Thứ Hai, 19, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Tin Tức Phật Sự |
Tôn danh Ban Thường trực và 96 thành viên HĐCM khóa VIII
(giacngo.vn)
đăng ngày 26/11/2017
 

GNO -  Giác Ngộ online xin giới thiệu danh sách chư tôn đức được suy tôn vào HĐCM GHPGVN khóa VIII và tôn danh chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Ban Thường trực HĐCM GHPGVN nhiệm kỳ 2017 - 2022 được suy tôn, phân nhiệm tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Hội nghị lần thứ nhất của HĐCM, HĐTS GHPGVN chiều ngày 22-11 vừa qua.

BAN THUONG TRUC HDCM  NK VIII_OK-01.jpg

1 HOI DONG CHUNG MINH  NK VIII_OK.jpg

2HOI DONG CHUNG MINH  NK VIII_OK2-1.jpg

3 HOI DONG CHUNG MINH  NK VIII_OK3-1.jpg

4 HOI DONG CHUNG MINH  NK VIII_OK4.jpg

5 HOI DONG CHUNG MINH  NK VIII_OK5.jpg

BBT

Source : http://giacngo.vn/thuvien/2017/11/23/5276DB/ 

 

 

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11733
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |