Thứ Hai, 19, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Chùm ảnh: Lễ hội Quán Thế Âm tại TTPG Chùa Việt Nam (Houston, Texas)
Nguyễn Trần Hoàng
đăng ngày 07/04/2013
 

Như tin www.phattuvietnam.net đã đưa, nhân dịp lễ Khánh Đản của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm năm nay, Chùa Việt nam tại thành phố Houston (Tiểu Bang Texax, Mỹ) đã long trọng tổ chức Lễ Hội Quan Thế Âm trong hai ngày 29, 30 tháng 3/2013 với chủ đề “Nguyện cầu cho thế giới hòa bình an lạc”. Xin giới thiệu chùm ảnh của Phật tử Nguyễn Trần Hoàng về lễ hội này:

 

 

 

 

Source : http://www.phattuvietnam.net/quocte/phat-giao-viet-nam-hai-ngoai/23071-ch%C3%B9m-%E1%BA%A3nh-l%E1%BB%85-h%E1%BB%99i-qu%C3%A1n-th%E1%BA%BF-%C3%A2m-t%E1%BA%A1i-ttpg-ch%C3%B9a-vi%E1%BB%87t-nam-houston%2C-texa.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7453
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |