Thứ Năm, 18, tháng Một, 2018
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Cung nghinh xá lợi HT Thích Từ Nhơn về Việt Nam Quốc Tự
HSG - Tấn Phát
đăng ngày 03/05/2013
 

Vào lúc 14h20, ngày 29 tháng 04 năm 2013 (20/03 Qúy Tị) tại Việt Nam Quốc Tự có sự hiện diện của môn đồ pháp pháp quyến và qúy Phật tử trang nghiêm cung đón đoàn đưa Xá lợi của Đại Lão Hòa Thượng về an trí tại bổn tự.

Xá lợi được đưa từ Bình Hưng Hòa về Việt Nam Quốc Tự gồm có Hòa Thượng Thích Thiện Tánh và Thị Giả Trưởng Tử Thích Giác Minh. Sau khi làm lễ tác bạch và sàng lọc xá lợi, vào ngày thất trai tuần xá lợi nhập bảo tháp tại bổn tự.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.phattuvietnam.net/tintuc/23340-cung-nghinh-x%C3%A1-l%E1%BB%A3i-%C4%91%E1%BA%A1i-l%C3%A3o-ht-th%C3%ADch-t%E1%BB%AB-nh%C6%A1n-v%E1%BB%81-vi%E1%BB%87t-nam-qu%E1%BB%91c-t%E1%BB%B1.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7509
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |