Thứ Ba, 20, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Tin Tức Phật Sự |
TT. Huế : Lễ nhiên đăng cúng dường tại lễ hội Quán Thế Âm năm Đinh Dậu
(phatgiaohue.vn)
đăng ngày 16/07/2017
 
Tối ngày 11/07/2017 (18/06 năm Đinh Dậu) tại Trung tâm Du lịch Tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm, núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT Huế đã trang nghiêm diễn ra lễ hiên đăng cúng dường.
Quang lâm tham dự, cử hành buổi lễ có chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; chư tôn đức Tăng Ni Ban Tổ chức lễ hội; chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo các huyện, thị xã; các Đạo tràng Đoàn chúng, Cư sĩ Phật tử; các Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT cùng đông đảo quý Đạo hữu Phật tử các giới.
Mở đầu buổi lễ, chư tôn đức Chứng minh đã niệm hương đảnh lễ trước Tôn tượng của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Sau nghi thức cầu nguyện, chư tôn đức Tăng Ni và toàn thể Phật tử các giới đã trang nghiêm nhiễu quanh tôn tượng của Ngài trong tiếng niệm danh hiệu đức Bồ tát Quán Thế Âm. Những ngọn đăng lung linh tượng trưng cho trí tuệ, với ý nghĩa là chân lý của Đức Phật như ngọn minh đăng chiếu sáng và dẫn dắt chúng sanh thoát khỏi u minh phiền não đi đến an lạc, do vậy việc thắp đèn cúng Phật sẽ hưởng được công đức rất to lớn. Buổi lễ nhiên đăng với mục đích đầy ý nghĩa là cầu nguyện cho Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.
Một số hình ảnh của buổi lễ:
Tôn tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm
HT. Thích Khế Chơn tác bạch cung thỉnh chư tôn đức
Cung thỉnh chư tôn thiền đức cử hành buổi lễ
Chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh niệm hương bạch Phật
Cử hành lễ Nhiên đăng cúng dường
Đông đảo quần chúng Phật tử tham dự
Sau lễ nhiên đăng cúng dường, toàn thể đại chúng đã được lắng về "Hạnh nguyện đức Bồ Tát Quán Thế Âm" do HT. Thích Khế Chơn - UVTT HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế, Phó Trưởng Ban TT Ban Tổ chức Lễ hội giảng giải. 
Chư tôn đức cung thỉnh Hòa thượng Giảng sư
Niệm Phật cầu gia bị
ĐĐ. Thích Thiện Tuệ giới thiệu Hòa thượng Giảng sư và đề tài thuyết giảng
HT. Thích Khế Chơn thuyết giảng
Ban Thông tin Truyền thông GHPGVN tỉnh TT. Huế

Source : http://www.phatgiaohue.vn/news.aspx?TieuDeID=31&KenhID=58&ChuDeID=0&TinTucID=5617

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11436
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |