Thứ Sáu, 19, tháng Một, 2018
 
 
 
| Tin Tức Phật Sự |
THƯ MỜI tham dự buổi ra mắt sách tại Trung Tâm VHPG Liễu Quán
(lieuquanhue.vn)
đăng ngày 23/09/2016
 
image
Ban Điều hành Trung tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán trân trọng kính mời chư Tôn đức Tăng Ni, quý vị Nhân sĩ trí thức cùng toàn thề đạo hữu Phật tử tham dự buổi ra mắt sách tại Trung Tâm VHPG Liễu Quán- 15A, Lê Lợi, TP. Huế

 Trân trọng kính mời Quý vị hoan hỷ tham dự buổi ra mắt sach:

"CÁC BẢN DỊCH LUẬN TẠNG TỪ TẬP 25 ĐẾN TẬP 32"

Thời gian: 15 giờ 00, chủ Nhật, 25 tháng 9 năm

2016 (ngày 25 tháng 8 năm Bính Thân)

Địa điểm: Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo Liễu Quán, 15A Lê Lợi, Tp.Huế

Trân trọng kính mời!

Source : http://www.lieuquanhue.vn/ve-ttvhpg-lieu-quan/8781-th%C6%B0-m%E1%BB%9Di-tham-d%E1%BB%B1-bu%E1%BB%95i-ra-m%E1%BA%AFt-s%C3%A1ch-t%E1%BA%A1i-trung-t%C3%A2m-vhpg-li%E1%BB%85u-qu%C3%A1n.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=10805
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |