V̀ SAO TÀN DƯ CẦN LAO CÔNG GIÁO

CỨ TIẾP TỤC XUYÊN TẠC VỤ PHẬT GIÁO 1963?

 

 

Phỏng vấn Ông Vơ Văn Ái

 

 

 

LGT : Bài phỏng vấn ông Vơ Văn Ái dưới đây của kư giả Triều Thanh là bài thứ ba trong loạt bài Danh xưng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đến từ đâu, cùng những hệ lụy, chụp mũ tùy tiện, phổ biến trong Chương tŕnh “Câu chuyện Cuối tuần” được Pḥng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế đăng tải và phát thanh trên mạng Internet vào ngày 29-11-2016. Bài thứ ba nầy chủ yếu đề cập đến những năm cuối cùng của chế độ Diệm, v́ vậy chúng tôi xin đăng lại ở đây để bổ túc hồ sơ về giai đoạn lịch sử nầy – [Đề tựa bài viết được biên tập lại và h́nh ảnh được thêm vào cho phù hợp với nội dung của bài phỏng vấn]
Blogger Nam Giao.

 

  

Triều Thanh : Thưa ông Vơ Văn Ái, trong những năm gần đây, cứ vào khoảng tháng 10 người ta thấy trên mạng rất nhiều bài tôn vinh Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Không chỉ tôn vinh, nhớ tiếc hay cầu hồn cho vị tổng thống, mà nhắm chỉ vào Phật giáo để hạch tội, xem như kẻ thù truyền kiếp của chế độ Đệ nhất Cộng ḥa. Ông nghĩ sao về hiện tượng này ? So chiếu trên phương diện lịch sử những phê phán như vậy có đúng không ?

Vơ Văn Ái : Tôi nghĩ rằng người dân thuộc bất cứ chính kiến hay tôn giáo nào đều được quyền tưởng niệm, tôn vinh các nhân vật lănh đạo đất nước. Nhưng lợi dụng tôn vinh một người, rồi đem cả hàng triệu Phật giáo đồ ra xỉ vả, xử tội, kết án th́ đấy là chuyện bất thường, nếu không nói phi pháp.

 

Triều Thanh : V́ sao phi pháp ?

Vơ Văn Ái : Chúng ta là người Việt theo chế độ dân chủ, th́ mọi sự phải xử lư thông qua pháp luật, chứ không thể đem tư ư vào việc luận tội. Nay không c̣n quốc gia như trước, th́ các nhà khảo cứu có thể góp công suy t́m sự thật, viết thành sách chứng minh. Tiếc thay, hiện t́nh cộng đồng không theo hướng đó, mà có số người nghiêng về phía phục thù, tố giác thiếu bằng chứng. Không thể đem ư kiến chủ quan hồ đồ phán xét. Vụ tranh đấu Phật giáo năm 1963, không c̣n là chuyện mới xẩy ra hôm qua. Tính đến nay là đă 53 năm. Thời gian khá đủ, tư liệu ngày càng dồi dào với những nhân chứng, đặc biệt các tài liệu của Hoa Kỳ được giải mật mang lại nguồn sáng soi rọi vào một giai đoạn lịch sử tối tăm của đất nước ta.

Thiển kiến tôi một người có lương tri, chịu nghiên cứu, t́m hiểu, chịu khó đọc các tài liệu dồi dào như thế, không thể nào lên tiếng tố cáo những điều chỉ có thật trong khối óc tưởng tượng của họ, nhưng không hề có trong thực tế.

 

Triều Thanh : Đa số những bài viết c̣n tố giác một số chư Tăng lănh đạo và phong trào tranh đấu Phật giáo năm 1963 là Cộng sản. Là người trong cuộc, ông phân tích như thế nào lời tố giác ấy ?

Vơ Văn Ái : Phật giáo bị chụp mũ, không c̣n là chuyện lạ. Lạ là chụp hai ba thứ mũ khác nhau lên một đầu người ! Phía Cộng sản, như tôi tŕnh bày ở các bài trước, đă gán cho Phong trào Chấn hưng Phật giáotừ những năm 20 thế kỷ trước là “âm mưu của chính phủ Pháp”. Họ làm như Phật giáo đồ, theo nền tín ngưỡng trí tuệ chẳng biết làm ǵ khác để phát huy đạo Phật của ḿnh, ngoài việc làm đầy tớ cho thực dân Pháp !

Sang thời đệ nhất và đệ nhị Cộng ḥa, th́ ông Trần Bạch Đằng, biệt danh Tư Ánh, thuộc Trung ương Cục Miền Nam và chỉ huy vùng Saigon – Chợ Lớn dưới thời chiến tranh Mỹ Việt, th́ báo cáo cấp trên rằng Ḥa thượng Trí Quang, linh hồn của Phật giáo miền Trung, là “loại CIA chiến lược”. Ông Trần Bạch Đằng nêu một số sự kiện minh chứng Ḥa thượng Trí Quang làm tay sai cho Mỹ như sau :

“Năm 1964 nhân trận lụt lớn ở miền Trung, quân Giải phóng chuẩn bị nhổ các đồn bót ngụy, Thượng tọa Trí Quang nêu khẩu hiệu “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Cứu lụt”. Cờ 5 màu dựng trên các canô, tàu máy bay trực thăng cứu sạch bọn ngụy quân. Cũng năm 1964 nhân dân phẫn nộ chính quyền quân phiệt ngụy, Mặt trận Giải phóng Miền Nam nêu khẩu hiệu chống quân phiệt để đẩy mạnh Phong trào đô thị, Thượng tọa Trí Quang lập Hội đồng Nhân dân Cứu quốc miền Trung đ̣i Chính phủ Dân sự, gom hết quần chúng về phía ḿnh và đạp xẹp khẩu hiệu của ta. Năm 1965 Mỹ đổ quân trắng trợn xâm lược miền Nam Việt Nam, Mặt trận Giải phóng Miền Nam đẩy mạnh phong trào Chiến tranh Cách mạng chống Mỹ xâm lược, Thượng tọa Trí Quang nêu khẩu hiệu “Cầu nguyện Ḥa b́nh” làm hạn chế cuộc đấu tranh chống Mỹ của ta”.

Đọc các hành động thù ứng cứu người của Phật giáo trên đây, mới thấy ḷng từ bi cứu khổ thể hiện sự đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo trong những nghĩa cử trải dài hai ngh́n năm lịch sử.

Và nay, một số người tự nhận là “quốc gia” lại quay đi quay lại một dĩa hát cũ thời tranh chấp đă qua do những nhân vật lănh đạo cao cấp như ông bà Ngô Đ́nh Nhu “chụp mũ” phong trào Phật giáo tranh đấu 1963 là “Cộng sản”.

Không ǵ nghịch lư hơn, khi ta biết rằng, từ mùa hè năm 1955, chính phủ Ngô Đ́nh Diệm phát động chiến dịch “Tố Cộng và Diệt Cộng”. Điều 7 của Hiến pháp năm 1956 ghi rơ “những hành vi có mục đích phổ biến hoặc thực hiện một cách trực tiếp hay gián tiếp chủ nghĩa cộng sản dưới mọi h́nh thái đều trái với nguyên tắc ghi trong Hiến pháp”. Rồi tiếp tới Đạo luật 10/59 ban hành tháng 5 năm 1959 tăng mức h́nh phạt cho những ai liên hệ đến chủ nghĩa Cộng sản, đồng thời mở thêm một hệ thống Ṭa án Quân sự Lưu động để xử bị cáo. Trong thời gian từ năm 1954 đến năm 1960 có 48,250 người bị bắt giam v́ tội danh “cộng sản”.

Đă có một hệ thống diệt cộng bằng pháp luật như thế, th́ tại sao không đưa phong trào tranh đấu Phật giáo năm 1963 ra pháp đ́nh xử tội Cộng sản, nếu sự “chụp mũ” Phật giáo là Cộng sản có thật ?

 

 

Hai văn kiện pháp luật để không chế nhân dân Miền Nam của chế độ Diệm :

TRÁI: Duy tŕ Dụ số 10 do Quốc trưởng Bảo Đại kư ngày 6-8-1950 dưới thời bảo hộ Pháp để dành đặc quyền đặc lợi cho Công giáo và triệt tiêu ảnh hưởng của Phật giáo; và

PHẢI: Ban hành đạo luật 10-59 ngày 6-5-1959, thành lập các Ṭa án Quân sự Đặc biệt nói là để chống Cộng nhưng cũng nhắm đàn áp đối lập chính trị và thành phần kháng chiến theo Việt Minh nhưng không phải là Cộng sản.

 

Một số người viết bài hay trả lời phỏng vấn truyền h́nh ngày nay vẫn ung dung tố giác Phật giáo là Cộng sản, họ không ngờ rằng chính họ đang tố cáo lănh đạo Đệ nhất và Đệ nhị Cộng ḥa là Cộng sản, nếu không là dung dưỡng Cộng sản ? Pháp luật cả hai trào Cộng ḥa đều đặt Cộng sản ra ngoài ṿng pháp luật, th́ sao không mang chư Tăng giáo phẩm lănh đạo Phật giáo hay toàn phong trào Phật giáo ra ṭa kết án ?

Miệng th́ đồn thổi Phật giáo là Cộng sản, nhưng hành động th́ không dám áp dụng Đạo luật 10/59 để chứng minh lời tố cáo của ḿnh là đúng ? Chẳng những thế, c̣n mở cửa Hội trường Diên Hồng tại Saigon ngày 26-6-1963 đón tiếp Phái đoàn Phật giáo do Cố Thượng tọa Thích Thiện Minh dẫn đầu. Phía chính quyền tiếp đón là Ủy ban Liên Bộ gồm có Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ, Bộ trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đ́nh Thuần, và Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Bùi Văn Lương. Kết quả sau 3 ngày thương thảo là Bản Thông cáo chung giữa Chính quyền và Phật giáo, nhằm giải quyết vấn đề Phật giáo. Thế nhưng chính quyền đă nuốt lời không thực hiện cam kết. Nên cuộc tranh đấu tiếp diễn đưa tới sự sụp đổ của nền Đệ nhất Cộng ḥa.

Đọc kho tài lệu giải mật của Hoa Kỳ chẳng thấy dấu vết ǵ trong các báo cáo mật về chư Tăng và Phong trào Phật giáo là Cộng sản, hay thi hành chỉ thị Cộng sản.

Những người viết bài hạ nhục, mạ lỵ Phật giáo là Cộng sản lấy chứng cớ đâu làm luận điểm vu cáo ?

Tôi thấy rất thương tâm khi nghe trên Youtube lời ông Huỳnh Văn Lang tố cáo Phật giáo là Cộng sản. Tôi nghĩ một người như ông không nên tố bậy như thế. Ông là một nhân sĩ miền Nam, ông có đủ tất cả những chi người đời ao ước, như tiền bạc, hạnh phúc, học hành, địa vị, chức tước. Có lúc ông là Bí thư cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Điệm, từng giữ chức Bí thư Liên Kỳ Bộ Nam Bắc Việt Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng. Quá đủ cho tham vọng một đời người. Nay ông chụp mũ Phật giáo một cách vu vơ, không bằng chứng, th́ sự ác khẩu này chẳng mang lại thêm chút danh giá ǵ cho ông Lang.

Ông vu hăm theo điệu gia trưởng, rằng “Tôi ghét nhứt là cái láo” bởi v́ Cộng sản là chúa láo. Tại sao các Thầy bắt chước láo như Cộng sản ? Tại sao Phật giáo bắt chước láo như Cộng sản ?

Tam đoạn luận của ông quá thô thiển và hỏng từ trứng nước.

Từ một nhận xét chủ quan, ông Huỳnh Văn Lang biến thành một nhận định có tính phán xét. Do cung cách hoạt động tài chính và chính trị của ông, th́ ngoài chuyện đi săn, ông không c̣n th́ giờ t́m hiểu lịch sử Việt Nam và văn hóa dân tộc. Ông thuộc số người mà lịch sử Việt Nam chỉ bắt đầu từ thế kỷ XVI, XVII. Nghĩa là không có các Vua Hùng cho đến các triều đại Đinh, Lê, Lư, Trần, Lê về sau.

 

Dưới Ngô Đ́nh Nhu là ba thủ lănh chóp bu của đảng Cần Lao:

Từ trái, ông Trần Chánh Thành, Huỳnh Văn Lang và Trần Kim Tuyến.

Ông Huỳnh Văn Lang lo về kinh tài, là người nắm tay ḥm ch́a khóa của Đảng và đă bị “Trùm Mật vụ” Trần Kim Tuyến bắt giam trước ngày tàn của chế độ Diệm.

[Xem thêm bài viết Vanguard of the “Personalist Revolution”: Ngô Đ́nh Diệm, Ngô Đ́nh Nhu and the Rise of the Cần Lao Party của Giáo sư Edward Miller - bản Việt dịch tại đây: Nhóm Khởi xướng “Cuộc Cách mạng Nhân Vị”: Ngô Đ́nh Diệm, Ngô Đ́nh Nhu và sự Trổi dậy của Đảng Cần Lao]

 

Cách ăn nói và vận dụng “triết học” mà ông khá tự hào, cho thấy ông thù ghét Phật giáo như một bệnh lư, mà ta thấy qua cuộc phỏng vấn của kư giả Ngô Đ́nh Vận trong Chương tŕnh Văn hóa Nhân bản Lạc Việt. Nhân nhắc lại Phong trào người Vượt Biển, ông Huỳnh Văn Lang tố cáo Thái Lan là một nước “vô cảm”. Ông Lang khẳng định :

“Phong trào Vượt Biển gồm có một triệu hai trăm ngh́n người, 1/3 chết. Chết ở đâu ? Chết nhiều nhất là Vịnh Thái Lan. Tại sao Thái Lan là nước 100% Phật giáo mà chỉ sản xuất ra những tên cướp, tên hăm hiếp, giết người ? Tại sao một nước xa xôi như Pháp sản xuất một tàu đi cứu ? Một nước ở kế bên lại vô cảm. Vậy mấy ông thầy chùa ở đâu ? Nước Thái vô cảm !”

Đánh giá hàm hồ cho một quốc gia, một dân tộc theo Phật giáo như thế, có c̣n là tư cách của một người Thiên chúa giáo đầy ḷng bác ái và công chính hay không ?

Kư giả Ngô Đ́nh Vận là người rất mực cung kính ông Lang, có phần xem ông Lang như thần tượng. Nhưng trước lời b́nh phẩm sai sự thật, Ông Vận phải giải thích ngay :

“Cháu xin góp ư kiến v́ cháu là người tị nạn. Cướp là ở các tỉnh phía Nam Thái Lan giáp Mă Lai, họ theo Hồi giáo không theo Phật giáo. Phật giáo chỉ ở các tỉnh phía Bắc, cách đối xử cũng khác qua lại giữa dân chúng. Cháu nghĩ khi Bác nói tổng quát về nước Thái Lan như vậy cần nghiên cứu kỹ dân số họ”.

Mỗi khi đề cập tới Phật giáo, ông Huỳnh Văn Lang tỏ ra mất hẳn lư trí phân tích khoa học để sa đà theo thành kiến kỳ thị tôn giáo. Thử hỏi một lănh tụ Cần Lao như ông khi có chính quyền trong tay, th́ quan điểm tôn giáo của Nhà nước ấy sẽ tai hại như thế nào cho sự ḥa hợp dân tộc ?

Công đồng Vatican là nỗ lực bao dung tôn giáo của Giáo triều La Mă đầu thập niên 60. Nhưng ông Huỳnh Văn Lang vẫn chưa theo kịp, nên ông tiếp tục nh́n Phật giáo theo luận điểm của Cố Alexandre de Rhodes qua sách “Phép giảng Tám ngày”, gọi đức Phật là “tên Mọi đen”, một “thằng nói láo”.

Cách đánh giá tuỳ tiện về Thái Lan của ông Huỳnh Văn Lang vô t́nh ông đă bội ơn với chính người đồng bào của ông. Sau Hội nghị về Người Vượt Biển của LHQ tại Genève năm 1979 mà chúng tôi (Cơ sở Quê Mẹ và Ủy Ban Cứu Sống Người Vượt Biển) có tham dự, Thái Lan chấp nhận đón người Vượt Biển trên lănh thổ ḿnh và cho phép tiếp xúc với Cao Ủy Nhân quyền LHQ để làm thủ tục tới nước thứ ba. Thái Lan đă đón tiếp 159,975 (một trăm năm mươi chín ngh́n chín trăm bảy mươi lăm) người Vượt Biển. Trong khi ấy, Singapore không đón tiếp người Vượt Biển. Mă Lai đuổi ra khỏi lănh thổ ḿnh 58 ngh́n người Vượt Biển.

Quốc gia Phật giáo Thái Lan “vô cảm” ở chỗ nào, thưa ông Huỳnh Văn Lang ?!

Điều ông Lang khen nước Pháp xa xôi đưa tàu ra Biển Đông vớt người càng chứng tỏ ông không đọc báo hay theo dơi sự sống chết của người đồng bào ông vào thập niên 70, 80. Phải chăng nước Pháp trong đầu óc ông là Trưởng Nữ của Giáo triều Vatican nên được ông khen ?

Ông Huỳnh Văn Lang đă sai lầm v́ thiếu hiểu biết và thông tin thời sự. Con Tàu “Đảo Ánh Sáng” đi vớt người ấy đă do sự xướng xuất và vận động của một Phật tử Việt Nam sống tại Paris, thành viên của Cơ sở Quê Mẹ và Ủy ban Cứu Sống Người Vượt Biển, với sự hậu thuẫn của gần 200 nhân sĩ, trí thức, chính giới, nhà văn Pháp và quốc tế.

Nói chung, các bài đánh phá Phật giáo thường do thiếu hiểu biết, có tiêu đích phục thù, hoặc nhẹ ḷng bác ái. Theo kiểu bất chấp sự thực hay lư luận, ông Huỳnh Văn Lang xem thường tha nhân khi phát ngôn tự thị qua các cuộc phỏng vấn, c̣n có ông Tú Gàn, ba bốn chục năm qua, không ngừng viết bài bôi nhọ Phật giáo. Ông Tú Gàn là cha đẻ hai chữ “Phịa sử” để gán cho những ai không tin vào cách viết sử hồ đồ và tự thị của ông. Cách viết sử tố cáo Phật giáo là Cộng sản của ông Tú Gàn chứng tỏ ông là Chúa Phịa. Bởi ông chẳng có luận chứng, tư liệu ǵ chứng minh. Toàn những lời nói hớt và dọa hơi. Ba, bốn chục năm viết lách, mà tài liệu minh chứng chỉ được ông hứa cuội là sẽ công bố những tài liệu của “Pḥng Nh́ Pháp”, của “t́nh báo Việt Nam Cộng ḥa”. Nhưng chẳng bao giờ được ông trưng dẫn. Như con nợ không tiền, hứa lèo để thoát thân.

 

Triều Thanh : Xin ông cho biết mục tiêu tranh đấu của Phật giáo năm 1963 là ǵ ? Nó có là mục tiêu chính trị hay lật đổ chính quyền ?

Vơ Văn Ái : Cần hiểu một điều quan yếu, là cho đến nay, Phật giáo chỉ đặt vấn đề tôn giáo với chính quyền. Chưa bao giờ đặt vấn đề chính trị với chính quyền. Cho nên, mục tiêu tranh đấu của Phật giáo năm 1963 là mục tiêu thuần túy tôn giáo. Sau vụ chính quyền cấm treo cờ Phật giáo, rổi nổ súng tại Đài Phát thanh Huế gây chết chóc cho 8 Phật tử, ngày 10-5-1963 các cấp lănh đạo Phật giáo họp bàn tại Chùa Từ Đàm, và đưa ra Tuyên cáo 5 nguyện vọng bào tồn Phật Pháp :

1. Yêu cầu Chánh phủ VNCH thu hồi vĩnh viễn công điện triệt hạ Giáo kỳ của Phật giáo.

2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một qui chế đặc biệt như các Hội Truyền giáo Thiên chúa đă ghi trong Dụ số 10.

3. Yêu cầu Chánh phủ chấm dứt t́nh trạng bắt bớ, khủng bố tín đồ Phật giáo.

4. Yêu cầu cho Tăng Ni Phật giáo được tự do truyền đạo và hành đạo.

5. Yêu cầu chánh phủ đền bồi xứng đáng cho những kẻ bị chết oan vô tội trong đêm 15-4 Lễ Phật Đản và kẻ chủ mưu giết hại phải đền bồi xứng đáng.

Năm yêu sách cho cuộc tranh đấu bất bạo động của Phật giáo như ta vừa đọc, thử hỏi có ǵ là chính trị hay âm mưu lật đổ chính quyền ?

 

Triều Thanh : Chính quyền giải quyết ra sao Năm Nguyện Vọng này ?

Vơ Văn Ái : Giải quyết bằng sự c̣ ke, tŕ hoăn, bằng sự gặp gỡ, thương thảo, kư thông cáo chung, rồi xé bỏ không thi hành, khiến t́nh h́nh ngày càng thêm trầm trọng. Sau khi ông Ngô Đ́nh Nhu tung chiến dịch nước lũ vào đêm 20 tháng 8, tấn công các chùa trên toàn quốc, bắt bớ Tăng Ni, th́ coi như Phong trào tranh đấu Phật giáo tạm thời chấm dứt. Từ đây, một sinh lực quần chúng mới xuất hiện, từ phong trào học sinh, sinh viên các Đại học, và đặc biệt, là giới Tướng lĩnh Quân lực VNCH làm cuộc đảo chính chấm dứt chế độ Đệ nhất Cộng ḥa, thảm sát hai ông Ngô Đ́nh Diệm và Ngô Đ́nh Nhu.

 

Học sinh các trường Gia Long, Trưng Vương và Vơ Trường Toản bải khóa ngày 7-9-1963,
hơn hai tuần sau khi Ngô Đ́nh Nhu tung chiến dịch Nước Lũ đánh phá
chùa chiền và bắt giam giới lănh đạo Phật Giáo.

 

Triều Thanh : Có thể nói Phật giáo là động lực cho cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963 ?

Vơ Văn Ái : Không. Như đă nói cuộc tranh đấu Phật giáo năm 1963 thuần túy tôn giáo. Việc lật đổ chế độ nhà Ngô là chủ trương “thay ngựa giữa ḍng” của Hoa Kỳ qua sự thừa hành của giới Tướng lĩnh quân lực VNCH.

 

Triều Thanh : Sự thật ấy ai cũng biết. Nhưng tại sao lại trở thành một chiến dịch dai dẳng đánh phá Phật giáo, đổ lên đầu Phật giáo trách nhiệm lật đổ chế độ nhà Ngô, thảm sát hai ông Nhu Diệm, và tố giác Phật giáo là Cộng sản ? Ông có thể giái thích bí ẩn lịch sử này ?

Vơ Văn Ái : Thói đời ai cũng muốn vơ hết hào quang và công lao về cho phe ḿnh khi thành công. Gặp lúc thất bại, th́ họ lại mất khí tiết để nhận lỗi, nên t́m những con dê tế thần đỡ đ̣n thay. Phật giáo chính là con dê tế thần được lôi ra che giấu sự thất bại chính trị của tầng lớp Nhà Nho Thiên Chúa giáo sau 9 năm cai trị.

Nay trong cơn thất thế, tha hương, có số người tiếc thương thời vàng son những năm đầu của chế độ Đệ nhất Cộng ḥa. Sự thật như thế nào ?

Thực tế lịch sử là Hoa Kỳ đổ tiền rừng bạc bể cho ông Diệm Chống Cộng thông qua “Kế hoạch Năm năm”do Phái bộ Michigan State University (MSU) điều hành từ năm 1955.

Năm 1960 là năm bản lề sinh tử cho chế độ. V́ đó là năm kết toán chính sách Chống Cộng theo “Kế hoạch 5 năm” của ông Diệm thành công hay thất bại.

Cần nhớ trong năm năm đầu (1955-1960) Việt Cộng chưa có kế hoạch quy mô đánh phá Miền Nam bằng vũ lực. Đó là giai đoạn người dân cảm thấy thoải mái, mà 9 năm Kháng chiến chống Pháp vừa kết thúc với trận Điện Biên Phủ đưa tới sự chia cắt tổ quốc thành hai miền Nam Bắc tại Genève năm 1954.

Đến giữa năm 1959, Đại hội Đảng Lao Động Việt Nam thông qua Nghị Quyết 15 thống nhất đất nước, tức chủ trương dùng vũ lực xâm chiếm Miền Nam, th́ những khó khăn dồn dập đẩy chế độ Đệ Nhất Cộng ḥa vào chân tường với tất cả nhược điểm chính trị của nó. Và cũng là lúc, Hoa kỳ bắt đầu thấy ra sự bất lực của chế độ trong công cuộc đấu tranh Chống Cộng, nhất là Tổng Thống Diệm đă thất bại trong việc kết hợp nhân dân Miền Nam.

Ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu thường than “Một thằng rất hiểu ḿnh th́ chỉ tính xỏ ḿnh, một thằng muốn giúp ḿnh th́ chẳng hiểu mô tê chi cả”, theo lời dẫn của ông Đoàn Thêm, cựu Phụ tá Đổng lư Văn pḥng Phủ Tổng Thống, viết trong sách “Những Ngày Chưa Quên 1954 – 1963” xuất bản tại Saigon năm 1969. Thằng này thằng kia nói đây là Pháp và Mỹ, ư ông Nhu phê phán hai quốc gia từng viện trợ Việt Nam trong cuộc chiến tranh Đông Dương.

Sự khôn khéo của tiền nhân chúng ta qua chính sách ngoại giao trung thuận (allégeance/allegiance) đối với Trung quốc đă giữ vững thế độc lập chính trị hằng bao thế kỷ, tránh xa thế ngoại thuộc. Nhưng chính sách ngoại giao thời Đệ nhất Cộng hoà th́ lại gặp khó từ Pháp cho đến Mỹ, khiến Mỹ đă bất b́nh, chuyển từ bạn sang thù. Những chuyến đi đêm với Bắc Việt ở giai đoạn cuối, qua việc ông Nhu gặp gỡ bí mật với Phạm Hùng, hay tiếp tướng Trần Độ ngay tại Dinh Độc lập ở Saigon đă đẩy chế độ từ vị trí được Hoa Kỳ đỡ đầu thành đối địch vào ngày 1 tháng 11 năm 1963.

C̣n đối với nhân dân Miền Nam, bản chất lư luận của Cần Lao Nhân vị không thích hợp với t́ tạng văn hóa truyền thống người Việt. Chính sách Chống Cộng giao phó cho một tôn giáo Nhà nước, thay v́ ra công trọng đăi nhân tài Miền Nam cùng các giáo phái đă bám rễ vào đất đai Nam bộ, để tiến hành kết hợp, khai triển thành liên minh dân tộc chống độc tài.

Lịch sử cho thấy chẳng ai nắm độc quyền nhân dân, khi chưa có chính sách, kế hoạch mang lại ấm no, hạnh phúc, tự do và thanh b́nh cho họ.

Ba năm trước vụ Phật giáo bùng nổ, th́ từ năm 1960, nỗi bất b́nh và chống đối chế độ tràn lan trong các giới quần chúng Miền Nam. Những biểu hiện báo hiệu ngày tàn của chế độ ngày càng lung lay, mà ta có thể thấy qua vài ví dụ tiêu biểu sau đây :

§   Ngày 9.1.1960, trong cuộc tiếp tân đầu năm Tổng Thống Diệm tiếp kiến riêng Đại sứ Pháp chứng tỏ sự lạnh nhạt với Hoa Kỳ theo chính sách mới ve văn Cộng sản Bắc Việt ;

§   Tết Canh Tư, nhật báo Tự Do của chế độ bỗng dưng đăng trên trang b́a bức vẽ 6 con Chuột (mà độc giả dễ nhận ra các ông Diệm, Thục, ông bà Nhu, Cẩn, Luyện) gặm nhắm trái Dưa Hấu Việt Nam. Toà soạn bị đập phá, nhân viên toà soạn bị bắt ;

§   Ngày 24.2.1960, Cố vấn Mỹ cho Tổng Thống Diệm về Cải Cách Điền Địa, ông Wolf Ladejinsky, thảo luận với Phó Tổng thống Nguyễn Ngọc Thơ về t́nh trạng thiếu an ninh, Đảng Cần Lao lộng hành, và nạn tham nhũng ;

§   Ngày 6.4.1960, Đại sứ Hoa Kỳ, ông Elbridge Durbrow than phiền với Tổng Thống Diệm về sự lộng hành của Đảng Cần Lao ;

§   Ngày 26.4.1960, 18 Nhân sĩ Miền Nam họp báo tại Khách sạn Caravelle ở Saigon công bố Kháng Thư phản đối chế độ độc tài và yêu sách mở cửa chính trị. Những nhân sĩ như các ông Phan Khắc Sửu, Trần Văn Hương, Phan Huy Quát, Trần Văn Đỗ, Trần Văn Tuyên, v.v… 11 người trong số họ từng giữ chức Tổng trưởng hay Bộ trưởng thuộc Đệ Nhất Cộng ḥa ;

§   Ngày 30.5.1960, Đại sứ Hoa Kỳ Elbridge Durbrow yêu cầu Tổng Thống Diệm thay đổi đường lối chính trị, nếu không sẽ cắt giảm viện trợ ;

§   Ngày 1.8.1960, Ông Phan Khắc Sửu và một số nhân sĩ thuộc Mặt Trận Quốc gia Đoàn kết yêu cầu băi bỏ quốc sách Khu Trù Mật ;

§   Ngày 21.9.1960, Hội đồng An Ninh Quốc gia Hoa Kỳ họp phiên họp thứ 460, lấy quyết định yêu sách Tổng Thống Diệm mở rộng chính phủ ;

§   Ngày 14.10.1960, Đại sứ Hoa Kỳ Elbridge Durbrow trao văn thư yêu cầu Tổng Thống Diệm thi hành chính sách cởi mở chính trị ;

§   Ngày 11.11.1960, nhóm Đại tá Nguyễn Chánh Thi, Trung tá Nguyễn Triệu Hồng và Vương Văn Đông làm cuộc đảo chính. Nhưng thất bại. Đến như ông Đại sứ VNCH Trần Văn Chương tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, bố vợ ông Nhu, cũng phải nhận định với Hoa Kỳ rằng chế độ Nhà Ngô là một chế độ độc tài toàn trị.

 

Trái: B́a báo Tự Do Xuân Canh Tư (1960) vẽ trái dưa hấu Miền Nam bị 6 con chuột (ám chỉ anh em gia đ́nh họ Ngô) đục khoét.

Phải: Quần chúng Sài G̣n biểu t́nh chống chế độ “Gia đ́nh trị Ngô Đ́nh Diệm” trong cuộc binh biến 11-11-1960 của một số đảng phái và binh chũng Nhăy Dù.

 

Rồi c̣n cả vụ Sĩ quan Quân lực VCNCH thả bom Dinh Độc Lập. Nhưng mười dẫn chứng tiêu biểu nhất vừa tŕnh bày trên đây cho thấy Phật giáo chẳng dính líu ǵ vào sự sụp đổ của nền Đệ nhất Cộng hoà. Mà chính bản chất chế độ, đường lối và chính sách của hai ông Diệm Nhu đă đánh mất ḷng dân, khiến cho công cuộc Chống Cộng được Hoa Kỳ viện trợ thất bại. Dân chán nản, mất ḷng tin v́ nạn hà khắc, lộng quyền và kỳ thị của chế độ Nhà Ngô. Người bạn quốc tế bỏ tiền cho ông Diệm Chống Cộng, là Hoa Kỳ, nay cũng thấy ông bất lực, nên đành kiếm người hữu hiệu thay thế. Được hay không, lịch sử đă chứng minh.

Sau này, trong năm 1963, Hoa Kỳ đă từng kêu gọi Tổng Thống Diệm giải quyết ôn hoà vấn đề Phật giáo. Nhưng Tổng Thống Diệm không đáp ứng, và vẫn cho tiến hành vũ lực nhằm dập tắt yêu sách b́nh đẳng tôn giáo của Tổng hội Phật giáo Việt Nam.

Cuộc kết toán “Kế hoạch 5 năm” của Phái bộ Michigan State University xác nhận sự thất bại chính trị trong công cuộc Chống Cộng của Tổng Thống Diệm và ông Cố vấn Ngô Đ́nh Nhu. Những người trung thành và ủng hộ ông Diệm như Thượng Nghị sĩ Mansfield, nhưng khi được Tổng Thống Kennedy gửi sang Việt Nam quan sát t́nh h́nh đầu tháng 12 năm 1962 cũng phải thất vọng với ông Diệm khi viết bản Phúc tŕnh Mansfield bằng câu hỏi tuyệt vọng là “Liệu ta có thể thắng Cộng sản với Diệm không ?”

Ông Diệm và ông Nhu đă vô cùng phẫn nộ bản Phúc tŕnh này. Từ tháng 2 năm 1963 Hoa Kỳ gợi ư cho Đại sứ Nolting tiếp cận giới đối lập ở Saigon để mở đầu chính sách độc lập với ông Diệm. Tiếp tới là Phúc tŕnh McNamara-Taylor, ngày càng cho thấy những dự án mà chế độ đề cao, tán dương, như Ấp Chiến Lược, Khu Trù Mật, Dinh Điền, v.v… là những sự thất bại phũ phàng.

Theo báo cáo của Đại sứ Cabot Lodge gửi Bộ Ngoại giao ngày 30 tháng 9 năm 1963 về cuộc gặp gỡ với Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ. Ông Thơ cho biết t́nh h́nh Miền Nam đă quá trầm trọng. Từ thành thị tới nông thôn dân chúng quá bất măn. Ông Đại sứ muốn tham khảo thêm những người Việt Nam tài giỏi, th́ Phó Tổng thống cho biết những người tài giỏi đă trốn ra nước ngoài hết rồi. Bàn sâu vấn đề chính trị, th́ ông Thơ từ chối v́ ông không có tự do để nói thêm ǵ khác với ông Đại sứ.

Trên đe là áp lực Hoa Kỳ muốn thay đổi chính sách vô hiệu và sai lầm của ông Diệm. Dưới búa là sự chống đối quyết liệt của toàn dân. Vụ Phật giáo nổ ra chỉ v́ chính sách kỳ thị và bất b́nh đẳng tôn giáo suốt 9 năm trời. Nếu chế độ biết thương dân, và có chút khôn ngoan giải quyết yên thắm theo cung cách dân chủ, th́ đâu đến nỗi nào phải sa lầy và vong thân ? Thế nhưng chế độ đă để cơ hội tuột khỏi tay ḿnh, làm cho bi kịch trở thành thảm kịch kết liễu vừa chế độ, vừa bản thân lănh đạo chế độ đó.

Ta có thể nói mà không sợ sai, là không v́ Phật giáo mà Đệ nhất Cộng ḥa sụp đổ đưa tới cái chết thảm thương của ông Diệm và ông Nhu. Sự thất bại đến từ bản thân một chế độ Gia Đ́nh Trị, độc tài, tàn bạo với những ai không tuân thủ ư thức hệ Cần Lao Nhân vị.

Bi kịch của chế độ là hệ quả thất bại trong cuộc bảo vệ tự do cho nhân dân Miền Nam, dù đă tiếp nhận đầy đủ viện trợ Hoa Kỳ.

Trong sách “Những ngày chưa quên 1954 – 1963” ông Đoàn Thêm, vị Phụ tá Đổng lư Văn pḥng của Tổng Thống Diệm, viết trong đoạn cuối sách mấy ḍng buồn thảm sau đây :

“Ngày Quốc khánh 26 tháng 10 năm 1963, khi ông [Diệm] tiếp các đoàn thể, mặt ông thoáng buồn ; bằng một giọng ai oán, ông nói mấy lời mà nhiều người cho là gở :

“Chế độ này tuy c̣n nhiều khiếm khuyết cũng c̣n hơn nhiếu chế độ khác. Người ta chê là độc tài, nhưng chỉ ngại c̣n nhũng thứ độc tài khủng khiếp hơn… Tôi tiến th́ theo tôi, tôi lùi th́ bắn tôi, tôi chết th́ trả thù cho tôi.

(…) “Nhiều bạn và tôi nghe hơi rợn. Tôi thấy như tinh thần ông bị dao động quá nhiều v́ sự rối ren, nên hóa ra ảm đạm. Người ta thường nói : họa lai thần ám, hay cũng đúng nếu nói ngược lại : thần ám th́ họa lai ?”

Phải chi ông Diệm đừng nói một câu như thế, dù ông chỉ lập lại câu nói của một người Âu ở Phương Tây, chứ không là ḷng dạ phát ngôn của tổ tiên con Hồng cháu Lạc. Khiến cho thù hận chất chồng, máu xương thêm đổ trên dải đất đă quá thương đau.

 

Triều Thanh : Xin cám ơn Cư sĩ Vơ Văn Ái và xin hẹn quư thính giả ở Câu Chuyện Cuối Tuần vào thứ Sáu tuần tới, cũng vào giờ phát thanh này.

 

 

 

 

 

Nguồn, gốc: http://pttpgqt.org/2016/11/29/danh-xung-ghpgvntn-den-tu-dau-3/

Nguồn: http://hoangnamgiao.blogspot.com/2016/11/vi-sao-tan-du-can-laocong-giao-cu-tiep.html