Thứ Ba, 20, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Đi bộ cầu thế giới hòa bình tại Bồ Đề Đạo tràng mừng Vesak
Đào Toàn
đăng ngày 01/06/2013
 
image

Nhân đại lễ Vesak 2013, Phật lịch 2557, Hội Maha Bodhi tại Ấn Độ tổ chức lễ đi bộ theo dấu chân Phật từ Khổ Hạnh Lâm về đến Bồ Đề Đạo Tràng thuộc bang Bihar - Ấn Độ.

Với sự tham dự của chư tăng và Phật tử của các nước như Miến Điện, Ấn Độ, Nepal, Thái Lan, Lào, Campuchia, Nhật Bản, Trung Quốc, Butan, Bangladesh, Srilanka, Pháp, Mỹ và Việt Nam.

Hành trình dài 6 km từ Khổ Hạnh Lâm về Bồ Đề Đạo Tràng vượt qua sông Ni Liên Thiền theo đúng con đường mà đức Bồ Tát Sĩ Đạt Đa năm xưa đã đi.

Tất cả tăng già và Phật tử khắp các nước đều nhất tâm cầu nguyện hòa bình thế giới và giảm bớt những khổ đau của thế giới ngày nay nhân đại lễ Tam Hợp Vesak kỷ niệm ngày đức Phật Đản sanh, Niết Bàn, và Thành Đạo. 

Trong dịp này, dưới sự tổ chức của chư tăng quốc tế và hội Maha Bodhi, đại lễ truyền trao Tam qui – ngũ giới và cúng dường kinh Nhật Tụng, lễ nghi của người Phật tử bằng tiếng Hindi cho hơn 3 ngàn đồng bào Ấn Độ diễn ra dưới cội cây Bồ Đề thiêng liêng nơi đức Phật thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng.

Được biết toàn bộ kinh phí của lễ đi bộ theo dấu chân Phật vì Hòa Bình thế giới và ấn tống kinh sách, tổ chức lễ qui y cho người Ấn Độ do chư tăng quốc tế và Phật Tử Việt Nam tài trợ toàn bộ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.phattuvietnam.net/quocte/23981-%C4%91i-b%E1%BB%99-c%E1%BA%A7u-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-h%C3%B2a-b%C3%ACnh-t%E1%BA%A1i-b%E1%BB%93-%C4%91%E1%BB%81-%C4%91%E1%BA%A1o-tr%C3%A0ng-m%E1%BB%ABng-vesak.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7590
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |