Thứ Ba, 20, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Nghiên cứu và đối thoại |
“Hội đồng Giám mục VN nhận định về luật tín ngưỡng, Tôn giáo 2016” và Trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi: “giả đò mua khế bán chanh” (phần 2)
Minh Thạnh
đăng ngày 23/06/2017
 

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Ông Minh Thạnh, ông nghĩ Hội đồng Giám mục Việt Nam sắc sảo và khéo léo khi “Giả đò mua khế, bán chanh”?

MINH THẠNH: Đúng vậy. Họ không đơn giản, thật thà, chất phác như các thầy phía Phật giáo, nghĩ gì nói đó đâu. Mặt bằng trình độ của họ cao hơn, nên họ sử dụng chữ nghĩa điêu luyện, đa nghĩa, biến ảo khôn lường. Vì vậy, để hiểu, chúng ta phải ngồi đây bàn luận.

Trước khi đi vào nội dung, chúng ta phân tích thêm một chút phần hình thức để thấy được tính chất “giả đò” đó.

Bản nhận định ghi: “Kính gởi Chủ tịch Quốc hội”, “Quý Đại biểu Quốc hội”. Đó là giả đò, vì thật ra họ gửi cho giáo dân của họ. Để thực hiện mục tiêu đó, họ dùng một văn bản kèm theo là “Thư gửi Cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam”. Thế là văn bản gởi Chủ tịch Quốc hội, đại biểu Quốc hội trở thành văn bản gởi toàn thể tín đồ đạo Ca tô La Mã. Từ gửi vài trăm người thành gửi khoảng bảy triệu người.

Chủ ý của họ gửi ai? Gửi bảy triệu người, chứ đâu phải riêng bà Chủ tịch Quốc hội hay vài trăm đại biểu Quốc hội.

Họ đã hết sức khéo léo bằng một động tác giả đò. Phải khéo thì, như đã nói, họ làm đơn xin cấp đất làm quảng trường một triệu người, nhưng chỉ nói là trung tâm hành hương.

Đi vào nội dung, cái giả đò thứ hai nằm ở điểm một trong nhận định năm điểm này. Các sách “đắc nhân tâm” chỉ rằng khi muốn chỉ trích ai thì phải khen tặng trước. Vì vậy, điểm một phải giả đò như thế. Nội dung thực sự của văn bản nằm ở điểm hai trở đi và được trình bày theo cường độ tăng dần.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Ông cứ cột vấn đề vào Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi, trong khi họ đâu có đả động gì tới?

MINH THẠNH: Câu hỏi cần được trả lời là Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn gì?

Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn có lại những gì đã mất và có hơn thế nữa.

Quyền thành lập, chủ quản điều hành khai thác các cơ sở từ thiện, giáo dục, y tế phục vụ mục tiêu cải đạo là muốn khôi phục những gì đã mất từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975 trên cả nước.

Về từ thiện, với việc cho phép tái lập cơ quan Caritas, ý muốn của họ gần như đã được thỏa mãn.

Nhưng giáo dục, y tế, như nội dung của Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016, thì họ chưa thỏa mãn. Họ muốn gì, thì câu trả lời cũng đã có trong văn bản. “Nhận định” thực chất, trước hết đó là văn bản nói lên ý muốn của họ.

Còn quảng trường một triệu người là cái họ muốn hơn thế nữa so với những gì họ mất. Ở đây quảng trường được giả đò thành trung tâm hành hương, kết quả chưa ngã ngũ.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Nhưng về hoạt động giáo dục y tế, Hội đồng Giám mục Việt Nam nói đúng không? Có bước thụt lùi không?

MINH THẠNH: Không đúng. Vì các lẽ sau:

- Hội đồng Giám mục Việt Nam đem Luật ra so sánh với dự thảo luật. Họ có quyền và có vẻ hợp lý đấy, nhưng có cái sai ở chỗ không so sánh với trước khi có luật, tức là so sánh với Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo.

Pháp lệnh và luật là cái để thực hiện, áp dụng. Còn dự thảo luật là cái để sửa chữa. Làm việc nghiêm túc thì phải so sánh Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo và Luật Tín ngưỡng Tôn giáo, thay vì đi so sánh luật với bản nháp. Ở đây, có sự “giả đò”, thực chất, Hội đồng Giám mục Việt Nam muốn nói điều họ không vừa lòng.

Nhưng nói không vừa lòng ở chỗ này, chỗ nọ thì kỳ, nên phải uyển ngữ, mỹ từ, nói nôm na là giả đò so sánh với dự thảo.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Nhưng có thụt lùi thì nói thụt lùi thì vẫn đúng chứ?

MINH THẠNH: Không có thụt lùi, mà đã phù hợp với ý chí của toàn dân, căn cứ vào cục diện tôn giáo nói chung.

Nếu cho phép tôn giáo thành lập cơ sở giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh thì thực ra đó là cho phép đạo Ca tô La Mã và đạo Tin Lành, vì Giáo hội Phật giáo Việt Nam không có mục tiêu này. Bộ phận giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam còn chỉ mới được gọi là Ban Giáo dục Tăng ni kia mà?

Thực ra tôn giáo cũng đã được phép mở các cơ sở giáo dục và y tế, thực tế đã có những cơ sở như thế ở quy mô nhỏ. Nhưng Hội đồng Giám mục Việt Nam lại muốn cỡ đến như Trường La San Taberd, Bệnh viện Saint Paul… nên họ đòi luật phải thể hiện như ý muốn của họ.

Nhưng Luật Tín ngưỡng Tôn giáo là luật của một trăm triệu công dân Việt Nam, không phải là luật của bảy triệu người Ca tô La Mã, làm như ý của riêng người lãnh đạo Ca tô La Mã.

Nên nói, ở đây không hợp có thụt lùi, mà chỉ có sự phù hợp, vì bản dự thảo làm ra để sửa, không phải làm căn cứ để chỉ trích khi luật không giống với dự thảo.

Điểm 2 của văn bản “Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016” chỉ là nội dung giả đò. Không nên sa đà vào nội dung điểm này. Đơn giản là, nếu thành thực, với giọng điệu của người mặc áo tu hành, thì không hài lòng cứ nói là không hài lòng. Tôi nghĩ là Quốc hội sẽ lắng nghe, hơn là phải cầm bản nháp ra mà phân bua, không phù hợp với người mặc áo tu hành. Tôi chỉ mới nói “mặc áo” thôi nhé.

Khi đã phù hợp với tình hình, thực trạng, yêu cầu của các tôn giáo tại Việt Nam, thì Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016 tiến bộ hơn so với dự thảo.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Nhưng người theo đạo “là những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ bộ luật này”, Hội đồng Giám mục Việt Nam có căn cứ rõ ràng như thế.

MINH THẠNH: Toàn thể người dân Việt Nam, có tôn giáo và không tôn giáo, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ luật này.

Ở đây, có một sự giả đò nữa. Thoạt nghe thì hợp lý lắm, nhưng không thể nói luật này chỉ ảnh hưởng cho riêng tín đồ Ca tô La Mã, không ảnh hưởng hay ít ảnh hưởng đối với tín đồ các tôn giáo khác hay không tôn giáo.

Mục tiêu để phải giả đò như đã nói, vì còn đó đơn xin quảng trường một triệu người, mà cũng giả đò thành Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi.

Vì quảng trường một triệu người, Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi còn treo lơ lửng lắc qua lắc lại trước mặt họ, nên họ cũng phải lắc qua lắc lại bằng những mỹ từ, uyển ngữ như vậy.

NGƯỜI ĐỐI THOẠI: Chuyện “Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định về Luật Tín ngưỡng Tôn giáo 2016” mà ông Minh Thạnh nói thành chuyện của ông?

MINH THẠNH: Nếu Quốc hội có ban hành “luật về đạo Ca tô La Mã” thì luật đó cũng quan hệ tới tôi và đó là điều hiển nhiên, không phải ý chủ quan của riêng tôi.

(còn tiếp)

Source : https://www.facebook.com/cusiminhthanh/posts/1944289582453314 

 

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11394
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |