Thứ Hai, 18, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Chùa Đình Quán: Khóa tu "Mùa Hè Hiểu Thương 2 - 2014" (Ngày thứ 1)
Tâm Đức Hậu
đăng ngày 07/06/2014
 

Sáng ngày 31/5/2014, tại chùa Đình Quán đã long trọng diễn ra Lễ Khai mạc khóa tu "Mùa Hè Hiểu Thương 2 - 2014". Với sự quang lâm chứng minh của nhiều chư Tôn đức Tăng ni, chính quyền địa phương.

Khóa tu “Mùa hè Hiểu Thương 2 - 2014” được tổ chức trong 5 ngày, từ 31/5 đến 04/6/2014 dành cho hơn 200 thiền sinh, với mục đích là nuôi dưỡng tâm Từ bi, Hỷ xả, hạnh lắng nghe. Đồng thời tạo những thuận duyên cho các em học sinh, sinh viên được giao lưu chia sẻ sự tu tập và tiếp cận giáo lý Phật đà.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.phattuvietnam.net/tintuc/28249-ch%C3%B9a-%C4%91%C3%ACnh-qu%C3%A1n-kh%C3%B3a-tu-%26amp%3Bquot%3Bmu%C3%A0-h%C3%A8-hi%E1%BB%83u-th%C6%B0%C6%A1ng-2-2014-q.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=8610
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |