Thứ Bảy, 16, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Hoa Kỳ tổ chức lễ hội Hoa Sen kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm
Thích Pháp Chơn
đăng ngày 27/07/2017
 

Hoa Sen kỷ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm được diễn ra ngày 8 và 9 tháng 7 năm 2017.

Đây là lễ hội thứ 2 được tổ chức dưới sự chứng minh và thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, viện chủ chùa Việt Nam Houston. Với 3 thời thuyết giảng, lấy ngũ bách sanh va Hoa dâng cầu nguyện.

Trong 02 ngày lễ hội đã quy tụ trên 1.000 Phật tử về tham dự thỉnh pháp và lễ bái Mẹ Hiền Quan Thế Âm cũng như chiêm ngưỡng vườn sen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/quoc-te/24513-hoa-ky-to-chuc-le-hoi-hoa-sen-ky-niem-bo-tat-quan-the-am.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11455
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |