Thứ Hai, 19, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Phụng cúng Âm hồn vượt biển vượt biên
TNT Mặc Giang
đăng ngày 31/12/2016
 
image Nước Biển Đông sóng gào gió thét

Hồn Thuyền Nhân phiêu bạt lất lây

Năm năm tháng tháng ngày ngày

Thời thời khắc khắc đọa đày hồn đau

Bóng thời gian phai màu vết tích

Bóng không gian cô tịch hoang tàn

Âm hồn vất vưởng lang thang

Không nơi nương tựa khói nhang lạnh lùng

Một năm những hãi hùng bi thiết

Rồi mười năm rên xiết kêu vang

Hai mươi năm đếm bẽ bàng

Ba mươi năm nhặt vô vàn trầm kha

Bốn mươi năm Ta Bà thống nỗi

Nửa triệu người một cõi âm ty

Xương tan thịt nát ra chi

Hồn phiêu phách lạc còn gì tha ma

Vùi đáy biển cá rà tôm rỉa

Dạt đảo hoang chim mổ thú nhai

Thảm trông di thể hình hài

Còn thua cát bụi phơi đài biển dâu

Ôi điệp khúc chôn dầu vượt biển

Ôi hành trình tìm bến tự do

Ai may sống sót được nhờ

Ai mang bất hạnh vật vờ biệt tăm

Đủ dạng chết oái ăm bỉ thử

Vượt biên thời thập tử nhất sinh

Nhất sinh ai được tồn vinh

Thập tử ai bị vặn mình kêu sương

Nào hải tặc chận đường cướp bóc

Hãm hiếp xong giết chết ném thây

Trẻ em phụ nữ thảm thay

Cùng chung số phận đắng cay suối vàng

Nào biển dữ bạo tàn vùi dập

Chiếc thuyền con thoi thóp nhấp nhô

Cả tàu biến mất mịt mờ

Biết bao thân mạng đáy mồ biển khơi

Bao người chết đói khô khát uống

Bao người tiêu xơ mạn con tàu

Trẻ già trai gái chìm sâu

Nam nữ lão ấu thịt thau xương tàn

Biển nuốt trửng hàng hàng chết ngộp

Rừng vùi chôn lớp lớp mạng vong

Thi hài đâu nữa mà mong

Di thể đâu nữa mà trông mà chờ

Thân xác rã nhấp nhô nhầy nhụa

Thịt xương tan cát bụi bay bay

Âm hồn quanh quẩn đó đây

Vất va vất vưởng hết ngày tới đêm

Biển hỡi biển ru hồn hoang dại

Rừng hỡi rừng biên ải hồn đau

Vượt biên vượt biển tinh sầu

Nhạt phai tàn tích úa màu thời gian

Xin trần thiết Đàn Tràng phụng thỉnh

Mọi oan hồn linh hiển về đây

Trai nghi lễ vật đủ đầy

Kính xin thượng hưởng tỏ bày tâm can

Trước Đàn Tràng khói nhang nghi ngút

Vọng Kinh cầu giải thoát về Tây

Tạ từ đáy biển đọa đày

Xa rời núi thẳm cao bay lên ngàn

Có thương nhớ xóm làng quê cũ

Cùng bà con dòng họ thân sơ

Nhìn trông di ảnh hương mờ

Gia đường một mái phụng thờ khắc ghi

Hồn thuyền nhân mỗi khi vọng nhớ

Khắp các trại tỵ nạn còn kia

Đồng hương ruột thịt sao lìa

Tạo lập Danh Tánh Mộ Bia lưu đời

Hay các nước phương trời hải ngoại

Kiếp tha hương khắc khoải bi lân

Thiết dựng Tượng Đài Thuyền Nhân

Đời sau thuở trước cơ phần tiếc thương

Thuở kinh dị tìm đường vượt biển

Thuở kinh hoàng trốn nhủi vượt biên

Cửa tử đã gắn theo liền

Cửa sinh mờ mịt cuối miền trùng dương

Nửa triệu người vùi chôn đáy biển

Chục ngàn người phơi xác núi rừng

Tan xương nát thịt ngàn thương

Âm linh ngàn nhớ âm vương ngàn sầu

Giã từ nghe "Chôn dầu vượt biển"

Vĩnh biệt nghe "Tìm bến tự do"

Chắp tay trước áng hương thờ

Nhất tâm cầu nguyện cùng về Tây Phương

Âm linh hiển tinh tường nghiêm mật

Âm hồn siêu cánh hạt Tây quy

Vượt biên vượt biển ly kỳ

Thuyền nhân nghiệp dĩ giã từ bến xưa.

Ngày 28-12-2016

TNT Mặc Giang

(Ghi chú: Đúng ra bài này đã xong từ nhiều năm trước, nhưng không đủ duyên, soạn nửa chừng để đó. Nay do một chút bịnh duyên không đi tham dự việc chung được, ngồi nhìn vào máy xem lại và xin hoàn tất).

www.daophatngaynay.com

Source : http://pgvn.vn/van-hoa/201612/Phung-cung-am-hon-vuot-bien-vuot-bien-68819/

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=11038
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |