Thứ Năm, 14, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Campuchia: 20.000 nhà sư cầu siêu Thái thượng hoàng Sihanouk
Triêu Dương (dịch)
đăng ngày 01/02/2013
 
image
 Ngày 26/1/2013, đánh dấu 100 ngày mất của Thái thượng hoàng Norodom Sihanouk Campuchia, khoảng 20.000 tu sĩ tụ tập tại quảng trường hoàng cung Phnom Penh - thủ đô Campuchia, tụng kinh cầu nguyện, siêu độ vong linh ngài siêu sanh Tịnh độ.

Hoàng thái hậu Monineath, vua Sihamoni cùng tham dự ngày lễ trọng đại này.

Theo công bố của Chính phủ Hoàng gia Campuchia, vào buổi sáng ngày 01/2, quan tài của Thái thượng hoàng Sihanouk sẽ rời khỏi cung điện, và an trí ở lò hỏa táng của Hoàng Gia Điền.

Nghi thức hỏa táng được cử hành vào ngày 04/2.

1

 

2

 

3

 

Source : http://www.phattuvietnam.net/quocte/22220-campuchia-20.000-nh%C3%A0-s%C6%B0-c%E1%BA%A7u-si%C3%AAu-th%C3%A1i-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-ho%C3%A0ng-sihanouk.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=7265
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |