Thứ Hai, 18, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Ra mắt từ điển Phật học Tuệ Quang và thuyết trình đề tài “một số vấn đề về môi trường”
(lieuquanhue.vn)
đăng ngày 26/06/2015
 
imageChiều qua, ngày 21-6-2015 tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán (15A Lê Lợi, TP.Huế) Ban điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán giới thiệu bộ từ điển Phật học Tuệ Quang và thuyết trình đề tài “Một số vấn đề về môi trường.”

Tham dự buổi ra mắt có Hòa Thượng Thích Giác Quang Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Hòa Thượng Thích Hải Ấn Trưởng ban Điều hành Trung tâm Văn Hóa Phật giáo Liễu Quán; chư tôn đức Tăng, Ni cùng quý vị nhân sĩ trí thức trên địa bàn tỉnh.

Bộ từ điển Phật học Tuệ Quang có bốn thứ tiếng Việt-Hán-Phạn-Anh do tác giả Nguyên Hiển-Trần Tiễn Huyến chủ biên được hoàn thành trong vòng 8 năm từ năm 2007 đến 2015, gồm hai quyển dày 3061 trang, có 45 nghìn tư mục, được in tại Nhà xuất bản Văn hóa Phương Đông. Bộ từ điển nhằm phục vụ cho các đối tượng là người tu học Phật pháp, các vị Giáo thọ, Tăng, Ni và sinh viên các trường Phật học, và giới thiệu nghiên cứu văn hóa xã hội tôn giáo.

Cũng trong chiều qua cư sĩ Trần Thiện Khanh đã có buổi thuyết trình đề tài “Một số vấn đề về môi trường.”

Một số hình ảnh buổi lễ:

 

Tin Liễu Quán-Huế

Source : http://www.lieuquanhue.vn/ve-ttvhpg-lieu-quan/hoat-dong/8524-ra-m%E1%BA%AFt-t%E1%BB%AB-%C4%91i%E1%BB%83n-ph%E1%BA%ADt-h%E1%BB%8Dc-tu%E1%BB%87-quang-v%C3%A0-thuy%E1%BA%BFt-tr%C3%ACnh-%C4%91%E1%BB%81-t%C3%A0i-%E2%80%9Cm%E1%BB%99t-s%E1%BB%91-v%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%81-v%E1%BB%81-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%E2%80%9D.html 

 

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=9689
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |