Thứ Tư, 21, tháng Hai, 2018
 
 
 
 
TẠP CHÍ GIAO ĐIỂM SỐ 60
 

GD60Phát hành quý II (Summer) 2006

MỤC LỤC

 • Thư Tòa soạn Giao Điểm   2
 • Ti ểu sử nhà Phật học Nhất Hạnh   3
 • Tin Phật giáo thế giới Minh Ngọc   5
 • Ts Nhất Hạnh ký hợp đồng Đường Xưa Mây Trắng Tiểu Ký   19
 • Hội thảo Phật giáo Thế giới tại Bangkok Thích Nhật Từ   22
 • Một vài nét đẹp về Văn hóa Dân tộc Thích Tâm Hòa   26
 • Thành Đạo, sự kiện hy hữu trong lịch sử nhân loại Thích Huệ Thành   31
 • Những điệu hát quen tai Nguyễn Hoài Vân   34
 • Ẩm thực Sài Thành Nguyễn văn Tuấn   42
 • Công bố thêm 10 kỷ lục Phật giáo Việt Nam Hồng Hạc   45
 • Chùm ảnh Đại lể Phật đản tại Hà Nội   47
 • Tại sao tôi chống Ki Tô giáo Trần Chung Ngọc   50
 • Huyền thoại Vườn Địa đàng Website Đàn Chim Việt   61
 • Thảo luận về Alexandre de Rhodes Bùi Kha   83
 • Những đặc tính chung của tín đồ Datô Nguyễn Vinh   99
 • Tường trình Công tác Từ thiện Ban Từ thiện Giao Điểm   110
 

Tp chí daỳ 112 trang - Giá ủng hộ 5 Mỹ kim, kể cả cước phí

Xin liên lạc về Giao Diem Magazine, P.O. Box 2188, Garden Grove, CA.92842, USA

Điện thoại: (323) 222-4444

Link: http://www.giaodiemonline.com /tapchigd_detail.php?newsid=70
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |