Thứ Hai, 19, tháng Hai, 2018
 
 
 
 
CHỦ TRƯƠNG
Chủ trương của Giao Điểm Online - BAN CHỦ TRƯƠNG

 Trang nhà www.giaodiemonline.com là một cơ quan truyền thông trong không gian Internet của Tổ chức Giao Diem Humanitarian Foundation (gọi tắt tiếng Việt là “Giao Điểm”). Tổ chức nầy đã được đăng ký với tư cách pháp nhân là một tổ chức vô vị lợi với chính quyền Tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Với chức năng của một cơ quan truyền thông do một nhóm Phật tử Việt Nam tại Mỹ chủ xướng, Trang nhà giaodiemonline chủ trương như sau:

  1. Phục vụ Dân tộc dưới ánh sáng của Phật pháp, và xiễn dương Phật pháp vì quyền lợi của Dân tộc.
  2. Các sáng tác và thông tin trên Trang Nhà được điều hướng vào ba mục tiêu: Trừ tà, Hiển chánh và Độ sinh.
  3. Nội dung và Hình thức của các sáng tác và thông tin trên Trang Nhà cần có tính nghiên cứu khoa học, lương thiện trí thức, hòa hợp xây dựng và văn phong nghiêm chỉnh.

Trang nhà giaodiemonline chân thànhkêu gọi sự hợp tác của tất cả mọi người Việt trong và ngoài nước, nhất là của quý Phật tử Việt Nam, và dành quyền không đăng tải những bài không hợp với ba chủ trương trên.

Mọi cá nhân và tổ chức đều được tự do trích đăng lại một phần hay toàn phần nội dung trên Trang nhà giaodiemonline, chỉ xin ghi rõ xuất xứ.

BAN CHỦ TRƯƠNG

 
| Chủ Trương | Hướng dẫn kỹ thuật | Tài liệu Anh ngữ | Cài đặt Unicode |