LƯU Ư HIỆN TRẠNG ĐÁNH PHÁ PHẬT GIÁO
 

BẰNG LẮP GHÉP ẢNH

 

 

Thích Nhật Từ

 

 

 

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni và quư Phật tử v́ đạo.

Tôi có nhận được email từ diễn đàn tangni@yahoogroups.com trong đó có một tấm ảnh có ghi hàng chữ “Hội nghị bồi dưỡng kiến thức tránh thai và hộ sản cho quư vị Tăng Ni sinh của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội”. Subject của email này ghi: “Thời đại CS có hàng ngh́n cái quái đản… cực kỳ quái đản.” Nh́n vào h́nh, bằng kinh nghiệm cá nhân, tôi đoán biết đó là h́nh photoshop, sửa câu chữ của những kẻ đánh phá Tăng Ni và Phật giáo.

Để xác định tính thực hư của bức ảnh tôi đă điện đàm với vài vị trong Hội đồng Điều hành (tức Ban Giám hiệu) của HVPGVN tại Hà Nội. Cụ thể, Đại đức Đạo Mẫn, Phó Văn pḥng của HVPGVN tại Hà Nội cho biết: “Đúng thực, đó là h́nh ghép photoshop.” Đại đức cho biết, vào ngày 2-5/11/2016 vừa qua, tại HVPGVN tại Hà Nội có tổ chức “Hội nghị Bồi dưỡng kiến thức Quốc pḥng – An ninh cho Tăng Ni sinh HVPGVN tại Hà Nội.” Đây là khóa học bắt buộc đối với tất cả các trường học công lập, tư thục và tôn giáo, bao gồm các trường Phật giáo và Đại chủng viện của Thiên chúa giáo. Các Hội nghị và lớp học về quốc pḥng – an ninh có mặt từ thời điểm Trung Quốc “tạo căng thẳng dậy sóng ở biển Đông.” Theo quan điểm cá nhân tôi, Tăng Ni cũng cần có kiến thức quốc pḥng và an ninh để hỗ trợ đất nước, khi đất nước bị lâm nguy trước giặc ngoại xâm.

Những kẻ thiếu đạo đức đă dùng photoshop để sửa chữ và lắp ghép h́nh ảnh, tạo ra ngộ nhận lớn, đến độ diễn đàn “Tăng Ni” đă “dính bẫy ngụy tạo”, phải lên tiếng than thở lạt quẻ rằng “Thời đại CS có hàng ngh́n cái quái đản… cực kỳ quái đản” ! Thật là một nỗi hàm oan, mà diễn đàn Tăng Ni đă vô t́nh tiếp sức cho bức ảnh lắp ghép sai sự thật, nhằm đánh phá Tăng Ni và Phật giáo trong nước.

Nhân dịp này, tôi kính đề nghị chư tôn đức và quư Phật tử trong và ngoài nước hăy cảnh giác cao độ về t́nh trạng đánh phá Phật giáo bằng truyền thông và các trang mạng xă hội, blog cá nhân. Đừng v́ nhiệt t́nh với Phật giáo, mà bỏ qua sự kiểm chứng, rồi lại nhiệt t́nh một lần nữa đánh giá “lung tung”, vô t́nh gây thương tổn Phật giáo nói chung và h́nh ảnh Tăng Ni nói riêng. Bảo vệ đạo Phật là trách nhiệm của chúng ta, dù chúng ta khác Giáo hội, khác pháp môn tu, khác quốc tịch, khác địa chính trị và thể chế chính trị. Sự cẩn trọng và kiểm chứng thông tin là yếu tố cần thiết để góp phần đảm bảo “đạo đức trong truyền thông”.

Kính mong chư Tôn đức và quư Phật tử lưu ư để không gây thêm chuyện đau ḷng, nói nặng nhẹ nhau, v́ những chuyện do kẻ chống phá Phật giáo lắp ghép ảnh, dựng lên.

 

Kính chúc chư tôn đức và quư Phật tử an lành.

 24-11-2016

 

 

H̀NH GỐC : Nền màu đậm, chữ rơ nét, ḍng tiêu đề ghi “… QUỐC PH̉NG

VÀ AN NINH”, có ghi “Hà Nội, ngày 02-05 tháng 11 năm 2016

 

H̀NH GHÉP ĐỂ XUYÊN TẠC : Nền nhạt hơn, chữ mờ nét, sửa câu chữ ḍng tiêu đề thành
“… TRÁNH THAI VÀ HỘ SẢN”, xóa hoàn toàn ḍng ghi địa điểm và ngày tháng