Thứ Năm, 14, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Chùm ảnh: Chùa Giác Ngộ tổ chức hành hương thập tự đầu năm Giáp Ngọ 2014
(www.daophatngaynay.com)
đăng ngày 06/02/2014
 
Như thông lệ hằng năm, cứ vào ngày mồng 2 tết, chùa Giác Ngộ lại tổ chức chuyến hành hương 10 chùa đầu năm. Tết Giáp Ngọ năm nay, đoàn hành hương với gần 1000 Phật tử đã đi viếng các chùa ở miền Đông Nam Bộ.

Cứ mỗi độ xuân Di Lặc về, tất cả những người con Phật đều dành thời gian đi chùa lễ Phật. Đầu năm cũng là dịp tạo phước, gieo những hạt giống lành để bắt đầu một năm mới tốt đẹp hơn. Để tạo duyên lành cho Phật tử được lễ Phật, làm phước đầu năm, chùa Giác Ngộ đã tổ chức chương trình hành hương thập tự về các cảnh chùa miền Đông Nam Bộ. Hành hương gieo phước đầu năm cũng là truyền thống tốt đẹp có từ mấy mươi năm nay của chùa Giác Ngộ.

Chương trình hành hương 10 chùa miền Đông năm nay bao gồm: Chùa Hội Sơn, chùa Kỳ Quang, chùa Bửu Thiền, chùa Phước Hải, tịnh xá Ngọc Hải, chùa Niết Bàn, Đại Tòng Lâm, chùa Phước Hoa, thiền viện Thường Chiếu và chùa Thiên Tôn.

Bên cạnh việc lễ Phật, làm phước tạo duyên lành đầu năm, các Phật tử trong đoàn hành hương còn được TT. Thích Nhật Từ - Trụ trì chùa Giác Ngộ, trưởng đoàn ban bố cho những bài học tâm linh quý báu. Tại mỗi chùa, sau khi lễ Phật, Thượng Tọa đều có một thời thuyết giảng ngắn về những câu chuyện nhỏ có ý nghĩa nhân văn cao cả. Những lời thuyết giảng của Thượng Tọa đã cho tất cả các Phật tử trong đoàn hành hương có được những bài học thiết thực để giải quyết các khổ đau trong đời sống.

Xin giới thiệu chùm ảnh về chuyến hành hương này:

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Source : http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/14702-chum-anh-chua-giac-ngo-to-chuc-hanh-huong-thap-tu-dau-nam-giap-ngo-2014.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=8244
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |