Thứ Hai, 19, tháng Hai, 2018
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Trung Quốc: Nam Phổ Đà Tự từ bi tiếp dẫn hơn hàng nghìn người Quy y Tam Bảo
Thích Vân Phong
đăng ngày 28/11/2015
 
Ân đức Phật bao la, Bồ đề môn khai. Để hoằng dương Chính pháp, quảng khai Tự tại Giải thoát chi môn, hôm Chủ nhật, 22/11/2015 (10/11?Ất Mùi), Nam Phổ Đà Tự, Thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, long trọng cử hành Pháp hội Quy y Tam Bảo.

Chứng minh Truyền giới sư có chư tôn đức Tăng già, Hòa thượng Tắc Ngộ, Phương trượng Trụ trì Nam Phổ Đà Tự, Viện trưởng Phật học viện Mân Nam, Hội trưởng Hiệp hội Phật giáo thành phố Hạ Môn, Phó hội trưởng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, tiếp dẫn hơn nghìn thiện tín nhập Phật môn, chính thức thành đệ tử Tam Bảo.

08 giờ sáng, bên trong cũng như bên ngoài Nam Phổ Đà Tự tràn đầy Phúc lành Pháp hỷ, chúng Thiện tín vân tập Tự viện, nơi điện Thiên Vương thứ tự thủ tục ghi danh Quy y, sau đó, vân tập Đại Hùng Bảo điện để nghe Pháp sư Ngộ Vân, Tri khách Nam Phổ Đà Tự hướng dẫn giới tử thực tập về lễ nghi Phật môn trước khi Quy y Thụ giới. Pháp sư Ngộ Vân giảng giải ý nghĩa Quy Y Tam Bảo, những căn bản trong phép tắc lễ nghi chốn thiền môn. Pháp sư nói là người học Phật trong khi chúng ta lễ bái là tự hạ mình để khiêm cung, để cho cái Ta ngạo mạn này được chuyển hóa, hòa mình cùng thiên hạ trong niềm an vui hạnh phúc.

Sau đó, Pháp sư Viên Mãn, Phó Trụ trì kiêm Duy Na, giáo xướng phạm bái, trang nghiêm pháp sư, hướng dẫn tín chúng thực tập nghi lễ Quy y. 

9 giờ 45 phút, đèn thắp sáng, hương trầm quyện tỏa, ba hồi chuông trống Bát Nhã phạm âm vang rền, Pháp sư Chiếu Nguyện đương vi Dẫn thỉnh, chí thành cung thỉnh Hòa thượng Tắc Ngộ đăng lâm Đàn tràng thăng tòa Tuyên pháp, vì tín chúng truyền thụ Tam Quy y, Ngũ giới. Pháp hội trang nghiêm thù thắng, như pháp tuyên hành Pháp sự, tăng tục kiền thành, chư Phật hoan hỷ. Duy Na xướng nguyện đem công đức này chúc thế giới hòa bình, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận, chính pháp cửu trụ.

11 giờ, chư tăng cùng giới tử đại chúng vân tập Quá đường thụ trai, cho tân giới tử học tập Nghi Quỹ thể nghiệm Quá đường, trong khi dùng trai phạn trong chánh niệm, hàm ý tri ân, tự tỉnh, tinh tấn tu học.

Khái niệm Quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Sau khi Quy  y, trở thành Phật tử thân sở quy, tâm sở quy, sự gia trì của Tam Bảo, như pháp tu học thông qua Phật pháp Văn, Tư, Tu với tinh thần vận dụng trí  tuệ công cuộc sống hằng ngày, cuối cùng đạt đến cứu cánh giải thoát.

____Thích Vân Phong _____

 (Nguồn: Phổ Đà Online)

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Source : http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/quoc-te/19083-trung-quoc-nam-pho-da-tu-tu-bi-tiep-dan-hon-hang-nghin-nguoi-quy-y-tam-bao.html

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=10138
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |