Thứ Bảy, 20, tháng Một, 2018
 
 
 
| Tin Tức Phật Sự |
Lễ Tiểu tường Cố Trưởng lão HT. Thích Chơn Thiện tại TV Vạn Hạnh
Nguyên Thiện
đăng ngày 28/10/2017
 
 Sáng ngày 3/9/Đinh Dậu (nhằm ngày 22/10/2017, Tăng chúng và Phật tử Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh trang nghiêm thành kính tổ chức Hướng vọng lễ Tiểu Cố lão HT. Chơn , Nguyên Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ Tịch thường trực HĐTS GHPGVN, Trú trì Tổ đình Vân, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Nhằm báo đáp ân đức giáo dưỡng cao dày trong muôn một đối với bậc thầy tôn kính, long tượng của Môn phái Vân. Hướng tới lễ Tiểu cố lão Hòa thượng Chơn , Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, trú trì Tổ đình Vân - Huế, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh - Tp. Hồ Chí Minh. Tăng chúng và Phật tử đã thành tâm tổ chức lễ Tưởng niệm hướng vọng lễ Tiểu của Ngài tại Thiền viện Vạn Hạnh.

Sáng nay, ngày mùng 3 tháng 9 năm Đinh Dậu, PL. 2561 nhằm ngày 22 tháng 10 năm 2017, Tăng chúng và Phật tử Thiền viện Vạn Hạnh, số 750 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh trang nghiêm thành kính tổ chức Hướng vọng lễ Tiểu Cố lão Hòa  thượng Chơn , Nguyên Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ Tịch thường trực HĐTS GHPGVN, Trú trì Tổ đình Vân, Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp Hồ Chí Minh.

Sau phần nghi lễ Cúng Ngọ, Đại chúng đã vân tập về trước Giác linh đài Cố lão Hòa thượng dâng hương cúng dường và chí thành đãnh lễ tôn hiệu của Người, toàn thể hội chúng đã giành một phút tưởng niệm đến công hạnh tu tập, hóa độ của Ngài lúc sanh tiền. Tiếp đến đại chúng nhất tâm đồng tụng sám Phổ Hiền Hạnh nguyện và hồi hướng trong nỗi niềm xúc động vô biên đối với bậc Long tượng Thiền Môn trọng sự nghiệp Giáo dục.

Một số hình ảnh ghi nhận được:
 Hòa thượng Chơn Nguyên dâng hương và đảnh lễHòa thượng Huệ Chúc niêm hương bạch PhậtSource : http://www.phattuvietnam.net/tintuc/38246-tp.-hcm-l%E1%BB%85-ti%E1%BB%83u-t%C6%B0%E1%BB%9Dng-c%E1%BB%91-tr%C6%B0%E1%BB%9Fng-l%C3%A3o-ht.-th%C3%ADch-ch%C6%A1n-thi%E1%BB%87n-t%E1%BA%A1i-tv.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11658
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |