Kỷ niệm 7 năm ngày mất (31/1/2010) :


 

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

 


BÁC SĨ ERICH WULFF (1926-2010)

ÂN NHÂN CỦA PHẬT GIÁO VIỆT NAM

 

 

Minh Nguyện

 

 

Lễ Tưởng niệm - Cầu siêu tại Tổ đ́nh Từ Đàm tháng 2/2010

 

Ông sinh năm 1926 tại Tallin, thủ phủ của Estland (Esthonia- trước đây thuộc Liên Sô, nay trở lại là một quốc gia độc lập), con của một bác sĩ chuyên khoa Phổi, thuộc thiểu số gốc Đức và mẹ là một người Let (Letthuania - trước đây cũng thuộc Liên Sô, nay cũng trở lại là một quốc gia độc lập), lớn lên với 3 thứ tiếng (Đức, Esthoni và Nga).

Vào tháng 11/1939 ông theo gia đ́nh về ở tại Ba Lan đang bị Đức quốc xă chiếm đóng, học trung học đến tháng 6/1944, sau đó đi quân dịch tại một quân chủng bộ binh tại miền đông nước Phổ và bị bắt làm tủ binh đến tháng 9/1945 sau khi Đức đầu hàng. Ông thi đậu bằng Tú tài trong niên khóa 1946/47 dành cho các cựu chiến binh tại Lippstadt, rồi theo học Y khoa và Triết học tại Koeln (Cologne) từ năm 1947 đến 1953, tốt nghiệp bác sĩ năm 1953. Ông nhận được học bổng quốc gia Pháp theo học tại Paris niên khóa 1953/1954, sau đó làm giảng nghiệm viên và học Cao học ngành Tâm thần tại Marburg, Bayreuth và Freiburg từ năm 1955 đến 1961, và đậu bằng Tiến sĩ Y khoa năm 1960. Ông làm giảng sư tại Đại học Y khoa Huế từ năm 1961 đến 1967 và bắt đầu dấn thân chính trị để báo động thế giới về cuộc thảm sát đêm Phật đản 1963 tại đài Phát thanh Huế và khởi động các hoạt động chống chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam. 


(xem bài điều trần trước Ṭa án Russel về chiến tranh Việt Nam :
http://giaodiemonline.com/noidung_detail.php?newsid=497

 

BS Wulff  với TT. Thích Trí Quang tại chùa Ấn Quang 1967

 

Từ năm 1968 đến 1974 ông làm Bác sĩ trưởng viện Tâm thần Đại học Giessen và tŕnh luận án Thạc sĩ Y khoa năm 1969. Ông tham gia các phong trào đ̣i ḥa b́nh cho Việt Nam và chống đế quốc từ năm 1967, là thành viện sáng lập của Phong trào cải cách ngành Tâm thần, viết báo cho tờ « Das Argument » (Lư luận) và tờ »Sozialpsychiatrische Informationen » (Bản tin xă hội tâm thần). Ông lập gia đ́nh năm 1972 với bà Edith Toubiana, có các con là Jonathan – 1975, Manuel – 1977 và Noemi – 1981. Năm 1974 ông được phong chức Giáo sư thực thụ tại Viện Tâm lư xă hội tại Đại học Y khoa Hannover, và nghỉ hưu từ năm 1994. Ông định cư tại Paris (quận 11) từ năm 2003. Năm 2008 Ông trở lại Việt Nam để tham dự Đai lễ Phật Đản Vesak Liên hiệp quốc và ghé thăm Huế. Ông qua đời ngày 31 tháng giêng 2010 tại Paris.

 


 
Hai ông bà Wulff tại Paris (tháng 5/2008)

 

 

 

Các tác phẩm

Vietnamesische Lehrjahre (Những năm dạy học tại Việt Nam), nxb Suhrkamp 1968/72/79. Psychiatrie und Klassengesellschaft (Tâm thần học và Xă hội giai cấp), nxb Fischer/ Frankfurt 1972, Eine Reise nach Vietnam (Một chuyến đi Việt Nam), nxb Suhrkamp/Frankfurt 1979, Psychisches Leiden und Politik (Nỗi đau tâm thần và Chính trị), nxb Campus/Frankfurt 1981, Wahnsinnslogik (Lư luận khùng), nxb Psychiatrieverlag/ Bonn 1995/2003, Irrfahrten, Autobiographie eines Psychiaters (Những chuyến đi lạc, hồi ức của một chuyên gia tâm thần), nxb Psychiatrieverlag/ Bonn 2001. Vietnamesische Versoehnung (Hoà giải Việt) xuất bản tháng 4/2009 là tác phẩm cuối cùng của ông trước khi qua đời.

 

Tác phẩm cuối cùng của BS Erich Wulff: Hòa giải Việt, xuất bản tháng 4/2009.

 

 


 


 

Mời đọc thêm :

 

1. Phỏng vấn BS Erich Wulff tại Huế tháng 5/2008:

     http://thuvienhoasen.org/p58a11519/gap-lai-bac-si-erich-wulff-an-nhan-cua-phat-giao-viet-nam-ngoc-thien

2. Lễ Phật Đản 1963 tại Huế :  http://giaodiemonline.com/2007/05/bcwulff.htm
                                                       http://thuvienhoasen.org/qd-tuongniem-12.htm

3. Tuyệt thực tháng 5/1963 tại chùa Từ Đàm : http://giaodiemonline.com/2007/06/tuyetthuc.htm

                                                                                 http://www.thuvienhoasen.org/qd-tuongniem-26.htm

4.Tường tŕnh tại Liên hiệp quốc: http://www.thuvienhoasen.org/qd-tuongniem-13.htm

5. Trở lại Việt Nam : http://www.thuvienhoasen.org/qd-tuongniem-27.htm