Thứ Sáu, 19, tháng Một, 2018
 
 
 
| Tin Ngoài Nước |
Diễu hành hộ tống tân Tổng thống Trump về Nhà Trắng
Minh Phương
đăng ngày 22/01/2017
 
 Tân Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence cùng hai phu nhân chào nghiêm trang khi đoàn diễu hành bắt đầu qua Điện Capitol. (Ảnh: AFP)

Tân Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence cùng hai phu nhân chào nghiêm trang khi đoàn diễu hành bắt đầu qua Điện Capitol. (Ảnh: AFP)

 

 Tổng thống Trump và phu nhân vẫy chào người ủng hộ khi đi bộ diễu hành qua sảnh Điện Capitol. Họ được vây quanh bởi các Mật vụ. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Trump và phu nhân vẫy chào người ủng hộ khi đi bộ diễu hành qua sảnh Điện Capitol. Họ được vây quanh bởi các Mật vụ. (Ảnh: AFP)

 

 (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

 

 Tổng tống Trump và Đệ nhất phu nhân lên xe chuyên dụng trước khi tham gia vào đoàn diễu hành từ Điện Capitol về Nhà Trắng. (Ảnh:AFP)

Tổng tống Trump và Đệ nhất phu nhân lên xe chuyên dụng trước khi tham gia vào đoàn diễu hành từ Điện Capitol về Nhà Trắng. (Ảnh:AFP)

 

 Gia đình ái nữ của tân Tổng thống, Ivanka Trump, cũng tham gia diễu hành (Ảnh: Dailymail)

Gia đình ái nữ của tân Tổng thống, Ivanka Trump, cũng tham gia diễu hành (Ảnh: Dailymail)

 

 

 Lễ diễu hành bắt đầu từ khoảng 4 giờ chiều 20/1 (4h sáng nay 21/1 giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

Lễ diễu hành bắt đầu từ khoảng 4 giờ chiều 20/1 (4h sáng nay 21/1 giờ Việt Nam). (Ảnh: Reuters)

 

 Người dân chờ hai bên đường dọc Đại lọ Pennsylvania để đón đoàn diễu hành đi qua. (Ảnh: AFP)

Người dân chờ hai bên đường dọc Đại lọ Pennsylvania để đón đoàn diễu hành đi qua. (Ảnh: AFP)

 

 Xe chở Tổng thống và Đệ nhất phu nhân được hộ tống bằng nhiều đoàn xe cảnh sát trong đoàn diễu hành. (Ảnh: Dailymail)

Xe chở Tổng thống và Đệ nhất phu nhân được hộ tống bằng nhiều đoàn xe cảnh sát trong đoàn diễu hành. (Ảnh: Dailymail)

 

 Chị gái của tân Tổng thống cũng có mặt để chứng kiến lễ diễu hành. (Ảnh: AP)

Chị gái của tân Tổng thống cũng có mặt để chứng kiến lễ diễu hành. (Ảnh: AP)

 

 Đoàn diễu hành tới Nhà Trắng khoảng 5 giờ chiều cùng ngày. (Ảnh: Getty)

Đoàn diễu hành tới Nhà Trắng khoảng 5 giờ chiều cùng ngày. (Ảnh: Getty)

 

 Tổng thống và Đệ nhất phu nhân từ trong Nhà Trắng bước ra sảnh để tiếp tục dự lễ diễu hành nhậm chức. (Ảnh: Dailymail)

Tổng thống và Đệ nhất phu nhân từ trong Nhà Trắng bước ra sảnh để tiếp tục dự lễ diễu hành nhậm chức. (Ảnh: Dailymail)

 

 Gia đình tân Tổng thống bên ngoài sảnh Nhà Trắng xem lễ diễu hành nhậm chức. (Ảnh: Getty)

Gia đình tân Tổng thống bên ngoài sảnh Nhà Trắng xem lễ diễu hành nhậm chức. (Ảnh: Getty)

 

 Tân Tổng thống và Phó Tổng thống chào đoàn diễu hành. (Ảnh: EPA)

Tân Tổng thống và Phó Tổng thống chào đoàn diễu hành. (Ảnh: EPA)

 

 (Ảnh: Getty)

(Ảnh: Getty)

 

 (Ảnh: EPA)

(Ảnh: EPA)

Minh Phương

Theo Dailymail

 Source : http://diembaomang.com/dieu-hanh-ho-tong-tan-tong-thong-trump-ve-nha-trang

 

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11080
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |