TRƯƠNG VĨNH KƯ PHẢN BỘI TỔ QUỐC,

 

SAO GỌI LÀ NỖI OAN THẾ KỶ ? (a)

 

Bùi Kha

 

 

 

Sáng nay, Jan. 8.2017, t́nh cờ tôi đọc được trên Google bài [ Sách “Trương Vĩnh Kư, ni oan thế k” b cm ra mt ti Đường sách ...] (b). Quư vị có thể đọc  thêm cuốn “Trương Vĩnh Kư, nỗi oan thế kỷ”, tác giả là ông Nguyễn Đ́nh Đầu, người viết cẩu thả vô trách nhiệm, mà tôi đă từng biết qua một số bài ông ta viết về Đắc Lộ, Nguyễn Trường Tộ….trước đây. Nay lại được Giáo sư Sử học Phan Huy Lê (5.7.2016) trong Lời Giới Thiệu cuốn sách mới của ông Nguyễn Đ́nh Đầu, đă thăng ông ta  lên hàng “Học Giả”. thay v́ cẩu thả vô trách nhiệm. Đó cũng là chuyện lạ của “Thế kỷ” nầy và của một Gs sử học có tên quen thuộc.

Dẩu ai cố t́nh tô son điểm phấn cho ông Trương Vĩnh Kư th́ cũng khó ḷng tẩy xóa ba trong số các tội (có chứng cứ trong bài nầy) phục vụ cho thực dân Pháp và làm hại cho Tổ quốc Việt Nam, một quốc gia mà  họ Trương đă được sinh ra và sống trên đó cho đến lúc chết.

Tội thứ nhất: Viết thư tay (tháng 3.1859) kêu gọi thực dân Pháp đánh chiếm nước ta.

Tội thứ hai: Trong bài Tường tŕnh chuyến Thực dân Pháp sai đi Bắc, (Ất hợi, 1876)  chính họ Trương đă cố vấn cho Pháp nên lèo lái triều đ́nh bù nh́n vua Đồng Khánh như thế nào, và tại sao nên đánh chiếm Bắc Kỳ sớm.

Tội thứ ba: Chính Trương Vĩnh Kư (ngày 12.1.1882) chứ không phải người nào khác đă cho biết, ông soạn và xuất bản “các tác phẩm là nhằm mục đích giúp Pháp biến đổi và đồng hóa dân tộc An Nam”.

Bài viết mà quư vị đang đọc, đă được viết để phản biện ông Trần Hữu Tá trước đây (2011). Nay đăng lại để phản biện ông Nguyễn Đ́nh Đầu và Gs Sử học Phan Huy Lê, cũng như những ai có cùng quan điểm với hai vị “Học giả” nầy.

Mời quư độc giả đọc để đánh giá cho công bằng về Trương Vĩnh Kư.

Nhiều thập niên qua, tên tuổi của cựu giáo sĩ Pétrus Trương Vĩnh Kư đă đi vào lịch sử. Dưới thời Pháp thuộc và VNCH, người ta vinh danh ông bằng cách đặt tên đường, tên trường. V́ áp lực chính trị hoặc v́ t́nh cảm địa phương hay v́ cảm t́nh tôn giáo hoặc thiếu sử liệu nên tên tuổi của Sĩ-Tải Bao-ti-xi-ta Pétrus Trương Vĩnh Kư đă được đánh giá thiếu cẩn trọng.

Trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng vượt ra ngoài các phạm trù chính trị, địa phương và tôn giáo để, góp phần vào việc trả lại cho Trương Vĩnh Kư cái giá trị đúng như tư duy và hành động của ông trong thời kỳ Pháp đô hộ nước ta.

 

 

 

Để việc định vị công (nếu có) và tội của họ Trương được chính xác, tôi xử dụng các tài liệu do chính Trương đă viết cho các viên chức cao cấp của thực dân Pháp dưới h́nh thức những lá thư, và tài liệu của chính nhân viên trong chính phủ thuộc địa Pháp tại Việt Namthời bấy giờ. Các tài liệu nầy được t́m thấy trong cuốn sách có tựa đề "Cuốn Sổ B́nh Sinh của Trương Vĩnh Kư" từ trang 93-143 bis và từ trang 251-285. Tác giả là Nguyễn Sinh Duy, NXB Nam Sơn, Sài g̣n in và phát hành tháng 3, 1975 (1).

Công hoặc tội của Bao-ti-xi-ta Trương Vĩnh Kư, tổng quát, cần được xét trên hai phương diện: Quan điểm chính trị, và những đóng góp văn học của ông nhằm mục đích ǵ? Trong phần kết luận chúng ta sẽ t́m hiểu tại sao họ Trương lại có những tư duy và hành động đi ngược với quyền lợi của tổ quốc.

 

A. Quan điểm chính trị của Trương Vĩnh Kư (1837 - 1898)

 

Ngày 1.9.1858, đô đốc thực dân Pháp Rigault de Genouilly đánh Đà Nẵng. Quân dân Việt Nam nhất tề chống Pháp xâm lược. Với sự phản ứng kiên tŕ của Việt Nam cọng thêm khí hậu khắc nghiệt tại Đà Nẵng lúc bấy giờ, quân Pháp đă phải rút khỏi Đà Nẵng để vào Nam chiếm thành Gia Định ngày 17. 2. 1859. Sau một thời gian ngắn, trung tá hải quân Jean Bernard Jaureguiberry và 800 lính ở lại giữ thành Gia Định, c̣n  de Genouilly th́ trở ra Đà Nẵng đánh phá lần thứ nh́.

1. Trước cảnh nước mất nhà tan, Trương Vĩnh Kư đă không tham gia phong trào đánh đuổi thực dân như bao nhiêu người khác. Trái lại ông c̣n viết thư cho viên trung tá thực dân nói trên, yêu cầu giúp đỡ để tiêu diệt quân dân Việt Nam mà họ Trương gọi đó là kẻ thù. Thư nói trên viết tay vào cuối tháng 3.1859, lúc Trương 22 tuổi, trong đó có đoạn như sau:

"... Nhưng tôi nhân danh là người đại diện cho tín hữu Ki-tô kính dâng lên Ngài lời cầu xin của chúng tôi... nỗi thống khổ mà chúng tôi hằng gánh chịu dưới bạo quyền của các quan lại triều đ́nh gây ra... Tất cả chúng tôi chắc sẽ chịu chết nếu Ngài không kịp đánh đuổi kẻ thù* của chúng ta..." (Văn khố Hải quân Pháp, Paris: SUM Vincennes. Vũ Ngự Chiêu sưu tập).

 

 

Nhằm giảm số trang, tôi chỉ cắt một đoạn thư viết tay của họ Trương và vài đoạn tài liệu khác như trên.

[Nguồn: “Hồ Chí Minh, con người và huyền thoại’, Chánh Đạo, Tập I (1892-1924), in lần thứ hai. Văn Hóa, Hoa Kỳ].

 

Đọc đến đoạn nầy, có người sẽ nghĩ rằng v́ vua quan nhà Nguyễn quá tàn ác với giáo dân Công Giáo nên Trương Vĩnh Kư phải kêu gọi thực dân giải cứu. Thực tế không phải như vậy. Sau đây là lời phát biểu của đô đốc Page, một tên thực dân cao cấp, đă viết thư cho bộ trưởng hải quân Pháp ngày 15.12.1859 như sau:

"Những năm đầu mới lên ngôi, vua Tự Đức có một thái độ đối xử khá ân cần với họ (các giáo dân, BK). Nhà vua đă ra lệnh cho các quan lại địa phương có thái độ khoan dung, rộng răi với họ trong những chuyện làm trái pháp luật, những vụ phạm pháp nhỏ. Nhưng rồi các giáo dân, do các giáo sĩ lănh đạo ngày càng xấc xược ngạo mạn đến mức độ họ không thèm biết đến cả chính quyền địa phương. Họ công khai nổi loạn, họ tuyên bố người Công giáo không thể vâng lời những kẻ theo một tôn giáo khác..." (Nguyễn Xuân Thọ, Bước Mở Đầu của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp ở Việt Nam - 1858-1897, tác giả xuất bản Hoa Kỳ 1995, trang 86. Phần tiếng Pháp có thể t́m thấy trong thư khố Pháp, tài liệu Hải Quân số hiệu BB4-77).

 

H́nh: Sài g̣n bị chiếm ngày 17/2/1859

 

Giả sử nếu triều đ́nh có những lúc đối xử cứng rắn với các giáo dân th́ đó là điều dễ hiểu và không thể tránh được. Nếu chúng ta ở vào hoàn cảnh đó; và muốn cho quốc gia được độc lập và có chủ quyền th́ cũng không thể làm khác hơn. Dưới đây là lời phát biểu của một đô đốc thực dân khác, người chỉ huy tấn công Đà Nẵng. Thư đề ngày 29.1.1859 (Hai tháng trước thư của Trương Vĩnh Kư), Genouilly viết:

 "Không một nền cai trị nào, dù là phục vụ đạo Công giáo, lại có thể dung thứ cho sự xâm phạm thường xuyên và ngu xuẩn vào các vấn đề chính trị, dân sự và quân sự vốn không được và không phải thuộc quyền hạn của họ (các giáo sĩ - BK).

Nếu cũng v́ những yếu tố phạm pháp ấy mà Giám mục Pellerin bị nhà cầm quyền Annam trục xuất, th́ báo chí của người truyền giáo lại kêu la om ṣm là họ bị bạo hành.

 (Fut-elle au service de l'intérêt chrétien, ne pouvait tolérer leur intrusion permanente et insolente dans les affairs politiques, civiles et militaires qui se sont et ne doivent pas être de leur ressorts. Si l'expulsion du Mgr Pellerin avait été prononcée pour les mêmes chefs d'accusation, par un autorité Vietnamien, la press des missionnaires aurait crié partout persécution." [(Dépêche du 29.1.1859, Archives Nationales Fonds Marine BB4, 769, P. 113). CHT, Christianisme et Colonialisme au Vietnam - 1867-1914].

 Sau đây, tôi sẽ dẫn chứng một số văn thư khác do chính Bao-ti-xi-ta Trương Vĩnh Kư chứ không phải ai khác, viết cho các viên chức thực dân, để thấy tấm ḷng của họ Trương đối với quốc gia dân tộc như thế nào.

2. Thư đề ngày 28.4.1876, gởi cho tướng Pháp, quyền thống đốc, để tŕnh bày công tác đi Bắc Kỳ. Có những đoạn họ Trương viết mà đọc kỹ sẽ thấy năo trạng của ông ta. Trương mô tả sai về t́nh trạng xă hội và phóng đại một nhu cầu cần cải cách để cố vấn cho thực dân Pháp nên chiếm và cai trị toàn xứ Bắc kỳ:

"…Và trong khi đó th́ quăng đại quần chúng vô danh, những thợ thuyền, nhà nông đang rên siết trong sự nghèo đói cùng cực, từng trải qua những ngày dài không gạo và không việc làm. Và phải chăng sự khốn cùng đang bao trùm trong dân chúng, và phải chăng khắp nơi người ta đang nghe đ̣i hỏi những sự thay đổi và một nền cai trị hữu hiệu để duy tŕ trật tự, ban cho dân chúng một ngày mai, đảm bảo tài sản, cho công nghệ và thương mại có được sự an ninh và sinh hoạt cần thiết cho sự sống c̣n của họ, nói tóm lại, từ trong cái đói và bần cùng giải thoát một dân tộc đang cảm thấy suy vong."

Sợ Pháp do dự không chịu chiếm, Bao-ti-xi-ta c̣n đem miếng mồi kinh tế béo bở của xứ Bắc Kỳ ra để khơi động ḷng tham của thực dân Pháp:

"Và tất nhiên, xứ sở chẳng thiếu tài nguyên, đất đai mà tôi dám quyết rằng có thể sánh với thổ nhưỡng của nước Pháp, ít ra là đối với Algérie, chất chứa nhiều của cải đủ để làm nên tài sản cho một quốc gia. Đất này tiện lợi cho những vụ trồng trọt các mùa thay đổi khác nhau. Những cuộc thí nghiệm trồng nho và gieo lúa ḿ cho thấy những kỳ vọng chắc chắn. Tôi từng thấy lúa ḿ mọc trong đất, cây trông đẹp, bông đầy và lớn hạt. Tôi chưa nói tới ở đây những tài nguyên khoáng chất, người ta bảo là bao la, và tôi xin được phép nói rằng dân của xứ này đă chết đói trên một chiếc giường đầy vàng".

 Trương lại c̣n cố vấn cụ thể cho thực dân Pháp phương cách bá đạo, nhưng hữu hiệu, để kết nạp các thành phần bất măn với triều đ́nh Việt Nam, hầu tạo nội chiến làm cho dân chúng chán chiến tranh để rồi họ mơ tưởng một cuộc sống "b́nh yên" như xứ bảo hộ Nam-kỳ:

"Tôi t́m ra sự giải thích theo đó, các ảnh hưởng của ḷng tham lam và táo bạo dễ dàng thu dụng đồ đảng, kết nạp thành đoàn và cổ vơ chiến tranh phe phái v.v...và như vậy dân chúng khát khao một cuộc sống lành mạnh hơn là luôn luôn phải thất vọng, với hy vọng cuối cùng t́m thấy sự che chở để khỏi sự đói khát. Hơn thế, không thể không có một cái nh́n ham muốn, một đôi khi họ đă so sánh thân phận của họ với cuộc sống của những người dân Nam-kỳ".

Cũng trong thư nầy, họ Trương c̣n báo cáo lại cho quan chức Pháp một cuộc đối đáp giữa Trương với các quan lại triều đ́nh. Trong cuộc đối đáp đó, Trương đă đứng hẳn về phía thực dân để chỉ trích và hăm dọa hầu thuyết phục các viên chức triều đ́nh:

- "Làm thế nào cư xử đối với người Pháp để khả dĩ thu hoạch thắng lợi hoàn toàn?" Người ta lại hỏi tôi như vậy.

- "Thưa quư vị, tôi đáp, tất cả quư vị đều phải thấy rằng nếu nhà cầm quyền Pháp có ư xâm chiếm xứ này, họ đă có thể làm việc ấy từ lâu, một cách dễ dàng không cần phải bàn căi ǵ cả. Quư vị phải hiểu rằng quí vị là những kẻ yếu, thật sự quá yếu, cần sự giúp đỡ của một ai đó để gượng dậy. Và tốt hơn, chi bằng quí vị chỉ nên tin tưởng vào những bạn đồng minh tiếng tăm của quí vị và phải dựa vào họ một cách thành thật để đứng lên, nhưng phải thẳng thắn, phải không hậu ư, phải không mưu tính kín đáo, dang cả hai tay ra với họ, chứ không phải một cái ch́a ra c̣n bàn tay kia th́ giữ lại. Bằng ngược lại, mệt trí v́ những do dự của quí vị, nước Pháp buộc ḷng phải ngưng che chở và bỏ mặc quư vị với số phận.

Nói rơ hơn, đây là h́nh ảnh tương tợ tôi dùng để ví: nếu một bàn tay quí vị tựa vào cánh tay của một người, c̣n bàn tay kia quí vị dùng để cù họ, tức nhiên cánh tay của người đó tự nó phải tuột ra; quí vị sẽ phải đón nhận một sức phản động nào đó, quí vị sẽ rơi xuống rất thấp và hầu như măi măi không có cơ gượng dậy được nữa.

Đó là những nét nổi bật hơn cả trong các cuộc đàm thoại, nhưng tất cả những lần tṛ chuyện, chi tiết tôi rút ra được rằng, nói chung các quan lại, nhất là những người có thành kiến, họ không đ̣i hỏi ǵ hơn là mong theo những tư tưởng mới. Thế nhưng các truyền thống vẫn c̣n ngự trị mạnh mẽ, và họ ngại phô bày những tư tưởng mới v́ nó mất duyên cớ chính đáng đang vây bọc quanh những truyền thống đó. Tổng quát, tất cả đều tin chắc rằng không thể chống lại người Pháp và nếu nước Pháp muốn lấy xứ này, có thể làm mà không phải mất nhiều khó khăn và tốn kém" [Phần tiếng Pháp ở cuối bài (2)].

3. Như linh mục Nguyễn Hoằng, Trương Vĩnh Kư cũng là một người Pháp tay trong, được gài bên cạnh Vua Đồng Khánh để lấy tin tức và khuynh loát ông vua bù nh́n nầy nhằm thực hiện các kế hoạch có lợi cho thực dân Pháp. Từ Huế, ngày 10.5.1886, Pétrus Trương Vĩnh Kư gởi thư cho viên thượng thư Paul Bert, trong đó có đoạn đáng lưu ư:

“Tôi cũng đang lo tiếp xúc để cung cấp cho ngài những tin tức chính trị hữu ích. Tôi hết ḷng tán đồng dự án hoàn mỹ của ông Pène* về công cuộc b́nh định thi hành bởi những yếu nhân bản xứ và, ở đây, tôi đang bám sát nhà vua cùng Viện Cơ Mật. Như sứ giả tiên khu của Chúa, tôi t́m cách dọn đường cho ngài; tôi tán dương cái uy danh mà tôi ra sức vây bọc quanh con người cũng như tên tuổi của ngài”.

4. Việc họ Trương lèo lái ông vua bù nh́n Đồng Khánh và thao túng Cơ Mật Viện của triều đ́nh Việt Nam đă có kết quả tốt cho Pháp, đến nỗi Paul Bert trong một thư gởi Thiếu tướng thực dân Thống đốc Nam-kỳ, ngày 20.5.1886, có đoạn:

"Tôi nhận thấy ở Huế, ông Trương Vĩnh Kư đă tận lực làm tṛn sứ mạng công việc trong triều đ́nh và ít nhiều ảnh hưởng trên nhà vua.

Trong những điều kiện đó, tôi tin rằng sẽ có lợi cho người Pháp hiện thời nếu giữ ông ta ở lại Huế trong một thời gian tôi không dám xác định, nhưng chắc chắc cũng khá lâu..."

5. Hơn một tháng sau, vào ngày 17.6.1886, Trương Vĩnh Kư lại viết thư tiếp cho Paul Bert để thông báo công tác quan trọng của ông:

"Tôi sẽ trấn áp tất cả các hảnh thần và bao vây nhà vua, tôi sẽ kiếm những người thật sự có khả năng cho Viện Cơ Mật".

Một đoạn khác trong lá thư nầy, Pétrus Trương Vĩnh Kư cũng có ư kiến như Nguyễn Trường Tộ hơn 15 năm trước đó là, chính phủ Việt Nam phải thỏa hiệp với nước Pháp hầu như đó là một định luật tất yếu không thể chống lại được:

"Tôi vừa minh chứng xong cho các nho sĩ thấy rằng nước An Nam không thể không cần đến nước Pháp, càng không thể chống lại nó được, phải tay trong tay cùng đi, không hậu ư và chúng ta nên chụp ngay lấy những hảo ư nảy nở trong chúng ta, của một người như ngài chẳng hạn".

6. Gần 4 tháng sau, trong một bức thư ngày 5.10.1886 gởi cho quan Thượng thư Pháp, Pétrus Kư tận dụng những kiến thức quân sự, trong sở học của ḿnh để, cố vấn cho thực dân phương pháp tiêu diệt các phong trào Cần Vương và các lực lượng vũ trang của dân Việt Nam đang hy sinh chống Pháp cứu nước:

"Vậy hăy nhanh chóng thành lập các đoàn lạp binh và vơ trang cho họ; ngài không có điều ǵ phải quan ngại dù các nhà quân sự đă nói về việc đó, bởi v́, những quân khí do ngài cung cấp, cho mượn hoặc bán, đều thuộc trách nhiệm trực tiếp của nhà vua và chính quyền An Nam, sau cuộc bạo hành ngày 5 tháng 7, nay chỉ c̣n cách thần phục nước Pháp.

Xứ Trung-kỳ mà ngài vừa ban cho nền tự trị sẽ phải bắt buộc ở dưới sự giám hộ của Người Bảo hộ nó và với hai thế đứng của Pháp tại Bắc và Nam-kỳ, những nghĩa cử rồi ra sẽ được củng cố và hiệu nghiệm hơn lên. Tôi hiểu những t́nh ư thật sự của người An Nam mà tôi dám khẳng định với ngài rằng chính sách ấy là tốt hơn cả, bởi v́, một mặt ngài có cái lợi đem lại cho nước Pháp sự mến mộ và ḷng tin tưởng đă bị đánh mất từ bao năm qua, và mặt khác, ngài sẽ t́m thấy những nguồn lợi không kém phần thực tế cho các đồng bang của ngài trong cái xứ Bắc-kỳ giàu có..."

Cựu giáo sĩ Bao-ti-xi-ta Trương Vĩnh Kư c̣n ngụy biện và xuyên tạc để thực dân Pháp biết động cơ nào mà các phong trào kháng Pháp nỗi lên. Và họ Trương c̣n gọi các phong trào yêu nước này là quân phiến loạn:

"Tôi thiết tưởng có bổn phận, cũng nhân dịp này, cống hiến cho ngài: Tư tưởng của những người phiến loạn An Nam mà tôi đă có thể t́m hiểu trên những nơi có tàu đi qua.

Những kẻ phiến loạn, như tôi đă từng nhiều dịp tŕnh với ngài, họ có lư do cho chủ nghĩa ái quốc của họ: Sự hận thù đối với các con chiên (Công giáo) mà họ cáo buộc là những hàng ngũ bên cạnh người Pháp, được dùng như những kẻ đưa đường chỉ lối".

Sợ thực dân Pháp c̣n phân vân và không đủ quyết tâm, Pétrus Trương Vĩnh Kư đă khuyên Pháp không nên sợ v́ nghĩa quân Việt Nam, mà họ Trương cũng gọi là bọn phiến loạn, chỉ có những khí giới thô sơ:

"Bọn phiến loạn không đáng sợ; họ chỉ có những khí giới cổ lổ của chính quyền An Nam và vài vơ khí mới mua lại được của bọn buôn lậu Trung Hoa. Cái chứng cớ phơi bày ra ở Quảng Trị và Quảng B́nh, họ đă không thể cắt được, dù chỉ một lần, đường dây điện thoại. Họ rất dễ bị tiêu ṃn và trở lại ngoan ngoăn..."

Trương Vĩnh Kư lúc nào cũng tỏ ra sốt sắng gắn bó và tận tâm với thực dân Pháp. Ông cố gắng lèo lái thuyết phục triều đ́nh Việt Nam nên chấp nhận hiệp ước đánh dẹp các phong trào kháng Pháp cứu quốc của dân tộc Việt. Họ Trương tỏ ra đắc lực với thực dân hơn là một người Pháp chính hiệu. Cũng trong thư nói trên, ông viết:

"Tuy nhiên, tất cả những điều đó thúc đẩy tôi nhất quyết lo liệu cho cái hiệp ước mà ngài muốn chính phủ An Nam sớm chính thức đưa ra để minh định ngơ hầu chấm dứt sự trạng và quyết định chính sách sau này phải theo. V́ thế tôi xin nhắc lại ngài cái dự án b́nh định với những phương tiện hành động đă được mật ước, để tiến tới thành quả mà chúng ta có thể phô trương. Về phần tôi, ngài có thể luôn luôn cậy vào sự giúp sức nhỏ yếu của tôi, v́ dù sao những cảm t́nh của giờ phút đầu tiên đă trở thành một mối nhiệt tâm chân thành đối với ngài.

7. Trong một thư khác gởi cho viên giám đốc thực dân ngày 19.1.1887, Pétrus Kư cho biết vai tṛ gián điệp và thuyết khách của ông lúc vào làm việc trong Cơ Mật Viện của triều đ́nh bù nh́n Đồng Khánh:

"...Về phần tôi, xâm nhập vào Cơ Mật Viện của nhà vua, vai tṛ của tôi là làm cho nhà vua và triều thần hiểu được các ư tốt của chính phủ Pháp cũng như điều động chính sách của chính phủ An Nam đi gần với chính sách của nước Pháp."

8. Công tác chính trị của Trương Vĩnh Kư trong nhiệm vụ yểm trợ thực dân Pháp sớm ổn định chính sách cai trị dân tộc ta. Và để làm tṛn nhiệm vụ gián điệp đó, Pétrus Trương Vĩnh Kư đă phải hy sinh ước mơ được vào quốc tịch Pháp. Ông tự thú như sau trong thư đề ngày 15.9.1888, gởi cho một linh mục là ông Pène Siefert, Trương Vĩnh Kư cho biết ông không muốn vào quốc tịch Pháp v́ sợ bị nghi ngờ, khó làm việc:

"...lúc đă gia nhập quốc tích Pháp, tôi sẽ mất hết uy tín, mất thế lực, chẳng c̣n được vua, triều đ́nh và dân chúng An Nam tín nhiệm nữa".

Trên đây là một số chứng cớ được trích dẫn từ tám trong nhiều bức thư do chính Trương Vĩnh Kư viết [vui ḷng xem trong sách “Cuốn sổ b́nh sinh của Trương Vĩnh Kư, như đă tŕnh bày ở phần đầu của bài nầy] đă cho thấy tư duy và hành trạng của ông, một trong những Việt gian đắc lực và nguy hiểm nhất trong thời Pháp đô hộ nước ta. Có người châm chế cho Trương Vĩnh Kư và phát biểu rằng ‘chỉ thuần túy về phương diện văn hóa không mà thôi, ông đă biên soạn và dịch thuật nhiều tác phẩm mà những tác phẩm đó giúp ích cho nền văn hóa nước nhà’. Đó là một nhận định hoàn toàn sai lầm. Dưới đây, chúng ta sẽ t́m hiểu về dụng tâm của các tác phẩm có tính văn hóa của họ Trương.

 

B.  Mục Đích Công Tác Văn Hóa Của Họ Trương.

 

1.Mục đích dịch thuật, sáng tác, làm tự điển của Bao-ti-xi-ta Trương Vĩnh Kư được ông nói rơ trong thư gửi "Các Vị trong Ban Duyệt Xét Bản Thảo"*:

"Tôi hân hạnh được gửi tới quí vị vài ḍng dưới đây để giải thích mục đích mà tôi theo đuổi khi làm những việc trước tác mà tôi đệ tŕnh xin các vị thẩm định. Có thể xét những tác phẩm này theo hai phương diện khác nhau tùy theo hai chủ đích của chúng: thu xếp ổn định thời hiện tại và gắn liền dĩ văng với tương lai xứ sở. Đó là mục đích của tôi."

"Thu xếp ổn định thời hiện tại" tức là dẹp yên các phong trào Cần Vương và các cuộc nỗi dậy chống Pháp cứu nước. Họ Trương viết tiếp:

"Về phương diện chính trị và kinh tế, người Pháp là kẻ đi đồng hóa, c̣n người An Nam là kẻ chịu đồng hóa. Người yếu cần dựa vào người mạnh để đưa ḿnh lên bằng người khỏe*. Đó chính là mục đích cần phải theo đuổi và đạt tới. Bằng cách nào? Bằng cách đồng hóa. Và đồng hóa chỉ có thể thực hiện được bằng giáo dục và học vấn. Từ đó mới nảy sinh mối thiện cảm giữa kẻ chinh phục và người bị chinh phục, mối thiện cảm do quyền lợi chung mà có. Quyền lợi chung nầy lại chỉ được tạo ra nhờ những quan hệ hỗ tương và trực tiếp. Những quan hệ này chỉ được thiết lập giữa họ qua sự hiểu biết tiếng nói của nhau. Người Pháp với tư cách là chủ, cần biết tiếng An Nam để giảng dạy người An Nam là học tṛ những tư tưởng và khái niệm cần thiết cho việc cải tạo và phục sinh của người An Nam."

2. Ngày 3.9.1868, Trương Vĩnh Kư gởi thư cho ông Giám đốc Nội trị để xin từ chức. Trong đó có những câu cho thấy họ Trương không c̣n là người Việt nữa:

"Khi trở lại đời sống tư, ḷng tôi luôn luôn thuộc về nước Pháp, và những công việc phục vụ nhỏ mọn của tôi cũng thuộc về nước Pháp...Người bề tôi tận tâm và vâng lời."

3. Thư đề ngày 12.1.1882, từ Chợ Quán "Kính gởi các vị trong Hội Đồng Thuộc Địa", Bao-ti-xi-ta Trương Vĩnh Kư viết rơ hơn về mục đích các tác phẩm của ông:

"Thưa quí vị,

Tôi hân hạnh gởi đến quí vị một bản tŕnh bày từng tác phẩm xuất bản mà tôi đă biên soạn.

Làm như vậy, ư định của tôi là để chứng tỏ với quư vị rằng trong 13 cuốn sách tôi đă xuất bản cho đến nay do tiền tôi bỏ ra, tôi chưa bao giờ đi lệch mục tiêu chính và trực tiếp mà tôi đă tŕnh bày trước đây trong các thư tôi viết vừa cho nhà cầm quyền, vừa cho Ủy ban Phụ trách Cứu xét những tác phẩm của tôi. Mục tiêu đó là sự biến đổi và đồng hóa dân tộc An Nam” (chữ đậm là của Bùi Kha muốn nhấn mạnh).

4. Trương Vĩnh Kư rất nóng ḷng muốn Pháp đồng hóa dân tộc Việt Nam nhanh hơn và toàn diện hơn, bên cạnh đó ông cũng sẽ kiếm được lợi nhuận do việc chính phủ thực dân Pháp bỏ tiền tài trợ và mua sách. Ông cũng nói rơ là nếu Pháp hỗ trợ bằng cách mua sách, ông sẽ phấn khởi và hăng hái hơn trong việc viết thêm các tác phẩm khác trong tương lai cho mục đích (đồng hóa) nói trên. Lời của chính họ Trương về chiến lược đồng hóa:

"Đệ tŕnh với quư vị những tác phẩm này, tôi khẩn xin quư vị thẩm định mục đích mà tôi đă đề ra khi soạn thảo, và nếu quí vị nghĩ rằng những tác phẩm đó có thể là một lợi khí của tiến bộ và là một phương tiện thích hợp để tạo ra trong lúc này, sự thay đổi và đồng hóa mà nhà cầm quyền đang t́m cách thực hiện ở xứ này có lợi cho những kẻ thần phục mới của nhà cầm quyền, tôi mong rằng qúy vị sẽ góp phần vào việc xuất bản những sách này. Sự chấp thuận và hơn nữa, sự xưng tụng mà quí vị dành cho những tác phẩm của tôi sẽ là phần thưởng êm dịu nhất cho những công tŕnh tôi đă làm và là khích lệ lớn lao hơn cả cho tôi trong tương lai."

Qua số văn thư vừa trích dẫn do chính Trương Vĩnh Kư viết, chúng ta đă thấy rơ tâm chất của ông. Một điều khác đáng chú ư là trong các văn thư ấy luôn luôn có các câu: "Bề tôi rất khiêm tốn và tận tụy" hoặc "Bề tôi tận tâm và vâng lời." Điều đó cho thấy mặc dầu họ Trương c̣n mang thân xác Việt Nam nhưng tâm hồn đă khác.

 

5. Sự tận tâm và đắc lực của họ Trương trong nhiệm vụ giúp thực dân Pháp dễ dàng thi hành chính sách thống trị và đồng hóa dân tộc Việt, được ông Luro, Thanh tra và Giám đốc trường Sư Phạm Thuộc Địa Pháp tại Việt Nam, trong một bản nhận xét đề ngày 16.6.1875, có đoạn nói rơ:

"Ông Pétrus Kư làm việc rất nhiều...Rút cục, đó là người An Nam Pháp hóa duy nhất mà chúng ta có, và gương mẫu. Sự trợ giúp của ông thật đă rất ích lợi cho ảnh hưởng của chúng ta và cho nền học chính nói chung."

Nhờ công lao phục vụ thực dân đắc lực và tận tụy nên ngày 20.5.1886, ông Paul Bert gửi thư cho Ngoại trưởng Pháp để tán đồng đề nghị của Thống Đốc Nam-kỳ, ban thưởng huy chương cao cấp cho Trương Vĩnh Kư: Đệ Ngũ Đẵng Bắc Đẩu Bội Tinh.

6. Trong thư gửi cho một bác sĩ người Pháp, Alexis Chavanne, đề ngày 6.8.1887, cho thấy cái tâm của họ Trương đến nổi chính phủ thực dân xem ông như một đứa con nuôi đầy tin tưởng. Trương viết:

"Tôi càng tỏ ra biết ơn nước Cọng Ḥa (Pháp) không những đă công nhận tôi là con nuôi mà c̣n cho tôi nhiều vinh dự và nhất là rất tin tưởng tôi."

Các chứng liệu không thể chối cải nêu trên chúng ta có nên kết luận Trương Vĩnh Kư là một đại Việt gian phản quốc nguy hiểm nhất hay không? Người làm tay sai cho giặc hữu hiệu nhất trong lịch sử Việt Nam ta thời Pháp thuộc?

 

C. Lư do nào khiến Trương Vĩnh Kư phản quốc ? 

 

Tại sao một người có tài, thông minh, biết nhiều thứ tiếng lại trở thành một tên đại Việt gian như thế? Đáp số của câu hỏi nầy có lẽ là do hoàn cảnh và nền giáo dục mà Trương hấp thụ.

1. Họ Trương được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đ́nh có đạo, và "thành người" trong chính sách giáo dục của thực dân đế quốc nhằm biến đổi con người trong các xứ thuộc địa trở thành công dân của kẻ đi chinh phục. Mặc dầu có học Tứ Thư Ngũ Kinh nhưng Trương Vĩnh Kư chẳng tiếp thu được tinh thần trung quân ái quốc v́ lúc đó ông ta chỉ mới 11 tuổi.

2. Nhiều tín đồ Công giáo thời bấy giờ được hiểu là "những người Pháp tay trong, lưng mềm dễ uốn, chạy theo chủ mới". Nói như giám mục Puginier: "Không có các giáo sĩ và giáo dân th́ người Pháp như cua bị bẻ gảy hết càng". (Sans les missionnaires et les chrétiens, écrit Mgr. Puginier, les Francais seraient comme les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes). Hiểm họa nội thù nầy càng làm cho triều đ́nh Việt Nam thêm có lư do để "cấm đạo", và Trương Vĩnh Kư, một con chiên ngoan đạo, cũng càng có thêm lư do để ngă về Tây.

3. Thêm vào đó, Trương Vĩnh Kư là con của một gia đ́nh đạo ḍng, lại được một giáo sĩ thực dân nhận làm con nuôi, đưa vào đào tạo tại chủng viện Pinhalu (Nam Vang) rồi chủng viện Pénang (Mă Lai). Tại những nơi nầy, mà phần lớn do các cố đạo thực dân Pháp điều khiển, chương tŕnh đào tạo nhắm vào hai mục tiêu chính: đào tạo cho Pháp một tập đoàn làm thông ngôn, làm thơ kư tại những vùng đă chiếm đóng để thực hiện chương tŕnh đồng hóa và dễ dàng đi chiếm thêm những vùng c̣n lại. Mục đích thứ hai của nền giáo dục nầy là để đào tạo những người Việt Nam Công giáo, chứ không phải đào tạo những người Công giáo Việt Nam.

Một viên chức thực dân người Pháp, đô đốc Page, cũng cho biết thêm:

"Ngoài ra không một người Việt Nam nào theo Công giáo lại ngần ngại xin gia nhập làm lính dưới cờ Pháp, ông vua Việt Nam không theo đạo, không phải là vua của họ. Chắc bây giờ Ngài (Bộ trưởng) đă hiểu tại sao vua, quan đă coi các nhà truyền giáo là kẻ thù?"

(Du reste, pas un Vietnamien catholique n'hésita à demander à s'enrôler comme soldat sous le drapeau francais, le roi payen du Vietnam n'était point leur roi. "Votre Excellence comprendra sans doute maintenant comment le Roi et les mandarins regardent les missionnaires catholiques comme des ennemis?" (Depêche de l'Amiral Page, du 14-12 et 25-12-1859. Archives Nationales, Fonds, Marine BB4-777. Cité par

CHT, p. 129).

Một người Pháp khác, đại tá Bernard cũng nhận xét:

"Bị săn đuổi ra khỏi làng v́ tội phạm hoặc sự khốn cùng, những kẻ lang thang đă đến đây với một lưng mềm dễ uốn, tham sống sợ chết; họ hoàn toàn hững hờ với cuộc đấu tranh của dân tộc, sẵn sàng phụng sự bất cứ ông chủ nào...Chính trong bọn nầy mà người ta sẽ tuyển dụng, trong số họ, tất cả những nhân viên hành chính cần thiết cho nhà nước, hoặc những người giúp việc gia đ́nh: làm đầy tớ, phu khuân vác, làm người chạy giấy, và cả những tên thông ngôn, hoặc những người ghi chép, được đào tạo thô sơ qua các nhà trường của Hội truyền giáo. Chính qua sự tiếp xúc với những kẻ khốn nạn này mà đoàn thực dân và công chức vừa mới đổ bộ, đă làm quen được với dân tộc Việt nam..."

(Les vagabonds", ecrit le colonel Bernard, "chassés de leur village par la misère ou le crime, arrivaient, l'échine souple; pris de l'âpre désir de vivre, insoucieux de la lutte nationale, prêts à servir tous les maitres. C'est parmi eux que l'on recruta tout le personnel nécessaire à l'administration ou aux besognes domestiques: boys, coolies, plantons, et aussi des interprètes et des copistes, grossièrement formés dans les écoles de la mission. C'est au contact de ces misérables que les colons ou les fonctionnaires fraichement débarqués firent connaissance avec le peuple d'Annam...Dẫn theo Nguyễn Xuân Thọ, trong Histoire de La Penetration Francaise au Vietnam, 1858-1897, p. 126-127).

4. Mặc dầu Trương Vĩnh Kư thông minh biết nhiều thứ tiếng, nhưng v́ quá cuồng tín, bị các giáo sĩ thực dân tuyên truyền nên cứ nghĩ rằng việc Pháp chinh phục Viễn Đông, trong đó có Việt Nam, là do ư của Thượng Đế sai phái nước Pháp làm như vậy. Trong thư gởi ông Koenfen, giám đốc Viện Mỹ Thuật Paris, họ Trương viết:

"Các xứ Viễn Đông...già cổi đủ thứ nên đă đến lúc phải làm cho chúng tái sinh và cải cách chúng: song ai được giao phó cho cái quyền ủy nhiệm cao quí đó? Ấy chính là nước Pháp được Thượng Đế tín cẩn giao cho..."

Trong thư gởi bác sĩ A. Chavanne, nói ở một đoạn trên, cựu giáo sĩ Trương Vĩnh Kư cũng viết:

"...cái vương quốc An Nam khổ sở nầy mà chính phủ Pháp sẽ làm giám hộ, là có một sự biến thuộc về Thiên ư kêu gọi đến..."

Đáng tội nghiệp cho Trương Vĩnh Kư, quá ngây thơ để không biết được rằng mục đích của các đế quốc Tây phương là lợi dụng tôn giáo và dùng cuốn Thiên chúa giáo như một lợi khí; để đi chiếm thuộc địa và xâm thực văn hóa bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào mà họ thấy có thể. Bởi vậy, một người Phi Châu, giám mục Anh giáo Desmond Tutu, được giải thưởng Nobel ḥa b́nh năm 1984, đă cay đắng phát biểu: 

"Khi người da trắng đến, họ có cuốn Kinh Thánh, chúng tôi có đất đai.

Chúng tôi tin tưởng họ, nhắm mắt cầu nguyện với cuốn Kinh Thánh trong tay.

Lúc mở mắt ra, chúng tôi có cuốn Kinh Thánh c̣n họ có tất cả đất đai lănh thổ của chúng tôi".

(We have our lands and they came with their Bible.

We believe in them and we pray with the Bible in our hands and our eyes closed.

When we open our eyes, we have the Bible and they have our lands).

5. Việc Trương Vĩnh Kư cong lưng làm tay sai cho Pháp cũng không loại bỏ một động cơ khác là v́ danh và lợi. Danh, được chính phủ thực dân ban tặng huy chương Đệ Ngũ Đẵng Bắc Đẩu Bội Tinh, và được chính phủ thuộc địa bỏ tiền mua sách của họ Trương và cấp cho Trương bỗng lộc hậu hỉ. Lương mỗi năm của Trương là 13.800 quan, kể cả tiền dạy học, trong lúc lương của ông Thống đốc Nam-kỳ cũng chỉ có 18.000 quan. Lương ông Tổng thư kư là 15.000 quan. Như vậy lương họ Trương đứng hàng thứ ba sau hai viên chức cao cấp nhất người Pháp.

 

Kết luận

 

Với những chứng cớ quá rơ ràng qua các văn thư do chính Trương Vĩnh Kư và các viên chức cao cấp thực dân Pháp viết, chúng ta có thể kết luận dứt khoát rằng Trương Vĩnh Kư là một người phản bội tổ quốc. Ông không có một mảy may công lao nào đối với dân tộc, ngược lại, ông hoàn toàn là kẻ có tội. Từ những ư đồ và hành động chính trị, cho đến các công tŕnh mang tính văn hóa nói chung của họ Trương, tất cả chỉ xoáy vào một mục đích duy nhất là phục vụ cho chính sách thực dân Pháp để nô lệ và đồng hóa dân tộc ta.

Do đó, những tên đường, tên trường, tên các hội ái hữu được dùng để vinh danh Trương Vĩnh Kư có cần được tháo gở và hủy bỏ hẵn để tránh bị lịch sử phê phán hay không?

Thái độ nghiêm túc, dứt khoát và đúng đắn với Trương Vĩnh Kư cũng cần được áp dụng cho những tên tay sai và gián điệp khác như Nguyễn Trường Tộ, Alexandre de Rhodes (Cha Đắc Lộ), Trần Lục, Nguyễn Bá Ṭng, Ngô Đ́nh Diệm … để hậu thế xem đó như một bài học cần thiết cho việc vun bồi ḷng yêu nước.

Dẫu ai v́ lư do nào đó mà vẫn c̣n vinh danh ông, nhưng những hành động Việt gian và gián điệp văn hóa cho thực dân Pháp của họ Trương có thể tẩy xóa ra khỏi lịch sử được không? nhất là những dữ kiện lịch sử ấy lại do chính họ Trương viết.

 

Bùi Kha

12.12. 2011

 


 

 

(a)  Bài lấy từ web: http://tongiaovadantoc.com/c1036/20111215150243321/truong-vinh-ky-phan-boi-to-quoc-sao-lai-goi-la-yeu-nuoc-bui-kha.htm. Tác giả có thêm bớt vài từ, và tên của bài viết.

(b)   http://vanviet.info/van-de-hom-nay/sch-truong-vinh-k-noi-oan-the-ky-bi-cam-ra-mat-tai-duong-sch-si-gn/

(1)  Nguyễn Sinh Duy:” Trương Vĩnh Kư, Cuốn sổ b́nh sanh” do nhà xuất bản Văn học và Trung tâm nghiên cứu Quốc học tái bản năm 2004, được bổ sung nhiều tài liệu và h́nh ảnh mới. Giáo sư Trần Thanh Đạm viết lời tựa.

* Các chữ đậm lúc trích dẫn là ư của chúng tôi muốn nhấn mạnh.

* Pène Siefert là một linh mục người Pháp

* Thư không thấy đề ngày. C̣n Ban Duyệt Xét là Hội Đồng Thuộc Địa của thực dân Pháp ở Nam-kỳ. 

* Người yếu (An Nam) cần dựa vào người mạnh (Pháp) đưa ḿnh lên bằng người khỏe. C̣n lâu bọn thực dân mới để cho người Việt bằng với người Pháp.

(2) Toàn bộ bức thư này được Giáo sư P. J. Honey ở School of Oriental and African Studies, University of London, công bố trong tác phẩm Voyage to Tonking in the Year of Ất Hợi (1876). Có kèm theo bên dưới bài nầy:


 

 

 

 

 


 

 

B́nh luận (8) trích từ web tongiaovadantoc

 

Càng đọc lịch sử về đạo Thiên Chúa,tôi càng thấy có nghe vụ giáo dân Con Cuông.Hỡi ôi.Đạo thiên Chúa...Xin hỏi các bạn:đạo nào rước giặc phản quốc,đạo nào làm tay sai cho giặc,đạo nào bưng bô cho vatican,đạo nào bỏ thờ cúng ông bà tổ tiên-đi thờ 1 thằng Do Thái không rõ nguồn gốc,đạo nào xem thường phong tục cổ truyền Việt Nam,đạo nào có 7 núi tội ác,đạo nào nhồi sọ con nít,đạo nào cưỡng ép cải đạo qua hôn nhân,đạo nào tổ chức can thiệp chính trị, đạo nào "thà mất nước không thà mất Chúa",đạo nào "nhục nhă khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam",đạo nào "theo đạo có gạo mà ăn",đạo nào phản khoa học,đạo nào "phúc cho ai không thấy mà tin",đạo nào "toà thánh đánh rắm cũng thơm",đạo nào mua chuộc-lừa bịp-dụ dỗ-lôi kéo tín đồ?
CHUNG TỬ ĐƠN ( 12/08/2012 02:29:28)

 

Tại sao tôi có cảm giác bài viết này chủ yếu đả kích đạo Công giáo vậy? Phần lư do tại sao TVK phản quốc hết 4 ư là xiên xỉa Công giáo rồi. Mọi người nên xét lại ư đồ của họ Bùi.
Hà Trần Hà ( 26/12/2011 13:06:17)

 

Cuốn năm nghững độc giả như tôi có vài món quá rất ly thú là được đọc một loạt 4 bài liên tiếp của Bùi Kha về Nguyễn Trường Tộ và Trương Vĩnh Kư. Chúng tôi chưa thấy ai phản biện các luận điểm mà tôi cho là có cơ sở của Bùi Kha. Viết đến đâu kèm theo bằng chứng đến đó. Thật đáng phục. Nhưng những vấn đề nầy có nên xem   là nhạy cảm hay tế nhị không?     Những   tên việt gian bán nước mà cũng được vinh danh như những anh hùng dân tộc, chúng ta cảm thấy có tội với những anh hùng liệt nữ không? Bộ Văn hóa Giáo dục và viện Sử học nên lên tiếng đúng sai thế nào?   Trước đây tôi có đọc vài bài của tác giả Bùi Kha về cha Đắc Lộ và chữ Quốc ngữ trên tạp chí Hồn Việt do Trung Tâm Nghiên cứu Quốc học ấn hành. Ông Bùi Kha có thể gởi cho mạng tongiaovadantoc để độc giả chúng tôi có thêm tài liệu không? Kính tri ân và chúc ông sức khỏe dồi giàu, và đừng bao giờ lùi bước trước sự thật. Đất nước cần những người giám nói và nói đúng như ông. Ai thấy BK nói sai nên lên tiếng phản biện.Mai văn Thế, NT
Mai Văn Thể, Nha Trang ( 17/12/2011 06:23:24)

 

Tôi nghĩ là các cơ quan chức năng liên hệ nên đặt lại vấn đề đă vinh danh nhầm một số người mà trước đây v́ chúng ta thiếu sử liệu. Nếu không th́ trắng đen giống nhau. Việt gian mà cùng được vinh danh bằng việc đăt tên trường như môt trường Trung học tại B́nh đương, một trường khác tại TP HCM mang tên ông việt gian Trương Vĩnh Kư. Hóa ra chúng ta khuyên học sinh noi gương việt gian sao?Hùng Cường
Nguyễn Hùng Cường, TP HCM ( 15/12/2011 22:35:16)

 

Giới sử học phải có tiếng nói rơ ràng, và liêm chính, không phải sợ mang tiếng. Giáo dân cũng có người yêu nước.Đưa những tên Việt gian đặt tên đường, tên trường, ...phải nhanh chóng trả lại sự thật cho lịch sử!
Tiến Lên Chánh Việt ( 15/12/2011 22:05:32)

 

Thật là nguy hiểm nếu những nhận định sai trái của cái gọi nà các nhà sử học, đặc biệt "các nhà sử học" có ḍng máu cùa CHIÊN, các thế hệ mai sau của con cháu chúng ta sẽ   đi lầm đường, không biết đâu mà lần.Mong Nhà Nước ḿnh, ngoài những đầu sách giá trị của Bùi Kha vừa xuất bản , có thêm nhiều   đầu sách cùng thể loại , để   người dân có dịp tiếp cận với sự thật, dần dà loại trừ   cái ngữ sai lầm NHẬN KẺ BÁN NƯỚC LÀM ANH HÙNG ! Khủng khiếp   quá !
Hai Ho ( 15/12/2011 20:57:10)

 

Ông Bùi Kha và ông Trương Vĩnh Kư ai yêu nước hơn ai? bạn đọc tự suy xét, nhưng tôi nghĩ rằng ông Kư yêu nước hơn ông Bùi Kha, ông yêu nước Pháp, ông phục vụ Pháp, và ông yêu tôn giáo của ông, ông coi dân tộc là cái ǵ xa lạ,...sao ông Bùi Kha tính lẩm cẩm hay soi xét kỹ càng thế? Lâu nay, chúng tôi cứ tưởng ông Kư yêu nước mà!
Tuấn Thanh ( 15/12/2011 15:41:53)

 

Ông Bùi Kha là ai, mà dám viết vậy? Sao giới sử học nước nhà không lên tiếng phản biện, chúng tôi là bạn đọc, rất mong nhận được tiếng nói chính thức của giới sử học
Bùi Long ( 15/12/2011 15:37:22)