Thứ Hai, 19, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Lịch Chương trình Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII
(phatgiao.org.vn)
đăng ngày 19/11/2017
 

Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII, Nhiệm kỳ (2017-2022) Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) sẽ chính thức diễn ra vào ngày 21 – 22/11/2017 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1250 đại biểu gồm Chư tôn đức Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh; Chư tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức Tăng Ni, Cư sĩ thành viên Hội đồng Trị sự - Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại biểu các Ban, Viện trực thuộc Trung ương Giáo hội; Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố trong cả nước; Đại biểu tăng ni, phật tử Việt Nam ở Hải ngoại.

Với Chủ đề Đại hội “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”, Đại hội Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII là một sự kiện quan trọng nhằm thực hiện các nhiệm vụ: Tổng kết công tác phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Nhiệm kỳ VII (2012-2017); Thảo luận chương trình hoạt động phật sự Nhiệm kỳ VIII (2017-2022); Thông qua sửa đổi Hiến chương lần thứ VI; Suy tôn thành viên Hội đồng Chứng minh, Suy cử Hội đồng Trị sự Nhiệm kỳ VIII (2017-2022) và một số phật sự quan trọng khác.

Chương trình và lịch hoạt động Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VIII:
 
 
 
 
 
 

PGVN

Source : http://phatgiao.org.vn/thong-bao/201711/Lich-Chuong-trinh-dai-hoi-dai-bieu-Phat-giao-Toan-quoc-lan-thu-Viii-28973/

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11712
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |