Thứ Hai, 18, tháng Mười Hai, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Từ Nghiêm: Tỳ-kheo-ni trì bình cổ Phật khất thực
H.Diệu
đăng ngày 07/12/2015
 

Sáng nay, ngày 5-12 (nhằm ngày 24-10-Ất Mùi), chư Ni Ban Chứng minh, Ban Điều hành các giới trường Ni, Ban Quản giới tử giới trường Từ Nghiêm cùng 223 Tỳ-kheo-ni vừa được thọ giới tại giới trường đã trì bình cổ Phật khất thực.

VG-TU NGHIEM (55).jpg
Phật tử cúng dường

Đoàn khất thực hơn 300 vị Ni với y vàng, trì bình cổ Phật khất thực trang nghiêm khởi hành với lộ trình từ giới trường Từ Nghiêm, qua các con phố thuộc phường 4, quận 10: đường Bà Hạt, Nguyễn Duy Dương, Vĩnh Viễn, Nguyễn Tri Phương và trở về giới trường.

Hai bên đường, nhiều Phật tử cung kính thành tâm cúng dường. Sau hành trình khất thực trở về, chư Ni thực hiện các nghi thức sớt bát trai tăng tại trai đường Từ Nghiêm.

Truyền thống cổ Phật khất thực lưu giữ thời Đức Phật còn tại thế, các vị Tỳ-kheo tu học cần phải khất thực là một chánh mạng thanh tịnh, nuôi sống thân mạng của Tăng đoàn và hóa độ chúng sanh.

Trì bình cổ Phật khất thực làm bản thân Tỳ-kheo Tăng, Ni đoạn trừ được các tâm tham lam, ích kỷ, phát khởi hạt giống của từ bi, tăng trưởng năng lượng của tự tin, dũng mãnh, hoan hỷ… Phật tử thực hiện nếp cúng dường thanh tịnh cũng sẽ đạt được phước báu.

Chùm ảnh cổ Phật khất thực:

VG-TU NGHIEM (50).jpg
Bắt đầu khởi hành từ giới trường Từ Nghiêm

VG-TU NGHIEM (53).jpg
Phật tử thành kính cúng dường

VG-TU NGHIEM (17).jpg
Sắc y vàng nối dài trên đường Vĩnh Viễn

VG-TU NGHIEM (18).jpg
Đoàn khất thực vừa qua khu chợ đông đúc

VG-TU NGHIEM (15).jpg

VG-TU NGHIEM (22).jpg
Từng bước chân an lạc

VG-TU NGHIEM (23).jpg
In bóng từ bi

VG-TU NGHIEM (32).jpg

VG-TU NGHIEM (26).jpg
Trên đường Nguyễn Tri Phương

VG-TU NGHIEM (7).jpg
Góc ngã tư Bà Hạt - Sư Vạn Hạnh

VG-TU NGHIEM (9).jpg

VG-TU NGHIEM (3).jpg

VG-TU NGHIEM (17).jpg
Đoàn khất thực đi qua các con đường thuộc phường 4, quận 10

VG-TU NGHIEM (41).jpg
Phật tử cúng dường

VG-TU NGHIEM (43).jpg

VG-TU NGHIEM (5).jpg
Trì bình khất thực buổi sớm

VG-TU NGHIEM (6).jpg
Đoàn y vàng nối dài với từng bước chân thảnh thơi

VG-TU NGHIEM (38).jpg
Trở về giới trường Từ Nghiêm

VG-TU NGHIEM (49).jpg
Chư tôn đức Ni chứng minh

VG-TU NGHIEM (46).jpg
Cử bát cúng dường

VG-TU NGHIEM (48).jpg
Lễ trai tăng đầu tiên sau khi trở thành Tỳ-kheo-ni

H.Diệu - Ảnh: Vũ Giang

Source : http://giacngo.vn/thoisu/2015/12/05/3B6202/

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=10164
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |