Thứ Năm, 14, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Lịch hoằng pháp Sư Giới Đức, Minh Đức Triều Tâm Ảnh tại Miền Nam California
(thuvienhoasen.org)
đăng ngày 07/04/2015
 

Ngày 19/4Sáng Đến LAX
Hội Phật Học Đuốc Tuệ Tel: (714) 425-3938 
Giảng Pháp từ 2g00 đến 6g00 chiều
tại:Trung tâm Sangha Center cũ - 7641 Talbert Ave, Huntington Beach, CA.92648
Đề Tài: Những Hiểu Lầm Về Đạo Phật 1
Từ Ngày 20/4 đến 24/4 Sinh Hoạt tại Vô Môn Thiền Tự  Tel: (714) 206-1024
11412 S. Dallas Dr  Garden Grove CA 92840
Ngày 25/4tại Tu Viện Hoa Nghiêm Tel: (714) 775-6799
3222 W. First Street, Santa Ana, CA 92703
Giảng Pháp từ 2g00 đến 6g00 chiều
Ngày 26/4Gặp Gỡ Nhóm Phật Tử Nụ Hồng Tel: (714) 878-1245
Từ Ngày 27/4 đến 30/4 Sinh Hoạt tại Vô Môn Thiền Tự  Tel: (714) 206-1024
11412 S. Dallas Dr  Garden Grove CA 92840
Ngày 01/5Gặp Gỡ Phật Tử tại nhà Bác Tâm Cát Nguyễn Trung Quân Tel: (714) 556-2683
Ngày 02/5Gặp Gỡ Nhóm Phật Tử An Lac Pháp 
tại nhà Tịnh Tánh Tel: (714) 556-2684
Ngày 03/5Hội Phật Học Đuốc Tuệ Tel: (714) 425-3938 
Giảng Pháp từ 2g00 đến 6g00 chiều
tại: Trung tâm Sangha Center cũ - 7641 Talbert Ave, Huntington Beach, CA.92648
Đề Tài: Những Hiểu Lầm Về Đạo Phật 2
Ngày 04/5 hay 05/5Đi DALLAS

Hội Phật Học Đuốc Tuệ
 
Tel: (714) 425-3938
duoctue@gmail.com
 

 Source : http://thuvienhoasen.org/a22679/lich-hoang-phap-su-gioi-duc-minh-duc-trieu-tam-anh-tai-mien-nam-california

 

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=9462
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |