Thứ Ba, 20, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Nghiên cứu và đối thoại |
Hội thảo về " Thiền định và Thiền tông "
(chimvie3.free.fr)
đăng ngày 07/07/2017
 
Colloque sur  " La Méditation et les Ecoles de méditation "
à l’Institut Bouddhique Trúc Lâm , le 4 Juin 2017
***Hội thảo về " Thiền định và Thiền tông "
tại Trúc Lâm Thiền viện, ngày 4/6/2017 
Table des matières - Mục lục
____________

1. Dominique Prapotnich :
- Thiền định và khoa học thần kinh. Khía cạnh khoa học và y học  (Trần Tuấn Mẫn dịch)
- Méditation et neurosciences. Aspects scientifiques et médicaux  (nguyên tác - tiếng Pháp) 

2. Catherine Despeux :
- Các Thiền sư và Thiền tông Trung quốc  (Lại Như Bằng dịch)
- Les maîtres et Ecoles Chán en Chine  (nguyên tác - tiếng Pháp)

3. Đào Hữu Dũng (Nguyễn Nam Trân) :
- Eisai và Dôgen, hai tổ sư Thiền Nhật Bản  (nguyên tác - tiếng Việt)
- Eisai et Dôgen, deux patriarches du Zen japonais  (Traduction : Trịnh Đình Hỷ)

4. Trần Tuấn Mẫn :
- Thiền tông tại Việt Nam (nguyên tác - tiếng Việt)
- Les Ecoles Thiên au Viêt Nam (Traduction : Nguyễn Trọng Denis)

5. Trịnh Đình Hỷ : 
- Căn bản triết lý và kinh điển của Thiền tông  (nguyên tác - tiếng Việt)
- Bases philosophiques et scripturaires des Ecoles bouddhiques de méditation  (nguyên tác - tiếng Pháp)

***

REMERCIEMENTS

CẢM TẠ

Nous remercions sincèrement toutes les personnes ayant contribué activement au Colloque :
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ tất cả các vị đã đóng góp tích cực vào Hội thảo :

Intervenants et modérateurs
Thuyết trình viên và điều phối viên

- Vénérable AJAHN NYANADHARO, Tradition des Moines de la Forêt, Monastère Bodhinyanarama (Tournon sur Rhône)
Trưởng lão Truyền thống Tu trong Rừng, Tu viện Bodhinyanarama (Tournon sur Rhône).

- Mme Catherine DESPEUX, sinologue, Professeur émérite de l'Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Paris).
Chuyên viên Hán học, Giáo sư danh dự Viện Quốc gia Ngôn ngữ và Văn minh Đông phương (Paris).

- M. ĐÀO HỮU DŨNG (NGUYỄN NAM TRÂN)
Professeur en Commerce International, Université de Josai, Tokyo, spécialisé en littérature et en civilisation japonaises, Lauréat du Prix littéraire Phan Chu Trinh 2016. (Tokyo)
Giáo sư Kinh doanh Quốc tế, Đại học Josai, Tokyo, chuyên về văn học và văn hóa Nhật Bản, Giải thưởng Văn học Phan Chu Trinh 2016. (Tokyo)

- M. LẠI NHƯ BẰNG
DEA en Sciences Economiques (Université Paris – Sorbonne), Ingénieur en Informatique, ancien Rédacteur en chef de la revue Hương Sen, Webmaster Nguoi Cu Si et Chim Viêt Canh Nam (Villemoisson s/Orge).
Cao học Kinh tế (Đại học Paris – Sorbonne), Kỹ sư Điện toán, Paris, nguyên Chủ biên báo Hương Sen, Webmaster Người Cư Sĩ và Chim Việt Cành Nam (Villemoisson s/Orge).

- M. Dominique PRAPOTNICH
Docteur en Médecine, spécialiste en urologie, Institut Mutualiste Montsouris (Paris)
Bác sĩ chuyên khoa niệu, Institut Mutualiste Montsouris (Paris).

- M. TRẦN TUẤN MẪN
Editeur en chef Adjoint Revue " Culture Bouddhique " (Hô Chi Minh-ville).
Phó Tổng biên tập Tập san " Văn Hóa Phật giáo " (Tp Hồ Chí Minh).

- M. TRỊNH ĐÌNH HỶ
Docteur en Médecine retraité, spécialiste en gastro-entérologie (Olivet).
Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa, đã nghỉ hưu (Olivet).

Traduction - Dịch thuật

Lại Như Bằng, Nguyễn Trọng Denis, Trần Tuấn Mẫn, Trịnh Đình Hỷ

Mise en page - Sắp xếp ấn bản : Lại Như Bằng

Impression, éditionIn ấn : Hồ Thị Thanh Mai

Logistique - Hậu cần : Nguyễn Võ Cảnh

Villebon s/Yvette, le 4/6/2017


Vénérable Sup. THÍCH PHƯỚC ĐƯỜNG,
Institut Bouddhique Trúc Lâm
Villebon s/Yvette
Mme HỒ THỊ THANH MAI,
Présidente de l’Association des
Bouddhistes Viêtnamiens en France

***

Source : http://chimvie3.free.fr/67/HT2017A_MucLuc_067.htm

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11420
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |