Thứ Tư, 17, tháng Một, 2018
 
 
 
| Nghiên cứu và đối thoại |
Chùm ảnh đẹp về tự viện Phật giáo ở đất nước Bhutan
La Sơn Phúc Cường
đăng ngày 04/09/2017
 
(PGVN) Giới thiệu chùm ảnh đẹp về tự viện Phật giáo trên đất nước Bhutan.
Bích họa chư Phật, chư Bồ tát trong một tự viện Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Đức Liên Hoa Sinh, bậc Thầy hoằng dương Phật giáo tại Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Kiến trúc tại một tự viện Phật giáo ở Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Tự viện Punakha, Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Mô hình một tự viện Phật giáo tại Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Tự viện Tashichho, Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Chư tăng tại Vương quốc Bhutan/Nguồn: Lama Kinleytshe
Thành phố bình yên trong lòng thung lũng/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
Đèo Dochula, Vương quốc Bhutan/Nguồn ảnh: La Sơn Phúc Cường
 

La Sơn Phúc Cường

Source : http://phatgiao.org.vn/phong-su-anh/201708/Chum-anh-dep-ve-tu-vien-Phat-giao-o-dat-nuoc-Bhutan-28109/ 

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11538
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |