như xưa mà có cơ hội học hành mở mang trí tuệ như mọi người.  Nhưng về vấn đề tôn giáo, do chính sách nhồi sọ của Giáo hội và của gia đ́nh thiếu hiểu biết, họ có một điểm mù tôn giáo, điểm mù này đă khiến cho họ loại bỏ bất cứ sự kiện nào không phù hợp với niềm tin tôn giáo của họ mà không bao giờ để tâm suy nghĩ về những sự kiện đó.  Đây cũng là điểm mù của Tin Lành, loại bỏ ngay bất cứ sự thật nào trái với Thánh Kinh.

   Qua nhiều thế kỷ, Giáo hội dạy rằng, theo Cựu Ước, Gót của Ki Tô Giáo đă sáng tạo ra vũ trụ muôn loài trong 6 ngày có buổi sáng buổi tối và cách đây khoảng 6000 năm.  Nhưng khoa học đă có thể chứng minh là vũ trụ và muôn loài sinh ra từ một Big Bang, nghĩa là từ sự nổ lớn của một dị điểm vô cùng đặc và vô cùng nóng, và cách đây khoảng 13.7 tỷ năm. Ngày nay, Giáo hội Ca-tô, trước hàng núi những dữ kiện chứng minh thuyết Big Bang là đúng, nên không thể phủ nhận được nữa, nhưng vớt vát lại bằng những câu vô nghĩa để tiếp tục lừa bịp đám tín đồ ở dưới.  Tin từ Tổng Hành Dinh Ca-tô Rô-ma Giáo, Vatican, Thứ Năm, Jan 6, 2011,  cho biết:

            Giáo hoàng Benedict XVI nói: Gót (God) tạo ra Big Bang, không phải khoa học.

    Giáo hoàng Benedict nói, đầu óc, ư nghĩ  của Gót là ở đàng sau những lư thuyết khoa học phức tạp như là Big Bang, và các con chiên Ki Tô nên bác bỏ ư tưởng là vũ trụ h́nh thành một cách ngẫu nhiên.

   Những lư thuyết khoa học phức tạp như là Big Bang là sự sáng tạo của các khoa học gia mà không có mấy người tin vào Gót.  Đă không tin vào Gót th́ làm sao biết được đầu óc và ư nghĩ của Gót là như thế nào, khoan kể là theo Ca-tô Giáo th́ Gót là đấng vô h́nh, không ai biết được, và không ai hiểu được.  Giáo hoàng chỉ nói nhảm mà không đưa ra bất cứ bằng chứng nào để làm hậu thuẫn cho lời nói mê sảng thuộc về niềm tin của ḿnh. Ông ta chỉ nói về niềm tin của ông ta như vậy, một niềm tin của nền “thần học đoán ṃ”, nhưng đối với giới khoa học và những người hiểu biết th́ câu trên hoàn toàn vô nghĩa.  Vô nghĩa v́ giáo hoàng không hề có một chút kiến thức nào về khoa học nên mới nói bừa như vậy. V́ Big Bang chẳng qua chỉ là sự nổ bùng của một dị điểm (singularity) vô cùng nóng, vô cùng đặc, nguồn gốc của vũ trụ ngày nay, và cách đây đă khoảng 13.7 năm. Nóng bao nhiêu, và đặc như thế nào?  Các khoa học gia đă tính ra được là sau khi nổ khoảng một phần ngàn giây đồng hồ (1/1000 s) th́ nhiệt độ của Big Bang vào khoảng “một ngàn tỷ độ” (1012 độ) và tỉ trọng của khối cầu lửa khi đó vào khoảng 100000 tỷ gram (1014 g) cho 1 phân khối. 

 

 

   Chúng ta cũng nên biết, năm 1981, thuyết Big Bang chưa được hoàn chỉnh, mà Giáo hoàng John Paul II cũng đă phải  công nhận thuyết Big Bang là đúng, ông ta chỉ vớt vát một câu là “Big Bang là thời điểm sáng tạo của Gót” (Big Bang is the moment of creation of God) mà không hề đưa ra bất cứ một bằng cớ nào để chứng minh và thuyết phục nhân loại. 

   Mấy Giáo hoàng nói vớt vát như vậy là chỉ để lừa dối đám con chiên thấp kém đầu óc vốn mù mịt, chứ c̣n người ngoài, ai nghe những câu trên cũng phải bưng miệng cười. Mấy “Đức Thánh Cha” của người Ca-tô đều như vậy cả, toàn đưa ra những luận điệu lừa bịp trái với sự thực để tiếp tục nhốt tín đồ vào sự ngu muội, do đó tiếp tục tin vào những điều không thể tin được.

   Nhưng không phải chỉ có vậy.   Năm 1996, giáo hoàng  đă đặt chắc thẩm quyền giáo lư của Ca-Tô giáo sau quan điểm là “thân xác con người có thể không phải là một sự sáng tạo tức thời của Gót, mà là kết quả của một quá tŕnh tiến hóa dần dần”.  Ngài nói: “những kiến thức mới nhất dẫn đến việc phải chấp nhận thuyết tiến hóa hơn là một giả thuyết”. (Pope John Paul II has put the teaching authority of the Roman Catholic Church firmly behind the view that “the human body may not have been the immediate creation of God, but is the product of a gradual process of evolution.. The pope said that “fresh knowledge leads to recognition of the theory of evolution as more than just a hypothesis”).  Rồi tới tháng 7 năm 1999, trước những khám phá xác tín nhất của khoa vũ trụ học, và trước những hiểu biết của con người ngày nay về cấu trúc của trái đất, Giáo Hoàng đă bắt buộc phải tuyên bố: "thiên đường không phải là một nơi trừu tượng mà cũng chẳng phải là một nơi cụ thể ở trên các tầng mây” (Heaven is neither an abstraction nor a physical place in the clouds), và “Hỏa ngục không phải là sự trừng phạt áp đặt từ bên ngoài bởi Thượng đế, mà là trạng thái hậu quả của những thái độ và hành động mà con người đă làm trong đời này” (Hell is not a punishment imposed externally by God, but the condition resulting from attitudes and actions which people adopt in this life). 

   Vấn đề ở đây là, khi công nhận thuyết Big Bang th́ Giáo hội cũng đă công nhận là thuyết Sáng Tạo trong Cựu Ước chỉ là một huyền thoại cổ xưa của dân Do Thái, không có một giá trị nào đối với những dân tộc khác, lẽ dĩ nhiên là chẳng có giá trị ǵ đối với dân Việt Nam.

   Và chấp nhận thuyết tiến hóa, chấp nhận con người không phải là do Gót tạo ra tức thời mà chính là kết quả của một quá tŕnh tiến hóa dần dần và lâu dài, giáo hoàng đă phá tan huyền thoại về Adam và Eve là tổ tông loài người do Thượng đế tạo dựng từ đất sét, và kéo theo không làm ǵ có chuyện Adam và Eve sa ngă tạo thành tội tổ tông.

    Do đó, vai tṛ “chuộc tội” và “cứu rỗi” của Giê-su chỉ là những luận điệu thần học lừa dối của giới giáo sĩ Ki Tô Giáo khi xưa, được tiếp tục đưa ra không ngoài mục đích khai thác ḷng mê tín của một số người, huyễn hoặc và khuyến dụ họ tin vào những điều không thực.  Và như vậy là Giáo Hoàng John Paul II đă bác bỏ phần giáo lư quan trọng nhất của giáo hội Ca-Tô về “Tin Mừng Phúc Âm”: Trong cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hi Vọng, trang 76, Giáo hoàng đă trích dẫn một câu trong Tân ước, John 3: 16, “Thiên Chúa quá thương yêu thế gian đến nỗi ban con duy nhất của Ngài, để những ai tin vào Người sẽ không bị luận phạt, nhưng được sống đời đời.”,  làm luận điểm trả lời câu hỏi “Tại sao nhân loại cần phải cứu rỗi?”   Nay, Thánh Kinh đă viết rơ, Gót không phải là đấng quá thương yêu thế gian, Gót không có sáng tạo ra vũ trụ và muôn loài trong đó có loài người, không làm ǵ có thiên đường trên các tầng mây, không làm ǵ có hỏa ngục nơi ḷng đất, vậy ư nghĩa của cuộc sống đời đời bên cạnh Chúa, và bị luận phạt, đầy đọa vĩnh viễn nơi hỏa ngục, đă trở thành những điều thậm vô nghĩa, thuộc loại mê tín hoang đường.

   Tôi tin rằng tuyệt đại đa số tín đồ Ca-Tô không hề biết đến những thú nhận của Giáo hội như trên v́ họ vẫn bị giam chặt trong sách lược “ngu dân dễ trị” của giáo hội: duy tŕ và khai thác tối đa sự mê tín và giữ cho tín đồ “càng biết ít càng tốt”.  Như vậy có phải họ thật là tội nghiệp và đáng thương không?

Điều đáng buồn là, trong khi phần lớn thế giới đă biết đến những lời thú nhận của Giáo hoàng John Paul II cũng như của Giáo hoàng Benedict XVI như trên, những lời thú nhận hàm ư nền thần học Ca-Tô Giáo tạo thành căn bản tín ngưỡng Ca-Tô đă không c̣n một giá trị thực sự nào trong thế giới văn minh tiến bộ ngày nay, th́ các tín đồ Ca-Tô ở một số nước chưa phát triển và trong những ốc đảo ngu muội vẫn c̣n sống trong bóng tối của sự ngu dốt tôn giáo, theo nghĩa không được biết đến những sự thật ngay chính trong giáo hội của ḿnh, khoan kể đến sự tiến bộ trí thức của nhân loại về vấn đề tôn giáo.

 

Nhưng thế giới không phải chỉ có toàn những người ngu muội, và trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, Tây phương đă thức tỉnh và đang dần dần loại bỏ Ki Tô Giáo, đưa đến sự suy thoái của Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ..  Đây là đều tất nhiên phải xảy ra, v́ thực tế là ngày nay, Ki Tô Giáo chỉ c̣n cái vỏ, ngoài mặt vẫn c̣n mạnh v́ dựa vào khối đông tín đồ thấp kém ở dưới, đúng như định nghĩa của Thống Đốc Jesse Ventura của Bang Minnesota: “KiTô giáo là một sự giả dối trống rỗng và là một cặp nạng cho những người có đầu óc yếu kém cần đến sức mạnh trong số đông” (Christianity is a sham and a crutch for weak-minded people who need strength in numbers).  Giá trị đạo đức và tâm linh của Ki Tô Giáo đă phá sản (Xin đọc Eliezer Berkovits), bởi v́ lịch sử đă chứng tỏ vấn đề đạo đức của Ki Tô Giáo là như vậy, và thời buổi này, giá trị tâm linh đặt vào những điều mê tín hoang đường của Ki Tô Giáo không c̣n hấp dẫn, ngay cả đối với những người có tŕnh độ hiểu biết thông thường, như đối với đám dân thất học trong thời Trung Cổ. 

 

Vài Nét Về Sự Suy Thoái Của Ki Tô Giáo Trên Thế Giới.

 

   Sự suy thoái của Ki Tô Giáo trên thế giới, nhất là ở Âu Châu, cái nôi của Ki Tô Giáo trước đây, đă là một sự kiện.  Ở đây tôi không thể đưa ra mọi yếu tố đă dẫn đến sự suy thoái của Ki Tô Giáo.  Muốn biết chi tiết hơn và một số yếu tố điển h́nh đưa đến vấn nạn suy thoái của Ki Tô Giáo, độc giả có thể đọc:  http://giaodiemonline.com/2007/06/tinlanh3.htm

   Sự suy thoái của Ki Tô Giáo ở Âu Châu không phải nay mới xảy ra qua những vụ linh mục loạn dâm hay v́ sự vô đạo đức của các Giáo hoàng trong sách lược bao che những linh mục phạm tội, mà đă xảy ra từ lâu rồi, có thể nói từ cuộc cách mạng khoa học trong thế kỷ 17. 

   Thật vậy, nghiên cứu kỹ vấn đề, chúng ta thấy thật ra sự suy thoái của Ki Tô Giáo không phải trong thời đại này mới xảy ra mà đă bắt nguồn từ sự tiến bộ trí thức của con người ít ra là từ cuộc Cách Mạng Khoa Học (The Scientific Revolution) vào đầu thế kỷ 17, từ Thời Đại Lư Trí (The Age of Reason) và Thời Đại Khai Sáng (The Age of Enlightenment) trong thế kỷ 18, rồi qua các Thời Đại Của Các Hệ Thống Tư Tưởng (The Age of Ideology) trong thế kỷ 19,  đến Thời Đại Phân Tích (The Age of Analysis) trong thế kỷ 20 của một số đông triết gia và khoa học gia.  Những thời đại này đă kéo con người Tây phương ra khỏi Thời Đại Của Đức Tin (The Age of Faith), một thời đại mà sự thống trị của Ca-Tô Rô-maGiáo đă đưa Âu Châu vào 1000 tăm tối được biết dưới tên Thời Đại Trung Cổ (The Middle Ages) hay Thời Đại Hắc Ám (The Dark Ages), hay Thời Đại Của Sự Man Rợ Và Đen Tối Trí Thức (The age of barbarism and intellectual darkness).  Điểm chung của các thời đại này là, một số đông tư tưởng gia và khoa học gia tin tưởng rằng lư trí và khoa học, chứ không phải là Ki Tô Giáo, sẽ thúc đẩy sự tiến bộ của nhân loại.  Và ngày nay chúng ta thấy rơ như vậy.  Từ thế kỷ 17, khoa học đă tiến một bước dài, và ngày nay, trước những khám phá của khoa học về mọi bộ môn để giải thích thiên nhiên như nó là như vậy, Thiên Chúa của những khoảng trống (God of the gaps) càng ngày càng thu nhỏ lại, chỉ c̣n có thể ẩn náu trong những khoảng trống rất nhỏ hẹp ở trong đầu óc của các tín đồ.

   Cách đây 28 năm, năm 1983, Malichi Martin, một linh mục ḍng Tên, giáo sư tại Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh của Giáo hoàng, tiến sĩ về khoa ngôn ngữ Do Thái, Khảo Cổ và Lịch Sử Đông Phương, đă viết trong cuốn Sự Suy Sụp Của Giáo Hội Ca-Tô Rô Ma [The Decline and Fall of the Roman Church], như sau, trang 1:

 

 

   “Tiến tŕnh bất ngờ và làm cho người ta phân vân nhất trong 20 năm gần đây [nghĩa là từ thập niên 1960] là sự suy thoái đột nhiên của giáo hội Ca-Tô Rô-ma trong tổ chức giáo quyền và trong lư tưởng đồng nhất của giáo hội.

   Với t́nh trạng ngày nay, có vẻ như không có một hi vọng hợp lư nào để cho sự suy thoái đó ngưng lại.. [Phù hợp với lời than của Benedict XVI ngày nay]

   Những thống kê đáng tin cậy và những chi tiết khác thật là khủng khiếp cho đầu óc người Ca-Tô Rô-ma truyền thống.  Khi vẽ trên một biểu đồ từ năm 1965 đến năm 1980, số linh mục, nữ tu (các sơ), huynh trưởng trong đạo, học sinh trung học,  sinh viên đại học tư (của Ca Tô Giáo), số người rửa tội, vào đạo, lấy người cùng đạo, dự lễ ban thánh thể, xưng tội, thêm sức – mọi thống kê đáng kể hiện hữu đều mô tả  một sự suy giảm chúc đầu xuống không ngừng.  Thêm vào những yếu tố chính trên là số tín đồ Ca Tô Rô-ma dứt khoát bác bỏ hoàn toàn giáo lư của Rô-ma về ly dị, ngừa thai, phá thai, đồng giống luyến ái, và Cộng sản.

   Hơn nữa c̣n có một số yếu tố vô h́nh nhưng không kém phần quan trọng.  Ví dụ, ngày nay không thể nào biết được là có bao nhiêu linh mục được phong một cách có giá trị [nghĩa là có đầy đủ giá trị về những quyền năng thần thánh mà nền thần học xảo quyệt của giáo hội đă tạo ra cho giới chăn chiên để nắm giữ đầu óc tín đồ, ví dụ như: có quyền gọi Thánh Linh bất cứ ở đâu đến phục vụ cho ông ta trong những màn pháp thuật được gọi là “bí tích”, có quyền rửa sạch cái tội tổ tông không hề có của một đứa bé mới sinh ra đời, có quyền tha tội cho ai th́ người ấy được tha, có khả năng biến một mẩu bánh làm bằng bột thành thân thể thực sự của Chúa v..v..].

 V́ chắc chắn là nhiều  giám mục phong chức linh mục cho các ứng viên không hề có ư định là tạo ra những linh mục với quyền năng thiêng liêng là ban thánh thể và tha tội cho những kẻ xưng tội, và nhiều ứng viên cũng không hề có ư định là sẽ nhận được những quyền năng như vậy.  Không có những quyền năng như vậy th́ không có giới linh mục, không có lễ Mi-sa, và không có sự tha tội trong lễ xưng tội.  Thiếu những quyền năng như vậy, dù vô giá trị đối với người ngoại đạo, đối với đầu óc của người Ca-Tô Rô-ma, có nghĩa là cái chết của giáo hội.”

   (Malachi Martin,  a Jesuit Professor at the Pontifical Biblical Institute in Rome, doctorate in Semitic languages, archeology and Oriental history, The Decline and Fall of the Roman Church, a Bantam Book, NY, 1983, p.1:  The most surprising and the most puzzling development in the last 20 years has been the sudden and undoubted decline of the Church of Rome in its ecclesiastical organization and ideological unity..

   As things now stand, there appears to be no reasonable hope that this decline can be arrested…

   The relevant statistics and other details are horrendous for the traditional Roman Catholic mind.  When plotted on a graph covering the years 1965-1980, the number of priests, nuns, religious brothers, junior and senior high school students, private college students, baptisms, conversions, inter-Catholic marriages, communions, confessions, confirmations – every significant statistics available – describes a plummeting, non-stop, downward drop.  Added to these key factors are the figures of those Roman Catholics who totally reject Roman teaching about divorce, contraception, abortion, homosexuality, and Communism.

   There are, furthermore, some “invisible” but nonetheless potent factors.  For instance, it is now impossible to reckon how many validly ordained priests are available.  For, certainly, many bishops ordaining candidates for the priesthood have no intention of creating priests with the sacramental powers to offer the sacrifice of the Mass and to absolve penitents of sins, and many candidates do not have the intention of receiving such powers.  Without such powers, there is no priesthood, no Mass, no absolution in confession.  Such lack of validity, although unvalued outside the church, means the death of the church for the Roman Catholic mind.)

   Malachi Martin viết không sai, giáo hội sống c̣n là nhờ vào mớ quyền năng tự tạo cho giới linh mục, khai thác sự yếu kém tinh thần và tŕnh độ hiểu biết của đa số giáo dân.  Ngày nay, mớ quyền năng đó đă trở thành những màn bịp bợm mê tín nên ngay cả những tín đồ Ca-Tô b́nh thường cũng như những người trí thức trong giáo hội cũng không c̣n tin, trừ số tín đồ thấp kém ở dưới, nên trên thực tế, giáo hội đă chết. 

   Thật vậy, trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, những huyền thoại về Gót nay đă không c̣n chỗ đứng trong giới hiểu biết.  Trong cuốn Những Phê B́nh về Gót (Critiques of God), biên tập bởi Peter A. Angeles, trong đó có 16 tác giả phê b́nh về mọi lư luận thần học của Ki Tô Giáo, chúng ta có thể đọc đoạn sau đây, trang xiii:http://atheism.about.com/library/books/summary/aaprCritiquesGod.htm

    Những niềm tin vào những đấng siêu nhiên đă biến khỏi nền văn hóa của chúng ta.  Bất cứ sự sùng tín đại cương nào về Gót cũng đang trở thành mờ nhạt trong nền văn hóa của chúng ta.  Gót đă mất đi trụ xứ trong không gian như là một nước trên Thiên đàng.  Ông ta cũng mất đi chỗ đứng trong vũ trụ như là đấng đă sáng tạo ra nó từ hư vô.  Không phải là Gót bị đẩy ra một vùng xa lắc xa lơ.  Không phải v́ ông ta trở thành một trừu tượng vô thân thể (phi Nam phi Nữ).  Mà v́ chúng ta nhận thức ra rằng chẳng làm ǵ có Gót để mà nói tới.

    (Beliefs in supernatural beings have vanished from our culture.  Any general serious belief in God is fading in our culture.  God has lost his spatial location as a monarch in heaven.  He has lost his temporal precedence to the universe as its Creator ex nihilo.  It is not God is being relegated to a remote region.  It is not that God has become a bodiless abstraction (a sexist It).  It is the realization that there is no God to which to relate.)

   Sau đây tôi chỉ nêu lên vài điều thú nhận điển h́nh của Ki Tô Giáo về hiện trạng Ki Tô Giáo ở Âu Châu:    Chúng ta hăy đọc một tài liệu điển h́nh về hiện trạng vô thần đang lên và Ca-tô Giáo đang suy thoái ở Pháp, cái nôi của Ca-tô Rô-ma Giáo trước đây:  http://www.secularism.org.uk/numberofatheistsinfrancerisesata.html

   Trong bài với đầu đề “Số người vô thần ở Pháp gia tăng với mức độ chưa từng thấy” (Number Of Atheists In France Rises At An Unprecedented Rate), tờ báo Pháp “Le Monde” đưa ra kết quả của một cuộc thăm ḍ ư kiến: “số người vô thần tăng từ 23% năm 1994 lên 31% ngày nay” (the number of people describing themselves as atheists has risen to 31 per cent – from 23 per cent in 1994), nghĩa là tăng thêm 5 triệu người vô thần trên dân số khoảng 62 triệu..  Kết quả thăm ḍ cũng cho biết chỉ có 51% dân Pháp c̣n cho ḿnh là tín đồ Ca-tô, vào đầu thập niên 1980, con số này là 80%

   Tổng biên tập tờ “Le Monde”,  Frederic Lenoir, viết: “Trong định chế cũng như trong tâm t́nh tôn giáo của Ca-tô Giáo, Pháp không c̣n là một quốc gia Ca-tô” (“In its institutions, but also in its mentalities, France is no longer a Catholic country,” wrote Frederic Lenoir, editor in chief of Le Monde des Religions.)  Cuộc thăm ḍ cũng cho biết chỉ có 10% đi lễ nhà thờ đều đặn, phần lớn là ông già bà cả, và điều kỳ lạ là, 51% vẫn coi ḿnh là người Ca-tô, nhưng chỉ có một nửa tin vào “Gót” (Extraordinarily, of the 51 per cent who still call themselves Catholics… only half said they believed in God.)  Nhiều người nhận ḿnh là người Ca-tô v́ đó là truyền thống gia đ́nh (Many said they described themselves as Catholics because it was a family tradition).

   Chúng ta nên nhớ, Pháp là thủ phạm chính đă mang Ca-tô Rô-ma Giáo đến Việt Nam, không phải để văn minh hóa dân tộc Việt Nam, mà để đầu độc một số người Việt Nam thuộc thành phần thấp kém nhất trong xă hội, bằng những điều hoang đường, mê tín, dối trá như chúng ta có thể đọc trong cuốn Hành Tŕnh Truyền Giáo của tên thừa sai gián điệp thực dân Alexandre de Rhodes, mà ngày nay đă không c̣n mấy giá trị ngay trong nước Pháp, biến họ thành những kẻ phi dân tộc, phản bội quốc gia như lịch sử đă ghi rơ.  Người dân Pháp có truyền thống Ca-tô lâu đời hơn Việt Nam nhiều, nhưng nay đă tỉnh, vậy tại sao người Ca-tô Việt Nam vẫn c̣n mê, vẫn c̣n tin vào những điều mà chính Giáo hội đă bác bỏ, vẫn dùng những thủ đoạn không mấy lương thiện để dụ người dân vào đạo?  Đó có phải là niềm hănh diện hay chỉ chứng tỏ trong khi thế giới đă tiến bộ mà ḿnh cứ muốn đi giật lùi về những giá trị tâm linh đă lỗi thời và đang bị thế giới loại bỏ.

   Trong cuốn Những Nhà Đi Truyền Giáo (Missionaries) của Julian Pettifer và Richard Bradley, cuốn sách dựa trên một chương tŕnh TV  6 kỳ của đài BBC, nội dung nghiên cứu về lịch sử truyền giáo của Ki Tô Giáo nói chung trên thế giới, chúng ta có thể đọc được vài sự kiện như sau:

   Trang 242:  Âu châu đă trở thành “một mối bối rối, lúng túng cho Ki Tô Giáo”, một lục địa mà nhà thần học Đức Kierkegaard đă gọi là lục địa của những “người ngoại giáo đă được rửa tội”.  Nói ngắn gọn, Âu châu, trong nhiều thế kỷ là cái nôi của chương tŕnh truyền giáo Ki Tô đi khắp nơi, nay chính nó lại đă trở thành nơi cần phải được truyền giáo.. Một số người nói rằng đây là một lục địa “hậu-Ki-Tô”.

   Theo Floyd McClung (một nhà truyền giáo Ki Tô) th́: Người ta e rằng nếu Âu châu cứ tiếp tục quay lưng lại Thượng đế th́ sẽ có ngày Thượng đế sẽ quay lưng lại Âu Châu.

   Những nhà truyền giáo ngày nay tin rằng Âu Châu hiện ở trong nguy cơ bị lún sâu trong làn sóng thủy triều của chủ nghĩa thế tục.  Họ cực lực phủ nhận đó là định mệnh tối hậu không thể tránh được của các quốc gia theo Ki Tô Giáo.

   (Europe had become “an embarrassement to Christianity”, a continent of what the German theologian Kierkegaard called “baptised pagans”.  In short, Europe, for centuries the craddle of Christian Mission, had itself become a mission field… Some say it is a “post-Christian” continent.

   For Floyd McClung: there is a fear that if Europe continues to turn its back on God, the time may come when God will turn His back on Europe.

   The missionaries believe that Europe is in danger of being swamped by a tidal wave of secularism.  They vigorously deny that this is the inevitable and ultimate destiny for all Christian nations..)

 

   Trang 244: Ở Anh Quốc: T́nh trạng “no God” ở Anh được coi như là một sự truyền nhiễm trong giới lao động ở đô thị.  Tuy rằng có những biệt lệ đáng kể, giới trung lưu vẫn c̣n là những người, nếu không phải là sợ Gót th́ ít nhất cũng là những kẻ tiếp tục đi lễ nhà thờ... H́nh ảnh này đă hoàn toàn thay đổi.  Sự truyền nhiễm đă tràn vào giới trung lưu sống ở ngoại thành, và ngay cả mạch sống của giáo hội, những giáo xứ  ở miền quê, cũng đă bị nhiễm độc.  Trong cuộc kiểm tra về ngày chủ nhật năm 1851, vào khoảng 40% dân chúng đi lễ nhà thờ.  Một thế kỷ sau, 1951, số người đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật vào khoảng gần 10%.

   Các nhà thống kê tranh căi nhau về số tín đồ Ki Tô thuần thành ở Anh thấp như thế nào.  Một số người cho rằng số người thường xuyên đi lễ nhà thờ chỉ là 4%.  Tới năm 1986, 1/5 số 2870 nhà thờ Tin Lành ở Luân Đôn chỉ có cộng đồng tín đồ dưới 25 tín đồ; ¾  có dưới 100 tín đồ..  Nhà thờ trên khắp nước Anh bị bỏ hoang vắng.  Đặc biệt là ở Luân Đôn, sự biến cải nhà thờ thành một cơ sở khác là một dịch vụ kiếm lời lớn.  Những đèn nhấp nháy để nhảy Disco soi sáng những khung cửa kính màu của một nhà thờ chính ở Luân Đôn, nhà thờ này đuọc đặt tên lại là Hộp Đêm Ánh Sáng; ở Barnsbury, Bromley-by-Bow, Ealing và Highgate, những nhà phát triển địa ốc đă biến những nhà thờ từ thời Victoria thành những căn nhà ở cho thuê; ở Wales, giáo phái Trưởng Lăo Tin Lành (Bresbyterian) biến cải 300 nhà thờ thành những nhà ở cho những cặp vợ chồng trẻ đang trong cảnh khó khăn để mua được một căn nhà đầu tiên.  Ở nhiều nơi khác, nhà thờ được dùng làm kho bán hạ giá bàn ghế tủ giường thảm, và làm tiệm ăn.

   Tuy nhiên sự quan tâm về t́nh trạng suy sụp tâm linh ở Anh chẳng có nghĩa lư ǵ khi so sánh với Pháp.  Theo nhà truyền giáo (Tin Lành) Mỹ David Barnes, mặc dù Pháp có một nền văn hóa phong phú,  dân Pháp cũng “không biết đến Gót như là những thổ dân thiếu văn minh ở trong những lục địa tối tăm nhất trên thế giới” (sic).  Trong số 54 triệu dân, chỉ có 0.22% theo Tin Lành.  Tuy rằng 94% dân chúng được rửa tội theo Ca-Tô giáo, chỉ có 2% là thường đi lễ nhà nhờ ngày chủ nhật.  Dù rằng Pháp chịu ảnh huỏng rất lớn của Ca-Tô giáo, Hội Truyền Giáo Đến Các Nơi Chưa Biết Đến Phúc Âm tuyên bố Pháp là miền đất phải được truyền giáo.

   (In Britain: Godlessness in Britain was presumed to be a contagion confined to the urban working classes.  Although there were notable exceptions, the middle classes remained, if not God- fearing, then at least church-going folk…The picture had completely changed.  The disease had spilled into middle-classes suburbia and even the life-blood of the church, the rural parishes, had been infected.  On census Sunday in 1851, some 40% of the population went to church.  A century later, in 1951, it was nearer 10%.

   The statisticians quibble about how just low the figures are for practising Christians in Britain.  Some argue that consistent church attendance is as low as 4%.  By 1986, a fifth of London’s 2870 Protestant churches had congregations of less than 25; ¾ had less than 100 members… Churches all over Britain lie abandoned and derelict.  In London particularly, church conversion has become big business.  Disco lights illuminate the stained-glass windows of one central London church, renamed the Limelight Nightclub; in Barnsbury, Bromley-by-Bow, Ealing and Highgate, developers have turned Victorian churches into exclusive apartments; ..In Wales, the Bresbyterian Church is converting 300 churches into homes for young married couples struggling to buy a first house.  Elsewhere, churches are being used as furniture warehouse, carpet disount stores and restaurants.

   But concerns over Britain’s spiritual welfare is nothing compared to that over France.  According to the American missionary David Barnes, despite the richness of their culture, the French “are as ignorant of the things of God as the uncivilised natives of one of the world’s darkest continents”.  A mere 0.22% of France’s 54 million population are evangelical Protestants.  Although 94% are baptised Catholics, a mere 2% regularly attend church.  Despite the huge influence of the Catholic Church, the Unevangelised Fields Mission (UFM) have declared France a mission field.)

  

    Không phải là ngày nay tín đồ Ki Tô Giáo mới ít đi nhà thờ, mà chuyện này đă xảy ra từ thế kỷ 19 trong những nước văn minh tiến bộ.  Bruce Bawer viết trong cuốn Stealing Jesus, Three Rivers Press, New York, 1998, p. 164:http://en.wikipedia.org/wiki/Bruce_Bawer

   Trong thế kỷ 19, những người thuộc giai cấp cao, có học, và nhiều người thuộc mọi giai cấp, đă hàng loạt thôi không dự các lễ ở nhà thờ, để lại đàng sau một Giáo hội gồm hầu hết những kẻ ít học. Để xoa dịu t́nh cảm mê tín của những người c̣n lại này, Vatican đưa vào thêm những giáo lư mới về Mary đồng trinh, nghĩa là giáo lư về Thụ Thai Vô Nhiễm (1854) và Thăng Thiên của Mary (1950).  Cả hai ư tưởng này - đối với một tín hữu có đầu óc th́ thật là vô nghĩa – không có căn cứ trên Phúc âm mà chỉ là ḷng mộ đạo dân gian.

   [During the 19th century, members of the educated upper classes, and men of all classes, ceased attending service in droves, leaving behind a church composed mostly of the under-educated.  To appease these members’ sentimental superstitions, the Vatican added new doctrines about the Virgin Mary, namely the Immaculate Conception (1854) and the Assumption (1950).  Both ideas – “which, to a thingking believer, were meaningless – had their basis not in scripture but in folk piety.]

   Và những thống kê mới nhất cũng cho chúng ta thấy t́nh trạng này. Trong tờ Chicago Tribune ngày 19 tháng 6, 2006, kư giả hải ngoại của tờ báo, Tom Hundley, có một bài tường tŕnh, đăng trên trang nhất, về t́nh trạng Ki Tô Giáo ở Âu Châu với chủ đề “Đức Tin Phai Nhạt: Sự Suy Thoái Của Ki Tô Giáo ở Âu Châu” (Fading Faith: The Decline of Christianity in Europe) trong đó có những đoạn như sau:

   Ở Pháp và ở hầu hết các quốc gia khác ở Âu Châu, Ki Tô Giáo có vẻ như đang “rơi xuống tự do” không phương cứu văn [Christianity appears to be in a free fall: Tác giả dùng từ trong khoa học: “free fall”, có nghĩa là rơi xuống tự do, càng ngày càng nhanh mà không có ǵ ngăn cản lại]. Tuy 88% dân Pháp nhận ḿnh là tín đồ Công Giáo, chỉ có 5% đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật, 60% nói rằng họ “không bao giờ” (never) hoặc “hầu như không bao giờ” (practically never) đi lễ nhà thờ [Đối với người Ca-Tô Việt Nam, họ bị các “bề trên” dọa là không đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật là một trọng tội, phải đày hỏa ngục, cho nên họ vẫn nườm nượp kéo nhau đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật, và cả ngày thường, chứng tỏ tŕnh độ tôn giáo của giáo dân Việt Nam vượt trội hẳn tŕnh độ giáo dân Âu Châu và Mỹ Châu về mê tín, niềm hănh diện của giáo hội Ca-Tô Việt Nam trong sự tiếp tục tuân theo những giáo lư thuộc loại nhốt đầu óc tín đồ vào những ngục tù tâm linh, những giáo lư mà Âu Châu và Mỹ Châu đang dần dần phế thải]. Không c̣n phải bàn căi ǵ nữa, Ca-Tô Giáo đang đối diện với một cơn khủng khoảng nghiêm trọng… Một lễ ngày chủ nhật điển h́nh trên khắp nước Pháp là h́nh ảnh của một linh mục già nua trước một đám phụ nữ cũng già nua. Odon Vallet, giáo sư tôn giáo ở đại học Sorbonne nói: “Lễ Mi-sa thật là chán (Mass is boring), lễ tiết chẳng có ǵ hay (the ceremony isn’t beautiful), nhạc cũng tệ (music is bad), bài giảng không có ǵ hấp dẫn (the sermon is uninteresting).

   Trong bài “Hăy giữ đức tin” (Keeping The Faith) trên tờ New York Times ngày 8 tháng 4, 2007, chúng ta có thể đọc được vài đoạn như sau:

   Phong cảnh giáo hội ở Âu Châu – không chỉ là Giáo hội Ca Tô mà hầu như mọi h́nh thức tổ chức của Ki Tô Giáo – đang thay đổi nhanh như chớp.

   Có những ông giám mục Âu Châu cảm thấy rằng họ không c̣n có thể nói về một Âu Châu Ki Tô Giáo mà không cảm thấy ḿnh đang mạ lỵ sự thông minh của quần chúng.

   "The landscape of the church in Europe — and not just the Catholic Church but nearly all forms of

organized Christianity – is changing at a lightning pace.

There are European bishops who feel you can’t talk about a Christian Europe anymore without insulting people’s intelligence.”

 

   Điều này có nghĩa là đối với những người có đôi chút thông minh, Ki Tô Giáo chẳng c̣n ư nghĩa ǵ.  Ki Tô Giáo gồm có hai hạng người.  Tuyệt đại đa số kém thông minh và một thiểu số thông minh hành nghề “buôn thần bán thánh”.  Cũng có một số người thông minh đă sinh ra trong truyền thống Ki Tô Giáo, nhưng với sự hiểu biết và lương thiện trí thức nên đă bỏ Ki Tô Giáo.

   Ngày nay, tín đồ Ki Tô Giáo Tây phương ít đi lễ nhà thờ v́ họ đă nhận thức được rằng, trong nhà thờ không có thiên đường mà chỉ có những bài giảng ngược thời gian và những giỏ thu tiền, để làm ǵ, giáo dân không có quyền biết.  Nhưng chúng ta biết là Giáo hội Ca-tô thánh thiện đă phải bỏ ra trên 2 tỷ đô-la để bồi thường cho những nạn nhân t́nh dục của các linh mục, các “Chúa thứ hai”, can tội loạn dâm và ấu dâm.   

   Ở Mỹ, t́nh trạng Ki Tô Giáo nói chung, Ca-Tô Giáo Rô-ma nói riêng, cũng không sáng sủa ǵ hơn.  Đức tin Ca-tô càng ngày càng suy giảm, linh mục và giáo dân bỏ đạo hàng loạt, các “bí tích” trở thành mất ư nghĩa, do đó giáo dân không chịu đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật.  Trong nhà thờ ngày chủ nhật chúng ta thấy phần lớn là những bộ mặt già nua và những giáo dân Mít, Mễ, và gốc Phi Châu.  60% tín đồ của hệ phái Tin Lành lớn nhất United Methodist trên 50 tuổi. Một số nhà thờ, Ca-tô cũng như Tin Lành, được rao bán để người mua muốn sử dụng làm ǵ th́ làm, có nhiều trường hợp nhà thờ nay biến thành chùa.  Nhiều trường học Ca-tô ở các địa phương đóng cửa v́ không có học tṛ và không đủ tài chánh để tiếp tục hoạt động.  Nhưng các giáo xứ vẫn có tiền bồi thường, thường là lên đến hàng triệu đô-la, cho các nạn nhân của các linh mục can tội loạn dâm.

   Năm 1990, linh mục David Rice ḍng Đô-Mi-Nic xuất bản cuốn Lời Nguyện Tan Vỡ: Linh Mục Bỏ Đạo (Shattered Vows: Priests Who Leave), đưa ra kết quả nghiên cứu của ông sau khi đi khắp nơi tổng cộng 38 ngàn dặm (khoảng 60 ngàn cây số) để phỏng vấn và t́m hiểu đời sống của các linh mục bỏ đạo:

   Một trăm ngàn ( 100000 ) linh mục Ca-tô Rô-ma đă bỏ đạo trong 20 năm qua – cứ mỗi 2 giờ đồng hồ lại có hơn một linh mục ra đi.  Hầu như phân nửa số linh mục Mỹ sẽ bỏ đạo – thường là để lập gia đ́nh – chưa tới 25 năm sau khi được tấn phong.   Vatican không nói tới cuộc di dân này, nhưng đó chính là cuộc khủng khoảng nghiêm trọng nhất mà giáo hội phải đối diện, kể từ khi có cuộc Cải Cách tin Lành.

   (100000 Roman Catholic priests have walked out in the last 20 years – more than one every two hours.  Almost half of all American priests will leave – most often, to marry – before the 25th anniversary of their ordination.  The Vatican won’t talk about this exodus, yet it is the most grievous crisis to face the Church since the Protestant Reformation)

      Năm 2001, John Cornwell, một tín đồ Ca Tô Giáo và cũng là một chuyên gia về Ca Tô Giáo Rô-ma và Vatican, tác giả 2 cuốn sách nổi tiếng về Vatican: A Thief in the Night Hitler’s Pope, đă xuất bản một tác phẩm về Ca Tô Giáo nhan đề Từ Bỏ Đức Tin: Giáo Hoàng, Giáo Dân, và Số Phận của Ca Tô Giáo (Breaking Faith: The Pope, The People, and The Fate of Catholicism), trong đó chương đầu viết về Một Thời Đại Đen Tối Của Ca Tô Giáo (A Catholic Dark Age).  Trong chương này, tác giả John Cornwell đưa ra t́nh trạng suy thoái trầm trọng của Ca Tô Giáo ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Anh, Mỹ, và Pháp như sau:

-  Số tín đồ mang con đi rửa tội giảm sút, v́ ngày nay người ta nhận thức được rằng chẳng làm ǵ có tội ở đâu mà phải đi rửa; [Rửa tội là một “bí tích” Giáo hội đặt ra để tạo quyền lực thần thánh cho linh mục]

-  Đám cưới tổ chức không cần đến  linh mục,  v́ hôn phối có thể hợp thức hóa ngoài nhà thờ và bí tích hôn phối đă mất hết ư nghĩa; [Không mấy người c̣n tin là trong bí tích hôn phối ông linh mục có thể thay Chúa kết hợp cho lứa đôi.  Ở Mỹ, tới 50% lứa đôi được các linh mục gọi  Chúa đến kết hợp đă đi đến ly dị]

-  Giới trẻ không buồn đến nhà thờ, v́ chẳng thấy ǵ hấp dẫn trong những lời giảng đi ngược thời gian của các linh mục; [Những chuyện hoang đường cổ xưa như Thượng đế sáng tạo ra vũ trụ trong 6 ngày, Chúa sinh ra từ một nữ trinh, chết rồi lại sống lại bay lên trời, Thiên Chúa là t́nh yêu v..v.. ngày nay đă không c̣n chỗ trong đầu óc giới trẻ quen thuộc với vũ trụ học, sinh học, thuyết tiến hóa v..v.. hiện đại, và trước những cảnh khổ ải của nhân loại rất hiển nhiên trên thế giới]

-  Số từ bỏ đức tin gia tăng, v́ người ta không c̣n chịu chấp nhận một đức tin mù quáng;

-  Từ 1958 đến nay, số vào nghề linh mục giảm đi 2/3 v..v..  

-  T́nh trạng ở Châu Âu, trước đây là cái nôi của Ca Tô giáo,  thật là thê thảm. 

-  Ở Tây Âu (Western Europe), từ 30 đến 50% các giáo xứ không có linh mục.

-  Ở Ư, 90% theo Ca Tô Giáo nhưng chỉ có 25% đi lễ nhà thờ ngày chủ nhật, giảm 10% kể từ đầu thập niên 1980, số người vào học trường Ḍng giảm một nửa.

-  Ở Ái Nhĩ Lan (Ireland), xứ Ca Tô giáo , số người cảm thấy ḿnh được ơn kêu gọi tụt xuống từ 750 năm 1970 c̣n 91 năm 1999, số linh mục được tấn phong từ 259 xuống 43 trong cùng thời gian.

- Ở Nam Mỹ, t́nh trạng cũng không khá hơn.  7000 tín đồ mới có một linh mục.  Chỉ có 15% giáo dân đi xem lễ ngày chủ nhật.  

- Theo một hội nghị quốc gia của các giám mục Ba Tây th́ mỗi năm có khoảng sáu trăm ngàn tín đồ bỏ đạo (according to the National Conference of Brazilian Bishops, some 600000 Catholics leave the Church each year.)

 

   Âu Châu và nhiều nơi khác trên thế giới, trên thực tế, đă trở thành “vô thần”.  Đây là một hiện tượng bất khả đảo ngược v́ nó phù hợp với sự tiến bộ trí thức của nhân loại nằm trong luật Tiến Hóa của vũ trụ.

   Sự suy sụp của Ki Tô Giáo ở Âu Châu đă khiến cho:

   Trong một hội nghị đặc biệt vào năm 1999, các giám mục Âu Châu tuyên bố rằng các dân tộc trong toàn lục địa Âu Châu đă quyết định sống “như là Gót không hề hiện hữu”

   (John Cornwell, At a special synod in 1999, the bishops of Europe declared that the peoples of the entire continent had decided to live “as though God did not exist”.)  

   Tín đồ Ki Tô trên khắp thế giới đang dần dần từ bỏ niềm tin vào một Gót không tưởng cũng như vai tṛ cứu thế của Giê-su. Giáo hoàng đương nhiệm Benedict XVI đă nhiều lần thú nhận về sự suy thoái không cơ cứu văn của Ca-tô giáo và Tin Lành ở Tây phương.  Theo những tin tức trên báo chí trên thế giới và cả trên tờ thông tin chính thức của Vatican, tờ L’Osservatore Romano, vào những ngày 27, 28 tháng 7, 2005, th́ Benedict XVI đă lên tiếng phàn nàn như sau:

   “Những tôn giáo chủ đạo ở Tây Phương [Ki Tô Giáo] có vẻ đang chết dần v́ các xă hội càng ngày càng trở nên thế tục và không c̣n cần đến Gót nữa. 

   Nhận xét của Ngài có vẻ bi quan và rầu rĩ  hơn GH tiền nhiệm là  John Paul II, người đă than phiền về sự suy thoái của đức tin trong các quốc gia phát triển và nói rằng điều này giải thích sự vật lộn của Giáo Hội Ca-tô đối với vấn đề  số người đi nhà thờ giảm rất nhiều trong những năm gần đây.”

   (ROME (Reuters, July 27, 2005) - Mainstream churches in the West appear to be dying as societies that are increasingly secular see less need for God, Pope Benedict said in comments published on Wednesday.

   His outlook was even glummer than that of his predecessor John Paul, who lamented the decline of faith in the developed world and said it explained the Catholic Church's struggle with falling attendance in the West in recent years.)

      Cũng theo tin hăng Reuters ở Rome th́ Giáo hoàng Benedict XVI đă phải đau ḷng mà chấp nhận một sự thực:

   “Thật là khác lạ trong thế giới Tây Phương, một thế giới mệt nhọc với chính văn hoá của ḿnh, một thế giới ở thời điểm mà không có bằng chứng nào là con người c̣n cần đến Gót nữa, và c̣n cần ít hơn đến Chúa Ki Tô.  Những Giáo Hội gọi là 'truyền thống' xem ra như đang chết dần.”

  Theo một phúc tŕnh mới đây của Vatican th́ trong một số nước phát triển, Giáo dân đi dự lễ ngày Chủ Nhật chỉ c̣n khoảng 5%. Ngài nói thêm: Tuy nhiên không phải chỉ có đạo Ca-tô bị như vậy mà Giáo Hội Tin Lành cũng bị ảnh hưởng nặng hơn nữa trong thời điểm lịch sử này. Không thấy có giải pháp nào mau chóng và thần diệu cả để cứu văn giúp Giáo Hội chúng ta cả.

   (It is different in the Western world, a world which is tired of its own culture, a world which is at the point where there’s no longer evidence for a need of God, even less of Christ," he told a meeting of clergy in the Italian Alps.

   "The so-called traditional churches look like they are dying," he said, according to a text published by Vatican daily L’osservatore Romano.

   Participation at Sunday Mass in some developed countries was as low as 5 percent, a recent Vatican report said.

   "The Catholic Church is not doing as badly as the big Protestant Churches but naturally it shares the problem of this moment in historỵ"  "There’s no system for a rapid change.”)  

   Ngày 9 tháng 4, 2007, Giáo hoàng Benedict XVI lại cảnh báo là:

   “Âu Châu có vẻ như sẽ mất đức tin trong tương lai, và gọi những người Âu Châu chỉ muốn có ít con là theo “chủ nghĩa cá nhân nguy hiểm” [trong khi cả thế giới đang lo nạn nhân măn và cổ súy hạn chế sinh đẻ]  Giáo hoàng nói:  Bất hạnh thay, chúng ta phải ghi nhận là Âu Châu có vẻ như đang tuột  xuống một con đường có thể đưa Âu Châu đến sự giă từ lịch sử [Ki Tô Giáo vẫn cho rằng lịch sử Âu Châu là lịch sử Ki Tô Giáo]

   (Time, April 9, 2007: “One must unfortunately note that Europe seems to be going down a road which could lead it to take its leave from history”  Pope Benedict XVI, warning that Europe appears to be losing faith in its future, calling some Europeans’ desire to have fewer children “dangerous individualism”.)

   Đó là những lời thú nhận của vị chủ chăn Ca-tô Rô-ma Giáo, của Hội Đồng Giám Mục Âu Châu về sự suy sụp của Ca-tô Giáo ở Tây phương, chứ không phải là sự bịa đặt của Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang và nhiều tác giả khác trên sachhiem.net hay giaodiemonline.com để “phá đạo theo sách lược của CS”. 

   Nhưng giáo hoàng Benedict XVI  hi vọng có thể vớt vát được vài mẻ cá ươn (Ki Tô Giáo vẫn coi kiếm được tín đồ là vớt được cá) ở các nơi khác nên ngài khuyên tín đồ Ca-tô, nhắm vào khối tín đồ Ca-tô giáo lạc hậu ở Phi Châu, Nam Mỹ, Phi Luật Tân, và Việt Nam, hăy kiên tŕ giữ vững đức tin, tiếp tục tiến bước trong đường hầm [keep walking in the tunnel], có thể ánh sáng le lói của Chúa Ki-Tô sẽ xuất hiện ở cuối đường hầm [Christ light would appear at the end] và phải tiếp tục “loan báo tin mừng” cho toàn dân, một ảo tưởng bắt nguồn từ sự vô vọng về t́nh trạng suy sụp của Ki Tô Giáo ở phương trời Âu Mỹ..  Và thảm thay, một số Giám mục Việt Nam, cho đến ngày nay vẫn nhắm mắt tuân theo cái lệnh “loan báo tin mừng” từ Vatican.

   Thật vậy, trong bức thư nhan đề: “Tôi nghe thấy và học được ǵ từ những cuộc gặp gỡ với Bộ Ngoại Giao và Bộ Truyền Giáo của Vatican trong hai ngày 1 và 2 tháng 6.2010của Hồng Y Phạm Minh Mẫn, chúng ta có thể đọc đoạn sau đây, chứng tỏ Vatican tiếp tục mê hoặc giáo dân Việt Nam, và các bề trên Việt Nam vẫn nhắm mắt theo lệnh từ Vatican để nhốt con chiên của ḿnh vào cái ngục tù tâm linh của Ca-tô Rô-Ma Giáo:

   “Đồng thời, với kinh nghiệm 30 năm phục vụ ngành Ngoại Giao của Vatican trong nhiều nước như Việt Nam, Đức Hồng Y Dias có lưu ư đến nhiệm vụ của các giám mục trên đất nước Việt Nam hôm nay, nhiệm vụ loan Tin Mừng, dẫn dắt các tín hữu đi trong ánh sáng đức tin, xây dựng Giáo Hội hiệp thông và hiệp nhất trong t́nh bác ái huynh đệ.

   Trong Thư Ngỏ của GM Nguyễn Thái Hợp, ngày 4-10-2011, chúng ta có thể đọc đoạn như sau:

Dựa trên Giáo huấn Xă hội của Giáo Hội (nghĩa là của Vatican): 

Nhiệm vụ của Giáo Hội cũng như của mỗi Kitô hữu là phải sống và loan báo Tin Mừng trong mọi nền văn hóa, môi trường kinh tế, xă hội, chính trị… Tuy nhiên, do sứ vụ của ḿnh, Giáo Hội không thể đồng hóa với bất cứ một chế độ chính trị, một hệ thống kinh tế hay một nền văn hóa nào.

   Điều này nói lên rơ ràng hơn ǵ hết bản chất phi dân tộc, vô tổ quốc của Ca-tô Rô-ma Giáo ở Việt Nam và chúng ta cảm thấy thật tội nghiệp cho các con chiên, lớn cũng như nhỏ, đă mất dấu..  Điều lạ là những người như HY Phạm Minh Mẫn hay Gm Nguyễn Thái Hợp lại không biết rằng, “Tin mừng” của Giê-su, nếu có, cũng không có phần nào cho người Việt Nam.  Tân Ước đă viết rơ như vậy.

 

Tại Sao Ki Tô Giáo Vẫn Tồn Tại ?

   

   Hiện trạng của Ki Tô Giáo suy sụp như vậy, nhưng chúng ta không hi vọng là Ki Tô Giáo sẽ biến mất trên thế gian.  Tại sao?

   Cách đây trên một thế kỷ,   Robert G. Ingersoll đă nhận định về sự tồn tại lâu dài của Tin Lành và Ca-tô Rô-MaGiáo như sau (Joseph Lewis, Ingersoll: The Magnificient, p. 140):

     Ca-Tô Rô-MaGiáo c̣n tồn tại lâu dài.  Điều này chứng tỏ cái ǵ?  Nó chứng tỏ rằng quần chúng th́ ngu muội (ignorant) và các linh mục th́ xảo quyệt [cunning]. [Roman Catholicism dies hard.  What does that prove?  It proves that the people are ignorant and that the priests are cunning]; Đạo Tin Lành c̣n tồn tại lâu dài.  Điều này chứng tỏ cái ǵ?  Nó chứng tỏ là quần chúng th́ mê tín và các mục sư th́ đần độn (stupid) [ Protestantism dies hard.  What does that prove?  It proves that the people are superstitious and the preachers stupid.]

   Robert G. Ingersoll được coi như là một nhà tư tưởng tự do và nhà hùng biện nổi danh của Mỹ vào cuối thế kỷ 19 (A celebrated orator of 19th century America).  Ông ta là bạn của 3 Tổng Thống Hoa Kỳ, là người đă có công nhất trong việc làm nở rộ quyền tự do tư tưởng ở Hoa Kỳ. (A personal friend of three U.S. presidents, the individual most responsible for the flowering freethought in the United States.). Bức tượng của ông, ghi công ông, nay được đặt ở Periora, Illinois.

   Nhận định của Robert G. Ingersoll có đúng hay không?  Chúng ta hăy đọc thêm vài nhận định khác của giới thức giả Tây phương.

      1.     Malachi Martin, một nhà thần học nổi tiếng, đă từng là giáo sư của Viện Nghiên Cứu Thánh Kinh ngay tại Vatican, đă viết như sau trong cuốn The Keys Of This Blood:

   “Trong hầu hết các nước ở Âu Châu, chủ thuyết thế tục hầu như đă toàn thắng.  Trong vùng này, các tôn giáo có tổ chức -Ca Tô, Tin Lành và Do Thái - được coi như là giống nhau ở điểm cùng nhấn mạnh trên sự trông cậy vào những quyền lực tuyệt đối.  Do đó, những tôn giáo này được coi như là đóng góp rất ít hoặc không đóng góp ǵ cho đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa  hiện thời của các nước Tây Âu…Giáo hoàng (JPII. TCN) biết rất rơ rằng, trong thế kỷ tới, Ca Tô Giáo sẽ chỉ c̣n tồn tại ở các nước trong thế giới thứ ba.  Từ bao giờ, Ca Tô Giáo chỉ nẩy nở trong đám dân chúng nghèo khổ và ít học.  Tây phương phức tạp không c̣n tiếp nhận sự hẹp ḥi của Ca Tô giáo nữa.  Giáo hoàng biết rơ như vậy.”

   (In most European countries, secularism has already triumphed completely.  In that region, organized religions - Catholic, Protestant and Jewish - are regarded as alike in their insistence to absolutes.  They are considered to have little or nothing to contribute, therefore, to the current political, economic and cultural life of Western European countries… The pope is well aware that, in the next century, Catholicism will survive only in Third World countries.  Catholicism has always flourished only in poor population of low educational quality.  The sophisticated West can take Catholicism’s narrowness no longer.  The pope realizes that.)

 

2.   Adrian Pigott, một học giả Ca-Tô, đă viết như sau trong cuốn Freedom’s Foe - The Vatican (Vatican - Kẻ Thù Của Tự Do):

   “Những tín đồ Ca Tô…được nuôi nấng trong cái mà Tiến Sĩ Barnado gọi là “Bóng tối dày đặc của ư thức hệ La Mă”.. Thất học luôn luôn thịnh hành trong các nước theo Ca-Tô Rô-ma Giáo - nhờ đó mà tập đoàn linh mục có thể phồn thịnh.”

   (Roman Catholics..have been brought up in what Dr Barnado called “The thick darkness of Romanism”..Illiteracy is always prevalent in Romanist countries - to enable Priestcraft to flourish.)

 

      3.     Linh mục Joseph McCabe, trong cuốn Rome Puts A Blight on Culture (La Mă Đặt Sự Hủy Hoại Trên Văn Hóa), đă để ra nguyên một chương phân tích ảnh hưởng của Ca-tô Rô-ma Giáo trên các nền văn hóa với kết luận:

   La Mă chỉ khoái những kẻ thất học.  Họ bị thuyết phục quá dễ dàng để đi thiêu sống những kẻ “lạc đạo” và hôn hít những thánh tích giả mạo”.

   (Rome loves the illiterate.  They are so easily persuaded to burn “heretics” and kiss bogus relics.)

 

      4.     Cách đây hơn 100 năm, Toàn Quyền Đông Dương J. L. de Lanessan, trong cuốn Les Missions et leur Protectorat, trích dẫn bởi, Patrick  J. N. Tuck, đă nhận xét  về thực trạng truyền giáo ở Á Đông như sau:

 “Thật ra, trong hơn 2 thế kỷ mà các hội truyền giáo Ca Tô hoạt động ở Trung Hoa và bán đảo Đông Dương có lẽ họ không cải đạo được quá 10 học giả.  Toàn thể giới trí thức cầm quyền của dân chúng đă tránh né sự truyền đạo của họ.  Đại cương th́ các nhà truyền giáo chỉ tuyển mộ được tín đồ trong những giai cấp thấp nhất, và phần lớn là những kẻ, v́ những lư do này nọ, đă bị xă hội An-Nam ruồng bỏ.

   (In fact, during the two centuries and more that the Catholic Missions have been operating in China and the Indochinese peninsula, they have probably not converted mre than ten scholars in all.  The entire educated and governing class of the population has evaded their proselytism.  In general Catholic missionaries only recruit from among the lowest classes, and mainly among those who, for various reasons have been rejected by Annamese society.)

 

     5.     Trong bài “Phật Giáo và Người Việt Nam Hiện Đại”, Như Hạnh chuyển ngữ, Tiến sĩ J. C. Cleary, tốt nghiệp đại học Harvard về Ngôn Ngữ và Văn Minh Đông Phương, đă nhận xét như sau:

   “Người Việt Nam hẳn sẽ ngạc nhiên khi khám phá ra rằng đối với những người Tây phương có đầu óc tiến bộ, chính Thiên Chúa Giáo mới là một mớ huyền thoại lỗi thời, mê tín dị đoan, và những nghi lễ vô nghĩa lư…Ở Tây phương, phần đông các tín đồ Thiên Chúa Giáo sùng tín thường là những kẻ ít học nhất, những thành phần thấp, kém kinh tế trong quần chúng, những kẻ chẳng c̣n có ǵ để mà trông ngóng nữa cả.”

 

      6.     Và nữ học giả Ca Tô Joane H. Meehl, sau khi đă nh́n thấy rơ chủ đích và những việc làm của giáo hội Ca Tô từ thế kỷ 4 cho tới ngày nay, đă viết trong cuốn Người Tín Đồ Ca Tô Tỉnh Ngộ (The Recovering Catholic, Prometheus Book, 1995), trang 288:

 

   Đạo Ca Tô chỉ thịnh hành và phát triển trong đám người nghèo và ngu dốt.  Nó chỉ bị khắc phục bởi giáo dục (mở mang dân trí. TCN) và đời sống kinh tế thoải mái.”

   (Catholicism thrives and grows among the poor and ignorant.  It is overcome by education and economic well-being.)

 

   Từ những tài liệu trên, chúng ta đă có thể nhận định đúng vấn đề. Ki tô giáo c̣n tồn tại là v́ trên thế giới số người ngu muội và mê tín c̣n nhiều, và số người có đầu óc xảo quyệt cũng như những kẻ ở lớp trên nhưng đần độn cũng vẫn c̣n nhiều.  Điều rơ ràng là, vũ khí hữu hiệu nhất để chống lại âm mưu bành trướng của Ki Tô Giáo sang Á Châu là mở mang dân trí.  Samuel Butler đă từng nhận định rất chính xác như sau: “Người Ca-tô không sợ bất cứ ǵ khác mà chỉ sợ có sự thật.”  và đây chính là “tử huyệt” của Ca-tô Rô-ma Giáo. 

    Đọc trên diễn đàn hải ngoại, chúng ta thấy rơ điều này.  Trước những bài nghiên cứu nghiêm chỉnh về những sự thật trong Ca-tô Rô-ma Giáo của các học giả Tây phương, trong đó có nhiều bậc lănh đạo trong Ca-tô Giáo, người Ca-tô Việt Nam luôn luôn chống đỡ, không phải qua phê b́nh đối thoại trí thức, mà bằng những luận điệu chụp mũ như “phá đạo”, “gây chia rẽ tôn giáo”, “theo sách lược chống Ca-tô của CS”, “vi phạm tự do tín ngưỡng”, “thù hận Công giáo” v.v... ḥng bịt miệng những người viết ra những sự thật về Ca-tô Giáo.  Có người c̣n làm ra vẻ cao cả, nhưng thực ra chỉ là mê sảng “cầu Chúa soi sáng cho TCN và NMQ ” trong khi thực sự họ không hề biết Chúa là cái ǵ, có thật hay không, và nếu có th́ chính họ mới cần Chúa soi sáng cho.  Nhưng, như nhận định của Giám mục John Shelby Spong và Jim Walker, Russell Shorto ở trên, th́ Chúa chỉ là một người Do Thái thường, sống với một ảo tưởng, và bản chất của Chúa chỉ là một con người thiển cận, đầy hận thù, xấu xa, bất khoan dung, và đạo đức giả, vậy th́ có thể soi sáng cho ai?

      Sự khắc phục Ca Tô Giáo đă xảy ra trong những nước văn minh tiến bộ Âu Mỹ, trong đó đời sống vật chất của con người tương đối cao, và những tác phẩm nghiên cứu nghiêm chỉnh về tôn giáo của những người có uy tín trong giới trí thức như lănh tụ tôn giáo, học giả, chuyên gia, giáo sư đại học v..v.. được phổ biến rộng răi trong quần chúng.  Chúng ta không bao giờ nên e ngại trước những sự phản đối vô căn cứ, lên án việc mở mang dân trí là chống tôn giáo hay chia rẽ tôn giáo.  Sự ḥa hợp giữa những khối dân có tín ngưỡng khác nhau trong những quốc gia tân tiến Âu Mỹ, nơi đây các tác phẩm nghiên cứu về tôn giáo được phổ biến tự do và rộng răi, là một bằng chứng rơ rệt nhất về lợi ích của việc mở mang dân trí để cho người dân biết rơ sự thật về các tôn giáo trong xă hội.

   Cho nên, những sự thực về lịch sử những tội ác của Ca Tô Giáo, về tổ chức độc tài của Giáo hội, về những thần quyền tự phong của giới lănh đạo Ca Tô, cùng những tín điều hoang đường phi lô-gic, phi lư trí, phản khoa học, huyền hoặc, lỗi thời v..v.. của Ca Tô Giáo phải được nghiên cứu cẩn thận và phổ biến rộng răi.  Thứ đến, giáo hội Phật Giáo và người Phật tử phải đóng góp tích cực trong đối sách này và đồng thời nên phát huy Phật Pháp cũng như góp sức trong chính sách phát triển kinh tế nước nhà, để cho toàn dân có được một đời sống vật chất thoải mái hơn.

 

Có Nên Lo Ngại Về Vấn Nạn Cải Đạo Của Ki Tô Giáo Không?

   Tôi thấy vấn nạn cải đạo của Ki Tô Giáo không có ǵ để cho chúng ta phải lo lắng, bận ḷng.

    Ki Tô Giáo đưa ra chính sách và kế hoạch cải đạo Á Châu.  Nhưng đưa ra chính sách là một chuyện, có thực hiện được chính sách đó hay không lại là một chuyện khác.  Chính sách này đă cho chúng ta thấy rơ bản chất đạo đức giả, và chủ trương xâm lăng tôn giáo, văn hóa của Vatican.  Vatican một mặt đưa ra chiêu bài ḥa hợp tôn giáo, mặt khác vẫn âm mưu phá ngầm các tôn giáo khác nhất là Phật Giáo ở các nước yếu kém về kinh tế; một mặt kêu gọi mọi quốc gia phải ǵn giữ nền văn hóa của ḿnh coi đó như là phẩm cách quốc gia, mặt khác lại tích cực hành động để tiêu diệt các nền văn hóa địa phương để thay thế vào đó cái nền văn hóa đă phá sản của Gia Tô Giáo; một mặt chỉ trích những nhà truyền giáo Tin Lành ở Nam Mỹ là “những con chó sói đói mồi” đến chia rẽ những cộng đồng Ca Tô, mặt khác lại gửi “những con chó sói” của Vatican (viết theo tinh thần lời phê phán của JPII) đi sang Á Châu để gây chia rẽ trong những quốc gia phi Ca-Tô.  Tôi tin rằng chính sách trên sẽ thất bại ở Á Châu.  Có nhiều lư do để tôi tin như vậy.

      1.     Nền văn hóa Á Đông, trừ Phi Luật Tân (Ca Tô) và Nam Dương (Hồi Giáo), c̣n chung chung có thể nói cũng là nền văn hóa Phật Giáo, dù ở trong những quốc gia đang sống dưới chế độ chuyên chính như ở Trung Quốc và Việt Nam, hoặc ở trong những quốc gia dân chủ như Nhật Bản, Đại Hàn, Thái Lan, Tân Gia Ba v..v..  Nền văn hóa Phật Giáo cao hơn nền văn hóa Ki Tô rất nhiều, điều này không ai có thể phủ nhận, trừ phi chúng ta đánh đồng sai lầm nền văn hóa Ki Tô với những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật của xă hội của Tây phương.  Ngày nay, Tây phương đă nhận ra chân giá trị của Phật Giáo, và Phật Giáo phát triển rất tự nhiên trong những xă hội Tây phương mà không hề có ư định cải đạo người khác hoặc kiếm thêm tín đồ. 

        Đụng phải cái thành tŕ Phật Giáo ở Á Đông, Ki Tô Giáo không có cách nào thắng được Phật Giáo v́ từ giáo lư cho đến thực hành, từ bản chất của mỗi tôn giáo cho đến những phúc lợi mà mỗi tôn giáo đă mang đến cho nhân loại v..v.., Ki Tô Giáo đều không thể so sánh với Phật Giáo được.  Chúng ta nên nhớ, gần đây Giáo Hoàng John Paul II đă phải công khai xưng thú 7 núi tội ác của Giáo hội đối với nhân loại, trong khi lịch sử Phật Giáo trên thế giới không hề có một t́ vết nào, vậy Ki Tô Giáo lấy ǵ để mà thuyết phục người dân, trừ khả năng mang bả vật chất ra để mua tín đồ, những người “theo đạo có gạo mà ăn”, hoặc đưa ra những hứa hẹn hoang đường, vô trách nhiệm, về “xác chết sẽ sống lại” trong ngày phán xét, và sẽ có một cuộc sống đời đời trên một thiên đường tưởng tượng nếu giữ vững niềm tin vào những điều huyền hoặc của Ṭa Thánh đưa ra với mục đích khai thác sự yếu kém tinh thần và ḷng mê tín của đám cùng dân thấp kém.

   Thật vậy, năm 1969, John H. Garabedian & Orde Coombs xuất bản cuốn Những Tôn Giáo Đông Phương Trong Thời Đại Điện Tử (Eastern Religions In The Electric Age), h́nh b́a ngoài là hàng chữ lớn viết lên tường: Chúa Ki-Tô Đă Chết - Phật Đang Sống (Christ Is Dead - Buddha Lives), nội dung nói về cuộc nổi giậy đạo đức ở Mỹ (moral revolt in America), phân tích tại sao hàng triệu giới trẻ đang vứt bỏ những truyền thống của họ và t́m kiếm những giải đáp mới trong những tư tưởng và tôn giáo Đông phương (Why millions of young people are rejecting their own traditions and seeking new answers in the ideas and religions of the East)


Link: http://giaodiemonline.com/2009/05/conduong.htm

 2.     Trở lại lịch sử, Ca Tô Giáo xâm nhập vào Việt Nam từ 1533, và 140 năm sau, tới đầu thập niên 1670, các thừa sai Ca Tô mới khuyến dụ được khoảng 60000 người theo đạo, tuyệt đại đa số thuộc thành phần thấp kém nhất trong xă hội Việt Nam (Xin đọc Catholicisme et Sociétés Asiatiques của Yoshiharu Tsuboi).  Có thể nói, Ca Tô Giáo chỉ phát triển mạnh ở Việt Nam sau khi Giám mục Bá Đa Lộc tuyển mộ và đứng đầu một số lính đánh thuê (mercenaries) giúp Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn vào đầu thế kỷ 19.  Sau đó, các thừa sai Pháp thuyết phục thực dân Pháp đánh chiếm Việt Nam, mở đầu cuộc xâm chiếm bằng cuộc tấn công vào Đà Nẵng năm 1858.  Sau khi Việt Nam bị Pháp đô hộ, Ca Tô Giáo dựa vào thế lực thực dân để truyền đạo, làm mưa làm gió trên đất nước Việt Nam.  Nhưng dù ở thế thượng phong, dưới cái dù của thực dân trong gần 100 năm, cộng với 9 năm miền Nam dưới chế độ Ca Tô độc tài, độc tôn, gia đ́nh trị Ngô Đ́nh Diệm, số tín đồ Ca Tô trên tỷ lệ dân số không thể lên quá 5-7 phần trăm.  Điều này chứng tỏ nền văn hóa Việt Nam không tương hợp với nền văn hóa Ki Tô

Vậy ngày nay, tất cả lợi thế về quyền lực của Ca Tô Giáo đă không c̣n, ngoại trừ sức mạnh hữu danh vô thực, dựa vào đám đông cuồng tín của Ca Tô Giáo trên hoàn cầu và sức mạnh của tiền bạc, Ca Tô Giáo có cách nào để cải đạo người dân Việt Nam?  Hơn nữa, bộ mặt phi dân tộc, vô tổ quốc của Ca-tô Rô-ma Giáo ở Việt Nam đă lộ rơ qua những biến cố Giáo dân làm loạn ở Ṭa Khâm Sứ, Thái Hà v…v…, điển h́nh là vụ TGM cum cúp theo lệnh của HY vô đạo đức Bertone ờ Vatican, nhất nhất theo lệnh của Vatican đi loan báo “tin mừng” (sic).  Liệu chính quyền hiện nay có để cho bọn thừa sai ngoại quốc tự do xâm nhập ào ạt vào Việt Nam toa rập với các tay sai bản địa để truyền đạo sau những chiêu bài đạo đức giả có tính cách lưỡng chuẩn (double standard) như nhân quyền và tự do tín ngưỡng một chiều hay không?  Chúng ta cần phân biệt rơ ràng quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do xâm nhập một quốc gia để truyền đạo, hay quyền công dân làm loạn, gây xáo trộn trong xă hội là những quyền hoàn toàn khác nhau.

3.     Ki Tô giáo nói chung, nhất là Ca Tô giáo nói riêng, đang suy thoái khắp nơi trong những quốc gia văn minh tiến bộ nhất. Những sự kiện lịch sử này không cho phép giáo hội Ca Tô mang bộ mặt giả nhân giả nghĩa hay “thánh thiện” để mà đi rao giảng tin mừng Phúc Âm nữa, v́ người ta sẽ công khai chất vấn về thực chất của Giáo hội về những vấn đề như lịch sử của Giáo hội, vấn nạn đạo đức trong Giáo hội, giá trị những giáo lư, và về thực chất của cái gọi là “Tin mừng Phúc Âm” dù rằng Vatican gần đây đă tung ra hết Tông Huấn này đến Tông Huấn nọ cho bầy chiên của Vatican theo đó mà hành sự.

 

4.     Thời buổi này, không c̣n mấy người có đầu óc c̣n tin ở những chuyện hoang đường như “tội tổ tông”, “Chúa t́nh nguyện leo lên thập giá để chuộc tội cho nhân loại”, “Đức Mẹ đồng trinh”, khả năng “cứu rỗi” của Giê-su v..v.., kể cả một số giám mục, linh mục trong giáo hội.  Khoa học với những bằng chứng bất khả phủ bác trong vũ trụ học, di truyền học, sinh học, sinh hóa học, cổ sinh vật học v..v.. cộng với thuyết tiến hóa đă bác bỏ toàn bộ nền thần học Ki Tô.  Đặc biệt là trong thời đại thông tin điện tử này, không ai có thể dấu ai được điều ǵ, và con người có thể kiểm chứng những tài liệu nghiên cứu chính xác bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu.  Làm sao giáo hội có thể thuyết phục được quần chúng bằng những lư thuyết mơ hồ không có một căn bản xác thực nào.  Trí tuệ người dân Việt Nam đâu c̣n ở mức trí tuệ của những nông dân hay dân chài ở những vùng hẻo lánh trong thế kỷ 18, 19? 

  

   Trên đây chỉ là vài lư do chính mà tôi nghĩ chính sách trồng cây Ki Tô Giáo vào những miền đất ở Á Châu sẽ thất bại.  Đất Á Châu không thích hợp với cây Ki Tô.  Trồng vào đó, cây tuy không đến nỗi chết héo queo như cây sung bị Chúa Giêsu nguyền rủa, không bao giờ có thể ra trái được nữa, nhưng có lẽ cũng chỉ sống một cách èo ẹt, không có nhiều sinh khí.  Lư do chính là không ai có thể đi ngược lại đà tiến hóa của con người. 

 

   Vài Lời Kết.

 

   Hiển nhiên là qua bao thế kỷ, dù Ki Tô Giáo đă gia tăng nỗ lực ăn sâu cắm rễ vào Á Châu nhưng đă hoàn toàn thất bại.  Rơ ràng là Á Châu đă từ chối không chấp nhận Ki Tô Giáo.  Á Châu đă có những kinh nghiệm lịch sử về sự liên kết của Ki Tô Giáo với những thế lực thực dân Tây phương trước đây.  Á Châu cũng đă thấy rơ nền văn hóa độc hại của Ki Tô Giáo trên thế giới.  Á Châu cũng đă thấy rơ bản chất “tà đạo”, “đạo chích”, và “đạo bịp” của Ki Tô Giáo.  Ngày nay, với những phương tiện thông tin điện tử, Ki Tô Giáo khó có thể lừa bịp được con người bằng những luận điệu thần học hoang đường đă lỗi thời mà thế giới Âu Mỹ đă đang dần dần phế thải.  Và riêng về Việt Nam th́ người dân Việt Nam, nhất là Phật tử và tín đồ của các tôn giáo khác có ngồi yên để cho Ki Tô Giáo tự tung tự tác hoành hành trên đất nước thân yêu của chúng ta không?  Hỏi tức là đă trả lời.  Vậy chúng ta không việc ǵ phải bận ḷng trước những thủ đoạn, mánh mưu cải đạo của Ki Tô Giáo.  Chúng ta sẽ làm hết sức để chuyển hóa họ, tháo bỏ mớ xiềng xích tâm linh đă trói chặt họ trong ṿng ngu muội, mở mang đầu óc họ.  Và một ngày hi vọng không xa lắm, Ki Tô Giáo ở Việt Nam cũng sẽ đi theo vết chân của Ki Tô Giáo ở Âu Mỹ, suy tàn như ở phương trời Âu Mỹ.  V́ Ki Tô Giáo không thể đi ngược lại lịch sử, và không ai có thể ngăn chận được sự tiến hóa về trí tuệ của nhân loại, cho nên con người không thể cứ măi măi ch́m đắm trong ṿng mê tín, tiếp tục tin vào những chuyện hoang đường đă không c̣n bất cứ một giá trị nào trong thế giới tân tiến ngày nay.

 

     Đă 478 năm rồi (từ 1533), sau khi thực dân Pháp chiếm được Việt Nam th́ Công Giáo, dựa vào thế lực thực dân, chiếm được địa vị độc tôn, làm mưa làm gió trên đất nước Việt Nam, tự do  truyền đạo.  Nhưng tới nay, tỷ lệ trên dân số cũng chỉ là 5-7%.  Vậy th́ đến bao giờ Việt Nam trở thành toàn ṭng Công Giáo.  Cũng đă gần một thế kỷ nay rồi, Tin Lành dựa vào thế lực Mỹ ở miền Nam và sau cuộc chiến lợi dụng sự mở mang của đất nước cũng chỉ nhặt được những mẩu bánh rơi văi vào khoảng 1% dân số.  Vậy đến bao giờ th́ Tin Lành hi vọng biến Việt Nam thành một nước Tin Lành.  Ki Tô Giáo, với sách lược dối trá, xuyên tạc, hạ thấp Phật Giáo, bỏ tiền ra mua tín đồ, hay cưỡng bách nhét Chúa vào đầu người khác như trường hợp của Công Giáo VN đối với bà Lương Thị Phụng, hay từ bỏ truyền thống văn hóa và lịch sử lập quốc của Việt Nam như trong “tuyên ngôn phục linh” của Tin Lành, là hi vọng có thể cải đạo được người dân Việt Nam vào Ki Tô Giáo hay sao? Họ cho rằng người dân Việt Nam cũng ngu muội và cuồng tín như họ hay sao?  Họ cho rằng ngày nay mà họ có thể mang những đồ phế thải của tôn giáo Tây phương đến đầu độc người dân Việt Nam được sao?  Họ không mở mắt ra mà nh́n, trên thế giới ngày nay, chẳng c̣n nước nào toàn ṭng Ca-tô Giáo hay Tin Lành.  Tỷ lệ trên dân số của Tin Lành trên nước Mỹ đă tụt xuống từ trên 70% trước đây c̣n dưới 50% theo một thống kê mới nhất.  Âu Châu, nguyên là cái nôi của Ca-tô Giáo trước đây nay đă trở thành một lục địa hậu-Ki-Tô (Post-Christian Continent), sống như là Gót không hề hiện hữu, và cũng chẳng cần đế sự cứu rỗi của Giê-su nữa.. 

  

   Mỗi khi người Ki-Tô Giáo, Tin Lành hay Ca-Tô, khuyến dụ được một người bỏ đạo của ḿnh để đi theo đạo Chúa, họ rất lấy làm vui mừng, cho rằng đă mang thêm lại một linh hồn cho Chúa, và quảng cáo ầm ĩ, cho rằng đạo của họ hay nên người ta mới bỏ đạo gốc để mà đi theo.  Thí dụ, vụ Nguyễn Huệ Nhật bỏ áo cà sa để sang quỳ phục dưới chân thập giá đă được giới truyền thông Tin Lành thổi phồng làm như Nguyễn Huệ Nhật là một danh nhân thế giới, thông thái nhất mực, và Phật Giáo đă mất đi một vô thượng thiên tài, trong khi trong thực tế Nguyễn Huệ Nhật chẳng là ǵ cả, một người bị khủng khoảng tinh thần nên đă bỏ đạo khó khăn của trí tuệ để theo đạo dễ dăi của đức tin, một đức tin mù quáng vào những điều nhảm nhí không thể tin được.

 

   Do đó, ít người hiểu được rằng, những trường hợp đổi đạo từ Phật Giáo sang Ki-Tô Giáo khiến cho người Ki-Tô Giáo vui mừng, th́ chính Phật Giáo cũng lại vui mừng, v́ những Phật tử như vậy bản chất không thích hợp với đạo Phật, có ở lại trong Phật Giáo th́ Phật Giáo cũng chẳng làm cho đạo Phật tốt hơn, nhiều khi lại có hại cho Phật Giáo.  Tại sao vậy?  Xin quư độc giả hăy đọc đoạn sau đây của Tỳ Kheo Abhinyana trong cuốn Về Với Thực Tại, bài Gơ Cửa Từng Nhà, trang 5-6:

   Sự kiện mà người ta bỏ đạo Phật để đi theo các tôn giáo khác thực sự là một điều đáng mừng  đối với Phật Giáo, v́ rằng những người thay đổi tôn giáo thường chỉ là thay đổi danh xưng chứ không phải sự thay đổi bản chất.  Những ai thay đổi tôn giáo nhằm kiếm chác được một cái ǵ chẳng hạn như về vật chất hoặc một tờ giấy bảo lănh là họ tự phản bội lấy ḿnh và đánh mất đi sự liêm sỉ của chính ḿnh.

   Với bản chất thay đổi tôn giáo như trên th́ những người này thực sự không thích hợp với Phật Giáo, có ở lại trong Phật Giáo nhiều khi chỉ có hại cho Phật Giáo. 

   Ảnh hưởng tác hại của Ki Tô Giáo trên xă hội thật không thể tưởng tượng nồi.  Xin mời độc giả hăy xem vài đoạn phim trên “youtube” để thấy rằng chính sách nhồi sọ của Ki Tô Giáo đă biến con người, người lớn cũng như trẻ con, thành những người cuồng tín tôn giáo như thế nào

http://www.youtube.com/watch?v=33VXemZ3bnM:

[Obsessed Christian Korean Mental Child Abuse]

http://www.youtube.com/watch?v=2STDH...eature=related

[Crazy Christian Camp For Children]

http://www.youtube.com/watch?v=RXVyU...eature=related

[The Crazy Korean Christian Church Sermon]

 

   Trần Chung Ngọc

   Tháng 10, 2011

 


 

Mời đọc thêm
              

Tuyển tập Tông huấn cải đạo châu Á

Mục lục :

 1.   Kitô giáo, Kế hoạch cải đạo Á châu ……………………..……… Trần Chung Ngọc

2.   Nhân đọc bài “ Đối thoại trong viễn trượng đa phức tôn giáo” 
      của
 Gm.Nguyễn Thái Hợp ……………………………..………… Trần Chung Ngọc

3.   Phê b́nh “Thần học Ky-tô giáo theo cung cách Á châu” của 
      Mục sư Tống Tuyền Thịnh ………………………………………  
Thích Nhật Từ

4.  Nhận định về văn kiện “Tông huấn giáo hội tại châu Á” 
     (Ecclesia in  Asia) ……………………………………………….   
Ngô triệu Lịch

5.  Vatican và chủ trương hủy diệt tôn giáo và nếp sống 
      văn hóa Việt Nam ……………………………………………        
 Nguyễn Mạnh Quang

6.  Cải đạo, sách lược thực dân mới mà cũ ………….……………     Thiên Lôi

7. 43 phương pháp cải đạo của Tin Lành và Công giáo….……….     Minh Kiến

8. Kitô giáo, mánh khóe mới nhất trong việc cải đạo ……..…….     Nguyên Tánh

 

Xem: http://www.flipsnack.com/flips/35ac8979f66075d56acbd368bq351768  
http://issuu.com/vietsu49/docs/caidao_a_chau

(Tập 1,2)

http://www.flipsnack.com/my-flipping-books/details?flip=43aa1eeba94b7fb65666f36ceq415828;http://issuu.com/vietsu49/docs/tong-huan-cai-dao-a-chau 

(Tập 3-8)

 

oo OO oo