Giao Điểm Online

index1.jpg


Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chú nguyện an trí đỉnh tháp tại chánh điện Học viện
Ý nghĩa danh hiệu Bồ-tát Di Lặc Địa Tạng Vi Đà Hộ pháp và Tiêu Diện Đại sĩ
Lời tựa cuốn Đức Phật trong ba-lô
Thông bạch thỉnh cử Hội đồng hoằng pháp
Nhìn lại một mùa Phật đản đặc biệt
Nội dung Tháng 4-2021
Bóng Thầy giữa cõi sắc không (giacngo.vn)
Thông bạch thỉnh cử Hội đồng hoằng pháp
Nhìn lại một mùa Phật đản đặc biệt
Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp với ký ức về ngọn lửa Bồ-tát Thích Quảng Đức
Tâm Thư của Hòa Thượng Cố Vấn Chỉ Đạo Hội Đồng Hoằng Pháp
Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Hạnh tổ chức tâm tang theo chúc lụy
Dâng hương tưởng niệm tại đài Thánh tử đạo và nghĩa trang liệt sĩ TP Huế
Dâng hương tưởng niệm Bồ-tát Thích Quảng Đức