THÁNH KINH : CỰU ƯỚC VÀ TÂN ƯỚC


(một khảo luận khách quan và khoa học)

 

 

 

Giáo chủ của các tôn giáo thường để lại cho đời những lời dạy quư báu. Lời dạy của Phật Thích Ca gọi là Phật pháp, được ghi lại trong Ba Tạng: kinh, luật và luận. Lời giáo huấn của ngài Muhammed, Hồi Giáo, là kinh Qur’an. Lời dạy của Chúa Giê-su là Thánh Kinh (Bible). Bài nầy chỉ đề cập đến Thánh Kinh của Tin Lành và Công Giáo mà thôi.   

Tin Lành và Công Giáo đều có chung một Thánh Kinh; Cựu Ước (1036 trang) và Tân Ước (308 trang). Cả hai tôn giáo đều tin có Thượng Đế và nhận chúa Giê-su là giáo chủ. Về Cựu Ước, Tin Lành có 39 cuốn, Công Giáo có 49 cuốn.  Vài cuốn chính và tiêu biểu là Sáng Thế Kư, Phục truyền luật lệ kư, Dân số Kư, Ma-la-chi, v.v… Tân Ước th́ có Mathiơ, Mác, Lu-ca, John, v.v. là bốn cuốn chính.

Bài viết dưới đây được căn cứ vào bản Việt dịch có tên là “Kinh-Thánh; Cựu Ước và Tân Ước” của United Bible Societies, xuất bản năm 1985. Không thấy đề nơi xuất bản. Để đối chiếu với bản tiếng Việt lúc cần, tôi cũng sử dụng bản tiếng Anh; The Holy Bible, Old and New Testaments in the King James Version. Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1987.

Để tiện cho các tín đồ Tin Lành và Công Giáo cũng như những ai muốn t́m hiểu lời dạy của Chúa, tôi tóm lược trung thực các chương và đoạn của Thánh Kinh, in chữ nghiêng để dễ phân biệt.

Thánh kinh viết theo ngôn ngữ cổ nên khó hiểu. V́ thế tôi có lời bàn để giúp độc giả hiểu dễ dàng hơn.            

 

PHẦN MỘT

 

CỰU ƯỚC

1. Sáng Thế Kư [(Gen.1:1-31, đọc là chương 1, đoạn từ 1-31)] viết :

 Ngày 1, Chúa tạo dựng nên trời đất, ánh sáng và bóng tối.

Ngày 2, dựng ṿm trời bằng đồng thau.

Ngày 3, dựng cây cỏ.

Ngày 4, dựng các ngôi sao.

Ngày 5, dựng sinh vật.

Ngày 6, dựng thủy tổ loài người (Adam và Eva).

Ngày 7, nghỉ.

* Lời Bàn (LB): - Lúc nói Chúa tạo dựng (nên trời đất). Tạo dựng có nghĩa là lấy cái ǵ để tạo ra cái ǵ. Như thế, vật để tạo dựng phải có trước hành động tạo dựng. Do đó, nếu Chúa là người tạo dựng trời đất th́ trước Chúa đă có vật chất để Chúa dùng mà tạo dựng. Hay nói khác, vật chất (trời, đất, cây cỏ v.v..) có trước Chúa.

-Theo khoa học, ngân hà và hằng tỉ ngôi sao ra đời cây đây 15 tỉ năm. Các sinh vật li ti dưới biển có mặt cách đây 600 triệu năm, cây cỏ cách đây 450 triệu năm, sinh vật 405 triệu năm. Thủy tổ loài người – nhân hầu – 40 triệu năm, con người “modern man” 50.000 năm.

 

2.  Sáng Thế Kư (2:1-2): Trời, đất và muôn vật Chúa đă dựng xong rồi. Ngày thứ 7 Chúa nghỉ. Nhưng cũng trong chương (2:5-7) lại viết, lúc đó chưa có cây nhỏ nào mọc ngoài đồng. Và Chúa lấy bụi đất nắn nên h́nh người, hà sinh khí vào lỗ mũi, th́ người trở nên một loài sinh linh.

* LB :  -STK (1:1-31, mục #4) viết, ngày 3 Chúa dựng nên cây cỏ. Ngày 6 dựng nên người. Nhưng STK (2:1-7, mục (#5) lại viết ngày thứ 7 Chúa đă nghỉ nhưng cây cỏ và người Chúa chưa dựng nên. Như thế, chương 1 và 2 hoàn toàn khác nhau. Do đó, Giáo Hội nên xem lại, có ai sửa đổi Thánh Kinh (của chúng ta) không?

 

3.  Sáng Thế Kư (STK 1: 27) viết: “Đức chúa trời dựng nên loài người theo h́nh ảnh Ngài; Ngài dựng người nam cùng người nữ tức là Adam và Eva (thủy tổ loài người) cả hai đều mù mắt. (STK chương 3:6-20) viết: “Adam và Eva bị rắn dụ dỗ ăn trái cây khôn ngoan (tree of knowledge) mà Chúa cấm nên được sáng mắt. V́ thế bị Chúa phạt bằng cách “… Ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén v.v...Ngài cũng phán cùng Adam v́ ngươi nghe lời vợ mà ăn trái cây ta cấm, vậy đất sẽ bị rủa sả v́ ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật (thực vật & sinh vật) sinh ra từ đất mà ăn v.v…” V́ hai ông bà, Adam & Eva ăn trái cấm nên cả nhân loại mang tội tổ tông. V́ vậy chúa Giê su ra đời để chuộc tội cho nhân loại.”

*LB: Adam và Eva là con Chúa theo sách Sáng Thế Kư Cựu Ước. Con phạm tội là do Cha một phần lớn v́ dạy con thiếu rơ ràng. Đă thế Chúa thiếu ḷng nhân; đày đọa không những chỉ hai đứa con ḿnh mà cả ḍng họ cháu chắt của chúng muôn đời về sau. Rồi Chúa Giê-su ra đời để chuộc tội cho nhân loại. Khi nói chuộc tội hay đền tội (giống như trả nợ) th́ nhân loại phải hết tội, hết nợ. Nhưng ngày nay nhân loại vẫn c̣n đau khổ. Hơn nữa, con nhờ ăn trái cây mà được sáng mắt, tại sao Chúa lại trừng phạt con cái ḿnh để làm ǵ? V́ thế, Giáo Hội cần xem lại đoạn Thánh Kinh nầy.

 

4.  STK (4:1-8) viết: Adam và Eva sinh ra hai người con, Cain và Abel. Cain làm ruộng, Abel nuôi súc vật. Cain dâng hoa mầu trồng trọt từ ngoài đồng cho Thiên Chúa và Abel dâng con vật mới sinh và phần mỡ béo cho Thiên Chúa. Thiên Chúa thương Abel và nhận thịt Abel dâng cúng, nhưng chê Cain và không nhận hoa trái của Cain. V́ thế Cain tức giận, rủ em ruột của ḿnh ra ngoài đồng rồi giết em (Abel).

*LB: Chúa thích ăn thịt, không thích ăn hoa trái, và để một đứa cháu ḿnh bị giết chết v́ em nó. Và tạo bất ḥa đến nỗi người anh phải giết em ruột của ḿnh.

 

5 . STK (4:17) viết: Rồi Cain lấy vợ và sinh ra người con là Enoch.

*LB: Thánh Kinh Sáng Thế Kư (STK) viết ông Adam và bà Eva sinh ra Cain và Abel. Abel bị Cain giết chết. Sau đó Cain lấy vợ. Trên trái đất lúc bấy giờ, theo Thánh Kinh, th́ chỉ có ông Adam và vợ là bà Eva, hai đứa con của hai ông bà là Cain và Abel (đă bị anh giết chết). Ngoài ba người (Adam, Eva và Cain) nầy không có ai khác. Vậy, Cain lấy vợ th́ chỉ có một người đàn bà duy nhất trên trái đất lúc bấy giờ là mẹ ông ta (bà Eva).

 

6.  Thánh Kinh STK (1:21 – 6-8): Nếu tính theo gia phả thủy tổ loài người từ ông Adam và bà Eva cho đến vợ chồng Nô-ê th́ loài người sinh ra cách đây từ khoảng 6 ngàn đến 10 ngàn năm.

Trong cuốn Martyrologe Romain, Công giáo cho rằng trời đất được Chúa tạo dựng cách đây 5.199 năm. Tin Lành phái Fundamentalists từ 6-10 ngàn năm. Do Thái quả quyết trời đất được tạo dựng ngày 7.10.3761  (Martyrologe Romain, Traduction francaise par Dom Albert M. Schmitt, Casterman, 1959, p. 469 - Isaac Asimov, In the Beginning, A Stonesong press Book, Crown Publishers, Inc. NY,1981, p.9)

*LB: Như đă nói ở trên, tất cả ngày tháng năm mà trời đất xuất hiện theo Thánh Kinh đều không giống các khám phá của khoa học. Do đó, Giáo Hội nên đối chất với các khoa học gia.

 

7.  Thánh kinh cuốn Lê-vít-kư (Lev.20:13): Phải giết tất cả những kẻ đồng tính luyến ái.

*LB: Hiện nay tại các quốc gia tân tiến như Mỹ, một số tiểu bang đă cho phép các người đồng tính luyến ái công khai làm lễ cưới và chính quyền cấp giấy hôn thú. Trong quân đội cũng được âm thầm chấp nhận (don’t ask don’t tell policy). Nếu tôi là con chiên Tin Lành hay Công Giáo tôi hành xử như thế nào?

 

8. Dân Số Kư (Numbers,15: 31-36): Thánh kinh cuốn Dân Số Kư viết rằng một người đi lượm củi ngày thứ Bảy nên Chúa ra lệnh cho ông Mai-sen giết [“Người phạm ngày Sa-bat bị phạt xử tử”].

*LB: - Chúa nhân lành sao nở giết một người chỉ v́ đi lượm củi ngày thứ bảy?

- Ngày nay có nhiều người trên thế giới phải làm việc ngày thứ Bảy th́ họ có bị giết không?

 

9.  Dân số kư (31:1-41): Chúa trời chỉ thị cho ông Môi-se (Moses) đem binh lính đi đánh dân Ma-di-an (Palestin ngày nay) để báo thù cho dân Y-sơ-ra-en (Israel). Quân của Môi-se thắng trận và đem chiến lợi phẩm về rất nhiều. Gồm có 675.000 con chiên cái, 72.000 con ḅ, 61.000 con lừa đực, 32.000 cô gái c̣n trinh. Chúa trời ra lệnh chia các cô gái c̣n trinh và các chiến lợi phẫm nầy cho binh lính. Chúa trời cũng được chia dê, ḅ, lừa và 32 cô gái c̣n trinh.

*LB: - Con chiên được dạy rằng Chúa ḷng lành vô cùng. Nhưng đoạn Thánh Kinh nêu trên cho thấy đức Chúa trời là con người như thế nào. Chúng ta có đủ văn tự để diễn tả hành động của Chúa không?

- Chúng ta tôn thờ Chúa trời và có nên bắt chước hành động của Chúa không? Nếu bắt chước, chúng ta có bị luật pháp bỏ tù không?

-Sáu năm trước, tôi có hỏi Mục Sư Nguyễn Quang Minh (sống tại Quận Cam, California, Mỹ) về đoạn Thánh Kinh nêu trên. Mục sư trả lời. “Giáo sư nên biết là trong Thánh Kinh có đến 85% ngụy tạo”. Điều đó có nghĩa: đoạn Thánh Kinh tôi vừa đề cập là ngụy tạo. Tôi làm thinh. Nhưng về sau tôi  biết rằng câu trả lời của Mục sư sai v́ Thánh kinh Tân Ước mới có đến 85% ngụy tạo. C̣n đoạn Thánh Kinh tôi trích ở trên là trong Cựu Ước. Và Giáo Hội dạy rằng Thánh kinh Cựu Ước là do Chúa mặc khải, và Chúa đọc cho ông Môi-se chép từng chữ, từng lời. Nên nó phải đúng 100%.

 

10.  Phục Truyền luật lệ kư (Deuteronomy12:2-7) viết, phải phá hủy, đập vỡ, vằm nát, đốt cháy tất cả những bàn thờ, những h́nh tượng, những nơi thờ tự của các dân tộc. Xóa tên các “ông thần” mà họ thờ. Rồi đến các nơi có thờ Chúa mà phụng sự và đóng thuế 10% lợi tức. 

*LB: -Nếu tôi theo đạo Công Giáo hay Tin Lành, tôi có phải mang dao búa đi đập vỡ tượng Phật, đốt phá các chùa của Phật Giáo, đốt Thánh Thất Cao Đài, Ḥa Hảo không? Phá hủy các mồ mă, lăng miếu có h́nh tượng hay không?

-Nếu đốt th́ có bị tù và phải bồi thường không? Nếu không làm th́ phạm luật Chúa, Chúa sẽ đày địa ngục?

-Và Giáo hội cũng thế. Nếu giáo hội hô hào làm theo lệnh Chúa như trong Thánh Kinh th́ kết quả sẽ thế nào đối với pháp luật, đối với các tôn giáo không hiền như Hồi Giáo? Nếu Giáo hội không đập phá, không đốt cháy như Chúa dạy th́ chết phải vào hỏa ngục tất cả?

-Làm theo lời Chúa cũng chết, không cũng chết. Sống như thế nào đây?

-Thời Pháp đô hộ, nhiều chùa của Phật Giáo bị phá rồi xây nhà thờ lên trên đó như chùa Báo Thiên Hà Nội, nay là nhà thờ Chánh Ṭa, chùa Lá vàng Quảng Trị; nay là nhà thờ La vang, chùa ở trung tâm TP Sài g̣n; nay là nhà thờ Đức bà. C̣n nhiều nữa. Nay Giáo hội Công Giáo Việt Nam có định trả lại cho Phật Giáo không để t́nh tôn giáo ngày càng khắng khít?

 

11.  Phục Truyền luật lệ kư (Deut. 13:1-10) dạy rằng: Nếu có một tiên tri, (hay giáo chủ) nào, người trong một thành phố nào, và anh em trong gia đ́nh, con trai hay con gái, vợ hay chồng hoặc bạn thân hay sơ khuyến dụ ngươi đi theo các tôn giáo khác, th́ ngươi phải giết chúng nó đi.

*LB: - Nếu tôi theo Tin Lành hay Công Giáo, nhưng vợ con, bạn bè không. Về sau họ khuyên tôi nên đổi đạo, tôi có phải giết tất cả các người đó không?

- Nếu tôi làm theo lời Chúa dạy, chắc chắn tôi sẽ bị đưa ra ṭa và bị án. Tôi có thể vin vào lư do tôn giáo để chạy tội không? (v́ tôi làm theo lời Chúa mà Giáo hội thay mặt Chúa dạy cho con chiên). Và Giáo Hội có bị phạt án không?

 

12. Thánh kinh, cuốn Phục Truyền Luật Lệ (Deut. 20:10-17].

Lúc vây hảm một thành để đánh, nếu địch chịu ḥa th́ thu thuê và bắt chúng làm nô lệ. Nếu chúng không chịu ḥa th́ Chúa sẽ giao chúng cho các ngươi. Ngươi phải giết tất cả các kẻ thù mà đức Chúa Trời giao cho ngươi. Nhưng đàn bà, trẻ con, súc vật và mọi thứ trong thành phải cướp hết đem về mà sử dụng. Các giống người như A-mô-rít, Ca-na-an v.v..Phải tận diệt tất cả.

*LB: Nếu ngày nay Chúa hay Giáo Hội áp dụng luật đó, hoặc bảo con chiên làm như vậy th́ ṭa án quốc gia hoặc quốc tế không thể tha thứ Chúa và thành phần đồng lỏa. Vậy th́ chúng ta là những con chiên nên làm như thế nào?

 

13.  Phục Truyền Luật Lệ Kư (22: 23): Nếu trong thành có cô gái trinh đă hứa hôn với một người, nhưng cô ta lại ngủ với một người khác, th́ phải đem cả hai người nầy ra ném đá cho chết.

*LB: Tân Ước cho biết, bà Mary (c̣n trinh) đă hứa hôn với Joseph lại đi ngủ với Thánh Linh mà có thai và sinh ra ngài Giê-su. Nhưng không ai ném đá cho hai người nầy chết theo luật của Chúa? 

 

14.  Truyền Đạo (1:3-5) viết: “Đời nầy qua, đời khác đến; nhưng đất cứ c̣n luôn luôn. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, nó lật đật trở về nơi nó mọc”. Có nghĩa là quả đất đứng yên, mặt trời chuyển động, quay quanh quả đất.

*LB: Thánh Kinh viết như thế là sai với thực tế. Nhưng nhà khoa học Galilei (1564-1642) cũng bị chết do sự sai lầm của Giáo Hội Vatican La Mă.

- Câu chuyện lư thú được tóm lược như sau, nhà vật lư học (physicist) kiêm thiên văn học (astronomer) Galilei khám phá ra rằng quả đất quay quanh mặt trời, nhưng Thánh Kinh  quả quyết đất đứng yên, mặt trời chuyển động, nên ông Galilei bị Giáo hội đưa ra ṭa xét xử. Nếu muốn khỏi bị giết, ông Galilei bắt buộc phải quỳ xuống và viết: Tôi v́ điên khùng và theo tôn giáo khác nên nói sai là quả đất quay quanh mặt trời. Nhờ đoạn văn nầy mà ông được Giáo hội tha mạng. Ông từ từ đứng dậy bước ra khỏi pḥng luận tội. Nhưng ông lại lẫm bẫm rằng, mặc dù tôi viết như thế nhưng quả đất cũng vẫn quay quanh mặt trời. V́ vậy, ông bị Giáo Hội Vatican giam lỏng tại thành phố Florence, Ư, và bị chết năm 1642 v́ đói khát.

 

15.  Ma-La-Chi (2:1-3) viết, nếu các ngươi không nghe lời ta, không làm rạng danh ta th́ ta sẽ trét phân lên mặt các ngươi.

*LB: -Nếu Chúa tốt th́ người ta tôn thờ, xấu th́ không. Tại sao Chúa hăm dọa trét phân lên mặt những ai không tôn thờ và không làm rạng danh Chúa?

-Hiện nay trên thế giới có hơn 5 tỉ người không thờ Chúa (v́ họ theo tôn giáo khác). Vậy, những con chiên Tin Lành và Công giáo có nên thay mặt Chúa mà trét phân lên mặt họ hay không?

- Chúa không có ngôn từ và hành động nào nhẹ hơn, mà dùng hành động trét phân lên mặt người khác khó chấp nhận quá nhỉ?

 

*    *    *

 

PHẦN HAI

 

TÂN ƯỚC

1.  Thánh Kinh Mathiơ (Matthew 15: 22-27): viết, một hôm có người đàn bà Canaan (Palestin bây giờ) đến kêu xin Chúa Giê-su chữa bệnh cho con gái bà bị quỷ ám. Ngài không trả lời. Các môn đồ đến gần và xin Thầy bảo bà về v́ bà cứ đi theo làm ồn sau lưng chúng ta. Chúa đáp: “Ta được sai xuống chỉ để cứu giúp con chiên Do Thái lạc loài mà thôi” (I am not sent but onto the lost of sheep of the house of Israel).

 Nhưng bà vẫn đi theo cầu xin. Chúa trả lời thẳng “không nên lấy bánh ḿ của con dân Do Thái mà cho chó ăn”(it is not meet to take the children bread, and cast it to dogs).

* LB: Ư nói, Ta giáng thế chỉ để cứu rỗi người Do Thái mà thôi, bà nầy người Palestin nên ta không có bổn phận cứu giúp (chữ THE, tôi in đậm, là ‘mạo từ xác định’ đối tượng đă nói ở câu trước. Có nghĩa là “bánh ḿ” CỦA người Do Thái, chứ không phải bánh ḿ của con cái như vài người cố ư dịch sai. Chữ “dogs”ám chỉ những người trên thế giới ngoài  Do Thái).

Như thế, chúng ta là con chiên Việt Nam không có hy vọng được Chúa cứu rỗi, nếu thực sự Chúa có thể cứu. Ngay cả người Do Thái, đến ngày tận thế, Chúa cũng chỉ cứu 144 ngàn người có dấu ấn trên trán mà thôi (Kinh Thánh cuốn Khải Huyền (Revelation, chương 14).

2.  Mathiơ (10:34-36): Ta đến không phải mang sự b́nh an cho thế gian mà đem gươm giáo. Ta đến để chia rẻ con trai với cha, con gái với mẹ, con dâu với mẹ chồng. Và họ sẽ có kẻ thù là người trong nhà.

*LB -Thế giới quá loạn ly, nhân loại cần những con người hiền lành, và có lẻ họ không cần đến Chúa?

- Phải chăng Giáo Hội nên cải cách, sửa lại Thánh Kinh để có những lời dạy hiền lành giúp thế giới ḥa b́nh an lạc?

3.  Mark (Mac 16: 1-8): Thánh kinh Mác viết, Chúa bị đóng đinh chết ngày thứ Sáu, sáng Chủ nhật có bà Ma-ri-Ma-đơ-len, bà Mari và Sô-lô- Mê mua thuốc thơm để đi liệm xác Chúa. Lúc họ đế hang đá, nơi cất giữ xác Chúa, th́ thấy một người đàn ông mặc áo trắng ngồi trong hang đá làm mấy người thất kinh. Nhưng ông ta nói đừng sợ Chúa đă sống lại và đi khỏi nơi nầy rồi…

*LB: Đoạn Thánh Kinh nói trên cho thấy Chúa Giê-su sau khi bị đóng đinh đă chết, sau đó sống lại. Nhưng cuộc thí nghiệm trên tấm vải liệm xác chúa, ngày 8-10-1978, của các khoa học gia quốc tế xác nhận rằng Chúa Giê-su chưa chết, chứ không phải chết rồi mà sống lại như Thánh Kinh mô tả. Vậy con chiên nên nghe theo Thánh kinh hay tin sự thí nghiệm của các khoa học gia thế giới?

4.  Thánh Kinh Lu-ca (Luke 14:25-26) mô tả, lúc cùng đi với một đoàn đông người, chúa Giê-su quay lại phán rằng nếu ai đến với ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em và sự sống của ḿnh th́ những người đó không được làm môn đồ ta.

*LB: -Trong một gia đ́nh có cha mẹ và nhiều anh chị em, nếu có một người theo Tin Lành hay Công Giáo th́ những người c̣n lại trở thành kẻ thù của người nầy?

-Chúa dạy như trên, sẽ đưa con chiên và Giáo Hội đến một t́nh trạng khó xử. V́ nếu một cá thể trong gia đ́nh hay một thành viên trong xă hội trở thành con chiên, th́ người đó phải chọn lựa một trong hai thái độ: hoặc muốn có hạnh phúc và gia đ́nh được đầm ấm th́ người đó không nên là một môn đồ của Chúa. Hoặc nếu là con chiên của Chúa th́ người đó phải từ bỏ gia đ́nh hoặc ly khai khỏi xă hội, và ngay cả phải tiêu diệt những người trong gia đ́nh và các thành viên của xă hội?

- Muốn có hạnh phúc, con người không những không ghét các người trong gia đ́nh mà cần phải thương yêu. Muốn xă hội được ḥa b́nh mỗi phần tử của xă hội phải biết tôn trọng quyền lựa chọn của kẻ khác, chứ không thể thù ghét người không cùng một tín ngưỡng với ḿnh.

5.  Lu-ca (19:11-29): Lời ví dụ về những nén bạc (19:26-28) Ta nói cùng các ngươi, ai có th́ sẽ cho thêm, ai không có th́ cất luôn phần mà họ sẽ có. C̣n như những kẻ nghịch cùng ta, không muốn ta cai trị họ, hăy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta.

Sau khi Đức Chúa Giê-su phán điều đó, th́ đi trước mặt dân chúng lên thành Giê-ru-sa-lem.

*LB: - Luật pháp ngày nay chắc không thể chấp nhận chỉ thị của Chúa là phải chém những người không đồng ư Chúa cai trị họ. Giáo hội nghĩ thế nào về lời dạy nầy của Chúa Giê-su?

- Tuần qua, Tổng thống Ai-cập, Hosni Mubarak,  bị dân biểu t́nh kêu gọi từ chức. Ông đă không thể nói “những ai không muốn ta cai trị, hăy kéo họ đến đây, và chém đi trước mặt ta” mà phải từ chức sau gần 30 năm làm tổng thống. Thật khó để áp dụng lời dạy của Chúa trong thời hiện đại nhỉ?

 

 

Kết luận :

Qua 20 trích dẫn từ Thánh Kinh Cựu Ước và Tân Ước nêu trên (dĩ nhiên là c̣n rất nhiều những lời dạy tương tự như thế trong Thánh Kinh), và nếu sử dụng ba tiêu chí: nhân bản, thực dụng và khoa học để thẫm định giá trị của tôn giáo, chúng ta thấy Thánh Kinh của Tin Lành và Công Giáo thiếu tính nhân bản, không thể áp dụng vào đời sống của cọng đồng nhân loại, và đi ngược lại khoa học. Do đó, Giáo Hội cần có một chương tŕnh canh tân đổi mới toàn diện từ tín lư đến thực hành, c̣n không th́ Giáo Hội dần dần sẽ suy yếu lúc tŕnh độ dân trí ngày mỗi vươn cao. Và chính phủ của các quốc gia trên thế giới, phải chăng nên có ban nghiên cứu Thánh Kinh để thẩm định giá trị của chúng trong nền văn hóa và văn minh nhân loại?

(Chức sắc và con chiên của Tin Lành và Công Giáo nên lên tiếng nếu tôi viết sai)

Hồng Ngọc