Thứ Năm, 14, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Chùm ảnh: Đêm giao lưu văn nghệ Hội Trại Phật Giáo với Tuổi Trẻ tỉnh Thanh Hóa lần V
Minh Tông
đăng ngày 23/07/2013
 

Đêm 13 tháng 6 năm Quý Tỵ tức ngày 20 tháng 7 năm 2013, trong không khí hân hoan, phấn khởi của Hội Trại Phật giáo với Tuổi trẻ Thanh Hóa lần V, chư tôn đức Ban quản trạl cùng hơn 1500 trại sinh và bà con nhân dân, Phật tử chùa Khải Nam - pjường Quảng Tiến - TX Sầm Sơn lọng trọng tổ chức giao lưu chương trình văn nghệ.

 www.phattuvietnam.net xin chia sẻ chùm ảnh đến quý độc giả:


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.phattuvietnam.net/tintuc/24534-ch%C3%B9m-%E1%BA%A3nh-%C4%91%C3%AAm-giao-l%C6%B0u-v%C4%83n-ngh%E1%BB%87-h%E1%BB%99i-tr%E1%BA%A1i-ph%E1%BA%ADt-gi%C3%A1o-v%E1%BB%9Bi-tu%E1%BB%95i-tr%E1%BA%BB-t.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7718
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |