Thứ Hai, 18, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
TT. Huế: Thông tin về Đại giới đàn Liễu Quán
(www.phatgiaohue.vn)
đăng ngày 14/09/2013
 
Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Công văn số 209/CV.HĐTS ngày 02.7.2013 và sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3701/UBND-NCTG ngày 25.7.2013 v/v Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho hàng đệ tử xuất gia, tại gia của Đức Phật.

   

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              BAN TRỊ SỰ                                                                Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

                          VP: CHÙA TỪ ĐÀM                                       

       01 Sư Liễu Quán, Trường An - Huế

           ĐT: 3822180 - FAX: 884092

                   Số 140/2013/TB-BTS                                       Phật lịch 2557. Huế, ngày 25 tháng 7 năm 2013

                             

THÔNG BÁO

v/v tổ chức Đại giới đàn Liễu Quán

                            Kính gởi:    - Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni trú trì các Tổ đình, Tu viện, Tịnh viện, Thiền viện, Tịnh xá, Tịnh thất

                  - Quý Ban ngành trực thuộc Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

                  - Quý Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã

                  - Hội đồng Điều hành Học Viện Phật Giáo Việt Nam tại Huế

                  - Ban Giám hiệu Trường Trung Cấp Phật Học Tỉnh Thừa Thiên Huế

                  - Phân Ban Đặc trách Ni giới Tỉnh Thừa Thiên Huế

                  - Phân Ban Gia đình Phật tử Tỉnh Thừa Thiên Huế

                  - Ban Hộ tự các Niệm Phật đường, Đạo tràng, Đoàn, Chúng cư sĩ Phật tử

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Được sự chấp thuận của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Công văn số 209/CV.HĐTS ngày 02.7.2013 và sự đồng ý của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế tại Công văn số 3701/UBND-NCTG ngày 25.7.2013 v/v Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại giới đàn để truyền trao giới pháp cho hàng đệ tử xuất gia, tại gia của Đức Phật:

- Danh hiệu Đại giới đàn:   LIỄU QUÁN

- Thời gian   : 16-17-18 tháng 8 năm Quý Tỵ (20-21-22/9/2013)

- Địa điểm    : Tổ đình Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, Trường An - Huế

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý một số điểm sau:

I. Tiêu chuẩn:

1. Giới tử xin thọ giới Cụ túc: Phải đủ các tiêu chuẩn: tuổi từ 20 trở lên, phải có 2 bằng tốt nghiệp: Trung cấp Phật học và Tú tài (nếu không có bằng Tú tài thì phải 40 tuổi trở lên và Văn bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học), được Bổn sư (hoặc Y chỉ sư) cho phép thọ giới. Không mắc bệnh lây nhiễm, không bị dị tật.

2. Giới tử xin thọ giới Sa di: Hảo tâm xuất gia ở chùa ít nhất 2 năm, thuộc 2 thời công phu, 2 cuốn luật tiểu, tuổi từ 16 trở lên (sinh 1997 trở về trước), được Bổn sư cho phép thọ giới.

3. Giới tử xin thọ giới Thức xoa ma na, Sa di ni: Theo quy định của Ni bộ được áp dụng từ trước đến nay.

4. Giới tử xin thọ giới Bồ tát tại gia, Thập thiện: Phát nguyện tinh tấn tu học, hộ trì Tam bảo, lợi lạc quần sanh.

II. Thời gian nhận và nộp hồ sơ:

Kể từ ngày ra Thông báo này đến hết 01.8 Quý Tỵ (Thứ Năm 05.9.2013). Nhận và nộp hồ sơ tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Từ Đàm, 01 Sư Liễu Quán, phường Trường An, thành phố Huế) vào các ngày giờ làm việc đối với các giới tử xuất gia và giới tử tại gia ở thành phố Huế.

- Giới tử tại gia tại các huyện, thị xã liên hệ với Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã để được nhận hồ sơ, hướng dẫn làm thủ tục và nộp hồ sơ tại văn phòng Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã chậm nhất 27.7 Quý Tỵ (Thứ Hai 02.9.2013) để Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã chuyển hồ sơ về Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đúng thời gian quy định.

III. Hồ sơ gồm có:

- 01 đơn xin thọ giới, có ý kiến của Bổn sư. Nếu giới tử ở tại huyện, thị xã thì có xác nhận của Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị xã;

- 03 bản sao Bằng Tú tài (có thị thực);

- 03 bản sao Bằng tốt nghiệp Trung cấp Phật học (có thị thực);

- 04 bản sao Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

- 04 tấm ảnh 3 x 4 chớp thẳng (mặc áo tràng lam).

IV. Khảo thí:

- Đối với giới tử xuất gia phải qua kỳ khảo thí. Tất cả các giới tử xuất gia phải có mặt tại Trường Trung Cấp Phật Học Thừa Thiên Huế (chùa Báo Quốc - Số 11 đường Báo Quốc, phường Phường Đúc, thành phố Huế) vào lúc 06 giờ ngày Mùng 4 tháng 8 năm Quý Tỵ (Chủ Nhật 08.9.2013) để dự khảo thí. Nếu vắng mặt trong kỳ khảo thí sẽ không được thọ giới.

* Lưu ý:

- Kết quả khảo thí sẽ được niêm yết tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh (chùa Từ Đàm) trước 3 ngày thọ giới.

- Tất cả giới tử xuất gia và tại gia vân tập về Tổ đình Từ Đàm lúc 13 giờ 30 ngày 16 tháng 8 năm Quý Tỵ (Thứ Sáu 20.9.2013) để nghe phổ biến các vấn đề liên quan việc thọ giới và chuẩn bị cho Lễ Khai mạc Đại giới đàn.

- Yêu cầu giới tử nộp hồ sơ thọ giới đúng thời hạn quy định để Ban Kiến đàn tiện việc lập danh sách giới tử và cấp Chứng điệp.

- Hồ sơ không đúng theo quy định Ban Kiến đàn không nhận.

                                                                                      Nay Thông báo,

                                                                                      TM. BAN TRỊ SỰ

                                                                                                             TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- Như trên                                                                                                                 (đã ấn ký)

- UBND, UBMT, SNV-BTG, CA tỉnh

- UBND, UBMT, PNV, CA Tp. Huế

- UBND, UBMT, PNV, CA huyện, thị xã                                                   Hòa thượng THÍCH ĐỨC PHƯƠNG

kính tường và xin giúp đỡ

- Lưu VP

                                                                      
 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

BAN KIẾN ĐÀN ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN

tổ chức ngày 16-17-18/8 Quý Tỵ (20-21-22/9/2013) tại Tổ đình Từ Đàm

........................................

- Chánh Chủ đàn

HT. Thích Khế Chơn

- Phó Chủ đàn

HT. Thích Chơn Hương, HT. Thích Hải Ấn, HT. Thích Quán Chơn, TT. Thích Huệ Phước, TT. Thích Giác Đạo

- Ban Thư ký

TT. Thích Huệ Phước, TT. Thích Thông Đạt, ĐĐ. Thích Quang Tư, ĐĐ. Thích Thiện Tuệ, SC. Thích Nữ Minh Thông

- Ban Công văn

TT. Thích Tâm Pháp, TT. Thích Nguyên Minh, TT. Thích Tuệ Vân

- Tài Chánh

NS. Thích Nữ Minh Tú, NT. Thích Nữ Minh Tánh

- Thủ quỹ

NT. Thích Nữ Minh Bảo, NS. Thích Nữ Minh Đạt, NS. Thích Nữ Diệu Như, SC. Thích Nữ Huyền Chi, SC. Thích Nữ Thoại Khánh, SC. Thích Nữ Thuần Thiện

- Các Tiểu ban

1. Nghi lễ

TT. Thích Phước Minh, Ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh

2. Quản giới tử

TK: TT. Thích Trí Đạo, TT. Thích Thế Trang, SD: TT. Thích Thanh Hòa, TT. Thích Thông Đạt, ĐĐ. Thích Thiện Bửu, CS: ĐĐ. Thích Thiện Tuệ, ĐĐ. Thích Nhật Tuệ, ĐĐ. Thích Huyền Diệu

3. Khảo thí

Ban Giáo dục Tăng Ni tỉnh

4. Tiếp tân

HT. Thích Khế Chơn, HT. Thích Chơn Hương, HT. Thích Hải Ấn, HT. Thích Quán Chơn, TT. Thích Huệ Phước, TT. Thích Giác Đạo, TT. Thích Thông Đạt, ĐĐ. Thích Quang Tư, ĐĐ. Thích Thiện Tuệ

5. Trần thiết,

    trang hoàng

TT. Thích Phước Chánh, TT. Thích Thế Trang, ĐĐ. Thích Tâm Quảng, ĐĐ. Thích Hải Đức, ĐĐ. Thích Hồng Tịnh, ĐĐ. Thích Tâm Chiếu, ĐĐ. Thích Tín Thành, ĐĐ. Thích Thiện Đạo, ĐĐ. Thích Huyền Diệu, NS. Thích Nữ Huệ Nhẫn, SC. Thích Nữ Huệ Hải, SC. Thích Nữ Tịnh Hải, SC. Thích Nữ Từ Tuệ, SC. Thích Nữ Tuệ Nhẫn, SC. Thích Nữ Thoại Thanh, SC. Thích Nữ Tuệ Uyển, SC. Thích Nữ Từ Phúc, SC. Thích Nữ Tịnh Ý, Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh

6. Hương đăng

TT. Thích Kiên Niệm, ĐĐ. Thích Pháp Thuần, ĐĐ. Thích Quảng Minh

7. Âm thanh, ánh sáng

ĐĐ. Thích Huyền Định, ĐH. Võ Văn Phò

8. Y tế

ĐĐ. Thích Tâm Quang, Y Bác sĩ TTĐ Hải Đức

9. Tư liệu, truyền thông

ĐĐ. Thích Quang Tư, ĐH. Ngô Văn Mẫn, ĐH. Võ Văn Ái, Ban Truyền thông Giáo hội tỉnh

10. Trật tự

TT. Thích Tịnh Quang, TT. Thích Thường An, ĐĐ. Thích Phước Nghiêm, ĐĐ. Thích Hoàn Tịnh, HTr. Hoàng Ngọc Dung và GĐPT. TTH

11. Tiếp trú

TT. Thích Kiên Niệm, ĐĐ. Thích Hoằng Mãn, ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa

12. Ẩm thực, trai soạn

NT. Thích Nữ Hải Liên, NS. Thích Nữ Minh Tú, NS. Thích Nữ Huệ Từ, NS. Thích Nữ Diệu Thường, NS. Thích Nữ Huệ Mãn, NS. Thích Nữ Diệu Đàm, NS. Thích Nữ Diệu Lý, NS. Thích Nữ Tịnh Chơn, NS. Thích Nữ Tịnh Cảnh, NS. Thích Nữ Minh Giác, NS. Thích Nữ Minh Pháp, NS. Thích Nữ Tịnh Trí, NS. Thích Nữ Diệu Chiếu, NS. Thích Nữ Như Thường, NS. Thích Nữ Như Lạc, NS. Thích Nữ Minh Hằng, NS. Thích Nữ Minh Nhật, NS. Thích Nữ Diệu Mẫn, SC. Thích Nữ Diệu Trung, SC. Thích Nữ Diệu Nghĩa, SC. Thích Nữ Diệu Tuệ, SC. Thích Nữ Liên Trì, SC. Thích Nữ Liên Quy, SC. Thích Nữ Liên Phúc, SC. Thích Nữ Tuệ Nhã, SC. Thích Nữ Tuệ Nhẫn, SC. Thích Nữ Tuệ Phương, SC. Thích Nữ Tuệ Như, SC. Thích Nữ Như Nghiêm, SC. Thích Nữ Diệu Thuần, SC. Thích Nữ Tịnh Tràng, SC. Thích Nữ Liên Bảo, SC. Thích Nữ Liên Ngọc, SC. Thích Nữ Đức Niệm, SC. Thích Nữ Liên Định, SC. Thích Nữ Giới Tuệ, Ni chúng chùa Từ An

13. Hành đường

NS. Thích Nữ Minh Quang, NS. Thích Nữ Minh Trang, NS. Thích Nữ Tịnh Khai, SC. Thích Nữ Liên Hoàng, SC. Thích Nữ Minh Hiếu, SC. Thích Nữ Tịnh Ân, SC. Thích Nữ Tịnh Ngộ, SC. Thích Nữ Tịnh Thảo, SC. Thích Nữ Tịnh Phước, SC. Thích Nữ Nhật Châu, SC. Thích Nữ Nhật Hạnh, SC. Thích Nữ Thông Thắng, Ni chúng chùa Hồng Ân, Đạo tràng Tịnh Độ chùa Thiên Minh

14. Nam Bắc trà

NS. Thích Nữ Tịnh Tâm, NS. Thích Nữ Hạnh Nghiêm, Ni chúng chùa Kiều Đàm, Ni chúng chùa Hương Sơn

15. Hộ giới (tại gia)

ĐH. Đồng Sỹ Quế, ĐH. Nguyễn Văn Trung, ĐH. Trần Đức Hoàng, Đoàn Cựu Huynh trưởng GĐPT, Đạo tràng Đồng Niệm chùa Phổ Quang

16. Ngoại hộ, môi trường

ĐH. Lê Toàn, Ban Bảo trợ GĐPT tỉnh

17. Điều xe

TT. Thích Thông Mãn, ĐĐ. Thích Hồng Nghĩa

18. Xướng ngôn

ĐĐ. Thích Thiện Tuệ

***


GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN

Tổ chức tại Tổ đình Từ Đàm - Huế

---o0o---

·         NGÀY 04.8 QUÝ TỴ (CHỦ NHẬT 08.9.2013)

06 giờ 00       Giới tử xuất gia vân tập tại Trường Trung Cấp Phật Học

08 giờ 00       Khảo thí

·         NGÀY 16.8 QUÝ TỴ (THỨ SÁU 20.9.2013)

14 giờ 00       Giới tử xuất gia và giới tử tại gia vân tập tại Tổ đình Từ Đàm

14 giờ 30       Công bố kết quả khảo thí

15 giờ 00       Lễ Khai mạc Đại giới đàn

- Cung nghinh Hòa thượng Đường đầu, chư tôn GPTW và chư Giới sư

- Diễn từ của Ban Trị sự GHPGVN Tỉnh Thừa Thiên Huế

- Đạo từ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Ban Kiến đàn đảnh lễ Hòa thượng Đường đầu và chư Giới sư

- Cung an chức sự

- Kiết giới - Khai chung bảng

- Bạch Phật khai kinh

17 giờ 30       Tiểu thực

19 giờ 00       Lễ Sám hối (Giới tử xuất gia, tại Tổ đình Từ Đàm)

22 giờ 00       Hô canh - Tuần canh

23 giờ 00       Chỉ tịnh

·         NGÀY 17.8 QUÝ TỴ (THỨ BẢY 21.9.2013)

03 giờ 30       Hô canh

04 giờ 00       Công phu

05 giờ 30       Điểm tâm

07 giờ 00       Khai đạo giới tử thọ giới Sa di

09 giờ 00       Tấn đàn Sa di

11 giờ 00       Cúng Ngọ - Thọ trai

14 giờ 30       Khai đạo giới tử thọ giới Bồ tát, Thập thiện

16 giờ 00       Khai đạo giới tử thọ giới Tỷ kheo

17 giờ 30       Tiểu thực

19 giờ 00       Tụng luật

22 giờ 00       Hô canh - Tuần canh

23 giờ 00       Chỉ tịnh

·         NGÀY 18.8 QUÝ TỴ (CHỦ NHẬT 22.9.2013)

03 giờ 30       Hô canh

04 giờ 00       Công phu

05 giờ 00       Điểm tâm

05 giờ 30       Tấn đàn Tỷ kheo

08 giờ 00       Lễ Sám hối (Giới tử tại gia, tại chùa Thiên Minh)

10 giờ 00       Tấn đàn Tỷ kheo ni

11 giờ 00       Cúng Ngọ - Thọ trai

14 giờ 00       Tấn đàn Thập thiện

                      Tấn đàn Bồ tát

                      Nhiên hương cúng dường

17 giờ 00       Lễ tạ

- Cảm niệm của giới tử

- Giới tử lễ tạ Giới sư

- Phát thưởng

- Diễn văn bế mạc của Ban Kiến đàn

- Ban Kiến đàn lễ tạ Giới sư

- Giới tử lễ tạ Ban Kiến đàn

18 giờ 30       Đăng đàn chẩn tế

23 giờ 00       Sự hoàn viên mãn

                                                                                                                                        BAN KIẾN ĐÀN

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ĐẠI GIỚI ĐÀN LIỄU QUÁN

...................................................


CUNG AN CHỨC SỰ

---o0o---

- Chứng minh                          : HT. Thích Trí Quang

- Đường đầu Hòa thượng       : HT. Thích Đức Phương

- Yết ma A xà lê                       : HT. Thích Huệ Ấn

- Giáo thọ A xà lê 1                   : HT. Thích Quang Nhuận

- Giáo thọ A xà lê 2                   : HT. Thích Giác Quang

- Tôn chứng Đệ nhất               : HT. Thích Đức Thanh

- Tôn chứng Đệ nhị                 : HT. Thích Tâm Thọ

- Tôn chứng Đệ tam                : HT. Thích Lưu Hòa

- Tôn chứng Đệ tứ                  : HT. Thích Chơn Tế

- Tô

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7844
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |