Giới thiệu sách do Giao Điểm phát hành :

 

 

Tuyển tập 1

 


Alexandre de Rhodes - Trần Lục - Trương Vĩnh Kư - Ngô Đ́nh Diệm

 

Tác giả : Bùi Kha

 

 

 

 

 


 

LỜI NÓI ĐẦU

  

 

Lich sử thường bị hiểu sai do những người nghiên cứu thiếu sử liệu, đầy óc bè phái, nặng cảm t́nh tôn giáo hoặc thiếu lương tâm trách nhiệm với “sản phẩm” của ḿnh.

V́ thế, nhiều thập niên qua người ta vinh danh nhiều kẻ đáng lên án và lên án kẻ cần được vinh danh. Ông Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), Trần Lục, Trương Vĩnh Kư và Ngô Đ́nh Diệm thuộc loại cần phải lên án, nhưng ít nhiều, lại được vinh danh do, một thành phần v́ mang nặng măc cảm tôn giáo hay óc địa phương và hoặc bất chấp những sự kiện xác tín của lịch sử.

Tai hại của vấn đề là, vô t́nh hay cố ư, người ta đă đánh đồng sắp những người phản quốc ngang hàng với những anh hùng dân tộc.

Gom lại và in thành sách các bài viết trước đây về bốn nhân vật nêu trên, mà phần lớn, các bài nầy, đă đăng trên các diễn đàn hoặc tạp chí, tôi vẫn luôn luôn cố gắng theo gót người xưa, là t́m lại những dấu tích của lịch sử khả tín để đặt lại cho đúng vị trí của các “danh nhân” nầy trong ḍng sử Việt.

Dù đầy lương tâm và bám sát những sử liệu đáng tin cậy, nhất là những sử liệu lại do chính bốn “nhân vật” nầy cho thấy là, chứ không phải họ cần phải được hiểu là, như nhiều năm qua. Do đó, mong các bậc cao minh chỉ giáo cho những khiếm khuyết, nếu có.  

Bùi Kha,

Hè 2014   

 

 

                                                                        

 

MỤC LỤC

 

 

Bài 1 : Alexandre de Rhodes & chữ Quốc ngữ.

            Góp ư với GS. Chương Thâu

 

Bài 2: Alexandre de Rhodes

          Đối luận với tác giả Hoàng Hưng

 

Bài 3. Alexandre de Rhodes

          Trả lời ông Phạm Quang Tuấn &  Phong Uyên

 

Bài 4. Alexandre de Rhodes & chữ Quốc ngữ

 

Bài 5.  Linh mục Đắc Lộ

            Biện chính với ông Nguyễn Đ́nh Đầu

 

Bài  6. Trần Lục

 

Bài 7. Trương Vĩnh Kư  

 

Bài 8. Ngô Đ́nh Diệm bảy nguyên nhân thất bại 

 

Download sách tại đây