Thứ Tư, 21, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
TT.Huế: Cung tống kim quan HT.Thích Chơn Thiện nhập bảo tháp
Anh Minh
đăng ngày 19/11/2016
 
(PGVN) Sáng ngày 18/10/Bính Thân (17/11/2016), tại Tổ đình Tường Vân, Chư tôn Giáo phẩm Lãnh đạo HĐCM, HĐTS, các Ban viện T.Ư, chư vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội nước CHXHCNVN trang nghiêm trọng thể Tưởng niệm cố Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện trước khi cung thỉnh nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng nhập bảo tháp.
 
Ngay từ sáng sớm, dòng người từ khắp các ngã đỗ về Tổ đình Tường Vân để tiễn đưa một bậc thầy khả kính mãi mãi về với Phật.

Lễ tiễn đưa nhục thân cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện nhập bảo tháp, được Chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội thực hiện đúng theo nghi thức truyền thống Phật giáo xứ Huế. Đó là lễ cung tiến giác linh, lễ khai thượng giá và lễ cung tống kim quan nhục thân cố Hòa thượng nhập bảo tháp tại tổ đình Tường Vân.
 
 
 
 
 
 
Rải hoa tiễn biệt

Anh Minh

Source : http://phatgiao.org.vn/trong-nuoc/201611/TT-Hue-Cung-tong-kim-quan-HT-Thich-Chon-Thien-nhap-bao-thap-24871/

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=10944
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |