Thứ Hai, 18, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
TP.HCM : Pháp phái Tường Vân tụng kinh và dâng hương Bảo tháp Cố HT.Thích Minh Châu
(phatgiaohue.vn)
đăng ngày 24/08/2013
 

Nhằm báo đáp ân đức giáo dưỡng cao dày trong muôn một đối với bậc thầy tôn kính, bậc long tượng của Môn phái Tường Vân. Vào lúc 19 giờ 00 ngày 16.07 Quý Tỵ (22.08.2012) tại Thiền viện Vạn Hạnh, số 750, đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh,
   
Sơn môn Pháp phái Tổ đình Tường Vân và Thiền Viện Vạn Hạnh đã tụng Kinh Di Giáo trước Giác Linh đài cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu.
Buổi lễ tụng kinh Di Giáo có Hòa thượng Thích Phước Sơn; Hòa thượng Thích Huệ Ấn; Hòa thượng Thích Từ Vân, Hòa thượng Thích Chơn Hương; Hòa thượng Thích Chơn Phương; Hòa thượng Thích Chơn Trí, Hòa thượng Thích Chơn Niệm, Hòa thượng Thích Chơn Quang, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên cùng Chư Tôn đức trong Sơn môn Pháp phái Tường Vân, Thiền viện Vạn Hạnh và đông đảo Đạo hữu Phật tử các giới. Chư Tôn đức chánh niệm trong từng lời kinh nhịp mõ của Đại chúng Xuất gia cũng như tại gia đọc lại lời giáo huấn vắn tắt của Đức Từ Phụ trước lúc Nhập Niết Bàn.

"Kính lạy đức Thế tôn, 
Biển công đức vô thượng, 
Thương xót độ chúng sinh, 
Nên con xin qui mạng. 

Pháp tạng sâu và sạch, 
Tăng tiến cho hành giả 
Bằng pháp thế xuất thế, 
Con xin lạy tất cả. 

Nay con nguyện thọ trì 
Pháp tạng ấy của Phật, 
Để biết đạo phương tiện 
Của Bồ tát tu tập. 

Biết đạo phương tiện ấy 
Thì Phật pháp trường tồn, 
Diệt trừ lỗi phàm thánh, 
Thành tựu lợi tự tha."

.....

Sau thời khóa tụng kinh, chư Tôn đức và quý Phật tử các giới dâng hương hoa hữu nhiễu bão tháp Pháp Lạc, nơi tôn trí nhục thân Cố Trưởng lão Hòa thượng, nhằm ôn lại những lời dạy của Ngài “Cái gì là lõi cây, cái ấy tồn tại lâu dài”.
 
Nhân trong Lễ Tiểu Tường này, chư Tôn đức trong Môn phái Tổ đình Tường Vân tại Huế và các tỉnh thành về dự lễ, môn đồ Pháp quyến của cố Hòa thượng đã đảnh lễ Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Trú trì Tổ đình Tường Vân – Huế và Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh TP. HCM cùng chư Tôn Hòa thượng trong sơn môn Pháp phái.

Chùm ảnh buổi lễ  
 


Môn đồ pháp quyến cung thỉnh chư Tôn đức trong Môn phái Tổ đình Tường Vân

hữu nhiễu bảo tháp Pháp Lạc

Môn đồ Pháp quyến đảnh lễ chư Tôn Hòa thượng trong sơn môn pháp pháiHòa thượng Thích Chơn Thiện ban huấn từHòa thượng Thích Chơn KimHòa thượng Thích Chơn Hương phát biểuĐại đức Thích Tâm Chơn - Tri sự Thiền viện Vạn Hạnh thỉnh ý kiến lên chư Tôn đứcHòa thượng Thích Chơn Phương phát biểuHòa thượng Thích Chơn Hương đóng góp ý kiến khích lệ quý huynh đệHòa thượng Thích Chơn Nguyên dặn dò quý anh em đệ tử của Cố Trưởng lão Hòa thượngCTV. A Lưới

Source : http://www.phatgiaohue.vn/news.aspx?TieuDeID=27&KenhID=0&ChuDeID=0&TinTucID=1004

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7790
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |