Thứ Hai, 19, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Đức Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17 tham gia sự kiện Kalachakra 34
Vân Tuyền
đăng ngày 18/01/2017
 

Đây là lần thứ tư, đức Đạt Lai Lạt Ma tổ chức Pháp hội Thời luân Kim cương (Kalachakra), truyền quán đỉnh Thời luân Kim cương lần thứ 34 tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ trong 14 ngày từ mùng 02 đến 14/01/2016. 

Hơn 200.000 Phật giáo đồ đến từ hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt là khu vực Hy Mã Lạp Sơn, đã tập trung tại các địa điểm linh thiêng để nhận truyền quán đỉnh Thời luân Kim cương lần thứ 34 từ đức Đạt Lai Lạt Ma.

Trong số nhiều người tham dự có Ngài Karmapa Jenno, Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17 từ văn phòng quản lý hỗ trợ sự kiện này bằng nhiều cách khác nhau, trong đó có việc cung cấp “ba bữa ăn và chỗ ở miễn phí hằng ngày tại cơ sở Kagyu Monlam rộng lớn gần tu viện Tergar” cho 4.000 người tham dự.
 
Ngài Karmapa Jenno, Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17 sẽ tham gia sự kiện truyền quán đỉnh Thời luân Kim cương lần thứ 34 với chương trình thường niên “Thảo luận mùa đông của các tăng sĩ Karma Kagyu” từ ngày 16/01 đến ngày 05/02/2017 và trại động vật Kagyu Monlam (từ ngày 19/01 đến ngày 26/01/2017), “Chương trình cung cấp chăm sóc thú y miễn phí cho động vật ở khu vực Bồ Đề Đạo Tràng cũng như tiêm phòng dại và khử trùng cho những chú chó đường phố”.

Ngoài ra, Ngài Karmapa Jenno, Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17 cũng sẽ tham gia lễ cầu nguyện Kagyu Monlam Chenmo quốc tế vì hòa bình và thịnh vượng cho thế giới (từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2017) và pháp hội mùa đông Arya Kshema dành cho các ni sư Karma Kagyu (từ ngày 16/03 đến 19/03/2017) với mục đích để giúp đỡ các ni sư Karma Kagyu bằng cách mở rộng giáo dục, nâng cao thành tích của họ trong tranh luận và triết học Phật giáo.

Ngài Karmapa Jenno, Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17 đã trốn khỏi Tây Tạng năm 1994. Ngài tỵ nạn tại Ấn Độ vào tháng 01/2000, người đứng đầu tinh thần của trường phái Karma Kagyu, một trong bốn giáo phái Mật tông của Phật giáo Tây Tạng. 
 
Năm 2003, Ngài đã hoàn thành chương trình đào tạo khi Ngài nhận danh hiệu Trì Minh Vương, bậc trì giữ thấu suốt kinh điển và mật điển.

Ngày nay, đức Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17 đã du hóa nhiều nơi để gặp gỡ học sinh, sinh viên, người trẻ tuổi, các nhà lãnh đạo thế giới, những ngọn đuốc sáng trong lĩnh vực tâm linh, hòa bình, giải quyết các xung đột và giáo dục. Ngài còn đảm đương trọng trách về các vấn đề tâm linh cho 900 tu viện Phật giáo và trung tâm thiền trên khắp thế giới.

Vân Tuyền (Nguồn: Hindustan Times)

Source : http://phatgiao.org.vn/quoc-te/201701/duc-dai-Bao-Phap-Vuong-doi-thu-17-tham-gia-su-kien-Kalachakra-34-25545/

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11074
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |