Thứ Hai, 18, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
TT. Huế: Đại lễ trai đàn cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Châu Lâm
Anh Đức - Duy Anh
đăng ngày 27/04/2014
 
Sáng ngày 22 tháng 04 năm 2014 nhằm ngày 23 tháng 03 năm Giáp Ngọ tại chùa Châu Lâm, phường Thủy Xuân, thành phố Huế đã long trọng trang nghiêm diễn ra Đại Trai đàn cúng dường trai Tăng, bố thí, chẩn tế âm linh cô hồn cầu siêu độ chiến sĩ trận vong và cầu nguyện quốc thái dân an.

Quang lâm chứng minh tham dự có chư tôn đức Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni các tổ đình, tự viện, Niệm Phật Đường cùng đông đảo bà con Phật tử thiện tín.


Tri ân và báo ân là một nghĩa cử cao đẹp luôn luôn được nêu cao trong mỗi người con Phật. Để được cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc là nhờ biết bao thế hệ cha ông đi trước đã vun đắp, tô bồi cho quê hương ngày một xương minh thịnh vượng. Đại lễ Trai đàn cúng dường trai Tăng, bố thí, chẩn tế âm linh cô hồn cầu siêu độ chiến sĩ trận vong và cầu nguyện quốc thái dân an được tiến hành vào 03 ngày 21, 22, và 23 tháng 03 năm Giáp Ngọ tại chùa Châu Lâm do Đạo hữu Trần Thị Minh Nguyệt phát tâm kiến lập nhằm để tưởng niệm đến công lao cao dày của chư vị anh linh, chiến sĩ, liệt sĩ đã vì nước quên mình.


Ban đạo từ tại buổi lễ cúng dường trai Tăng, Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Giáo phẩm chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Chứng minh Đại Trai Đàn đã tán thán sự nhiệt tâm của chư tôn đức và quý Đạo hữu Phật tử để tổ chức Đại trai Đàn đầy ý nghĩa được hoàn thành viên mãn. Đồng thời Hòa thượng cũng cầu nguyện và hô niệm cho chư vị quá cố anh linh siêu sinh về nơi tịnh cảnh, đất nước được thanh bình thịnh vượng, nhân dân an lạc.   


Một số hình ảnh của buổi lễ:  

 

  Chánh điện chùa Châu Lâm

  Tác bạch cung thỉnh chư tôn đức

 

 

 

  Niệm hương bạch Phật

 

 

Đại đức Thích Vân Pháp thông qua pháp hội   

 

 

  Dâng lời tác bạch cúng dường Trai Tăng

 

 

  

 

  Hòa thượng Thích Huệ Ấn ban đạo từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

  Ban nhạc lễ

Anh Đức - Duy Anh

Source : http://www.phatgiaohue.vn/news.aspx?TieuDeID=31&KenhID=61&ChuDeID=0&TinTucID=2133

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=8483
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |