Thứ Tư, 26, tháng Tư, 2017
 
 
 
| Tin Tức Tôn Giáo |
Phật giáo là tôn giáo có đông tín đồ nhất tại Hàn Quốc
Thích Vân Phong
đăng ngày 09/11/2015
 

Tự do tôn giáo được Hiến pháp Hàn Quốc bảo đảm. Theo bản thống kê tôn giáo của chính phủ Hàn Quốc thì Phật giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất ở Hàn Quốc và với số tín đồ chiếm gần 50% cộng đồng tôn giáo.

Theo cục thống kê công bố, tổng dân số Hàn Quốc năm 2014 là 50,424,000 người. Phật giáo chính thức truyền vào bán đảo Triều Tiên vào thế kỷ thứ tư (năm 373) và trở thành tôn giáo dân tộc đã tồn tại hơn 1700 năm, có tầm vóc ảnh hưởng sâu rộng đến cuộc sống văn hóa và xã hội của dân tộc Hàn Quốc. Hàn Quốc hiện có 20 triệu phật tử (dân số gần 50 triệu) và 20 nghìn cơ sở tự viện trên toàn quốc.

 
 
Phật giáo Hàn Quốc đã gắn liền với sự thịnh suy, thăng trầm của vận nước. Thế kỷ 20, từ khi đất nước Hàn Quốc đuổi giặc ngoại xâm giành lại nền độc lập, Phật giáo phải đối phó với nhiều thách thức thời đại mới. Một thời gian dài Phật giáo bị lãng quên nơi rừng sâu núi thẳm, nay thị thành Phật giáo hòa quyện cùng cộng đồng xã hội. Thiền phái Tào Khê là một trong những tông phái đã đóng vai chủ lực trong quá trình hoằng dương chính pháp trong suốt chiều dài lịch sử quốc gia Hàn Quốc.

Nay Phật giáo Hàn Quốc đã tạo môi trường tôn giáo tích cực cho xã hội và thu hút mọi giới trong đó có người Âu, Mỹ, rất đông giới trí thức trẻ chú ý và tham gia sinh hoạt Phật giáo, quy y thọ giới, học các khóa giáo lý, khóa tu Thiền ngắn hạn, học Thiền Võ đạo, công tác từ thiện xã hội, sinh hoạt quân nhân phật tử. . . Phật giáo Hàn Quốc trên đà phát triển mọi mặt và hướng đến góp phần hiện đại hóa đất nước, giáo dục toàn cầu.
 
Theo số liệu thống kê của một cuộc khảo sát từng lớp năm 1990, đạo Tin Lành ở Hàn Quốc đã phát triển mạnh cả về số lượng tín đồ lẫn tổ chức và vươn lên vị trí thứ hai trong số các tôn giáo lớn, cụ thể như sau: 1) Phật giáo số chùa: 9.231; chức sắc: 25.205; tín đồ: 20.696.948. 2) Tin Lành: số nhà thờ: 34.407; chức sắc 58.288; tín đồ: 11.888.374. 3) Thiên chúa giáo: số nhà thờ: 844; chức sắc: 7.640; tín đồ: 2.632.990. 

Số liệu trên cho thấy, đạo Tin Lành tiếp tục phát triển rất mạnh, tuy số tín đồ vẫn đứng sau Phật giáo nhưng đã tăng gấp đôi chỉ sau hơn chục năm, đặc biệt là số nhà thờ tăng thêm 14.950 cơ sở.
 

Thích Vân Phong

Source : http://phatgiao.org.vn/quoc-te/201511/Phat-giao-la-ton-giao-co-dong-tin-do-nhat-tai-Han-Quoc-19971/

Link: http://www.giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=10078
 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |