Thứ Hai, 18, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
TT. Huế: Lễ khai mạc Đại giới đàn Liễu Quán - Pl.2557
(phatgiaohue.vn)
đăng ngày 22/09/2013
 

Chiều ngày 20 tháng 09 năm 2013 (nhằm ngày 16 tháng 08 năm Quý Tỵ) tại tổ đình Từ Đàm, số 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, Thành phố Huế đã diễn ra lễ khai mạc Đại giới đàn Liễu Quán, PL.2557 đặt dưới sự chứng minh của Trưởng lão Hòa thượng thượng Trí hạ Quang.

  

Chứng minh buổi lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương - Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh  GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế, Đường đầu Hòa thượng Đại giới đàn Liễu Quán; chư tôn Giáo phẩm Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư tôn đức Hội đồng thập sư, Ban kiến đàn; chư tôn đức Tăng Ni hộ giới, 564 giới tử xuất gia và hơn 800 giới tử tại gia; và đông đảo đạo hữu Phật tử các giới.

Trước khi buổi lễ khai mạc diễn ra, đoàn cung nghinh của Ban Nghi lễ đã cung nghinh chư tôn giáo phẩm chứng minh từ chùa Linh Quang theo đường Ấu Triệu qua Phan Bội Châu, đến đường Sư Liễu Quán và vào Tổ đình Từ Đàm - Giới trường chính của Đại Giới đàn Liễu Quán, trong không khí trang nghiêm, hương trầm nghi ngút, giới tử xuất gia và tại gia thành kính đảnh lễ trang nghiêm hai hàng khi đoàn cung nghinh đi qua.

Mở đầu lễ khai mạc, HT. Thích Khế Chơn, Chánh Chủ đàn đã tuyên đọc diễn từ của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thừa Thiên Huế, với nội dung nêu lên tâm nguyện của Ban Trị sự khai mở giới đàn, ý nguyện cung thỉnh tôn hiệu Tổ sư Liễu Quán cho Đại giới đàn với hoài bão lớn lao truyền trì chánh pháp để ngọn đèn trí tuệ mãi soi đường cho hết thảy chúng sanh.

Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp- Phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN đã ban đạo từ tại buổi lễ, nêu lại ý nghĩa và những lợi ích khi đức Phật chế giới và hàng đệ tử thọ trì giới pháp; đồng thời khuyến tấn các giới tử nhất tâm phát nguyện để thọ trì giới pháp đem lại lợi lạc trên con đường tu tập, phụng đạo giúp đời. Tiếp đến, Ban kiến đàn đảnh lễ Hòa thượng đường đầu và Chư giới sư trong Hội đồng thập sư. Ban công văn đã cung an chức sự của Đại giới đàn Liễu Quán. Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức Kiết giới trường, khai chuông bản, và khai kinh bạch Phật.

Đúng 19 giời tối cùng ngày Ban Kiến đàn sẽ tổ chức Lễ sám hối cho giới tử xuất gia Tăng tại Tổ đình Từ Đàm, giới tử Ni tại Ni viện Diệu Đức.

Một số hình ảnh của buổi lễ:  

 Chư tôn thiền đức chứng minh tại chùa Linh Quang

 

 Cung thỉnh chư tôn thiền đức quang lâm chánh điện chùa Linh Quang

 

 


 

 

 

 

 Hướng dẫn Giới tử cung thỉnh chư tôn thiền đức


 Ban Nghi lễ dâng lời tác bạch

 

 Cung thỉnh chư tôn đức về chùa Từ Đàm - Giới trường chính của Đại giới đàn Liễu Quán

 

 Giới tử thành tâm bái thỉnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


 

  

 

 

 Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ mở đầu lễ khai mạc

 

 

 

Chư Giới sư Ni

  

 Đại đức Thích Thiện Tuệ dẫn chương trình

 

 

   

 Giới tử vân tập

 

 

 Hòa Thượng Thích Khế Chơn phát biểu khai mạc


 

 Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn đại diện HĐTS GHPGVN tặng hoa chúc mừng


  

 Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp ban đạo từ

 Ban Kiến đàn lễ chư tôn Giáo phẩm Hội đồng thập sư

 

 

 

 

  Thượng tọa Thích Tâm Pháp cung an chức sự


 

 

 

 

 Niêm hương bạch Phật

 

 

Hội đồng Thập sư đảnh lễ Tam bảo

  

 Hòa Thượng Đường đầu an vị 

 

 Chư Hòa Thượng Hội đồng thập sư an vị để kết giới trường


 

 Khai chung bảng

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế

Source : http://www.phatgiaohue.vn/news.aspx?TieuDeID=31&KenhID=58&ChuDeID=0&TinTucID=1147

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7868
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |