Thứ Năm, 18, tháng Một, 2018
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Lễ mừng khánh tuế HT. Thích ThanhTừ tròn 90 tuổi
(www.phattuvietnam.net)
đăng ngày 01/09/2013
 

Sáng ngày 17 tháng 07 năm Quý Tỵ (nhằm ngày 22/08/2013). Toàn thể chư Tăng, Ni lãnh đạo các Thiền viện thuộc Thiền Phái Trúc Lâm và Phật tử khắp nơi đã huân tập đông đủ về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu thành kính đãnh lễ, vấn an sức khỏe và mừng lễ Khánh tuế Hòa thượng Ân Sư Thượng THANH hạ TỪ.

Cũng như thông lệ hằng năm, Hòa thượng trụ trì tổ đình Thiền viện Thường Chiếu thay mặt đại chúng dâng lời tác bạch, chúc thọ và báo cáo sơ bộ kết quả tu học trong 3 tháng an cư trình lên Hòa thượng Ân Sư chứng minh. Buổi lễ diễn ra đơn sơ nhưng thấm tình đạo vị, kết thúc với nghi thức dâng trà và cắt bánh sinh nhật mừng Khánh tuế Sư Ông. Toàn thể đại chúng ai nấy điều hoan hỷ nhìn thấy Hòa thượng Ân Sư mạnh khỏe. Bằng tất cả tấm lòng thành, chư Tăng, Ni và Phật tử thành tâm cầu nguyện với một tấm lòng luôn mong mỏi Sư Ông trụ thế dài lâu.

Một số hình ảnh Lễ khánh tuế Sư Ông

Source : http://www.phattuvietnam.net/tintuc/25090-l%E1%BB%85-m%E1%BB%ABng-kh%C3%A1nh-tu%E1%BA%BF-ht.-th%C3%ADch-thanh-t%E1%BB%AB-90-tu%E1%BB%95i.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7815
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |