Thứ Bảy, 16, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Tăng ni sinh tại học viện PGVN tại TP. HCM bắt đầu vào nề nếp sinh hoạt
Ngộ Dũng
đăng ngày 07/05/2016
 
Sáng ngày 05/05/2016, sau 2 ngày nhập nội trú và ổn định nơi sinh hoạt, các Tăng Ni sinh tại đây bắt đầu bước vào thời khóa sinh hoạt theo nội quy được đặt ra. Thời kinh đầu tiên có sự tham dự của Hòa thượng viện trưởng Thích Trí Quảng và Chư Tôn Đức trong Hội đồng Điều hành, Ban Giảng huấn cùng trên 400 Tăng Ni sinh đang nội trú tại Học viện.

Trong thời kinh đầu tiên, toàn thể đại chúng đã có thời tụng Bát Nhã Tâm Kinh ngắn, sau đó, các Tăng Ni sinh bắt đầu thời khóa sám hối Hồng Danh.

Cũng trong buổi sáng, Hội đồng Điều hành Học viện đã họp để đúc kết lại các công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành giai đoạn 1, các nhóm được phân công các công tác cụ thể cũng đã chốt lại các công việc để gấp rút hoàn thành kịp tiến độ.

Xin giới thiệu chùm ảnh sinh hoạt tại Học viện Phật giáo Việt Nam cơ sở tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh trong sáng ngày 05/05/2016: 

Cổng vào Học viện.


 


 


 


 


Chư Tăng chuẩn bị thiền hành lên chánh điện.

Chư Tăng chuẩn bị thiền hành lên chánh điện.


 


 


Toàn thể Tăng Ni chụp hình chung với HT. Thích Giác Toàn - Phó viện trưởng thường trực.


 


Phạn thực buổi sáng.


 


HT. Thích Trí Quảng sách tấn Tăng Ni sinh.


 


Hòa thượng Viện trưởng, Hội đồng Điều hành chụp hình chung với toàn thể Tăng Ni sinh.


HT. Thích Trí Quảng niêm hương.


 


 


 


 


 


Sái tịnh.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Đại chúng lễ Phật sám hối.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Hội đồng Điều hành Học viện họp đúc kết lại công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành.


 


 


HT. Thích Trí Quảng đi khảo sát việc chuẩn bị thực phẩm cho Tăng Ni sinh.


Chư Ni thiền hành từ Ni xá lên trai đường.


 


 


 


 


 


 


 


Cúng quả đường.


Dãy Tăng xá.


Ni xá.

Source : http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/trong-nuoc/20233-tang-ni-sinh-tai-hoc-vien-pgvn-tai-tp-hcm-bat-dau-vao-ne-nep-sinh-hoat.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=10503
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |