Vài nhận xét của Trần Chung Ngọc về bài : “Một bài viết thiếu tiêu chuẩn khoa học của ông Trần Chung Ngọc” Của Nguyễn Tường Tâm

 

   Tôi được giaodiemonline gửi E-mail cho biết có người mời tôi đọc bài “Một bài viết thiếu tiêu chuẩn khoa học của ông Trần Chung Ngọc” của ông Nguyễn Tường Tâm trên Talawas.  Đọc xong tôi đă gửi vài ḍng cho Talawas trên mục “Ư Kiến Ngắn” nguyên văn như sau:

   Đầu đề bài viết của tôi là:

Vấn đề Đạo đức trong Hoạt động Khoa học

[Nhân Đọc Những Bài Viết Về Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh]

   Tôi thiết tưởng độc giả đều hiểu tôi muốn viết về ngành khoa học nào và về ai.

 Tôi nghĩ như vậy kể cũng quá đủ để trả lời ông Nguyễn Tường Tâm.  Nhưng có vài người bạn không chịu, cho rằng tôi trả lời như thế không đầy đủ, và khuyên tôi không nên nghĩ rằng ai cũng đọc và hiểu là tôi muốn viết ǵ, kể cả Nguyễn Tường Tâm.  V́ vậy tôi lại phải có ít lời để bạch hóa vấn đề.

 Trước hết là một nhận xét tổng quát về bài gọi là “phê b́nh” của ông Nguyễn Tường Tâm.  Nhận xét đó có thể thâu tóm trong một câu như sau:  “Ông Nguyễn Tường Tâm đă dựng lên một người rơm để rồi tự tay ḿnh quật nó xuống”.  Sau đây là phần chứng minh.

Thứ nhất, ông Tâm phê b́nh “Một bài viết thiếu tiêu chuẩn khoa học của ông Trần Chung Ngọc” kể ra cũng đúng v́ tôi đâu có ư định dùng những tiêu chuẩn khoa học để viết bài về Dương Nguyệt Ánh. Tôi chỉ nhận định về phương diện đạo đức trong một hoạt động đặc biệt thuộc lănh vực khoa học: làm bom để giết người, mà đối với cá nhân tôi, và tôi tin đối với nhiều người khác, không có ǵ có thể gọi là đạo đức trong đó cả..  Đó là ư kiến riêng của tôi và tôi đă trích dẫn những nhận định tương tự của nhà sư Matthieu Ricard và Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, cũng đều là khoa học gia cả.  Và cũng không phải chỉ có tôi, hay Mathhieu Ricard, hay Trịnh Xuân Thuận có những ư kiến như vậy, đọc trên Internet ta thấy không thiếu những người có đồng quan điểm với tôi về hoạt động làm bom áp nhiệt.  “Bài thơ chính trị” về “The Thermobarbaric Bomb” ở cuối bài của tôi là một thí dụ điển h́nh.  Lẽ dĩ nhiên, ông Nguyễn Tường Tâm hay bất cứ ai muốn ca tụng sự phát minh ra loại vũ khí giết người hàng loạt (WMD) này, hay hănh diện về Dương Nguyệt Ánh, th́ xin cứ việc ca tụng và hănh diện, v́ đó là quyền tuyệt đối của quư vị trong thế giới văn minh, tiến bộ, tự do, dân chủ của Mỹ mà ông Bush đang toan tính xuất cảng trên khắp thế giới, lẽ dĩ nhiên với hậu thuẫn của những loại vũ khí tương tự như bom áp nhiệt..

   Thứ nh́, mở đầu, ông Nguyễn Tường Tâm viết:

   Nguyễn Tường Tâm:  Bài “Đạo đức trong nghiên cứu khoa học” của ông Trần Chung Ngọc khiến độc giả có thể đọc một mạch bởi v́ cái tên khoa học gia Dương Nguyệt Ánh được đề cập trong bài.

   Đây chính là “người rơm” mà ông Nguyễn Tường Tâm dựng lên, v́ tôi không có ư định thảo luận về Đạo đức trong nghiên cứu khoa học [Ethics in Science].  Đề tài này thường nói đến những tiêu chuẩn nghiên cứu trong khoa học, và bàn về các vấn đề như lương thiện trí thức, không gian lận, không ngụy tạo dữ kiện, không lấy công tŕnh của người khác làm của ḿnh v.. v.. chứ chẳng bàn đến vấn đề gây hại hàng loạt cho tha nhân bằng bom.

   Ông Nguyễn Tường Tâm viết tiếp:

   Nguyễn Tường Tâm:  Bà Dương Nguyệt Ánh trong thời gian vài năm qua nổi như cồn trong cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ. Mới đây bà lại được nhận giải thưởng cao quí, “Giải thưởng Bảo vệ An ninh Tổ quốc”, trong một buổi lễ do chính phủ Hoa Kỳ tổ chức dành riêng cho bà, mà khách tham dự toàn là những viên chức Hoa Kỳ cao cấp lớn tuổi, đầu bạc trắng. Thế nhưng bài viết của ông Trần Chung Ngọc lại chỉ trích riêng bà Dương Nguyệt Ánh cho nên độc giả muốn biết xem ông phê phán bà ấy v́ lư do ǵ và luận điểm của ông ra sao.

   Tôi cho rằng ông Nguyễn Tường Tâm đă viết hơi ngớ ngẩn như trên v́ không có tính cách thuyết phục.  Thật vậy, bài viết của tôi là về Dương Nguyện Ánh, nhưng ông Tâm lại đưa ra chính phủ Hoa Kỳ và những viên chức Hoa Kỳ cao cấp lớn tuổi, đầu bạc trắng tham dự lễ trao giải thưởng cho Dương Nguyệt Ánh, và lên án tôi là Thế nhưng bài viết của ông Trần Chung Ngọc lại chỉ trích riêng bà Dương Nguyệt ÁnhVậy phải chăng ông Tâm muốn tôi phải chỉ trích chính phủ Hoa Kỳ và những người tham dự lễ trao giải thưởng cho bà Dương Nguyệt Ánh hay sao?  Viết với lách!  Hơn nữa, cái mà ông Tâm, hay chính phủ Hoa Kỳ, cho là giải thưởng cao quư, đối với tôi, tôi chẳng thấy nó cao quư ở chỗ nào, bởi v́ cao quư đối với ai, đối với Mỹ hay đối với A Phú Hăn, nước gánh chịu mấy quả bom áp nhiệt lên đầu.  Tôi chẳng cho nó là cao quư v́ tôi rất đồng ư với tác giả của “bài thơ chính trị” là:

The ThermoBARBARIC bomb is, in fact,

A more accurate indication

Of our civilization

   Mặt khác, v́ chính phủ Hoa Kỳ trao giải thưởng cao quí đó cho Dương Nguyệt Ánh và khách tham dự toàn là những viên chức Hoa Kỳ cao cấp lớn tuổi, đầu bạc trắng, nên tôi bắt buộc cũng phải cho đó là cao quư và không được quyền phê b́nh hay sao.  Ai cao cấp hơn Bush, Rumsfeld, Cheney v..v.. nhưng nếu muốn phê b́nh th́ tôi cứ phê b́nh, và tôi đă có lần phê b́nh.  Ông Tâm đưa những tai to mặt lớn trong chính quyền Mỹ ra để làm ǵ, để chứng minh tất cả những công việc làm của họ là đúng.  Tôi vừa viết bài phê b́nh mấy ông dân biểu tai to mặt lớn trong Hạ Viện Mỹ cứ muốn xía vào chuyện nội bộ của Việt Nam trên sachhiem.net, có sao đâu? [Xin mời đọc bài “Nhân Quyền Của Mỹ & Dự Luật H.R. 3096” trên sachhiem.net]

   Chúng ta hăy đọc tiếp ông Nguyễn Tường Tâm:

   Nguyễn Tường Tâm:  Đọc một mạch tới cuối bài, tôi thấy ông Ngọc đả kích bà Ánh một cách hết sức nặng nề không phải v́ tư thù cá nhân. Cũng không phải ông Ngọc chủ yếu đả kích công tác nghiên cứu khoa học của bà Ánh, mà ông đả kích quan điểm chống cộng mạnh mẽ của bà Ánh.

   Thế nào là đả kích bà Ánh hết sức nặng nề??  Vấn đề là tôi phê b́nh đúng hay sai, nếu sai th́ sai ở những chỗ nào?  Và những quan điểm chống Cộng mạnh mẽ của bà Ánh th́ tôi không được đả kích hay sao?  Ông Tâm có ư chụp mũ CS ở đây cũng như trong vài đoạn trong bài, nhưng loại mũ này tôi đă có hàng tá rồi, thêm một cái cũng “no star”!  Danh bà Ánh nổi như cồn trong đám người chống Cộng cực đoan và chống Cộng cho Chúa, tất nhiên là như vậy, v́ bà Ánh có những quan điểm chống cộng mạnh mẽ, rất phù hợp với xu hướng và tŕnh độ hiểu biết của họNhưng Dương Nguyệt Ánh không hẳn đă nổi như cồn trong “cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ” v́ sau khi bài về Dương Nguyệt Ánh lên vài diễn đàn th́ có độc giả đă đưa lên hai khuôn mặt  để đối chiếu: khuôn mặt của Lê Duy Loan, người phụ nữ Việt Nam tích cực trong hoạt động xây trường học và cấp học bổng cho sinh viên nghèo ở Việt Nam, và khuôn mặt Dương Nguyệt Ánh, người phụ nữ Việt Nam tích cực trong hoạt động làm bom để giết người hàng loạt.  Vấn đề ở đây là không ai cấm hay ngăn cản bà Ánh chống Cộng mạnh mẽ, nhưng chống Cộng một cách thiếu hiểu biết, nh́n một chiều về lịch sử, và huênh hoang về quan điểm, th́ đó là điều khó có thể chấp nhận trong giới trí thức.  Thí dụ, sau đây là vài lời của bà Dương Nguyệt Ánh:

   - Điểm bất lợi là họ sinh ra hoặc lớn lên trên xứ người, nên thiếu hiểu biết về lịch sử và nhất là cuộc chiến tranh VN.    [Điều này rất thích hợp để áp dụng cho chính bà Dương Nguyệt Ánh, tới Mỹ năm 15 tuổi, lớn lên trên xứ người, và hiển nhiên là  thiếu hiểu biết về lịch sử và nhất là cuộc chiến tranh VN, nếu chúng ta đọc những lời phát biểu của bà mà tôi đă phê b́nh trong bài  tôi viết về Dương Nguyệt Ánh]

  - …sách vở giáo khoa ở trường học và phim ảnh [ở Mỹ] phần nhiều là tài liệu thiên tả, với mục đích xuyên tạc và bôi nhọ chính nghĩa và quân đội VNCH.  [Là một cựu quân nhân trong QLVNCH tôi cảm thấy hơi ngượng khi đọc câu này.  Và có thể nói bà Ánh mù tịt về cuộc chiến tranh VN, nhất là về chính nghĩa quốc gia và quân đội VNCH]

   - vận động hậu thuẫn quốc tế trong công cuộc đấu tranh dành Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam. [nghĩa là nhờ quốc tế can thiệp vào nội bộ Việt Nam, vi phạm chủ quyền của Việt Nam?  Bà Ánh không biết dân tộc tính của người Việt Nam là rất ghét ngoại bang xía vào chuyện nội bộ của nước họ tuy họ có thể bất măn, hay không hài ḷng với chính quyền đương thời ở Việt Nam]

   -  Chúng ta đ̣i tự do dân chủ cho VN là v́ nghĩa vụ đối với 80 triệu đồng bào trong nước.

   -  Họ không nói được th́ chúng ta phải nói giùm cho họ. [Đây có phải là những lời nói hết sức trịch thượng và huênh hoang không?  Có thể tin được không, là 80 triệu đồng bào trong nước cần đến cái nghĩa vụ và vài tiếng nói Trần Ích Tắc của một cá nhân, hay của một vài nhóm, tổ chức ở hải ngoại để tranh đấu cho tự do dân chủ ở trong nước?  Hăy về trong nước xem người dân hiện nay sinh hoạt ra sao và nghĩ sao về những tổ chức chống phá Việt Nam ở hải ngoại]

  Nguyễn Tường Tâm:   Đề tài có vẻ mang tính hàn lâm nhưng bài của ông Ngọc không phải là một bài nghiên cứu, càng không phải một bài viết về đề tài khoa học, mà thực chất đó là một bài bày tỏ quan điểm chính trị của một người đứng bên lằn ranh cộng sản công kích một người minh thị quan điểm chống cộng.

   Lẽ dĩ nhiên bài viết của tôi không phải là một bài nghiên cứu, càng không phải một bài viết về đề tài khoa học, mà chỉ viết về vấn đề “đạo đức trong nghề làm bom để giết người hàng loạt”:  

                 [Nhân Đọc Những Bài Viết Về Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh]
 

  Vậy th́ chủ yếu của bài viết nằm trong câu trên.  Theo ông Tâm th́ cứ công kích một người minh thị quan điểm chống cộng th́ tất nhiên phải đứng bên lằn ranh cộng sản hay sao?  Viết như vậy mà cũng viết lên được th́ thật là tài, nhất lại là ở trên một trang nhà như Talawas.  Vấn đề là những quan điểm chống Cộng đó như thế nào, có đáng để mọi người phải nghe theo và ca tụng không.

   Nguyễn Tường Tâm:  Giữa hai người chỉ khác một điều, bà Ánh minh thị tuyên bố trong buổi đón nhận giải thưởng Bảo vệ An ninh Tổ quốc Hoa Kỳ rằng bà là một người chống cộng sản Việt Nam, trong khi ông Ngọc không minh thị tuyên bố rằng ông là một người ủng hộ cộng sản, mà ông mượn lập trường dân tộc để bênh vực cộng sản.

   Cái mũ CS của ông Nguyễn Tường Tâm là ở chỗ này.  Nhưng “No star”!  Về phương diện lư luận, cứ minh thị là một người chống Cộng sản Việt Nam th́ hay lắm sao?  và giả thử thực sự là tôi mượn lập trường dân tộc để bênh vực Cộng sản là dở lắm hay sao?  Vấn đề ở đây là chống như thế nào, và bênh vực như thế nào, một người có đầu óc phải biết phân biệt đúng sai chứ không thể cho rằng cứ chống Cộng là đúng, mà bênh Cộng là sai.  Thảm thay, đây chính lại là lập trường của bà Dương Nguyệt Ánh cho rằng các sách báo phim ảnh ở Mỹ phần lớn là thiên tả, nghĩa là không hợp với ư kiến và hiểu biết của bà ấy về cuộc chiến ở Việt Nam, với mục đích xuyên tạc và bôi nhọ chính nghĩa và quân đội VNCH.  Cộng sản không phải là dân tộc, chỉ là một đảng với 2 triệu đảng viên.  Mặt khác, dân tộc cũng c̣n một đảng khác có 7 triệu đảng viên c̣n cuồng tín hơn Cộng sản.  Phần c̣n lại chẳng có đảng nào, hay nếu muốn nói đến đảng th́ là đảng dân tộc.  Cho nên, không ai có thể mượn lập trường dân tộc để bênh vực Cộng sản.  Lập trường dân tộc là lập trường có gốc rễ từ lịch sử, truyền thống, văn hóa v..v.. của dân tộc, không dựa trên một chủ thuyết, v́ dân tộc tính của Việt Nam là có tính “chiết trung” (syncretic), không bám víu vào bất cứ một chủ thuyết nào, mà tận dụng những cái hay của mọi chủ thuyết.  Và lập trường dân tộc cũng là lập trường tôn trọng chủ quyền, nền độc lập và thống nhất của quốc gia.

   Sau đó ông Nguyễn Tường Tâm viết một đoạn dài phê b́nh bài viết của tôi về ba phương diện:

   Nguyễn Tường Tâm: V́ ư chính đó của bài viết ẩn dưới dạng một bài nghiên cứu cho nên bài viết thiếu những tiêu chuẩn cơ bản về phương diện h́nh thức, nội dung và phong cách tŕnh bày (đạo đức của người cầm bút)

   Tại sao ông Nguyễn Tường Tâm lại cứ ép tôi phải viết một bài nghiên cứu, trong khi trong đó có chút nghiên cứu nào về khoa học đâu.  Đây chính là điều tôi bảo là ông Tâm đă dựng lên một “người rơm” để rồi tự tay ḿnh quật nó xuống.  Thật vậy, ông Tâm phê b́nh, thực ra không phải là phê b́nh, mà lên lớp dạy tôi viết cho đúng một bài viết về một đề tài khoa học, gồm những phần mà ông ta chua thêm tiếng Mỹ như composition, main idea, topic sentence, thesis statement, introduction.  Chúng ta hăy đọc phần giáo khoa này của ông Nguyễn Tường Tâm:

   Nguyễn Tường Tâm:  Về h́nh thức, trước tiên người viết phải để ư tới việc chọn chủ đề (được làm thành đề bài [title]). Nếu chủ đề đặt ra mà sai th́ nghiên cứu cũng sẽ sai hay bài viết cũng sẽ lủng củng. Sau đó người viết phải tŕnh bày thật rơ ràng ư chính mà ḿnh định diễn tả (main ideas) trong phần nhập đề, để rồi sẽ biện minh cho ư kiến chính đó trong những đoạn hay phân đoạn theo sau được kết nối với nhau trong một bố cục (composition) chặt chẽ. Bài viết của ông Trần Chung Ngọc thiếu tất cả những điều cơ bản này. Nhan đề của bài cho biết rơ ông Ngọc chọn viết về vấn đề “Đạo đức trong hoạt động khoa học”. Như vậy chủ đề rất là rơ ràng về nội dung (công tác nghiên cứu khoa học) và giới hạn (lănh vực đạo đức). Nhưng trong bài viết ông Ngọc lại chỉ tŕnh bày vấn đề trong một giới hạn hẹp hơn nhiều: lănh vực nghiên cứu khoa học để chế tạo vũ khí. Đáng lẽ, với nội dung tŕnh bày của ḿnh, ông Ngọc nên thu hẹp đề tài lại (narrowing the subject) cho chính xác hơn, ví dụ “Đạo đức trong hoạt động khoa học nghiên cứu chế tạo vũ khí”.

   Sau khi đă chọn và giới hạn đề tài rồi người viết bắt đầu phải quan tâm tới bố cục của bài (composition).

Đoạn đầu tiên ai cũng biết là “Nhập đề”. Trong phần này, tác giả phải giới thiệu một cách rơ ràng (có thể minh thị hay không nhưng phải rơ ràng) ư tưởng chính của ḿnh (main idea) và dự trù triển khai ư tưởng chính đó ra sao để độc giả dễ dàng theo dơi. Ư tưởng chính trong mỗi đoạn (paragraph) hay phân đoạn được phát biểu trong một câu gọi là “topic sentence”. Đây là câu quan trọng nhất trong một đoạn văn. Nếu câu “topic sentence” này chi phối toàn bài th́ có khi được gọi là “thesis statement”, nhằm tŕnh bày đại ư của bài. Câu thesis statement này phải được tŕnh bày trong đoạn văn thứ nhất, “nhập đề” (introduction). Đoạn nhập đề dài 3 trang rưỡi (font chữ 12) của ông Ngọc thiếu vắng hẳn câu văn “thesis statement” quan trọng này khiến người đọc không hiểu được quan điểm của ông ra sao và ông định triển khai những ư tưởng phụ ǵ. Sau khi tŕnh bày rất nhiều ư tưởng không liên quan tới chủ đề (đề bài =title), ở măi giữa trang 3 ông Ngọc mới viết: “Đây chính là điều tôi muốn viết về vấn đề đạo đức trong khoa học trong phần tiếp theo.” Nhưng rồi người ta cũng vẫn không t́m được đâu là quan điểm của ông (main idea). Cho măi tới trang 10 trong 13 trang chữ (không kể trang h́nh), người đọc mới thấy cái ư chính của bài khi ông viết: “Phát minh ra những vũ khí để hủy diệt sinh mạng con người th́ không thể phát xuất từ một tâm thiện”.

   Với 3 trang c̣n lại, làm sao ông có đủ giấy để triển khai và biện minh cho luận điểm của ḿnh, và rồi lại c̣n phần kết luận nữa. Tóm lại bài viết của ông Ngọc có một bố cục (composition) hết sức lộn xộn, bất cân xứng. Hay có thể nói chính xác hơn, đó là một bài viết không có bố cục.

Đoạn trên chứng tỏ ông Nguyễn Tường Tâm muốn tôi phải viết một bài có cấu trúc theo sự hiểu biết của ông ấy, khoan nói đến chuyện sự hiểu biết này ở tŕnh độ nào và có thể áp dụng ở đâu.  Chỉ có điều là bài viết của tôi về Dương Nguyệt Ánh không phải là một bài báo nghiên cứu khoa học, và tuyệt đối không phải là viết về khoa học nghiên cứu chế tạo vũ khí.  Nội dung bài viết của tôi tập trung vào câu “Nhân Đọc Những Bài Viết Về Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh” đặt dưới chủ đề “Vấn đề Đạo đức trong Hoạt động Khoa học” nhưng ông Nguyễn Tường Tâm đă cố ư vứt câu “Nhân Đọc Những Bài Viết Về Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh” đi, và bẻ queo hoạt động khoa học của Dương Nguyệt Ánh thành chủ đề nghiên cứu khoa học tổng quát.  Do đó, một người bạn khuyên tôi ở trên là không nên nghĩ rằng ai cũng đọc và hiểu là tôi muốn viết ǵ, kể cả Nguyễn Tường Tâm” kể ra cũng không phải là không đúng.

Tôi chẳng muốn nói về tôi, cái tôi đáng ghét, nhưng có vẻ như ông Tâm viết để mà viết, cho rằng tôi không biết viết một bài về khoa học, dù rằng ư định của tôi không phải là viết về khoa học.   Nhưng nếu ông Tâm biết rằng tôi đă viết và tŕnh một luận án Ph.D. về đề tài “Kinematic Low Energy Electron Diffraction Intensities From Averaged Data: A Method For Surface Crystallography” ở Đại Học Wisconsin-Madison, một trong “Big Ten” ở vùng Mid-West, có trên 44 ngàn sinh viên, từ năm 1972, th́ có lẽ ông ấy đă viết dè dặt hơn, không khoe khoang tŕnh độ hiểu biết của ḿnh về cấu trúc một bài viết về khoa học.  Hơn nữa, tôi cũng đă từng có khoảng vài chục bài khảo cứu khoa học đăng trên những tờ báo khoa học chuyên ngành của Mỹ như Surface Science, Journal of Vacuum Science & Technology, Physical Review, Physical Review Letters, Journal of Applied Physics … và tŕnh bày trong những Hội Nghị Khoa Học Quốc Tế như Low Energy Electron Diffraction, National Symposium of the American Vacuum Society, Annual Conference on Physical Electronics, International Vacuum Metallurgy Conference, International Conference on Metallurgical Coatings v.. v… Nhưng những chi tiết về những hoạt động khoa học cá nhân này đă trở thành quá khứ từ lâu rồi, và đă chấm dứt từ giữa thập niên 1990, khi tôi về hưu.  Cho nên tôi chẳng bao giờ buồn nhắc đến, v́ chúng chẳng giúp ích ǵ cho tôi trong công việc hàng ngày hiện nay của tôi.  Nhưng thật phiền cho ông Nguyễn Tường Tâm phải mất công dạy tôi viết một bài về khoa học, dù rằng điều này tôi đă học cách đây trên 30 năm trước.  Dù sao th́ cũng xin cám ơn ông Tâm nhiều về hảo ư và kiến thức của ông.  Tôi cho rằng sự học hỏi của con người là một quá tŕnh suốt đời.  Có phải như vậy không, thưa ông Tâm. 

Tôi nghĩ không cần thiết phải phê b́nh thêm về những luận điệu lạc đề của ông Tâm.  Tại sao tôi lại nói là lạc đề?  Tôi xin mượn một câu của ông Tâm nhưng sửa lại đôi chút cho hợp t́nh hợp cảnh: Nếu chủ đề đặt ra mà [bị hiểu] sai th́ nghiên cứu [bài phê b́nh chủ đề đó] cũng sẽ sai hay bài viết [lư luận phê b́nh] cũng sẽ [lạc lơng và] lủng củng. Thật vậy, trong bài phê b́nh của ông Nguyễn Tường Tâm có những câu khẳng định vô trách nhiệm về đối tượng phê b́nh của ḿnh, thí dụ như:

Nguyễn Tường Tâm:  Ngoài những cái thiếu cơ bản về h́nh thức vừa tŕnh bày, bài viết của ông Ngọc thiếu hẳn nội dung, nhưng lại dài ḍng. Thêm vào đó, cái thiếu khả năng biện luận khiến bài viết có rất nhiều điều tự mâu thuẫn [Nhưng không vạch rơ thế nào là thiếu khả năng biện luận và những điều tự mâu thuẫn.  Mà tôi có biện luận cái quái ǵ đâu, chẳng qua chỉ là tŕnh bày một số ư kiến cá nhân về hoạt động làm bom giết người, và như vậy là thiếu nội dung, nội dung của ông Tâm]

 Nguyễn Tường Tâm:  Các khiếm khuyết về nội dung xuất phát từ việc tác giả không đưa ra định nghĩa và giới hạn cho hai khái niệm chính trong chủ đề của bài: Ư niệm đạo đức và ư niệm khoa học. Tác giả dùng hai chữ đạo đức khoa học trong ư nghĩa quá rộng mà ông lại không phân tích kỹ hai ư niệm đó.

Ở đây, ông Nguyễn Tường Tâm lại đổi chủ đề thành “Ư niệm đạo đức và ư niệm khoa học.”  Đây lại là thủ đoạn dựng lên một người rơm. Nhưng điểm then chốt ở đây là ông Nguyễn Tường Tâm lại bỏ đi câu “Nhân Đọc Những Bài Viết Về Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh”.  Chỉ cần một tŕnh độ hiểu biết tối thiểu, ai cũng có thể nhận thấy là câu này bổ túc cho chủ đề trên và nói lên rất rơ ràng là “hành động khoa học” mà tác giả muốn nói đến chính là việc chế tạo bom để giết người hàng loạt mà Dương Nguyệt Ánh dự phần trong đó, và tác giả sẽ viết những ǵ về Dương Nguyệt Ánh.  Nếu ông Tâm vẫn chưa chịu hiểu th́ tôi có thể nói rơ hơn một chút:  Bài viết của tôi chỉ nhằm 2 mục đích: nhận định cá nhân về một số vấn đề xuyên qua Những Bài Viết Về Khoa Học Gia Dương Nguyệt Ánh, và tŕnh bày quan điểm của ḿnh về hành động làm bom giết người tập thể là một hành động vô đạo đức.  Và tôi đă viết không ra ngoài hai mục đích trên.  Lư luận của ông Nguyễn Tường Tâm để bênh vực hành động làm bom giết người của Dương Nguyệt Ánh là đưa ra trường hợp Trần Đại Nghĩa sáng chế hay biến cải vũ khí ở Việt Nam, cùng người Việt kháng chiến làm hầm chông v..v.. để chống địch, và cho rằng làm loại bom áp nhiệt là để bảo vệ nước Mỹ.  Nhưng lư luận này không đứng vững.  V́ Trần Đại Nghĩa hay những phương tiện giết địch khác ở Việt Nam là để chống xâm lăng trên đất nước ḿnh, c̣n Mỹ là đem các loại vũ khí giết người hàng loạt (WMD) đi tàn phá nước khác, điển h́nh là ở A Phú Hăn và Iraq, với lư do ngụy tạo là ở Iraq có WMD.  Báo Mỹ thường viết về cuộc chiến của Mỹ ở A Phú Hăn và Iraq là “invasion and occupation”.

 Đến đây, tôi muốn nhận xét về một lập luận của ông Nguyễn Tường Tâm:

Nguyễn Tường Tâm: Lập luận ông Ngọc cũng cho thấy rất nhiều mâu thuẫn. Một mặt ông nhiều lần vạch ra từng chữ, từng nhóm chữ của bà Dương Nguyệt Ánh để chỉ trích rằng bà Ánh đă quá chủ quan khi gán ư kiến của cá nhân bà cho một số đông, cho tập thể, cho cộng đồng; nhưng ngay trong phần nhập đề ông lại cực kỳ chủ quan khi viết, “Trong bài này tôi xin bày tỏ vài ư kiến cá nhân về khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, và tôi tin rằng tuyệt đại đa số người dân Việt hiền hoà yêu chuộng hoà b́nh, ở trong nước cũng như ở hải ngoại, sẽ đồng ư với tôi.”

 Tôi nghĩ rằng ông Tâm không hiểu thế nào là mâu thuẫn và không nắm được những sự kiện.  Những câu tôi phê b́nh bà Dương Nguyệt Ánh không có ǵ là mâu thuẫn với câu nói lên niềm tin của tôi.  Một đàng, bà Ánh tự ban cho ḿnh một cái nghĩa vụ đối với 80 triệu đồng bào trong nước và quyền nói thay họ.  C̣n một đàng là về phương diện đạo đức tôi tin rằng tuyệt đại đa số người dân Việt hiền ḥa, yêu chuộng ḥa b́nh sẽ đồng ư với tôi là: làm bom để giết người hàng loạt th́ không thể coi là có đạo đức.  Người Việt, trong cuộc chiến vừa qua đă khốn khổ khốn nạn về các loại bom đạn đổ trên đầu, trên đất nước họ, cho nên tôi tin rằng không có mấy người ưa thích loại bom áp nhiệt có sức tàn phát rất kinh khủng và cực kỳ vô nhân đạo.

Trước khi kết luận tôi xin b́nh luận về một câu của ông Nguyễn Tường Tâm để cho độc giả thấy rơ ư chính của ông Tâm trong bài phê b́nh là nhắm vào cái ǵ:

Nguyễn Tường Tâm: Nội dung đă nghèo nàn mà lại c̣n bị lạc đề. Lấy cớ bàn vấn đề đạo đức, ông Ngọc dành hầu như toàn bài để chỉ trích quan điểm chống cộng của bà Dương Nguyệt Ánh, và mở rộng ra ông chỉ trích mănh liệt Hoa Kỳ; đặc biệt vai tṛ của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam. Như vậy về thực chất đây là một bài chính luận của một cán bộ cộng sản, hay ủng hộ cộng sản là ông Trần Chung Ngọc, chống đối quan điểm của một người lên án cộng sản là bà Dương Nguyệt Ánh chứ không phải là một bài nghiên cứu liên quan tới khoa học của một người nghiên cứu khoa học viết về ư kiến của một khoa học gia khác như ông Ngọc muốn cho thấy. Sự lạc đề c̣n đi xa hơn nữa khi ông ghép vào bài một đoạn dài chỉ trích Thiên Chúa giáo.

 Tôi có thể nói ngay rằng, ông Nguyễn Tường Tâm chưa đủ tŕnh độ để đọc bài của tôi v́ ông không hiểu ư định của tôi khi viết bài đó, hoặc có hiểu đi chăng nữa, nhưng v́ một lư do nào đó, một lư do không có ǵ là là khó hiểu,  nên đă bẻ queo vấn đề để có cớ mà phê b́nh.  Nói khác di, tôi xin nhắc lại, ông Tâm đă cố ư dựng ra một người rơm để rồi tự tay ḿnh quật nó xuống.  Ông Tâm chỉ đưa ra luận điệu là tôi chỉ trích quan điểm chống Cộng của bà Dương Nguyệt Ánh và qui kết đó là “chính luận của một cán bộ cộng sản, hay ủng hộ cộng sản” mà không cần biết đến quan điểm chống cộng của bà Ánh ra sao, và những lời chỉ trích của tôi đúng hay sai, và sai ở chỗ nào.  Tôi có cảm tưởng là theo ông Tâm th́ cứ chỉ trích quan điểm chống Cộng, bất kể quan điểm đó như thế nào, cũng là sai rồi.  Vậy th́ đâu c̣n chuyện ǵ để nói nữa.  Với quy kết của ông Tâm như trên th́ chúng ta ở hải ngoại chỉ có thể hoặc chống Cộng sản hoặc là Cộng sản, hay hoặc đen, hoặc đỏ, không thể có chọn lựa nào khác.  Cái kiểu chụp mũ này đă hết thời từ lâu rồi mà ngày nay những người có đầu mà không có óc c̣n mang ra xử dụng, thật là tức cười.

   Ngày nay, có cả một rừng sách viết về chiến tranh Việt Nam, và tuyệt đại đa số có nội dung chỉ trích, nhiều khi rất mănh liệt, vai tṛ của Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam.  Và tác giả những tác phẩm này là những học giả, giáo sư đại học, cựu quân nhân, cựu tướng lănh đă từng tham chiến ở Việt Nam, kể cả Bộ Trưởng Quốc Pḥng McNamara v..v..  Phải chăng thực chất họ đều là “cán bộ cộng sản hay ủng hộ cộng sản”.  Nếu ông Tâm muốn, tôi có thể giới thiệu cho ông một số tác phẩm này, không nhiều đâu, chỉ riêng những cuốn tôi có đă trên trăm cuốn rồi, chưa kể những tài liệu trên Internet.  Và trong những cuốn này, ông Tâm cũng như Dương Nguyệt Ánh có thể biết nhiều hơn về Mỹ đă làm những ǵ ở Việt Nam.  Thật ra, chỉ cần đọc Noam Chomsky, hay Bernard Fall, cộng với lời phê phán của Tổng Thư Kư Liên Hiệp Quốc về guồng máy nghiền thịt của Mỹ ở Việt Nam là cũng đủ nắm được vấn đề.

   C̣n về vấn đề chỉ trích Thiên Chúa Giáo th́ không phải là một đoạn dài mà chỉ là một đoạn chưa tới  13 ḍng trong một bài dài 13 trang.  Nguyên văn đoạn đó như sau:

   Nhớ khi xưa, trong thời đại hắc ám, giáo hội Công Giáo cũng đă thiêu sống khoa học gia Giordano Bruno và các phù thủy v́ không muốn đổ máu, và cũng v́ tin rằng Chúa ở trên trời thích hít hà mùi thịt khét, như một mục sư gần đây đă phán. Sau vụ 9-11 ở New York, trước ngày lễ Halloween, 31 tháng 10 hàng năm, Mục sư Tin Dữ Deacon Fred, trong một bài giảng cho các tín đồ, cho rằng bổn phận của người Ki-tô là phải giết phù thủy ngay trong thời đại này: “Thiên Chúa rất rơ ràng ở đây, thưa quư vị, ông ta không muốn cho các phù thủy sống.  Chúng ta phải giết các phù thủy!  Nếu không, chúng ta đang bất tuân lệnh của Thiên Chúa.  Chúa Jesus sẽ vui mừng  đến chảy nước mắt nếu ông ta từ trên đám mây cúi xuống và hít hà lên mùi thịt nướng của một phù thủy trong ngày lễ Halloween này. [Trong ngày lễ Halloween vào 31 tháng 10 mỗi năm, rất nhiều người ăn mặc giả làm phù thủy kéo ra chật đường phố]  (God is very clear here, folks, he doesn't want witches to live. We are supposed to be killing witches! If we don't, we are disobeying God. Jesus would weep tears of joy if He leaned down off His cloud and sniffed up the burning flesh of a witch this Halloween.)

   Tôi xin hỏi ông Tâm, đó là lịch sử và tin tức thời sự hay đó là “chỉ trích Thiên Chúa Giáo”?  Cuối cùng, tôi muốn nói đến một đoạn mà ông Nguyễn Tường Tâm viết với mục đích “ám sát cá nhân” (character assassination) tôi, nguyên văn như sau:

   Nguyễn Tường Tâm:  Ông Ngọc lại mắc thêm một vi phạm đạo đức nữa là không thẳng thắn (honest). Ông trích dẫn hai giáo sư Matthieu Ricard và Trịnh Xuân Thuận cốt để khoe khoang kiến thức, làm mờ mắt người đọc chứ không nhằm minh chứng cho lập luận của ḿnh. Hai vị giáo sư này, đặc biệt là giáo sư Trịnh Xuân Thuận là người giỏi trong chuyên môn khoa học của họ và các tác phẩm của họ chuyên nghiên cứu về khoa học và tôn giáo ở tŕnh độ cao, tŕnh độ hàn lâm (academic) chứ không nhằm viết cho quảng đại quần chúng. V́ thế rất ít người biết tiếng hay đọc tác phẩm của hai ông. Thế mà ông Ngọc lại dựng lên sự kiện “Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, một khoa học gia nổi tiếng trong cộng đồng người Việt hải ngoại và cả ở trong nước.” Phải chăng khi viện dẫn tới hai giáo sư này ông Ngọc có thái độ “cáo mượn oai hùm”? Cuốn The Quantum and the Lotus của giáo sư Trịnh Xuân Thuận là một cuốn sách được viết dưới dạng một cuộc đối thoại giữa hai người muốn áp dụng những khám phá mới về khoa học để lư giải giáo lư Phật giáo và cho thấy khoa học và Phật giáo xác nhận và bổ sung cho nhau (xem website http://www.randomhouse.com/catalog/display.pperl?isbn=9781400080793) Nếu quả thực ông Ngọc hiểu được giá trị của cuốn sách như ông khen ngợi xin ông liệt kê bằng một câu (sentence) hay một nhóm chữ (phrase) ngắn và gọn, cái điểm sáng tạo trong cuốn sách, mà ai cũng phải công nhận th́ lúc đó người đọc mới coi ông là một người viết ngay thẳng (honest), viết ra điều ḿnh biết và hiểu chứ không phải để hù doạ người đọc khiến người đọc ủng hộ quan điểm của ḿnh một cách sai lạc.

   Thưa với ông Tâm, cách đây khoảng 5 năm, năm 2002, trong bài viết về đề tài PHẬT GIÁO VÀ SỰ TIẾN HÓA TƯ TƯỞNG CỦA NHÂN LOẠI, đăng trên trang nhà giaodiem.com trước đây, và trên báo giấy Giao Điểm, tôi đă viết vài hàng về cuốn The Quantum and The Lotus của Matthieu Ricard và Trịnh Xuân Thuận trong đoạn kết.  Đoạn kết đó như sau, xin tặng ông Nguyễn Tường Tâm để cho tâm ông được tỏ tường..

Vài Lời Kết.

   [Quote] Viết bài này, tôi chỉ có mục đích duy nhất là tŕnh bày cùng quư độc giả sự kiện là về các lănh vực khoa học, tôn giáo và xă hội, nhiều tư tưởng Phật Giáo đă đi trước nhân loại khá xa.  Bài viết này không có mục đích chống đối niềm tin của bất cứ ai trong bất cứ tôn giáo nào.  Hiểu rơ là chúng sinh th́ căn trí bất đồng nên tôi không có lư do ǵ để chống niềm tin của người khác mà tôi cho đó là quyền tuyệt đối của con người.  Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng, trong thời đại này, chúng ta không thể tự cho phép quay trở về thời Trung Cổ, làm ngơ trước những tiến bộ tư tưởng của con người.  Cho nên bài viết này chẳng qua chỉ là tŕnh bày phần nào một khía cạnh tiến hóa của tư duy nhân loại, dựa trên những kết quả nghiên cứu đáng tin cậy của những bậc thức giả trong mọi tôn giáo và trong khoa học.

   Thay v́ có vài lời kết luận, tôi xin giới thiệu cùng quư độc giả một cuốn sách có giá trị cao, đó là cuốn Sự Vô Tận Nằm Trong Ḷng Bàn Tay: Từ Big Bang đến sự Tỉnh Thức (L'Infini Dans La Paume De La Main: Du Big Bang à L'Éveil) của Matthieu Ricard và Trịnh Xuân Thuận, xuất bản năm 2000 tại Pháp.  Cuốn sách này nay đă được dịch sang tiếng Anh với tên: Một Cuộc Hành Tŕnh Tới Những Tận Cùng Kiến Thức Ở Đó Khoa Học và Phật Giáo Gặp Nhau: Nguyên Lượng và Hoa Sen (A Journey To The Frontiers Where Science and Buddhism Meet: The Quantum and the Lotus) với đôi chút thay đổi trong bố cục và văn tự, xuất bản tại Mỹ năm 2001. [Nay thêm: Điều này có nghĩa là tôi đă đọc kỹ cả hai bản tiếng Pháp và tiếng Anh]  Tuy nhiên, tôi phải nói ngay rằng, giá trị của cuốn sách này tùy thuộc tŕnh độ hiểu biết của người đọc trong cả hai lănh vực: khoa học và tôn giáo, nhất là Phật Giáo.  Matthieu Ricard là đồng tác giả với ông bố Jean-Francois Revel trong cuốn sách nổi tiếng Le Moine et le Philosophe xuất bản năm 1998 ở Pháp.  Cuốn sách này đă được dịch sang tiếng Việt: Tăng Sĩ và Triết Gia, và sang tiếng Anh: The Monk and the Philosopher.  Matthieu là một khoa học gia trở thành một tăng sĩ Phật Giáo.  C̣n Trịnh Xuân Thuận, sinh trưởng trong một gia đ́nh Phật Giáo, là giáo sư  khoa học nghiên cứu các thiên thể (astrophysics), đại học Virginia.  Nội dung cuốn L'Infini Dans La Paume de la Main là những trao đổi ư kiến giữa Matthieu Ricard và Trịnh Xuân Thuận về khoa học Tây phương và triết lư Phật Giáo.  Đức Đạt Lai Lạt Ma đă cho rằng cuốn sách này là một đóng góp lớn lao cho sự hiểu biết rơ hơn bản chất thật của thế giới của chúng ta và đạo chúng ta sống trong đó.  [Nay thêm: Những cuốn sách đă xuất bản của Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, thí dụ như La Mélodie Secrète: Et L’Homme Créa L’Univers, Le Chaos et L’Harmonie: La Fabrication du Réel, The Birth of the Universe v..v.. đă được giới thức giả Việt Nam ở hải ngoại cũng như ở trong nước biết đến nhiều, nhất là đối với những người ở trong lănh vực khoa học như tôi.  Và cuốn L'Infini Dans La Paume De La Main: Du Big Bang à L'Éveil đă được dịch sang tiếng Việt ở trong nước với nhan đề Cái Vô Hạn trong Ḷng Bàn Tay: Từ Big Bang Đến Giác Ngộ, dịch giả Phạm Văn Thiều – Ngô Vũ, Nhà Xuất Bản Trẻ xuất bản đầu năm 2005]

   Trong phần kết luận, khoa học gia Trịnh Xuân Thuận cho chúng ta biết rằng, tuy đă biết và đánh giá cao khía cạnh thực hành của Phật Giáo, giáo sư Thuận không tin rằng có thể có sự đối chiếu giữa khoa học và Phật Giáo, v́ con đường thực nghiệm của khoa học và con đường quán chiếu nội tâm của Phật Giáo hoàn toàn khác nhau, cho nên Phật Giáo chẳng có ǵ mấy để nói về thế giới các hiện tượng, đối tượng nghiên cứu của khoa học. (Ce n'étais donc pas du tout sur qu'une démarche consistant à confronter la science et le bouddhisme puisse avoir un sens.  Je redoutais que le bouddhisme n'ait que peu à dire sur la nature du monde phénoménal, car ce n'est pas sa préoccupation principale, alors que c'est fondamentalement celle de la science.)

    Tuy nhiên, sau khi trao đổi ư kiến với Matthieu Ricard, giáo sư Trịnh Xuân Thuận đă thay đổi ư kiến và ông viết:

   Trong cuộc trao đổi ư kiến của chúng tôi, tôi đă nhận ra rằng sự e ngại của tôi là vô căn cứ: không những Phật Giáo suy tư về bản chất của thế giới, mà c̣n suy tư một cách sâu sắc và đặc thù...

 

   Điều chính mà tôi học được từ cuộc đối thoại này là, không c̣n nghi ngờ ǵ nữa, có một sự hội tụ và cộng hưởng giữa hai cách nh́n thực tại của Phật Giáo và của khoa học.  Một vài khẳng định của Phật Giáo về thế giới các hiện tượng đă đem đến một cách kỳ lạ những ư tưởng tiềm ẩn trong khoa học vật lư hiện đại, đặc biệt là hai lư thuyết vĩ đại, cột trụ của vật lư hiện đại: cơ học nguyên lượng - khoa vật lư về những vật vô cùng nhỏ - (nguyên tử và các hạt tiềm nguyên tử như điện tử, quark v..v.. TCN) và thuyết tương đối - khoa vật lư về những vật vô cùng lớn (vũ trụ học: sao, thiên hà v..v... TCN).

 

 (À mesure que nos conversations se sont poursuivies, je me suis rendu compte que mes craintes n'étaient pas fondées: non seulement le bouddhisme a réfléchi sur la nature du monde, mais il l'a fait de facon profonde et original..

 L'enseignement principal que j'en ai retiré est qu'il existe une convergence et une résonace certaines entre les deux visions, bouddhiste et scientifique, du réel.  Certains énoncés du bouddhisme à propos du monde des phénomènes évoquent de manière étonante telles ou telles idées sous-jacentes de la physique moderne, en particulier des deux grandes théories qui en constituent les piliers: la mécanique quantique - physique de l'infiniment petit -, et la relativité - physique de l'infini grand.)  [End Quote]

   Tôi không hiểu phần trích dẫn của tôi ở trên về giới thiệu tác phẩm L’infini Dans La Paume De La Main của Matthieu Ricard và Trịnh Xuân Thuận có đủ để làm sáng tỏ những điều ông Nguyễn Tường Tâm viết về hai tác giả cuốn The Quantum And The Lotusrất ít người biết tiếng hay đọc tác phẩm của hai ông, và viết về tôi như “cáo mượn oai hùm”, “cốt khoe khoang kiến thức”, “để hù dọa người đọc” v..v.. hay không, . Nhưng mà này, ông Nguyễn Tường Tâm ơi, kể ra, muốn phê b́nh, chỉ trích, hay đối thoại cho ra tṛ cũng khó đấy, và cũng tùy thuộc rất nhiều ở tŕnh độ, có phải như vậy không?

   Trần Chung Ngọc

   Grayslake, IL., ngày 5 tháng 11, 2007